Loppusanat

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jätä yksin ne, jotka pitävät uskontoaan leikkinä ja huvituksena, ja joita tämän maailman elämä on petkuttanut. Mutta muistuta (heitä) sillä (Koraanilla), ettei sielu antautuisi tuhoon sen vuoksi, mitä se on ansainnut, kun se ei löydä itselleen suojelijaa eikä välittäjää Allahin lisäksi. Ja vaikka se antaisi jokaisen lunnaan, sitä ei hyväksyttäisi siltä. Sellaisia ovat ne, jotka ovat antautuneet tuholle, sen vuoksi mitä he ovat ansainneet. Heille on juoma kiehuvasta vedestä ja tuskallinen kärsimys, koska he eivät uskoneet. Sano: 'Kutsuisimmeko Allahin rinnalla muita (vääriä jumalia), jotka eivät voi hyödyttää eivätkä vahingoittaa meitä, ja kääntyisimme kannoillamme sen jälkeen, kun Allah on johdattanut meitä (todelliseen yksijumalaisuuteen)? (Silloin olisimme) kuten hän, jonka paholaiset ovat saaneet harhautumaan, vaeltaen hämmentyneenä maassa hänen kumppaniensa kutsuessa häntä johdatukseen (sanoen): 'Tule luoksemme.'' Sano: 'Totisesti Allahin johdatus on ainoa johdatus, ja meitä on käsketty alistumaan 'äälämiinien (ihmiskunnan, ginnien ja kaiken, mikä on olemassa) Herralle; ja suorittamaan äs-saläät (viisi pakollista rukousta), olemaan kuuliainen Allahille ja pelkäämään Häntä. Hänen luokseen teidät tullaan kokoamaan.' Se on Hän, joka on luonut taivaat ja maan totuudessa, ja Päivänä (Ylösnousemuksen päivänä) Hän tulee sanomaan: 'Ole!' - ja se on! Hänen sanansa on totuus. Ylin valta tulee olemaan Hänen Päivänä, jolloin trumpettiin puhalletaan. (Hän on) Kaikkitietävä näkymättömästä ja näkyvästä. Hän on Kaikkiviisas, Kaikkitietävä (kaikista asioista)." (Koraani 6:70-73)

Pyydämme Allahia (SWT) johdattamaan orjiaan ja auttamaan heitä löytämään todellisen uskonnon, joka on islam, ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) tien hänen jalojen kumppaneittensa (RAA) ymmärtämällä tavalla. Ja Allah (SWT) on oikealle tielle Johdattaja.


Artikkeleita muslimeille