Dhul-higgä -kuukauden kymmenen päivän hyveet

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, joka on luonut ajan ja tehnyt joistakin ajoista toisia parempia, joistakin kuukausista, päivistä ja öistä toisia parempia, kun palkkiot moninkertaistetaan, armona palvelijoilleen. Tämä kannustaa heitä tekemään enemmän oikeamielisiä tekoja ja saa heidät innokkaammaksi palvomaan Häntä, niin että muslimit uudistavat yrityksensä saada suuremman palkkion osan sekä valmistavat itseään kuolemaa ja Tuomiopäivää varten.

Tämä palvonnan kausi tuo monia hyötyjä, kuten antaa henkilölle mahdollisuuden korjata virheitään ja hyvittää joitain puutteitaan tai mitä tahansa, minkä hän on saattanut laiminlyödä. Jokainen näistä erityisistä tilaisuuksista sisältää jonkinlaisen palvonnan, jonka kautta palvelijat saattavat päästä lähemmäksi Allahia, ja jonkinlaista siunausta, jonka kautta Allah suo suosionsa ja armonsa kenelle Hän haluaa. Onnellinen henkilö on hän, joka hyödyntää parhaansa mukaan näitä erityisiä kuukausia, päiviä ja tunteja sekä pyrkii näinä aikoina lähemmäksi Herraansa palvonnan teoilla; Allahin siunaus tulee todennäköisimmin koskettamaan häntä ja hän tulee tuntemaan iloa tietäessään, että hän on turvassa Helvetin liekeiltä. (Ibn Rajab, äl-Lätää‘if, s. 8)

Muslimin tulee ymmärtää elämänsä arvo, lisätä palvontaansa Allahille ja jatkaa sinnikkäästi hyvien tekojen tekemistä kuolemansa hetkeen saakka. Allah, Ylhäinen sanoo (merkityksen selitys): "Palvo Herraasi, kunnes varmuus tulee luoksesi." (Koraani 15:99). Mufässiroon (kommentaattorit) sanoivat: "Varmuus tarkoittaa kuolemaa."

Erityisten palvonnan kausien joukossa on dhul-higgä -kuukauden ensimmäiset kymmenen päivää, joita Allah pitää parempina kuin kaikkia muita vuoden päiviä. Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ei ole mitään päiviä, joiden aikana oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Allahille, kuin nämä kymmenen päivää." Ihmiset kysyivät: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi?" Hän sanoi: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi, paitsi miehen tapauksessa, joka meni taistelemaan antaen itsensä ja omaisuutensa asialle, ja tuli takaisin ilman mitään." (Al-Bukhari)

Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi myös, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Allahin silmissä ei ole mitään tekoa, joka on arvokkaampi tai suurempi palkkiossa, kuin hyvä teko, joka tehdään Uhrin kymmenen päivän aikana." Häneltä kysyttiin: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi?" Hän sanoi: "Ei edes gihääd Allahin vuoksi, paitsi miehen tapauksessa, joka meni taistelemaan antaen itsensä ja omaisuutensa asialle, ja tuli takaisin ilman mitään." (Ad-Daarimee, sen kertojien ketju on häsän, kuten lausutaan kirjassa äl-Irwää‘.)

Nämä ja muut tekstit osoittavat, että nämä kymmenen päivää ovat parempia kuin kaikki muut vuoden päivät, ilman poikkeuksia. Edes ramädaan-kuukauden viimeiset kymmenen päivää eivät ole parempia, mutta ramädaan-kuukauden viimeiset kymmenen yötä ovat parempia, koska niihin kuuluu läilät äl-qadr ("määräyksen yö"), joka on parempi kuin 1 000 kuukautta. Täten erilaiset kertomukset voidaan sovittaa yhteen. (Katso Täfsiir ibn Kathiir.)

Muslimiveljeni ja -siskoni, sinun tulisi tietää, että näiden kymmenen päivän hyve perustuu useisiin asioihin:

  Allah vannoo niiden kautta, ja jonkin kautta vannominen on merkki sen tärkeydestä ja suuresta hyödystä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta aamunkoiton; kautta kymmenen yön." (Koraani 89:1-2). Ibn 'Abbaas, ibn az-Zubair, Mujaahid ja muut aiemmista ja myöhemmistä sukupolvista sanoivat tämän viittaavan dhul-higgä -kuukauden ensimmäiseen kymmeneen päivään. Ibn Kathiir sanoi: "Tämä on oikea mielipide." (Täfsiir ibn Kathiir)

  Profeetta (SAAS) todisti näiden olevan parhaita päiviä tässä maailmassa, kuten yllä olevissa sahiih ähäädiitheissä on jo lausuttu.

  Profeetta (SAAS) rohkaisi ihmisiä tekemään oikeamielisiä tekoja, koska tällä kaudella on etuja ihmisille kautta maailman, ja koska paikalla (Allahin Pyhällä Talolla) on hyveitä huggäägeille (pyhiinvaeltajille).

  Profeetta (SAAS) käski meitä lausumaan paljon täsbiihiä (subhäänällaah), tähmiidiä (äl-hämdulillääh) ja täkbiiriä (Allaahu äkbär) tänä aikana. 'Abdullah ibn 'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Allahin silmissä ei ole suurenmoisempia päiviä, joina oikeamieliset teot ovat rakastetumpia Hänelle, kuin nämä kymmenen päivää. Joten lausukaa tänä aikana paljon tähliiliä (lää iläähä illä Allah), täkbiiriä ja tähmiidiä." (Ahmad; Ahmad Shaakir lausui sen olevan sahiih.)

  Nämä kymmenen päivää sisältävät jäum 'Ärafätin ('Ärafätin päivän), jona Allah täydellisti uskontonsa. Paastoaminen tänä päivänä tulee hyvittämään kahden vuoden synnit. Nämä päivät sisältävät myös jäum än-Nähärin (Uhraamisen päivän), koko vuoden parhaan päivän ja häggin parhaan päivän, jona yhdistyvät palvonnan teot tavalla, joka on erilainen kuin minään muuna päivänä.

  Nämä päivät sisältävät uhraamisen ja häggin päivät.


Mitä muslimin tulee välttää näiden kymmenen päivän aikana, jos hän haluaa uhrata?

Sunnassa osoitetaan, ettei henkilö, joka haluaa uhrata, saa leikata hiuksiaan eikä kynsiään eikä poistaa mitään ihostaan kymmenen päivän alusta siihen asti kun hän on uhrannut. Tämä on, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Nähdessänne dhul-higgä -kuukauden uuden kuun, jos joku teistä haluaa uhrata, hänen tulisi lopettaa hiustensa ja kynsiensä leikkaaminen siihen asti, kun hän on uhrannut." Toisen kertomuksen mukaan hän (SAAS) sanoi: "Hänen ei tulisi poistaa (kirjaimellisesti koskea) mitään hiuksistaan tai ihostaan." (Muslim on kertonut tämän hädiithin neljällä kertojien ketjulla.)

Profeetan ohje tässä tekee yhdestä asiasta pakollisen ja hänen kieltonsa tekee toisesta asiasta häraamin (kielletyn) luotettavimman mielipiteen mukaan, koska nämä käskyt ja kiellot ovat ehdottomia ja välttämättömiä. Kuitenkin jos henkilö tekee jotain näistä asioista tahallisesti, hänen tulee pyytää anteeksiantamusta Allahilta, mutta hänen ei tarvitse tehdä (ylimääräistä) uhraamista hyvitykseksi; hänen uhraamisensa on hyväksyttävä. Jokaisen, jonka tarvitsee poistaa jotain hiuksia tai kynsiä ja niin edelleen, koska ne vahingoittavat häntä, esimerkiksi jos hänellä on rikki mennyt kynsi tai haava paikassa, jossa on hiuksia, tulisi tehdä se, eikä siinä ole mitään väärää. Ihraamin tila (tässä tilassa henkilön on kiellettyä tehdä tiettyjä tekoja, jotka ovat sallittuja muina aikoina) on niin tärkeä, että henkilön on luvallista leikata hiuksiaan, jos niiden jättäminen aiheuttaa vahinkoa. Miehet ja naiset voivat pestä hiuksiaan dhul-higgä -kuukauden ensimmäisinä kymmenenä päivänä, eikä siinä ole mitään väärää, koska Profeetta (SAAS) kielsi ainoastaan hiusten leikkaamisen, ei pesemistä.

Tämän hiusten leikkaamisen ja niin edelleen kiellon viisaus on siinä, että henkilö, joka haluaa uhrata, saattaisi muistuttaa ihraamin tilassa olevia henkilöitä joissakin suoritettavien rituaalien suhteissa, ja että hän saattaisi päästä lähemmäksi Allahia uhraamalla. Joten hän jättää hiuksensa ja kyntensä rauhaan siihen asti, kun hän on uhrannut, toivoen, että Allah tulee pelastamaan hänet kokonaisuudessaan Tulelta. Ja Allah tietää parhaiten.

Jos henkilö on leikannut hiuksiaan tai kynsiään dhul-higgä -kuukauden ensimmäisten kymmenen päivän aikana, koska hän ei aikonut uhrata, mutta päättää myöhemmin näiden kymmenen päivän aikana uhrata, hänen tulee pidättäytyä hiustensa ja kynsiensä leikkaamisesta siitä hetkestä, jolloin hän tekee tämän päätöksen.

Jotkut naiset saattavat valtuuttaa veljensä tai poikansa uhraamaan heidän puolestaan, ja sitten leikata hiuksiaan näinä kymmenenä päivänä. Tämä ei ole oikein, koska määräys koskee häntä, joka uhraa, siitä huolimatta että hän valtuuttaisi jonkun muun tekemään varsinaisen teon. Kielto ei koske valtuutettua, ainoastaan häntä, joka uhraa, kuten hädiithissä osoitetaan. Henkilön, joka uhraa jonkun toisen puolesta, mistä tahansa syystä, ei tarvitse noudattaa tätä kieltoa.

Tämä kielto näyttää koskevan vain henkilöä, joka uhraa, ei hänen vaimoaan tai lapsiaan, paitsi jos joku heistä uhraa omasta puolestaan. Profeetalla (SAAS) oli tapana uhrata "Muhammadin perheen puolesta", mutta ei ole mitään kertomuksia, joissa sanotaan, että hän olisi kieltänyt heitä leikkaamasta hiuksiaan tai kynsiään tuona aikana.

Jos henkilö aikoo uhrata, ja päättää sitten mennä suorittamaan pyhiinvaelluksen, hänen ei tulisi leikata hiuksiaan tai kynsiään, jos hän aikoo omaksua ihraamin tilan, koska on sunna leikata hiuksia ja kynsiä vain sen ollessa välttämätöntä. Mutta jos hän suorittaa tämättu'a (suorittaa 'umran, poistuu ihraamin tilasta ja omaksuu ihraamin uudelleen häggiä varten), hänen tulisi leikata hiuksiaan 'umran päätteeksi, koska tämä on osa sen rituaalia.

Ne asiat, jotka ovat kiellettyjä henkilölle, joka aikoo uhrata, on kerrottu yllä mainitussa hädiithissä. Henkilön ei ole kiellettyä käyttää parfyymiä, olla seksuaalisessa kanssakäymisessä vaimonsa kanssa, käyttää ommeltuja vaatteita ja niin edelleen.

Mitä tulee niihin palvonnan tekoihin, joita tulisi tehdä näinä kymmenenä päivänä, henkilön tulee ymmärtää, että nämä päivät ovat suuri siunaus Allahilta Hänen palvelijoilleen, mitä toimeliaat oikeamieliset henkilöt arvostavat kunnolla. Muslimin velvollisuus on arvostaa tätä siunausta ja hyödyntää tilaisuutta parhaansa mukaan omistamalla nämä kymmenen päivää suurempiin ponnisteluihin palvonnassa. Allahin palvelijoilleen antamien siunausten joukossa on monia tapoja tehdä hyvää ja palvoa Häntä, niin että muslimit voivat jatkuvasti olla aktiivisia Herransa palvonnassa.


Niiden hyvien tekojen joukossa, joita muslimin tulisi pyrkiä tekemään dhul-higgä -kuukauden ensimmäisinä kymmenenä päivänä, ovat:

  Paastoaminen. Dhul-higgä -kuukauden ensimmäisenä yhdeksänä päivänä paastoaminen on sunna, koska Profeetta (SAAS) kehotti meitä tekemään hyviä tekoja tänä aikana, ja paastoaminen on yksi parhaista teoista. Allah on valinnut paastoamisen Itselleen. (Paastoaminen mainitaan yhdessä Allahin kanssa sen kunnian vuoksi.) Hädiith qodsiissa sanotaan: "Allah sanoo: 'Kaikki Aadamin pojan teot ovat hänelle, paitsi paastoaminen, joka on Minulle, ja Minä olen Hän, joka tulee palkitsemaan hänet siitä.'" (Al-Bukhari)

Profeetalla (SAAS) oli tapana paastota dhul-higgä -kuukauden yhdeksäs päivä. Hunayda ibn Khaalid kertoi vaimoltaan, että jotkut Profeetan (SAAS) vaimoista sanoivat: "Profeetalla (SAAS) oli tapana paastota dhul-higgä -kuukauden yhdeksäntenä päivänä, 'Äshuuraa‘n päivänä, kolmena päivänä jokaisena kuukautena, kuukauden ensimmäinen maanantai ja kaksi torstaita." (An-Nasaa‘ee ja Abu Dawud, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih Abi Dawud.)

  Täkbiir. Dhul-higgä -kuukauden ensimmäisten kymmenen päivän aikana on sunna sanoa täkbiiriä (Allaahu äkbär), tähmiidiä (äl-hämdulillääh), tähliiliä (lää iläähä illä Allah) ja täsbiihiä (subhäänällaah). Ne tulisi sanoa ääneen moskeijassa, kotona, kadulla ja joka paikassa, jossa on sallittua mainita Allahia ja lausua Hänen nimensä ääneen palvonnan tekona sekä Allahin suuruuden julistuksena, olkoon Hän ylhäinen. Miesten pitäisi lausua nämä lauseet ääneen ja naisten tulisi lausua ne hiljaa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Että he voisivat todistaa asioita, jotka hyödyttävät heitä (häggin palkkio Tuonpuoleisessa, ja myös jotain maallista hyötyä kaupankäynnistä), ja mainita Allahin nimeä määrättyinä päivinä, yli karjan eläinten, jotka Hän on antanut heille (uhrattavaksi)…" (Koraani 22:28)

Suurin osa oppineista on yhtä mieltä siitä, että "määrättyinä päivinä" ovat dhul-higgä -kuukauden ensimmäiset kymmenen päivää, koska ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "'Määrättyinä päivinä' ovat (dhul-higgä -kuukauden) ensimmäiset kymmenen päivää."

Täkbiir voi sisältää sanat: "Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah; wä Allaahu äkbär wä lilläähilhämd" (Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah; Allah on Suurin ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille), kuten myös muita fraaseja.

Täkbiir tänä aikana on unohdettu Sunnan puoli. Varsinkin tämän ajanjakson alkupuolella se on unohdettu siihen pisteeseen, että tuskin koskaan kuulee täkbiiriä, paitsi muutamilta ihmisiltä. Tämä täkbiir tulisi lausua ääneen sunnan elvyttämiseksi ja muistutukseksi välinpitämättömille. On olemassa vankkoja todisteita, että ibn 'Umarilla ja Abu Hurairalla (RAA) oli tapana mennä markkinapaikalle dhul-higgä -kuukauden ensimmäisinä kymmenenä päivänä lausuen täkbiiriä ja ihmiset lausuivat täkbiiriä kuullessaan heidät. Ajatus täkbiirin lausumisen muistuttamisesta on, että jokaisen tulisi lausua sitä erikseen, ei samanaikaisesti, sillä samanaikaisesti lausumiselle ei ole mitään perustetta shärii'ässä.

Lähes unohdettujen Sunnan puolien elvyttäminen on teko, joka tulee tuomaan suunnattoman suuren palkkion, kuten Profeetan (SAAS) sanat ilmaisevat: "Jokainen, joka elvyttää kuolemani jälkeen unohdetun Sunnani puolen, tulee saamaan palkkion, joka on yhtä suuri kuin häntä seuraavien ihmisten palkkio, ilman että se vähentää vähääkään heidän palkkiostaan." (At-Tirmidhi; tämä on häsän hädiith, koska sillä on vahvistavia kertojien ketjuja.)

  Häggin ja 'umran tekeminen. Yksi parhaista teoista, jonka henkilö voi tehdä näiden kymmenen päivän aikana, on häggin tekeminen Allahin Pyhään Taloon. Hänet, jota Allah auttaa menemään pyhiinvaellukselle Hänen Taloonsa ja suorittamaan kaikki rituaalit kunnolla, on - in shää‘ Allah - sisällytetty Profeetan (SAAS) sanoihin: "Hyväksytyn häggin palkkio ei ole vähempi kuin Paratiisi."

  Yleisesti tulisi tehdä enemmän hyviä tekoja, koska Allah rakastaa hyviä tekoja ja antaa niistä suuren palkkion. Jokaisen, joka ei kykene menemään pyhiinvaellukselle, tulisi täyttää päivänsä tänä siunattuna aikana Allahin palvomisella, rukoilemisella (saläät), Koraanin lukemisella, Allahin muistamisella, pyyntörukouksien tekemisellä (du'ää‘), antamalla hyväntekeväisyyteen, vanhempiensa kunnioittamisella, sukulaissuhteiden ylläpitämisellä, hyvään kehottamisella ja pahasta kieltämisellä, sekä muilla hyvillä teoilla ja palvonnan teoilla.

  Uhraaminen. Yksi hyvä teko, joka tulee tuomaan henkilön lähemmäksi Allahia näiden kymmenen päivän aikana, on uhraaminen valitsemalla hyvä, lihava eläin ja kuluttamalla rahaa siihen Allahin vuoksi.

  Vilpitön katumus. Yksi tärkeimmistä näiden kymmenen päivän aikana tehtävistä asioista on katuminen Allahille vilpittömästi ja luopuminen kaikenlaisesta tottelemattomuudesta ja synnistä. Katuminen tarkoittaa Allahin luokse palaamista ja sitä, että luopuu tekemästä kaikkia niitä tekoja, avoimia ja salaisia, joista Allah ei pidä, menneen katumisen vuoksi luopuen niistä välittömästi ja ollen päättäväinen, ettei koskaan palaa niihin, mutta pitäen kiinni vankasti totuudesta tekemällä sitä, mitä Allah rakastaa.

Jos muslimi tekee synnin, hänen tulee kiirehtiä katumaan välittömästi ja viivytyksettä, ensiksi, koska hän ei tiedä milloin hän tulee kuolemaan, ja toiseksi, koska yksi paha teko johtaa toiseen.

Katumus tiettyinä aikoina on hyvin tärkeää, koska useimmissa tapauksissa ihmisten ajatukset kääntyvät palvontaan näinä aikoina, ja he ovat innokkaita tekemään hyvää, mikä saa heidät tunnistamaan syntinsä ja tuntemaan katumusta menneestä. Katumus on pakollista kaikkina aikoina, mutta kun muslimi liittää vilpittömän katumuksen hyviin tekoihin erittäin hyveellisten päivien aikana, tämä on suotuisan lopputuloksen merkki, in shää‘ Allah. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mutta mitä tulee häneen, joka katui (monijumalaisuutta ja syntejä), uskoi (Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä Muhammadiin (SAAS)) ja teki oikeamielisiä tekoja (tämän maailman elämässä), hän tulee olemaan niiden joukossa, jotka ovat menestyksekkäitä." (Koraani 28:67)

Muslimin tulisi varmistaa, ettei hän menetä mitään näistä tärkeistä tilaisuuksista, koska aika kuluu nopeasti. Antakoon hänen valmistaa itsensä tekemällä hyviä tekoja, jotka tulevat tuomaan hänelle palkkion silloin, kun hän tarvitsee sitä eniten, sillä huolimatta siitä, kuinka paljon palkkiota hän ansaitsee, hän tulee löytämään vähemmän, kuin hän tarvitsee. Lähdön aika on käsillä, matka on pelottava, harhakuvitelmat ovat laajalle levinneitä ja tie on pitkä, mutta Allah on aina valpas ja Hänen luokseen me tulemme palaamaan ja Hänelle me tulemme tekemään tiliä. Kuten Koraanissa sanotaan (merkityksen selitys): "Joten jokainen, joka tekee hyvää määrän, joka vastaa atomin painoa, tulee näkemään sen. Jokainen, joka tekee pahaa määrän, joka vastaa atomin painoa, tulee näkemään sen." (Koraani 99:7-8)

Näinä päivinä on paljon voitettavaa, joten hyödyntäkää parhaalla mahdollisella tavalla näiden kymmenen arvokkaan ja korvaamattoman päivän suoma mahdollisuus. Kiirehtikää tekemään hyviä tekoja ennen kuin kuolema saapuu, ennen kuin kadutte huolimattomuuttanne ja kykenemättömyyttänne toimia, ennen kuin teitä pyydetään palaamaan paikkaan, jossa yhteenkään rukoukseen ei vastata, ennen kuin kuolema tulee teidän ja toivomienne asioiden väliin, ennen kuin olette tekojenne kanssa vankina haudassa.

Oi sinä, jonka kova sydän on pimeä kuin yö, eikö olisi aika, että sydämesi täyttyisi valolla ja tulisi pehmeäksi? Laita itsesi alttiiksi Herrasi armon lempeälle tuulahdukselle näinä kymmenenä päivänä, sillä Allah saa tämän tuulahduksen koskemaan keneen Hän haluaa, ja jokainen, johon se koskee, tulee olemaan onnellinen Tuomiopäivänä. Siunatkoon Allah profeettaamme Muhammadia (SAAS), koko hänen perhettään ja kaikkia hänen kumppaneitaan. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle