Miehet ja naiset toistensa täydentäjinä

Nobel-palkinnon voittanut tohtori Alexis Carrel on kuvannut miesten ja naisten välisiä biologisia eroavaisuuksia kirjassaan "Man, the Unknown" (Mies, tuntematon). Hän lopettaa (kirjansa) seuraavaan analyysiin:

 

Nainen eroaa miehestä läpikotaisin

Miehen ja naisen välillä oleva ero ei ole peräisin sukupuolielinten erityisestä muodosta, kohdun olemassaolosta, raskaudesta tai koulutustavasta. Ne ovat peräisin olennaisemmasta koko organismin kyllästämisestä tietyillä kemiallisilla yhdisteillä, joita munasarjat erittävät. Tietämättömyys näistä perustavaa laatua olevista tosiasioista on saanut feminismin kannattajat uskomaan, että molemmilla sukupuolilla tulisi olla sama koulutus, samat valtuudet ja velvollisuudet. Todellisuudessa nainen eroaa miehestä läpikotaisin. Jokainen naisen vartalon solu kantaa hänen sukupuolensa merkkiä. Sama pätee hänen elimiinsä ja, ennen kaikkea, hänen hermostoonsa. Fysiologiset lait ovat yhtä heltymättömiä kuin tähtimaailman lait. Ihmisten toiveet eivät voi niitä muuttaa. Meidän on pakko hyväksyä ne sellaisina kuin ne ovat. Naisten tulisi kehittää kykyjään oman luonteensa mukaisesti yrittämättä jäljitellä miehiä. Heidän osuutensa sivilisaation edistyksessä on suurempi kuin miesten osuus. Heidän ei tulisi hylätä erityisiä tehtäviään. [Tohtori Alexis Carrel; Man, the Unknown; New York, 1949, s. 91]

Suuret biologiset eroavaisuudet miesten ja naisten välillä tarkoittavat, etteivät nämä kaksi sukupuolta ole toistensa kaksoiskappaleita kummankin taistellessa samojen roolien täyttämisestä ja käyttäytyen samalla tavalla. Sen sijaan he täydentävät toisiaan harjoittaen omia tiettyjä vahvuuksiaan ja lieventämällä kumppaninsa heikkouksia. Useissa muslimimaissa feministit ovat vaatineet, että naisten pitäisi olla täysin edustettuina väestönosuutensa mukaan kaikilla aloilla, kuten politiikassa ja juridisella alalla. Muutkin ryhmät ovat vaatineet – eivät pelkästään tasa-arvoa, vaan usein ylemmyyttä – rotuun, kieleen tai alueelliseen puolueellisuuteen perustuen. Sellaiset "positiivisen syrjinnän" kutsut ovat olleet kasvualustoja vihalle ja eripuraisuudelle muslimiyhteisön (ummä) keskuudessa, eivätkä voi tarjota todellista päämäärää. Koraanissa puhutaan, että miehet ja naiset tulevat toisistaan, ovat vaatteita toisilleen ja ovat yhteen sidottuja rakkaudella ja armolla.

Viha miehiä kohtaan, mitä monet feministit saarnaavat, on täysin vierasta islamilaisille opetuksille. Sen sijaan että sukupuolet kilpailisivat keskenään, islam opettaa keskinäistä yhteistyötä harmonisen ja oikeudenmukaisen yhteisön muodostamiseksi, ja sen peruskivi on vakaa perhe-elämä.

Sekä miesten että naisten perimmäinen päämäärä on voittaa Allahin mielihyvä ja Hänen lukemattomat suosionsa Tuonpuoleisessa. Jos mies voi saavuttaa ne gihäädin kautta noudattaen jumalallisia käskyjä ja jatkuvasti kamppaillen Saatanan voimia vastaan, niin myös naiselle tie on avoinna, kuten Profeetta (SAAS) kuvaili: "Jos nainen rukoilee säännöllisesti viisi kertaa päivässä, paastoaa (ramädaan) kuukauden, vartioi siveyttään ja tottelee aviomiestään, hänelle tullaan sanomaan: 'Mene sisään Paratiisiin mistä tahansa haluamastasi portista.'" (Ibn Hibbaan)


Artikkeleita muslimeille