Voivatko muslimit viettää joulua?

Kristityt kysyvät varsinkin joulukuussa lännessä asuvilta muslimeilta tunkeilevia kysymyksiä kiellosta, jonka mukaan muslimit eivät saa viettää joulua eivätkä onnitella toisia sen aikana. Täten siteerasimme joitakin jouluun liittyviä asioita koskevia fätääwää esittääksemme islamilaiset säännöt niitä koskien, ja että muslimit toimisivat yhteistyössä hyvään kehottamisessa ja pahasta kieltämisessä.

Eri ihmiset ympäri maailmaa ovat esittäneet seuraavat kysymykset islamilaiselle internetsivustolle: www.islam-qa.com. Eri islamilaiset oppineet vastasivat näihin kysymyksiin.


Kysymys #7856:

Miksi te tuomitsette juhlan, jota kristityt pitävät Jumalan pojan syntymäjuhlana? Meidän tulisi opettaa kunnioitusta toisia kansoja ja uskontoja kohtaan. Kuitenkin sellaisella tuomitsemisella ja kutsumalla sitä valheellisuudeksi vaikeutetaan järkevien, vilpittömien ja kunnioitettavien ihmisten kommunikointia.

Vastaus:

Ylistys Yhdelle Jumalalle, joka ei siitä eikä ole syntynyt.

Olet nähtävästi tulkinnut väärin joulun viettämisen tuomitsemisen kristittyjä kohtaan osoitettavaksi epäkunnioitukseksi. Todellisuudessa se tapahtuu kunnioituksesta Allahia ja Jeesusta ja profeettamme Muhammadin, rauha olkoon heidän päällään, opetuksia kohtaan. Uskomme olennainen osa on niiden juhlien hylkääminen, joita ei ole määrätty ja/tai joiden perusta on valheellisuudessa, sillä ne johtavat väistämättä väärään johdatukseen ja muutoksiin uskossa, kuten kristinuskossa on tapahtunut. Tässä ei ole mitään "radikaalia" tai "ääriainesta". Oikeus suojella uskoamme ja tapojamme vääristykseltä ja valheellisuudelta on perusoikeutemme. Varmastikaan kenelläkään ei ole oikeutta tuomita meitä tästä syystä.

Pidätkö Encyclopeadia Britannicaa järjellisenä ja totuudellisena? Ole hyvä ja lue, mitä sanottavaa heillä on joulusta:

Lainauksia suoraan Encyclopeadia Britannicasta (www.britannica.com): Sana "Christmas" (joulu) on johdettu vanhan englannin sanasta Cristes maesse, (joka tarkoittaa) Kristuksen messua: (Kristuksen syntymäpäivästä ei ole mitään varmaa kertomusta. 200-luvun kristityt kronologian tutkijat uskoivat, että maailman luominen tapahtui kevätpäiväntasauksena, jota silloin pidettiin maaliskuun 25. päivänä; näin ollen uuden luomisen inkarnaatiossa (sikiäminen) ja Kristuksen kuoleman täytyi täten olla tapahtunut samana päivänä hänen syntymänsä ollen yhdeksän kuukautta myöhemmin talvipäivän tasauksena, joulukuun 25. päivänä.)…

Roomalaisen almanakan mukaan kristittyjen joulujuhlaa vietettiin Roomassa vuoden 336 j.a.a. aikoihin…

[Syy, miksi joulua alettiin juhlia joulukuun 25. päivänä, pysyy epävarmana, mutta todennäköisin syy on se, että varhaiset kristityt toivoivat päivän sattuvan samaan aikaan pakanallisen roomalaisen juhlan kanssa, joka merkitsi "voittamattoman auringon syntymäpäivää" (natalis solis invicti).] Tämä juhla juhli talvipäivän seisausta, kun päivät alkavat jälleen pidentyä ja aurinko alkaa kiivetä korkeammalle taivaalla. Niinpä jouluun liittyvät perinteiset tavat ovat kehittyneet useista lähteistä sen tuloksena, että Kristuksen syntymäjuhla sattuu samaan aikaan pakanallisen maanviljelyksen ja auringon juhlallisuuksien kanssa keskitalvella. Roomalaisessa maailmassa saturnalia (joulukuun 17. päivänä) oli juhlinnan ja lahjojen vaihtamisen aikaa. Joulukuun 25. päivää pidettiin myös iranilaisen mysteerijumalan Mithran, oikeudenmukaisuuden auringon, syntymäpäivänä. Roomalaisena uutena vuotena (tammikuun 1. päivänä) talot koristeltiin viherkasveilla ja valoilla, minkä lisäksi lapsille ja köyhille annettiin lahjoja. Kun saksalaiset heimot tunkeutuivat Galliaan (Ranskaan), Britanniaan ja Keski-Eurooppaan, näihin juhlallisuuksiin lisättiin saksalaisia ja kelttiläisiä jouluriittejä. Ruoka ja hyvä toveruus, jouluhalko ja joulukakut, viherkasvit ja kuuset, lahjat sekä tervehdykset ovat kaikki muistoja tämän juhlakauden erilaisista puolista. Tulet ja valot, lämmön ja jatkuvan elämän tunnusmerkit on aina liitetty talvijuhliin, niin pakanallisiin kuin kristittyihinkin. Euroopan keskiajasta lähtien ikivihreät, eloonjäämisen tunnusmerkkeinä, on liitetty jouluun. [Lainaus päättyy]

Joten kuka tahansa järkevä ihminen voi huomata, ettei joululle ole mitään järkevää perustetta. Jeesus (AS) eivätkä hänen todelliset seuraajansa juhlineet joulua tai pyytäneet ketään viettämään sitä, eikä ole olemassa mainintaa kenestäkään itseään kristityksi kutsutusta, joka olisi viettänyt joulua, ennen kuin useita satoja vuosia Jeesuksen jälkeen. Joten olivatko Jeesuksen seuralaiset oikeammin johdatettuja, kun he eivät viettäneet joulua, vai nykyajan ihmiset?

Joten jos haluat kunnioittaa Jeesusta (AS), kuten muslimit tekevät, älä vietä jotain keksittyä tapahtumaa, joka valittiin tapahtumaan samaan aikaan pakanajuhlien kanssa ja joka kopioi pakanatapoja. Mitä arvelet, hyväksyisikö vai tuomitsisiko Jumala, tai Jeesus itse, sellaisen asian? Jos sanot, että hyväksyisi, et selvästikään ole kiinnostunut totuudesta.

Pyydämme Allahia, Yhtä, ainoaa Jumalaa, jolla ei ole kumppaneita eikä poikia, kaikkien luotujen ja ihmiskunnan Jumalaa, johdattamaan meitä kaikkia johdatuksen ja vilpittömyyden tielle. [Islam Q&A sheikki Muhammad Saaleh al-Munajjid (www.islam-qa.com)]


Kysymys #50074:

Eräs tehdas valmistaa lasilahjoja, kuten hajuvesipulloja ja kynttilänjalkoja, ja vie ne muihin maihin. Minulle on tarjottu paikka, jossa olisin vastuussa viennistä, mutta tehdas tulee pyytämään minua tekemään joitakin lahjoja, jotka on tarkoitettu vain kristittyjen juhlia (joulua) varten, kuten ristejä ja kuvia. Onko tämä työ sallittu? Omaan jumalanpelkoa nyt kun minua on siunattu jonkin verran tiedolla ja olen oppinut Hänen Kirjansa ulkoa.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Yhdellekään muslimille ei ole luvallista osallistua kuffäärien (epäuskovien) juhliin, ei osallistumalla juhlallisuuksiin eikä auttamalla heitä pitämään juhliaan, tai myymällä mitä tahansa tavaroita tai tuotteita, joilla on jotain tekemistä näiden juhlien kanssa.

Sheikki Muhammad ibn Ibrahim rahimähullaah kirjoitti kauppaministerille sanoen: Muhammad ibn Ibrahimilta hänen ylhäisyydelleen kauppaministerille, suojelkoon Allah häntä. Olkoon rauha, Allahin armo ja Hänen siunauksensa päällänne.

Meille on kerrottu, että viime vuonna jotkut kauppiaat toivat maahan joulu- ja kristityn uuden vuoden lahjoja, mukaan lukien joulukuusia, ja että jotkut asukkaat ostivat nämä ja antoivat ne lahjaksi maassamme oleville kristityille ulkomaalaisille liittyen heidän kanssaan tähän juhlaan.

Tämä on paha teko, jota heidän ei olisi pitänyt tehdä. Epäilemättä tiedätte, ettei tämä ole sallittua, ja olette tietoinen siitä, mitä oppineet ovat sanoneet olemassa olevasta yksimielisyydestä kuffäärien (epäuskovien), mushrikuunien (monijumalaisten) ja Kirjan ihmisten juhliin osallistumisen kiellosta.

Toivomme, että annatte kiellon näille maahamme tuoduille lahjoille ja muille asioille, jotka kuuluvat saman määräyksen piiriin, ja asioille, jotka ovat ainutlaatuisia heidän juhlilleen. (Fätääwää sheikki Muhammad ibn Ibrahim, 3/105)

Sheikki 'Abd al-'Azeez ibn Baazilta rahimähullaah kysyttiin: Jotkut muslimit juhlivat kristittyjen kanssa heidän juhliaan. Mikä on neuvonne?

Hän vastasi: Yhdellekään muslimimiehelle tai -naiselle ei ole luvallista juhlia kristittyjen, juutalaisten tai muiden epäuskovien kanssa heidän juhliaan. Pikemminkin tätä pitää välttää, koska "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Profeetta (SAAS) varoitti meitä jäljittelemästä heitä ja omaksumasta heidän tapojaan. Joten uskovan, miehen tai naisen, tulee varoa sitä; ei ole luvallista auttaa heitä tekemään sitä millään tavoin, koska nämä juhlat ovat shärii'än vastaisia. Joten on kiellettyä osallistua niihin tai toimia yhdessä sitä viettävien ihmisten kanssa, tai auttaa heitä millään tavoin, olipa se sitten teen tai kahvin tarjoilemista, tai muilla tavoilla, kuten antamalla astioita ja niin edelleen, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

Osallistuminen kuffäärien kanssa heidän juhliinsa on eräänlaista yhteistoimintaa synnissä ja rikkomuksessa. (Mägmuu' Fätääwää sheikki ibn Baaz, 6/405)

Standing Committeen (vakinaisen komitean) oppineet antoivat päätöksen koskien vuosituhannen vaihteen juhliin osallistumista. He sanoivat: …Koskien epäuskovien juhlia muslimien ei ole luvallista olla yhteistyössä heidän kanssaan millään tavalla, kuten ilmoittamalla tai mainostamalla heidän juhliaan, mukaan lukien yllä mainittu vuosituhanteen vaihtumisen juhla. Niitä ei saa myöskään edistää millään tavoin, olipa se sitten tiedotusvälineitten kautta tai asettamalla kello osoittamaan jäljellä olevaa aikaa vuosituhannen vaihteeseen, tai tekemällä vaatteita tai muita tavaroita tätä tilaisuutta varten, painattamalla tervehdyskortteja tai kirjetarpeita nimikoituna tälle tilaisuudelle, tarjoamalla erityisiä alennuksia tai hintoja näissä tilaisuuksissa, tai pitämällä urheilutilaisuuksia tai tekemällä erityisiä mottoja niihin ja niin edelleen.

Tähän perustuen sinun ei ole luvallista osallistua minkään sellaisen tekemiseen, jolla on jotain tekemistä epäuskovien juhlien kanssa. Sinun tulisi jättää tämä työpaikka Allahin vuoksi ja Allah tulee korvaamaan sen sinulle jollain paremmalla, in shää‘ Allah. Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Kysymys #12777:

Onko muslimien luvallista osallistua heidän juhliinsa, kuten joulun viettoon?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Muslimin ei ole luvallista osallistua epäuskovien kanssa heidän juhliinsa eikä ilmaista iloa tai onnellisuutta näissä tilanteissa, tai pitää vapaata töistä, olipa tapahtuma uskonnollinen tai maallinen, koska tämä on eräänlaista Allahin vihollisten jäljittelemistä, mikä on kiellettyä, ja eräänlaista yhteistyötä heidän kanssaan valheellisuudessa. On todistettu, että Allahin lähettiläs (SAAS) on sanonut: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Sen lisäksi Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

Neuvomme sinua kääntymään sheikh-ul-islam ibn Taymiyan rahimähullaah kirjan Iqtidää‘ äs-Seraat äl-Mustaqiim puoleen, sillä se on hyvin hyödyllinen koskien tätä aihetta. [Kääntäjän huomautus: Tämä kirja on saatavilla englanniksi otsikolla "The Right Way" (Oikea tie), kustantajana Darussalam, Riyadh.]

Allah on voiman lähde. Siunatkoon Allah profeettaamme Muhammadia, hänen perhettään ja kumppaneitaan, ja antakoon heille rauhan. [Standing Committee (vakinainen komitea), joka tekee akateemista tutkimusta ja antaa fätääwää, fätwää no. 2540. (www.islam-qa.com)]


Kysymys #947:

Voiko muslimi viettää ei-muslimijuhlaa, kuten Kiitospäivää?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Epäuskovien onnitteleminen jouluna tai muina heidän uskonnollisina juhlinaan on kiellettyä konsensuksen mukaan, kuten ibn al-Qayyim rahimähullaah sanoi kirjassaan Ähkääm Ähl ädh-Dhimmä: "Epäuskovien onnitteleminen vain heille kuuluvien rituaalien aikana on kiellettyä konsensuksen mukaan, kuten heidän onnittelemisensa heidän juhliensa ja paastonsa aikana sanomalla "Iloista juhlaa teille" tai "Nauttikaa juhlastanne" ja niin edelleen. Jos henkilö, joka sanoo tämän, on pelastettu kufrilta (epäuskolta), se on silti kiellettyä. Se on sama kuin jos onnittelisi jotakuta ristin kumartamisesta tai jopa pahempaa. Se on yhtä suuri synti kuin jonkun onnitteleminen viinin juomisesta, jonkun murhaamisesta tai laittomista seksuaalisista suhteista ja niin edelleen. Monet niistä, joilla ei ole mitään kunnioitusta uskontoaan kohtaan, lankeavat tähän virheeseen; he eivät käsitä tekojensa vastenmielisyyttä. Jokainen, joka onnittelee henkilöä tämän tottelemattomuudesta, bid'ästä (uudistuksista uskonnossa) tai kufrista (epäuskosta), saattaa itsensä alttiiksi Allahin vihalle."

Epäuskovien onnitteleminen heidän uskonnollisten juhliensa aikana on kielletty ibn al-Qayyimin kuvailemaan pisteeseen saakka, koska se antaa ymmärtää, että henkilö tunnustaa tai hyväksyy heidän epäuskon rituaalinsa, vaikka henkilö ei hyväksyisi niitä itselleen. Mutta muslimin ei tulisi hyväksyä epäuskon rituaaleja tai onnitella ketään muuta niistä, koska Allah ei hyväksy mitään niistä, kuten Hän sanoo (merkityksen selitys): "Jos te ette usko, sitten totisesti Allah ei tarvitse teitä; Hän ei pidä epäuskosta Hänen orjilleen. Jos te olette kiitollisia (olemalla uskovia), Hän on sen johdosta tyytyväinen teihin…" (Koraani 39:7)

"…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraanin jakeen 5:3 merkityksen selitys)

Joten heidän onnittelemisensa on kiellettyä, olivatpa he työtovereita tai muita.

Jos he onnittelevat meitä juhliensa aikana, meidän ei tulisi vastata, koska nämä eivät ole meidän juhliamme ja koska ne eivät ole Allahin hyväksymiä juhlia. Nämä juhlat ovat keksittyjä asioita heidän uskonnossaan, ja islamin uskonto, jonka kanssa Allah lähetti Muhammadin (SAAS) koko ihmiskunnalle, on kumonnut jopa ne (juhlat), jotka saattoivat olla määrättyjä aikaisemmin. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka havittelee muuta uskontoa kuin islamia, sitä ei koskaan tulla hyväksymään häneltä, ja Tuonpuoleisessa hän tulee olemaan yksi häviäjistä." (Koraani 3:85)

Muslimin on kiellettyä hyväksyä kutsu sellaisiin tilaisuuksiin, koska tämä on pahempaa kuin heidän onnittelemisensa, sillä se merkitsee osallistumista heidän juhliinsa.

Samoin muslimien on kiellettyä jäljitellä epäuskovia pitämällä juhlia, vaihtamalla lahjoja, antamalla makeisia tai ruokaa, tai pitämällä vapaata töistä sellaisissa tilanteissa ja niin edelleen, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi kirjassaan Iqtidää‘ äs-Seraat äl-Mustaqiim Mukhaaläfäät Äshääb äl-Gähiim: "Joidenkin heidän juhliensa jäljitteleminen antaa ymmärtää, että heidän valheelliset uskonsa ja tapansa miellyttävät henkilöä, ja antaa heille toivoa, että heillä saattaa olla mahdollisuus nöyryyttää ja johtaa harhaan heikkoja."

Jokainen, joka tekee mitä tahansa tämän kaltaista, on syntinen, tekipä hän sen kohteliaisuudesta, ollakseen ystävällinen, koska hän on liian ujo kieltäytymään tai mistä tahansa muusta syystä, koska tätä pidetään tekopyhyytenä islamissa ja koska se saa epäuskovat olemaan ylpeitä uskonnostaan.

Allah on Yksi, jolta me pyydämme, että Hän saa muslimit olemaan ylpeitä uskonnostaan, auttaa heitä noudattamaan sitä järkähtämättömästi ja saa heidät voittamaan vihollisensa, sillä Hän on Vahva ja Kaikkivoipa. [Mägmuu'ät Fätääwää wä Rasää'il sheikki ibn al-'Utheimeen, 3/369 (www.islam-qa.com)]


Kysymys #11650:

Hän sanoo: Haluan kääntyä muslimiksi, mutta perheeni kokoontuu viettämään joulua ja haluan mennä tervehtimään heitä. Tähän ei liity toivetta juhlia tai osallistua, haluan vain hyödyntää sitä tilannetta, että sukulaiseni kokoontuvat yhteen. Onko tämä sallittua?

Vastaus:

Me kysyimme tätä sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeenilta, varjelkoon Allah häntä, joka vastasi seuraavasti:

Ei, tämä ei ole sallittua. Jos Allah siunaa häntä islamilla, ensimmäinen asia, joka hänen tulee tehdä, on etääntyä vanhasta uskonnostaan ja sen juhlista. Ja Allah tietää parhaiten. [Sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen (www.islam-qa.com)]


Kysymys #7876:

Mikä on päätös koskien ruokaa, joka on valmistettu kristittyä juhlaa varten? Mikä on päätös koskien kutsun hyväksymisestä heidän juhliinsa, jota vietetään Messiaan syntymän kunniaksi [joulujuhliin]?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Ei ole luvallista juhlia keksittyjä juhlia, kuten kristittyjen joulua, nawrozia (persialaista uutta vuotta), mahrajaania (persialaista juhlaa) tai muslimien keksimiä juhlia, kuten profeetan syntymäpäivää rabii' äl-äwwäl-kuukautena tai israa‘ ragäb-kuukautena ja niin edelleen. Ei ole luvallista syödä ruokaa, jonka kristityt tai mushrikuun (monijumalaiset) valmistavat juhliinsa. Ei ole myöskään luvallista hyväksyä kutsua heidän juhliinsa, koska tämä kannustaa heitä ja merkitsee itse asiassa heidän bid'änsä hyväksymistä, mikä antaa väärän kuvan tietämättömille ihmisille ja saa heidät luulemaan, ettei siinä ole mitään väärää. Ja Allah tietää parhaiten. [Otettu kirjasta äl-Lu‘lu‘ äl-Mäkiin min Fätääwää ibn Jibreen, s. 27. (www.islam-qa.com)]

Meille muslimeille jokainen tekemämme asia on osa Yhden, Korkeimman Jumalan palvomista - mitään ei jätetä ulkopuolelle. Meidät saatetaan leimata "fundamentalisteiksi", mutta onko olemassa mitään perustavanlaatuisempaa tai olennaisempaa kuin täydellisen moraalisen lakimme noudattaminen johdonmukaisesti kaikkeen tekemäämme? Eikö se ole korkein käyttäytymisnormi?

Muslimeilla on kaksi juhlaa; nimittäin 'iid-ul-Fitr - paaston päättymisen juhla välittömästi ramädaan-kuukauden päätyttyä - ja 'iid-ul-Ädhää - uhrijuhla pyhiinvaelluskuukauden aikana. Kaikki muut juhlat ovat keksittyjä, eivätkä ole mitään, varsinkin jos ne ovat toisten uskontojen tai islamin piirin ulkopuolella olevien ryhmien uskonnollisia juhlia.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Äläkä rasita silmiäsi kaivaten asioita, jotka Me olemme antaneet nautinnoksi erilaisille ryhmille heistä (monijumalaisille ja niille, jotka eivät usko islamilaiseen yksijumalaisuuteen); tämän maailman elämän loistoa, että saatamme koetella heitä sillä. Mutta Herrasi elatus (hyvä palkinto Tuonpuoleisessa) on parempi ja kestävämpi. Määrää äs-saläät (rukous) perheellesi ja ole kärsivällinen niiden (rukousten) suorittamisessa. Emme Me pyydä sinulta elatusta (että antaisit Meille jotain: rahaa): Me elätämme sinua. Hyvä loppu (Paratiisi) on äl-muttäqooneille (hurskaille)." (Koraani 20:131-132)

On tärkeää mainita, ettei syntymäpäivien viettäminen ole sallittua islamissa, mitä tähdennetään seuraavassa lainauksessa.


Kysymys #1027:

Mikä on todiste koskien syntymäpäivien viettämistä? Onko se sallittua islamissa?

Vastaus:

Todisteet Koraanista ja Sunnasta osoittavat, että syntymäpäivien juhliminen on eräänlainen bid'ä (uudistus uskonnossa), johon ei ole mitään perustetta puhtaassa shärii'ässä. Ei ole sallittua hyväksyä kutsua syntymäpäiväjuhliin, koska tähän liittyy bid'än kannattaminen ja kannustaminen. Allah, olkoon Hän ylistetty ja Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Vai onko heillä kumppaneita (Allahille - vääriä jumalia), jotka ovat panneet heille alulle uskonnon, jota Allah ei ole määrännyt?..." (Koraani 42:21)

"Sitten Me teimme sinulle (oi Muhammad (SAAS) selväksi) Käskymme [kuten sen, jonka Me määräsimme lähettiläillemme ennen sinua (islamilaisen yksijumalaisuuden lailliset tavat ja lait)]. Joten seuraa sitä (islamilaista yksijumalaisuutta ja sen lakeja), äläkä seuraa niiden haluja, jotka eivät tiedä. Totisesti he eivät voi hyödyttää sinua millään Allahia vastaan (jos Hän haluaa rangaista sinua). Totisesti ädh-dhaalimuun (monijumalaiset, vääryyden tekijät) ovat äulijää‘ (suojelijoita, auttajia) toinen toisilleen, mutta Allah on äl-muttäqoonien (hurskaiden) Wälii (Auttaja, Suojelija)." (Koraanin jakeiden 45:18-19 merkityksen selitys)

"Seuratkaa sitä, minkä Herranne on lähettänyt teille (Koraania ja profeetta Muhammadin Sunnaa), älkääkä seuratko mitään äulijää‘ (suojelijoita ja auttajia, jotka käskevät teitä liittämään kumppaneita Allahille palvonnassa) Hänen (Allahin) lisäkseen. Vähänpä te muistatte!" (Koraanin jakeen 7:3 merkityksen selitys)

Luotettavien kertomusten mukaan Profeetta (SAAS) sanoi: "Hän, joka tekee jotain uudistuksia tähän meidän asiaamme (eli islamiin), joka ei kuulu siihen, tulee saamaan sen hylätyksi." (Muslim); ja "Paras puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uudistus on harhaan menemistä." On myös monia muita ähäädiithejä, jotka välittävät saman merkityksen.

Sen lisäksi, että nämä syntymäpäiväjuhlat ovat bid'ä, eikä niillä ole mitään perustetta shärii'ässä, niihin liittyy myös juutalaisten ja kristittyjen jäljitteleminen heidän syntymäpäivien juhlintansa suhteen. Profeetta (SAAS) sanoi varoittaen meitä heidän tapojensa ja perinteittensä seuraamisesta: "Te tulette seuraamaan teitä ennen olleiden kansojen tapoja vaaksa vaaksalta ja kyynärä kyynärältä (eli tuuma tuumalta) siinä määrin, että jos he menisivät sisään liskon koloon, te tulisitte seuraamaan heitä." Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs (SAAS)! Tarkoitatko juutalaisia ja nasaretilaisia? Hän sanoi: "Keitä muita?" (Al-Bukhari ja Muslim). Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Jokainen, joka jäljittelee kansaa, on yksi heistä." [Fätääwää Isläämijjä, 1/115 (www.islam-qa.com)]

Edellisen perusteella ei-muslimien juhlat ovat osa heidän uskontoaan. Jos muslimi kunnioittaa heidän juhliaan osoittamalla iloa ja antamalla lahjoja, tai jopa auttamalla heitä heidän juhliensa kanssa millä tahansa tavalla, hän jäljittelee heitä. Välttääksemme tätä pahaa tekoa siteerasimme seuraavassa kappaleessa fätwää, joka osoittaa säännöt, jotka koskevat ei-muslimien jäljittelemistä.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle