'Ärafätin päivän hyveet

Kysymys #7284:

Mitkä ovat 'Ärafätin päivän hyveet?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.


  Se on päivä, jona uskonto täydellistettiin ja Allahin Suosio täydellistyi.

Kahdessa Sahiih-kokoelmassa kerrotaan 'Umar ibn al-Khattabilta (RAA): "Kerran eräs juutalainen sanoi minulle: 'Oi uskovien johtaja! Teidän Kirjassanne on jae, jota te kaikki (muslimit) luette, ja jos se olisi annettu ilmoituksena meille, me olisimme ottaneet tuon päivän, jolloin se annettiin ilmoituksena, juhlapäiväksi.' 'Umar ibn al-Khattab (RAA) kysyi: 'Mikä tuo jae on?' Juutalainen vastasi (merkityksen selitys): '"…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3).' 'Umar vastasi: 'Ilman epäilystä me tiedämme milloin ja missä tämä jae annettiin ilmoituksena Profeetalle. Se oli perjantai ja Profeetta oli 'Ärafätillä (eli 'Ärafätin päivä, 9. dhul-higgä -kuukautta).'"


  Se on juhlapäivä niille ihmisille, jotka ovat tuolla paikalla ('Ärafätin tasangolla).

Profeetta (SAAS) sanoi: "'Ärafätin päivä, Uhraamisen päivä ja ät-Täshriiqin päivät (Uhraamisen päivää seuraavat kolme päivää) ovat juhla meille, islamin ihmisille. Nämä ovat syömisen ja juomisen päiviä." Äs-Sunän kirjojen kirjoittajat ovat kertoneet tämän. 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Se - eli jae 'Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt…' (Koraanin jakeen 5:3 merkityksen selitys) - ilmoitettiin perjantaina, 'Ärafätin päivänä, joista molemmat - kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille - ovat juhlia meille."


  Se on päivä, jonka kautta Allah vannoi valan.

Kaikkivaltias ei voi vannoa minkä tahansa kautta, paitsi sen kautta, mikä on mahtava. 'Ärafätin päivä on jakeessa mainittu "todistettu päivä" (merkityksen selitys): "Kautta Todistajan päivän (perjantain) ja kautta Todistetun päivän ['Ärafätin päivä (hägg), dhul-higgä -kuukauden 9. päivä]." (Koraani 85:3)

Abu Huraira (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Luvattu päivä on Ylösnousemuksen päivä, todistettu päivä on 'Ärafätin päivä ja todistajan päivä on perjantai." (At-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi.)

Se on "pariton" (witr), jonka kautta Allah vannoi jakeessa (merkityksen selitys): "Kautta parillisen ja parittoman." (Koraani 89:3). Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Parillinen on äl-Ädhään päivä (10. dhul-higgä -kuukautta) ja pariton on 'Ärafätin päivä (9. dhul-higgä -kuukautta)." Tämä oli myös 'Ikriman ja ad-Dahhaakin mielipide.


  Paastoaminen tänä päivänä hyvittää kahden vuoden synnit.

Abu Qataada (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläältä (SAAS) kysyttiin 'Ärafätin päivänä paastoamisesta. Hän (SAAS) sanoi: "Se hyvittää edellisen ja tulevan vuoden synnit." (Muslim)

Tämä (paastoaminen) on pidettyä niille, jotka eivät ole pyhiinvaelluksella. Pyhiinvaelluksella olevalle henkilölle 'Ärafätin päivänä paastoaminen ei ole sunna, koska Profeetta (SAAS) ei paastonnut tänä päivänä ollessaan 'Ärafätillä. On kerrottu, että hän kielsi paastoamisen 'Ärafätin päivänä, jos henkilö oli 'Ärafätillä.


  Se on päivä, jona Allah teki liiton Aadamin jälkeläisten kanssa.

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah otti lupauksen Aadamin lanteista Nä'määninä, eli 'Ärafätinä. Hän toi esiin hänen lanteistaan kaikki hänen jälkeläisensä ja levitti heidät eteensä. Sitten Hän puhutteli heitä ja sanoi: 'Enkö ole teidän Herranne?' He sanoivat: 'Kyllä! Me todistamme', ettette sanoisi Ylösnousemuksen päivänä: 'Totisesti, olimme tietämättömiä tästä.' Tai ettette sanoisi: 'Juuri meidän isämme ennen muinoin ottivat muita kumppaneiksi palvonnassa Allahin ohella, ja me olimme (vain heidän) jälkeläisiään heidän jälkeensä; tuhoatko Sinä sitten meidät niiden miesten tekojen vuoksi, jotka harjoittivat äl-bääteliä (monijumalaisuutta sekä tekivät rikoksia ja syntejä kutsuen ja palvoen muita Allahin lisäksi)?' (Koraanin jakeiden 7:172-173 merkityksen selitys)." (Ahmad, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi.) Ei ole tätä päivää tärkeämpää, eikä ole tätä liittoa tärkeämpää.


  Se on päivä, jolloin synnit annetaan anteeksi, ihmisiä vapautetaan Tulesta ja jona Allah on ylpeä siellä olevista ihmisistä.

Sahiih Muslimissa kerrotaan 'Aishalta (RAA), että Profeetta (SAAS) sanoi: "Ei ole päivää, jona Allah vapauttaa enemmän ihmisiä Tulesta, kuin 'Ärafätin päivä. Hän tulee lähelle ja ilmaisee ylpeyttään (palvelijoistaan) enkeleille sanoen: 'Mitä nämä ihmiset haluavat?'"

Ibn 'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah ilmaisee ylpeyttään enkeleilleen 'ishää‘n aikana 'Ärafätin päivänä 'Ärafätillä olevista ihmisistä. Hän sanoo: 'Katsokaa palvelijoitani, jotka ovat tulleet (luokseni) kampaamattomina ja takkuisina sekä pölyisinä.'" (Ahmad, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi.)

Ja Allah tietää parhaiten.

[Sheikki Muhammad Saaleh al-Munajjid (www.islam-qa.com)]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle