Uhraamisen päivän hyveet





Kysymys #36477:

Onko dhul-higgä -kuukauden 10. päivässä mitään erityisiä piirteitä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Kun Profeetta (SAAS) tuli Medinaan, hän havaitsi, että heillä oli kaksi päivää, joina heillä oli tapana pitää hauskaa. Hän (SAAS) sanoi: "Allah on antanut teille kaksi päivää, jotka ovat parempia kuin nämä, äl-Fitrin ja äl-Ädhään päivät." (Abu Dawud, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa äs-Silsilä äs-Sahiihä.)

Allah on antanut tälle ummälle kaksi päivää juhlimista ja vapaa-aikaa varten, kaksi päivää Allahin muistamista, kiittämistä ja Häneltä anteeksiannon pyytämistä varten. Tässä maailmassa uskovilla on kolme juhlaa tai 'iidiä: yksi 'iid, joka toistuu viikoittain, ja kaksi 'iidiä, jotka tulevat kerran vuodessa. Viikoittain toistuva 'iid on perjantai (gumu'ä). Ne ä'jääd, jotka tulevat vain kerran vuodessa, ovat:

 1. 'Iid äl-Fitr, ramädaanin paaston päättymisen juhla. Tämä tulee, kun ramädaan-kuukautena tehty paasto, joka on islamin kolmas pilari, päättyy. Kun muslimit ovat saaneet päätökseen heille määrätyn kuukauden kestävän paaston, Allah on määrännyt, että heidän tulisi seurata paastonsa loppuun saattamista juhlalla, jossa he kokoontuvat kiittämään Allahia, muistamaan Häntä ja ylistämään Häntä Hänen johdatuksestaan. Tuona 'iidinä heille on määrätty, että heidän tulisi rukoilla ja antaa hyväntekeväisyyteen.

 2. 'Iid äl-Ädhää (uhrijuhla), joka on dhul-higgä -kuukauden kymmenes päivä. Tämä on isompi ja parempi kahdesta juhlasta, ja se tulee häggin jälkeen, sillä kun muslimit saattavat päätökseen häggin, heille annetaan anteeksi. Pikemminkin hägg saatetaan päätökseen 'Ärafätin päivänä (dhul-higgä -kuukauden yhdeksäntenä päivänä) 'Ärafätin tasangolla pysyttäessä, joka on häggin iso pilari, kuten Profeetta (SAAS) sanoi: "Hägg on 'Ärafät." (At-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Irwää‘ äl-Ghaliil.)

'Ärafätin päivä on lunnaiden päivä Tulesta, kun Allah lunastaa Helvetin tulesta ne, jotka pysyivät 'Ärafätin tasangolla, ja muslimit, jotka eivät olleet 'Ärafätin tasangolla. Näin ollen sitä seuraava päivä on juhla kaikille muslimeille kaikilla alueilla, niille, jotka osallistuivat pyhiinvaellukseen ja niille, jotka eivät osallistuneet. Heille kaikille on määrätty tulla lähemmäksi Allahia uhrieläimen veren vuodattamisen rituaalin kautta. Tämän päivän hyveet voidaan tiivistää seuraavasti:


  Se on paras päivistä Allahin silmissä.

Ibn al-Qayyim rahimähullaah sanoi kirjassa Zääd äl-Mä'ääd: "Paras päivistä Allahin silmissä on Uhraamisen päivä, joka on paras häggin päivä, kuten sanotaan Sunän Abu Dawudissa, jossa kerrotaan Profeetan (SAAS) sanoneen: "Paras päivistä Allahin silmissä on Uhraamisen päivä." (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih Abi Dawud.)


  Se on häggin paras päivä.

Ibn 'Umarin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Profeetta (SAAS) seisoi gämääraatien välissä Uhraamisen päivänä hägginsä aikana ja sanoi: "Tämä on häggin paras päivä." (Al-Bukhari). Tämä johtuu siitä, että häggin parhaat teot tapahtuvat tänä päivänä, kun pyhiinvaeltajat tekevät seuraavat asiat:

   gämrat-ul-'Äqabän kivittäminen

   uhraaminen

   pään ajeleminen tai hiusten leikkaaminen

   täwääf (Kä'bän kiertäminen)

   sä'j (äs-Säfän ja äl-Märwän välissä juokseminen)


  Se on muslimien juhlapäivä.

Profeetta (SAAS) sanoi: "'Ärafätin päivä, Uhraamisen päivä ja ät-Täshriiqin päivät ovat meidän juhlamme, meidän muslimien, ja ne ovat syömisen ja juomisen päiviä." (At-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.)

Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]






Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle