'Iidin tavat

Kysymys #36442:

Mitä ovat sunnat ja tavat, joita tulisi noudattaa 'iidin päivänä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Sunnat, joita muslimien tulisi noudattaa 'iidin päivänä ovat seuraavat:


  Ghoslin tekeminen ennen rukoukseen menoa.

Äl-Muwättä‘ssä ja muissa kokoelmissa on kerrottu sahiih hädiith, jonka mukaan 'Abdullah ibn 'Umarilla (RAA) oli tapana tehdä ghosl äl-Fitrin päivänä ennen kuin hän lähti rukouspaikalle aamulla.

An-Nawawi rahimähullaah sanoi, että muslimit olivat yksimielisiä siitä, että on pidettyä (mustähäbb) tehdä ghosl 'iid-rukousta varten. Syy siihen, miksi se on pidettyä, on sama kuin ghoslin tekeminen ennen gumu'ä-rukousta ja muita yleisiä kokoontumisia. Kuitenkin 'iidinä syy on jopa voimakkaampi.


  Syöminen ennen rukoukseen menemistä 'iid äl-Fitrinä ja rukouksen jälkeen 'iid äl-Ädhäänä:

Osa tavoista on olla menemättä ulos rukoukseen 'iid äl-Fitrinä, ennen kuin on syönyt joitakin taateleita. Anas ibn Malik (RAA) sanoi, ettei Allahin lähettiläällä (SAAS) ollut tapana mennä ulos 'iid äl-Fitrin aamuna ennen kuin hän oli syönyt muutamia taateleita … joista hän söi parittoman lukumäärän. (Al-Bukhari)

On pidettyä syödä ennen ulosmenoa sen tosiasian painottamiseksi, että tuona päivänä on kiellettyä paastota, ja sen osoittamiseksi, että paasto on loppunut. Ibn Hajar rahimähullaah mainitsi, että syy siihen oli torjua mahdollisuus paastoon lisäämisestä, ja että kiirehtisi tottelemaan Allahin käskyä. (Äl-Fäth)

Jokainen, jolla ei ole taateleita, voi rikkoa paastonsa millä tahansa sallitulla. Mutta 'iid äl-Ädhäänä on pidettyä olla syömättä mitään, kunnes henkilö tulee takaisin rukouksesta, niin että hän söisi udhijästä, jos hän on uhrannut. Jos hän ei aio uhrata, silloin ennen rukousta syömisessä ei ole mitään väärää.


  Täkbiir 'iidin päivänä.

Tämä on yksi tärkeimmistä 'iidin päivän sunnatavoista, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "…(Hän haluaa, että teidän) tulee suorittaa loppuun sama määrä (päiviä), ja että teidän tulee ylistää Allahia [sanoa täkbiiriä (Allaahu äkbär: Allah on Suurin)] Hänen johdatuksensa tähden, niin että saattaisitte olla kiitollisia Hänelle." (Koraani 2:185)

On kerrottu, että al-Waleed ibn Muslim sanoi: Kysyin al-Awza'ilta ja Malik ibn Anasilta täkbiirin sanomisesta ääneen kahtena 'iidinä. He sanoivat: "Kyllä, 'Abdullah ibn 'Umarilla (RAA) oli tapana sanoa se ääneen äl-Fitrin päivänä siihen asti kun imaami tuli (johtamaan rukousta)."

Sahiih kertomuksessa on kerrottu, että 'Abdurrahman as-Sulami sanoi: "He painottivat sitä enemmän äl-Fitrin päivänä kuin äl-Ädhään päivänä." Wakee' sanoi: "Tämä viittaa täkbiiriin." (Katso Irwää‘ äl-Ghaliil.)

Ad-Daraqutni ja muut kertoivat, että 'iid äl-Fitrin ja 'iid äl-Ädhään aamuina ibn 'Umar (RAA) pyrki lausumaan täkbiiriä kunnes hän tuli rukouspaikalle. Sitten hän lausui täkbiiriä kunnes imaami tuli ulos.

Ibn Abi Shayba kertoi luotettavalla kertojien ketjulla, että az-Zuhri sanoi: Ihmisillä oli tapana lausua täkbiir'iidinä, kun he tulivat ulos taloistaan, kunnes he tulivat rukouspaikalle ja kunnes imaami tuli ulos. Kun imaami tuli ulos, he hiljenivät, ja kun hän sanoi täkbiirin (rukousta varten), he sanoivat täkbiirin. (Katso Irwää‘ äl-Ghaliil.)

Täkbiirin sanominen, kun henkilö tulee ulos talostaan mennäkseen rukouspaikalle, ja kunnes imaami tulee ulos, oli jotain tunnettua säläfien (aiempien sukupolvien) keskuudessa. Useat oppineet ovat kertoneet tämän, esimerkiksi ibn Abi Shayba, 'Abd ar-Razzaaq ja al-Firyaabi kirjassa Ähkääm äl-'Iidäjn ryhmältä säläfejä. Esimerkiksi Naafi' ibn Jubairilla oli tapana lausua täkbiiriä ja hän oli hämmästynyt, etteivät ihmiset tehneet sitä ja hän sanoi: "Miksi ette lausu täkbiiriä?"

Ibn Shihaab az-Zuhrilla rahimähullaah oli tapana sanoa: "Ihmisillä oli tapana lausua täkbiiriä siitä asti kun he tulivat ulos taloistaan siihen asti kun imaami tuli sisään."

Täkbiirin aika 'iid äl-Fitrinä on 'iidiä edeltävästä yöstä siihen asti kun imaami tulee johtamaan 'iid-rukousta. 'Iid äl-Ädhään tapauksessa täkbiir alkaa dhul-higgä -kuukauden ensimmäisestä päivästä ja kestää siihen asti kun aurinko laskee viimeisenä Täshriiqin päivänä.


Täkbiirin kuvaus:

Ibn Abi Shayban Musannäfissä kerrotaan luotettavalla kertojien ketjulla ibn Mas'udilta (RAA), että tällä oli tapana lausua täkbiirTäshriiqin päivinä:

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah,

wä Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, wä lilläähilhämd.

Tämä on suomeksi: Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Toisessa paikassa ibn Abi Shayba kertoi samalla kertojien ketjulla muuten saman, mutta lause Allaahu äkbär toistettiin kolmasti.

Al-Mahaamili kertoi luotettavalla kertojien ketjulla myös ibn Mas'udilta (RAA):

Allaahu äkbäru käbiira, Allaahu äkbäru käbiira,

Allaahu äkbär wä ägäll, Allaahu äkbär wä lilläähilhämd.

Tämä on suomeksi: Todellakin Allah on Suurin, todellakin Allah on Suurin, Allah on Suurin ja Ylistetty, Allah on Suurin ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. (Katso äl-Irwää‘.)


  Onnitteleminen.

'Iidin tapoihin kuuluvat myös onnittelut ja hyvän toivotukset ihmisten kesken, sanamuodolla ei ole niin väliä. Esimerkiksi voi sanoa toinen toiselleen täqabbälä Allah minnä wä minkum [hyväksyköön Allah (hyvät teot) meiltä ja teiltä], 'iid mubäärak tai jonkin muun sallitun onnittelun.

Jubair ibn Nufayrin on kerrottu sanoneen: Kun Profeetan (SAAS) kumppanit tapasivat toisensa 'iidin päivänä, he sanoivat toisilleen: "Hyväksyköön Allah (hyvät teot) meiltä ja teiltä." (Ibn Hajar sanoi sen kertojien ketjun olevan häsän. Äl-Fäth.)

Onnitteleminen oli hyvin tunnettua kumppaneitten keskuudessa ja oppineet, kuten imaami Ahmad ja muut sallivat sen. On olemassa todisteita, jotka antavat ymmärtää, että ihmisiä on määrätty onnittelemaan ja toivottamaan hyvää tietyissä tilanteissa, ja että kumppanit onnittelivat toisiaan hyvien asioiden tapahtuessa, kuten kun Allah hyväksyi miehen katumuksen, he menivät ja onnittelivat häntä siitä ja niin edelleen.

Epäilemättä nämä onnittelut kuuluvat jaloihin luonteenpiirteisiin muslimien keskuudessa.

Onnittelemisen aiheesta voidaan sanoa vähintään se, että sinun tulisi onnitella niitä, jotka onnittelevat sinua 'iidinä, ja pysyä hiljaa, jos toiset pysyvät hiljaa, kuten imaami Ahmad rahimähullaah sanoi: "Jos joku onnittelee sinua, vastaa, muuten älä aloita sitä."


  Kaunistautuminen 'iidinä.

'Abdullah ibn 'Umarin (RAA) kerrotaan sanoneen, että 'Umar (RAA) otti markkinoilla myynnissä olevan brokadiviitan ja toi sen Allahin lähettiläälle (SAAS) ja sanoi: "Oi Allahin lähettiläs, osta tämä ja kaunistaudu sillä 'iidinä ja lähetystöjen vastaanottamista varten." Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi hänelle: "Pikemminkin tämä on hänen vaatteensa, jolla ei ole osaa (hurskaudesta tai palkkiosta Tuonpuoleisessa)…" (Al-Bukhari)

Profeetta (SAAS) yhtyi 'Umarin (RAA) mielipiteeseen kaunistautumisesta 'iidiksi, mutta hän tuomitsi hänet tämän viitan valitsemisesta, koska se oli tehty silkistä.

Jabirin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Profeetalla (SAAS) oli viitta, jota hän käytti kahtena 'iidinä ja perjantaisin." (Sahiih ibn Khuzayma)

Al-Baihaqee kertoi luotettavalla kertojien ketjulla, että ibn 'Umarilla (RAA) oli tapana käyttää parhaita vaatteitaan 'iidinä. Joten miehen tulisi käyttää parhaita vaatteitaan, jotka hänellä on, mennessään ulos 'iidinä.

Naisten tulisi välttää itsensä koristelemista mennessään ulos 'iidinä, koska heidän on kiellettyä näyttää koristuksiaan miehille, jotka eivät ole heille mähäärimejä [monikko sanasta mähram (läheinen miessukulainen)]. Naisten, jotka haluavat mennä ulos, on myös kiellettyä laittaa hajuvettä tai asettaa miehet kiusaukseen, koska he ovat menossa ulos vain palvontaa varten.


  Rukoukseen tulisi mennä yhtä reittiä ja sieltä tulisi palata toista reittiä.

Jabir ibn 'Abdullahin (RAA) on kerrottu sanoneen: "'Iidin päivänä Profeetalla (SAAS) oli tapana vaihdella reittiään." (Al-Bukhari)

Sanottiin, että syy siihen oli se, että kaksi reittiä todistaisi hänen puolestaan Ylösnousemuksen päivänä, sillä maa tulee puhumaan Ylösnousemuksen päivänä ja sanoo, mitä sen päällä tehtiin, niin hyvän kuin pahankin.

Sanottiin myös, että se oli islamin tunnusmerkkien ilmaisemiseksi molemmilla reiteillä; Allahin muistamisen (dhikr) ilmaisemiseksi tai tekopyhien ja juutalaisten ärsyttämiseksi sekä pelottamiseksi hänen mukanaan olevalla suurella ihmisjoukolla. Lisäksi sanottiin, että se oli ihmisten tarpeista huolehtimiseksi, heidän kysymyksiinsä vastaamiseksi, heidän opettamisekseen, esimerkin näyttämiseksi ja puutteenalaisille antamiseksi, tai hänen sukulaistensa luona käymiseksi ja sukulaissuhteiden ylläpitämiseksi.

Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (islam-qa.com)]


Kysymys #49014:

Haluaisin tietää joitakin 'iidin sunnatapoja ja sitä koskevia säännöksiä.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Allah on antanut useita säännöksiä 'iidiä koskien, mukaan lukien seuraavat:


  On mustähäbb (jotain pidettyä) lausua täkbiir'iidin yöstä ramädaan-kuukauden viimeisen päivän auringonlaskusta siihen asti kun imaami tulee johtamaan rukousta. Täkbiirin muoto on seuraava:

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah,

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, wä lilläähilhämd.

Tämä on suomeksi: Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Tai Allaahu äkbär voidaan sanoa kolmasti, joten sanotaan:

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, lää iläähä illä Allah,

Allaahu äkbär, Allaahu äkbär, wä lilläähilhämd

Tämä on suomeksi: Allah on Suurin, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, Allah on Suurin, Allah on Suurin, ja kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Molemmat tavat ovat luvallisia.

Miesten tulisi korottaa ääntään tämän dhikrin lausumisessa markkinapaikoilla, moskeijoissa ja kodeissa, mutta naisten ei tulisi korottaa ääntään.


  Sinun tulisi syödä pariton määrä taateleita ennen 'iid-rukoukseen lähtemistä, koska Profeetta (SAAS) ei lähtenyt ulos 'iidin päivänä ennen kuin hän oli syönyt parittoman määrän taateleita. Sinun tulisi pitäytyä parittomassa määrässä, kuten Profeetta (SAAS) teki.


  Sinun tulisi käyttää parhaita vaatteitasi - tämä koskee miehiä. Naisten ei tulisi käyttää kauniita vaatteita, kun he menevät 'iidin rukouspaikalle, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Antaa heidän mennä ulos säädyllisesti pukeutuneena." Eli naisten tulisi käyttää tavallisia vaatteita, jotka eivät ole koristeellisia. Heidän on kiellettyä mennä ulos käyttäen hajuvettä ja meikkiä.


  Jotkut oppineet pitävät ghoslin tekemistä 'iid-rukousta varten mustähäbbinä (pidettynä), koska joidenkin säläfien on kerrottu tehneen tämä. Ghoslin tekeminen 'iid-rukousta varten on mustähäbb, aivan kuin se on määrätty gumu'älle, koska henkilö menee tapaamaan ihmisiä. Joten on hyvä, jos henkilö tekee ghoslin.


  'Iid-rukous. Muslimit ovat yksimielisiä siitä, että islamissa on määrätty 'iid-rukous. Jotkut sanovat sen olevan sunna, toiset sanovat sen olevan färd kifääjä (yhteisöllinen velvollisuus) ja jotkut muut sanovat sen olevan färd 'äjn (yksityinen velvollisuus), ja että sen tekemättä jättäminen on synti. He siteerasivat todisteena tosiasiaa, että Profeetta (SAAS) käski jopa neitsyiden ja eristyksissä olevien naisten eli niiden, jotka eivät tavallisesti tulleet ulos, olemaan läsnä 'iidin rukouspaikalla. Ainoastaan niiden, joilla oli kuukautiset, tulisi pysyä poissa itse rukouspaikalta, koska naisten, joilla on kuukautiset, ei ole luvallista pysyä moskeijassa; heidän on luvallista kävellä läpi, mutta ei pysyä siellä.

Todisteiden perusteella minusta vaikuttaa siltä, että se on färd 'äjn (yksityinen velvollisuus) ja että jokaisen miespuolisen on pakollista osallistua 'iid-rukoukseen, lukuun ottamatta niitä, joilla on syy. Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah puolsi tätä mielipidettä.

Ensimmäisessä rak'ässä imaamin tulisi lausua säbbih-ismä Rabbikä äl-ä'lää (suurat äl-Ä'lää, no. 87) ja toisessa rak'ässä hänen tulisi lausua häl ätääkä hädiith-ul-ghaashijä (suurat äl-ghaashijä, no. 88). Tai hän voi lausua suurat Qaafin (no. 50) ensimmäisessä ja suurat äl-Qamärin (no. 54) toisessa. Molemmat vaihtoehdot on kerrottu luotettavissa kertomuksissa Allahin lähettiläs Muhammadilta (SAAS).


  Jos perjantai ja 'iid sattuvat samalle päivälle, 'iid-rukous tulisi pitää, kuten myös perjantairukous, kuten Muslimin Sahiihissaan kertoman an-Nu'maan ibn Basheerin hädiithin ilmeinen merkitys osoittaa. Mutta ne, jotka osallistuvat 'iid-rukoukseen imaamin kanssa, voivat halutessaan osallistua perjantairukoukseen tai rukoilla dhohr-rukouksen.


  Useiden oppineiden mukaan yksi 'iid-rukouksen säännöistä on, että jos henkilö tulee 'iidin rukouspaikalle ennen imaamia, hänen tulisi istua alas eikä rukoilla kahta rak'ää, koska Profeetta (SAAS) rukoili kaksi rak'ää 'iid-rukouksessa, eikä rukoillut mitään rukousta sitä ennen eikä sen jälkeen.

Jotkut oppineet ovat sitä mieltä, että kun henkilö saapuu rukouspaikalle, hänen ei tulisi istua, ennen kuin hän on rukoillut kaksi rak'ää. Tämä johtuu siitä, että 'iidin rukouspaikka on moskeija perustuen siihen tosiasiaan, etteivät naiset, joilla on kuukautiset, saa olla siellä. Joten siihen pätevät samat säännöt kuin moskeijaan, mikä osoittaa sen olevan moskeija. Tähän perustuen siihen pätee Profeetan (SAAS) sanojen yleinen merkitys: "Kun joku teistä menee moskeijaan, älköön hän istuutuko, ennen kuin hän on rukoillut kaksi rak'ää." Mitä tulee siihen, ettei Profeetta (SAAS) rukoillut mitään rukousta ennen tai jälkeen 'iid-rukouksen, se johtuu siitä, että hänen saapuessaan rukous alkoi.

Täten on todistettu, että meidän tulisi rukoilla tähijjät-ul-mäsgid (kaksi rak'ää "moskeijan tervehtimiseksi") saapuessamme 'iidin rukouspaikalle, kuten kaikkien moskeijoiden tapauksessa. Jos oletamme hädiithistä, ettei 'iid moskeijalle ole tähijjät-ul-mäsgidiä, meidän tulisi sanoa, ettei perjantaimoskeijallekaan ole tähijjät-ul-mäsgidiä. Kun Allahin lähettiläs (SAAS) saapui perjantaimoskeijaan, hän lausui khotbän (saarnan), rukoili kaksi rak'ää ja sitten lähti. Hän rukoili perjantain tavalliset sunnarukoukset talossaan, joten hän ei rukoillut mitään rukousta ennen perjantairukousta tai sen jälkeen (moskeijassa).

Minusta tuntuu todennäköisimmin oikealta, että meidän tulisi rukoilla kaksi rak'ää 'iidin rukouspaikalla moskeijan tervehtimiseksi, mutta meidän ei tulisi tuomita toisiamme koskien tätä asiaa, koska oppineilla on eroavaisuuksia sen suhteen. Meidän ei tulisi tuomita toisiamme koskien asioita, joissa oppineet ovat erimielisiä, ellei ole olemassa selkeää tekstiä. Joten meidän ei tulisi tuomita häntä, joka rukoilee (tähijjät-ul-mäsgidin), eikä häntä, joka istuutuu rukoilematta.


  Yksi 'iidin päivän säännöistä - 'iid äl-Fitr - on että zäkäät äl-Fitr tulee maksaa tänä päivänä. Profeetta (SAAS) määräsi, että se tulisi maksaa ennen 'iid-rukousta. On luvallista maksaa se päivä tai kaksi ennen perustuen al-Bukharin kertomaan hädiithiin ibn 'Umarilta (RAA): "Heillä oli tapana antaa se päivä tai kaksi ennen ('iid) äl-Fitriä." Jos se maksetaan 'iid-rukouksen jälkeen, sitä ei lasketa sadäqat äl-Fitriksi ibn 'Abbaasin (RAA) hädiithiin perustuen: "Se on zäkäät äl-Fitr jokaiselle, joka maksaa sen ennen rukousta, ja se on tavallinen almu jokaiselle, joka maksaa sen rukouksen jälkeen." On kiellettyä viivyttää zäkäät äl-Fitrin maksamista 'iid-rukouksen jälkeen. Jos henkilö viivyttää sitä ilman syytä, se ei ole hyväksyttävä zäkäät. Mutta jos henkilöllä on syy - kuten hän matkustaa, eikä hänellä ole mitään annettavaa tai ketään, jolle antaa se, tai hän olettaa perheensä maksavan sen ja he olettavat hänen maksavan sen. Tässä tapauksessa hänen tulisi maksaa se, kun se on hänelle helppoa, vaikka se olisi rukouksen jälkeen, eikä se ole synti hänelle, koska hänellä on syy.


  Ihmisten tulisi tervehtiä toisiaan, mutta useiden ihmisten osalta tämä johtaa kiellettyihin tekoihin. Esimerkiksi miehet menevät sisään taloihin ja kättelevät hunnuttomia naisia mähramin olematta paikalla. Jotkut näistä pahoista ovat pahempia kuin toiset.

Huomaamme joidenkin ihmisten tuomitsevan hänet, joka kieltäytyy kättelemästä niitä, jotka eivät ole hänen mähäärimejään, mutta he ovat väärintekijöitä, ei hän. Mutta hänen tulisi selittää heille ja sanoa, että heidän tulisi kysyä luotettavilta oppineilta hänen tekonsa vahvistusta. Hänen tulisi myös sanoa heille, ettei heidän tulisi suuttua ja vaatia esi-isien tapojen noudattamista, koska tavat eivät tee luvallisesta asiasta kiellettyä, eivätkä kielletystä asiasta luvallista. Hänen tulisi selittää heille, että jos he tekevät sen (noudattavat esi-isien tapoja), he tulevat olemaan kuin ne, joista Allah sanoo (merkityksen selitys): "Samoin Me emme lähettäneet varoittajaa ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) yhdellekään kaupungille (ihmisille), paitsi että nautinnonhaluiset heidän joukostaan sanoivat: 'Havaitsimme isiemme seuraavan tiettyä tapaa ja uskontoa, ja me tulemme todellakin seuraamaan heidän jalanjälkiään.'" (Koraani 43:23)

Joillakin ihmisillä on tapa mennä hautausmaalle 'iidin päivänä tervehtimään haudoissa olevia, mutta haudoissa olevat eivät tarvitse tervehdyksiä eivätkä onnitteluja, koska he eivät paastoa eivätkä rukoile qijäämiä.

Haudoilla käyminen ei ole sellaista, joka tulee tehdä erityisesti 'iidin päivänä, perjantaina tai jonain tiettynä päivänä. On todistettu, että Profeetalla (SAAS) oli tapana käydä haudoilla yöllä, kuten Muslimin kertomassa 'Aishan (RAA) hädiithissä mainitaan. Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Käykää haudoilla, koska ne muistuttavat teitä Tuonpuoleisesta."

Haudoilla käyminen on palvonnan teko, eivätkä palvonnan teot ole hyväksyttäviä, elleivät ne ole shärii'än mukaisia. Profeetta (SAAS) ei valinnut 'iidin päivää haudoilla käymiseen, joten meidänkään ei tulisi tehdä niin.


  Jos miehet halaavat toisiaan 'iidin päivänä, siinä ei ole mitään väärää.


  On määrätty, että 'iid-rukoukseen menevän henkilön tulisi mennä yhtä reittiä ja palata toista reittiä seuraten Allahin lähettilään (SAAS) esimerkkiä. Tämä sunna ei päde muihin rukouksiin, perjantairukoukseen tai muihin; se pätee vain 'iid-rukoukseen.

[Mägmuu' Fätääwää ibn 'Utheimeen. Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle