Koti

Miesten ollessa fyysisesti voimakkaampi sukupuoli naisen biologinen luonne tekee hänestä etevämmän perheenemäntänä. Hän yksin voi tulla raskaaksi, kantaa ja synnyttää lapsen, ja sitten imettää vauvaa. Hänen lempeä, huolehtiva ja itsensä uhraava luonteensa soveltuu parhaiten lasten kasvattamiseen ja kodista huolehtimiseen. Jos sanotaan, että hänen tulisi vielä hankkia elatuksensa, se olisi vääryys, jota on mahdotonta hyväksyä, ja se vihjaa, että kaikki hänen kotinsa ja lastensa hyväksi tekemänsä työ on arvotonta ja sitä tulee täydentää (kodin) ulkopuolisella työllä. Naisen pitää jo toimia yhteiskunnassa suuressa ja jalossa roolissa uuden sukupolven äitinä, roolissa, jossa yksikään mies ei voi vaatia kunnianosoituksia. Hänen loistava roolinsa äitinä on syy siihen, että hän on oikeutettu saamaan lapsilta kolminkertaisen kiintymyksen isään verrattuna.

Miesten ja naisten rooleja käsitellään Koraanissa seuraavasti (merkityksen selitys): "Miehet ovat naisten suojelijoita ja elättäjiä, koska Allah on tehnyt toisesta toista etevämmän, ja koska he kuluttavat varoistaan (heidän elättämisekseen). Siksi oikeamieliset naiset ovat tottelevaisia (Allahille ja aviomiehelleen), ja vartioivat aviomiehensä poissa ollessa sitä, mitä Allah käskee heitä vartioimaan (siveyttään ja aviomiehensä omaisuutta)…" (Koraani 4:34)

Tämä jumalallinen käsky kuvailee miestä qawwääminä (elättäjänä) ja naista qaanitana (tottelevaisena) ja hääfidhatun lil-ghaibina (salatun suojelijana). Jae antaa kaksi syytä sille, miksi miehiä kutsutaan elättäjiksi. Ensiksi, koska "Allah on tehnyt toisesta toista etevämmän", mikä tarkoittaa, että Hän on tehnyt miehistä fyysisesti voimakkaampia ja taipuvaisempia luomaan uraa kodin ulkopuolella. Ihmiskunnan historia on aina osoittanut, että miehet aina alkukantaisimmista teknologisimmin suuntautuneisiin ovat hankkineet ruuan, ylläpitäneet lakia ja järjestystä yhteisössä, käyneet sotaa vihollisia vastaan ja tehneet tutkimusmatkoja uusien maiden, seikkailujen, ruuan ja jopa piilotetun aarteen etsimiseksi. Naiset ovat pääasiallisesti pysyneet kotona suoden vakaan elinympäristön lapsille.

Toinen syy on se, että "he kuluttavat varoistaan (heidän elättämisekseen)". Miehellä on velvollisuus huolehtia perheestään taloudellisesti, ja kun hän menee naimisiin, hänen edellytetään maksavan myötäjäiset vaimolleen. Kotinsa linnassa aviomies on hallitsija, ja vaimo on hänen tukipilarinsa. Kaikissa järjestelmissä voi olla vain yksi hallitsija; auto, jossa on kaksi ajajaa, maa, jolla on kaksi kuningasta, tai armeija, jolla on kaksi kenraalia, olisivat kaikki täydessä kaaoksessa ja epäjärjestyksessä. Täten mies on laitettu johtamaan kotiaan, mutta tämä on velvollisuus, ei etuoikeus.

 

Molemmilla sukupuolilla on oikeuksia toistensa suhteen:

Sukupuolten erilaiset roolit tarkoittavat, ettei yhtä sukupuolta ole koskaan kuormitettu kaikilla velvollisuuksilla toisen nauttiessa kaikista etuoikeuksista. Sen sijaan heillä molemmilla on henkilökohtaisia velvollisuuksia ja etuoikeuksia. Koraanissa sanotaan tätä koskien (merkityksen selitys): "…Heillä (naisilla) on oikeuksia (aviomiestensä suhteen mitä tulee elinkustannuksiin) samanlaiset (kuin heidän aviomiestensä oikeudet) heidän suhteensa (mitä tulee tottelevaisuuteen ja kunnioitukseen), mikä on kohtuullista, mutta miehillä on (vastuun) asema heidän ylitseen. Allah on Kaikkivaltias, Kaikkiviisas." (Koraani 2:228)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle