Asiat, joissa miehiä ja naisia kohdellaan samalla tavoin, tai joissa naisia suositaan

Tämä kappale käsittelee asioita, joista kiistellään vähän tai ei lainkaan.

 

1. Koulutus

Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi kerran: "Jokaisen muslimin on pakollista hankkia tietoa." (At-Tabaraani)

Tämä kertomus pätee yhtä lailla miehiin kuin naisiinkin. "Tieto" viittaa tässä yhteydessä ensisijaisesti Koraanin ja Sunnan tietoon, sillä yhdenkään muslimin ei tulisi olla tietämätön uskostaan, mutta se kattaa myös yleissivistyksen alueet, jotka voivat myötävaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin. Juuri tietämättömyys uskonnosta muslimien keskuudessa on johtanut siihen, että miehet sortavat naisia, koska he uskovat sen olevan sallittua. Naiset eivät vaadi Allahin heille antamia oikeuksia, koska he ovat niistä tietämättömiä, ja lapset kasvatetaan säilyttämään vanhempiensa hullutukset. Kautta islamilaisen historian sekä miehet että naiset ovat hankkineet arvostusta oppineina ja uskon opettajina. Rigäälin (hädiithin kertojien) kirjat sisältävät monien etevien naisten nimiä alkaen 'Aishasta ja Hafsasta (RAA).

 

2. Palvonta

Aiemmin on jo keskusteltu yksityiskohtaisesti siitä, että sekä miehet että naiset ovat Allahin orjia ja että heillä on velvollisuus palvella ja totella Häntä. Miesten ja naisten tulee rukoilla, paastota, antaa hyväntekeväisyyteen, tehdä pyhiinvaellus, pidättäytyä aviorikoksesta, välttää kiellettyä, kehottaa hyvään sekä kieltää pahasta ja niin edelleen. Naisten äidin rooli, joka ei lopu tiettynä aikana vaan on kellon ympäri kestävä ura, on syy siihen, miksi heidän ei tarvitse rukoilla viittä päivittäistä rukoustaan moskeijassa, eikä tarvitse osallistua gumu'ä rukoukseen. Kuitenkin jos he haluavat käydä moskeijassa, kenelläkään ei ole oikeutta estää heitä.

 

3. Hyväntekeväisyyden teot

Sekä miehiä että naisia rohkaistaan antamaan hyväntekeväisyyteen, eikä ole mitään, mikä estäisi naista antamasta hyväntekeväisyyteen hänen aviomiehensä tuloista. 'Aisha (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Nainen tulee saamaan palkkion (Allahilta) jopa kun hän antaa hyväntekeväisyyteen miehensä ansioista. Aviomies ja rahastonhoitaja (joka säilyttää rahoja aviomiehen puolesta) palkitaan myös, ilman että kenenkään heidän palkkionsa vähenee."

Asmaa‘ (RAA) sanoi kerran Profeetalle (SAAS): "Oi Allahin lähettiläs, minulla ei ole mitään, paitsi se, mitä Zubair (hänen aviomiehensä) tuo kotiin." Profeetta (SAAS) sanoi hänelle: "Oi Asmaa‘, anna hyväntekeväisyyteen. Älä lukitse sitä, ettei toimeentulosi lukkiintuisi."

 

4. Oikeus omistaa rikkauksia ja omaisuutta

Naisella on oikeus pitää omaisuutensa tai rikkautensa, olivatpa ne ansaittuja tai perittyjä, ja hän voi kuluttaa ne haluamallaan tavalla. Tämä oikeus annettiin länsimaiselle naiselle vasta äskettäin, ja intialaisten naisten piti odottaa vuoteen 1956, ennen kuin he saivat oikeuden, jota musliminaiset ovat aina pitäneet itsestäänselvyytenä. Koraanissa sanotaan oikeudesta henkilön ansioihin (merkityksen selitys): "Älkääkä toivoko asioita, joissa Allah on tehnyt jotkut teistä toisia etevimmiksi. Sillä miehille on palkkio siitä, mitä he ovat ansainneet, (ja samoin) naisille on palkkio siitä, mitä he ovat ansainneet, ja pyydä Allahilta Hänen Anteliaisuudestaan. Varmasti Allah on aina Kaikkitietävä kaikesta." (Koraani 4:32)

 

5. Mielipiteen ilmaisemisen vapaus

On harvoja yhteiskuntia, joissa tavallinen kansalainen voi kohdata hallitsijan kasvoista kasvoihin ja haastaa tämän menettelytavan. Jopa harvemmissa yhteiskunnissa naisten annetaan olla niin uskaliaita, kuitenkin islamilainen ihanne on aina ollut avoin ja helposti lähestyttävä. Kuuluisa tapaus, johon liittyy 'Umar (RAA), toinen oikein johdatettu kalifi, havainnollistaa osuvasti tätä ilmaisun vapautta. 'Umar (RAA) seisoi kerran puhujakorokkeella nuhtelemassa ihmisiä ankarasti ja määräsi, ettei heidän tule asettaa kohtuuttomia määriä myötäjäisiksi avioliiton solmimisen hetkellä. Nainen nousi ylös ja huusi: "'Umar! Sinulla ei ole mitään oikeutta sekaantua asiaan, jonka Allah, Kaikkivaltias, on jo säätänyt Koraanissa (merkityksen selitys): "Mutta jos te aiotte vaihtaa vaimon toiseen ja olette antaneet yhdelle heistä qintaarin (kultaa eli suuren määrän mähriksi), älkää ottako pienintäkään osaa siitä takaisin; ottaisitteko sen vääryydellä ilman oikeutta ja ilmeisellä synnillä?" (Koraani 4:20)." Kun 'Umaria (RAA) oli muistutettu tästä jakeesta, hän peruutti määräyksensä sanoen: "Minä olen väärässä ja hän (nainen) on oikeassa."

 

6. Gihäädiin osallistuminen

Taistelutanner on paikka, joka pelottaa useita miehiä puhumattakaan naisista. Sodan aggressiivisen ja väkivaltaisen luonteen johdosta vain miehillä on velvollisuus osallistua gihäädiin (pyhään taisteluun Allahin Asiassa), kun taas naiset on vapautettu siitä. Eräs nainen pyysi kerran Profeettaa (SAAS) antamaan naisille lupa osallistua gihäädiin miesten kanssa sen erinomaisuuden ja mugäähidiineille (muslimitaistelijoille) luvatun rajoittamattoman Tuonpuoleisessa saatavan palkkion vuoksi. Profeetta (SAAS) vastasi: "Heille on gihääd ilman taistelua", mikä viittasi häggiin ja 'umraan.

Siitä huolimatta Profeetta (SAAS) antoi naisille luvan huolehtia haavoittuneista ja tarjota muonaa mugäähidiineille joissakin taisteluissa. Eräs nainen ghifäärin heimosta tuli suuren naisjoukon kanssa Profeetan (SAAS) luokse, kun tämä oli valmistautumassa lähtemään Khaibärin valloitukseen. Hän (nainen) sanoi: "Oi Allahin lähettiläs, me haluamme seurata sinua tälle matkalle, niin että saatamme hoitaa haavoittuneita ja auttaa muslimeja." Profeetta (SAAS) vastasi: "Tulkaa, antakoon Allah siunauksensa teille."

Umm 'Ateyya (RAA), änsaari-nainen, sanoi kerran: "Olen osallistunut seitsemään taisteluun Profeetan (SAAS) kanssa. Minulla oli tapana vartioida mugäähidiinien kameleja heidän poissa ollessaan, laittaa ruokaa, hoitaa haavoittuneita ja pitää huolta sairaista."

Mu'adh ibn Jabal (RAA) kertoi, että hänen serkkunsa Asmaa‘ bint Yazid tappoi yhdeksän roomalaissotilasta telttakepillä Järmuukin taistelun aikana.

 

7. Vapaus valita aviomies

Tytön holhoojalla, olipa tämä hänen isänsä, veljensä, enonsa tai setänsä, on tärkeä rooli tytön avioliitossa, kuten sopivan puolison löytämisessä hänelle. Mutta se ei anna holhoojalle missään tapauksessa oikeutta pakottaa valintaansa tytölle vastoin tämän tahtoa. Tytöllä on oikeus hyväksyä tai hylätä holhoojan valinta, tai valita itse. Nainen nimeltä Khansaa‘ bint Khidaam (RAA) tuli kerran Profeetan (SAAS) luokse ja valitti: "Isäni on pakottanut minut menemään naimisiin serkkuni kanssa kasvattaakseen arvostustaan (ihmisten silmissä)." Profeetta (SAAS) sanoi hänelle, että hänellä oli oikeus purkaa tämä avioliitto ja valita kenet tahansa, jonka kanssa hän halusi mennä naimisiin. Hän vastasi: "Hyväksyn isäni valinnan, mutta tarkoitukseni oli ilmoittaa naisille, ettei isillä ole mitään oikeutta sekaantua avioliittoon." (Ahmad, an-Nasaa‘ee ja ibn Maaja)

 

8. Naisen takuu sodassa on hyväksyttävä

Jos nainen antaa takuut sotavangille tai antaa tälle turvapaikan, hänen takuunsa hyväksytään. Ummu Haani (RAA), Profeetan (SAAS) serkku, sanoi hänelle (SAAS) Mekan valloituksen jälkeen: "Olen antanut turvapaikan kahdelle mieheni sukulaiselle." Profeetta (SAAS) sanoi: "Oi Ummu Haani, me olemme antaneet turvapaikan niille, joille sinä olet antanut turvapaikan."

Toisen kertomuksen mukaan Ummu Haani (RAA) antoi turvapaikan miehelle, mutta hänen serkkunsa 'Ali (RAA) yritti tappaa miehen. Ummu Haani (RAA) valitti asiasta Profeetalle (SAAS), joka hyväksyi sen, että hän oli antanut turvapaikan miehelle.

 

9. Oikeus lasten huoltajuuteen

Avioero on erityisen tuskallinen ja vaikea, kun avioparilla on lapsia, ja huoltajuuden antamisessa kummallekaan osapuolelle on vaikeuksia. Länsimaisen lain mukaan sekä isän että äidin tulee todistaa oikeudelle, että he ovat kykenevämpiä huolehtimaan lapsista, ja tähän usein liittyy toisen osapuolen parjaamista oman huoltajuusvaatimuksen vahvistamiseksi. Islamilaisessa laissa on oma selkeä päätöksensä tästä aiheesta. Nuorten poikien ja tyttöjen huoltajuus kuuluu äidille. Poika pysyy äitinsä luona, kunnes hän on noin seitsemän- tai yhdeksänvuotias, minkä jälkeen hänen isänsä huolehtii hänestä. Tytär pysyy äitinsä luona, siihen asti kunnes hän menee naimisiin. Poikkeuksena on tilanne, jossa äiti menee uudelleen naimisiin, missä tapauksessa huoltajuus voidaan antaa jollekin muulle, kuten tytön isoäidille tai tädille. Tämä perustuu Profeetan (SAAS) sanoihin eronneelle naiselle: "Oikeutesi lapsen huoltajuuteen on suurempi, niin kauan kuin et mene uudelleen naimisiin."

 

10. Osallistuminen yhteistyössä hyvän edistämiseksi ja pahan poistamiseksi

Koraanissa käsitellään tätä aihetta selkein sanakääntein (merkityksen selitys): "Uskovat, miehet ja naiset, ovat äulijää‘ (auttajia, tukijoita, ystäviä, suojelijoita) toinen toisilleen; he velvoittavat (ihmisiä) äl-mä'roofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, mitä islam käskee tekemään) ja kieltävät (ihmisiä) äl-munkäristä (monijumalaisuudesta ja kaikenlaisesta epäuskosta, ja kaikesta, minkä islam on kieltänyt); he tekevät äs-saläätin (viisi pakollista rukousta) ja antavat äz-zäkäätiä ja tottelevat Allahia ja Hänen lähettilästään. Allah tulee antamaan Armonsa heille. Varmasti Allah on Mahtava, Viisas." (Koraani 9:71)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle