Profeetan (SAAS) ohjeet 'iid-rukousta koskien





Kysymys #49020:

Haluaisin tietää Profeetan (SAAS) ohjeet 'iid-rukouksia koskien.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Profeetalla (SAAS) oli tapana rukoilla 'iid-rukoukset rukouspaikalla (musallä). Ei ole mitään kertomusta, jonka mukaan hän olisi rukoillut 'iid-rukouksen moskeijassaan. Ash-Shafi'i sanoi kirjassa äl-Umm: Kerrotaan, että Allahin lähettiläällä (SAAS) oli tapana mennä kahtena 'iidinä rukouspaikalle Medinassa, kuten tekivät ne (kalifit), jotka tulivat hänen jälkeensä, ellei ollut jotain syytä, kuten sade ja niin edelleen. Muissa maissa ihmiset tekivät samoin, lukuun ottamatta Mekan ihmisiä.

Hänellä (SAAS) oli tapana käyttää kaikkein kauneimpia vaatteitaan mennessään rukoilemaan. Hänellä oli puku (hullä), jota hän käytti 'iidinä ja gumu'änä (perjantairukouksessa). Hullä on kaksiosainen puku, jonka osat ovat samanlaisesta kankaasta.

Hänellä (SAAS) oli tapana syödä taateleita ennen ulos menemistä 'iid äl-Fitrinä, ja hän söi parittoman määrän niitä. Al-Bukhari kertoi Anasin (RAA) sanoneen: Allahin lähettiläs (SAAS) ei mennyt ulos 'iid äl-Fitrin aamuna ennen kuin hän oli syönyt muutamia taateleita, ja hän söi parittoman lukumäärän. Ibn Qudaama sanoi: Me emme tiedä mitään eroavaa mielipidettä koskien tosiasiaa, että on mustähäbb syödä aikaisin 'iid äl-Fitrin päivänä.

Syy syömiseen ennen rukousta on, ettei kukaan ajattelisi, että on välttämätöntä paastota siihen asti kun on rukoiltu. Sanottiin myös tämän olevan, jotta kiirehdittäisiin tottelemaan Allahin käskyä, sillä Hän määräsi paaston rikkomisen sen jälkeen kun Hän oli määrännyt paastoamisen. Jos taateleita ei ole saatavilla, henkilön tulisi ottaa jotain muuta aamiaiseksi, vaikkakin vain vettä, niin että hän voi noudattaa sunnan periaatetta, jonka mukaan tulee ottaa jotain aamiaiseksi ennen rukoilemista 'iid äl-Fitrinä.

'Iid äl-Ädhää koskien Profeetalla (SAAS) ei ollut tapana syödä mitään ennen kuin hän tuli takaisin rukouspaikalta. Sitten hän söi jonkun verran uhrieläimensä lihasta.

On kerrottu, että hänellä (SAAS) oli tapana tehdä ghosl molempina ä'jäädinä. Ibn al-Qayyim sanoi: Tätä koskien on kerrottu kaksi heikkoa (da'iif) hädiithiä … mutta on todistettu ibn 'Umarilta (RAA), joka oli hyvin innokas seuraamaan Sunnaa, että hänellä oli tapana tehdä ghosl ennen ulosmenoa 'iidin päivänä.

Hänellä (SAAS) oli myös tapana mennä 'iid-rukoukseen kävellen ja tulla sieltä kävellen. Ibn Maaja kertoi ibn 'Umarin (RAA) sanoneen: Allahin lähettiläällä (SAAS) oli tapana mennä 'iid (rukoukseen) kävellen ja tulla takaisin kävellen. (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih ibn Maaja.)

At-Tirmidhi kertoi 'Ali ibn Abi Talibin (RAA) sanoneen: On sunna mennä 'iid (rukoukseen) kävellen. (Al-Albaani luokitteli sen häsäniksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.)

At-Tirmidhi sanoi: Useimmat oppineet toimivat tämän hädiithin mukaan ja sanoivat, että miehen on mustähäbb mennä 'iid (rukoukseen) kävellen. On mustähäbb olla ratsastamatta, ellei hänellä ole syytä.

Kun Profeetta (SAAS) saapui rukouspaikalle, hän aloitti rukouksen ilman ädhääniä tai iqaamää ja sanomatta "äs-saläätu gäämi'ä" (rukous on alkamassa). On sunna olla tekemättä mitään näistä asioista. Eikä hän rukoillut mitään rukousta rukouspaikalla ennen 'iid-rukousta tai sen jälkeen.

Profeetta (SAAS) aloitti rukouksella ennen khotbän lausumista. Hän rukoili kaksi rak'ää seitsemällä peräkkäisellä täkbiirillä ensimmäisessä rak'ässä, mukaan lukien täkbiirat äl-ihraam (täkbiir, jolla rukous alkaa), ja pitäen lyhyen tauon jokaisen kahden täkbiirin välissä. Ei ole mitään kertomusta, että hän olisi sanonut mitään tiettyä dhikrtäkbiiraatien (monikko sanasta täkbiir) välissä, mutta on kerrottu, että ibn Mas'ud (RAA) ylisti Allahia ja lähetti siunaukset Profeetalle (SAAS). Mutta ibn 'Umarilla (RAA), joka oli aina innokas seuraamaan Profeettaa (SAAS), oli tapana nostaa kätensä jokaisella täkbiirillä.

Kun hän (SAAS) oli lopettanut täkbiiraat, hän alkoi lausua. Hän lausui äl-Fäätihän ja sitten qaaf wäl-Qur'aan-il-mägiid (suurat Qaaf, no. 50) ensimmäisessä rak'ässä ja iqtärabät-is-sää'ä wä-änshäqqa äl-qamär (suurat äl-Qamär, no. 54) toisessa. Joskus hän lausui säbbih-ismä Rabbikä äl-ä'lää (suurat äl-Ä'lää, no. 87) ja häl ätääkä hädiith-ul-ghaashijä (suurat äl-Ghaashijä, no. 88). Molemmat on kerrottu luotettavissa kertomuksissa, mutta muita suuria ei ole mainittu luotettavissa kertomuksissa. Kun hän oli lopettanut lausumisen, hän sanoi täkbiirin ja kumartui. Kun hän oli lopettanut kumartumisen ja suullaan makaamisen ja oli noussut jälleen seisomaan, hän sanoi viisi täkbiiriä. Kun hän oli lopettanut täkbiiraat, hän alkoi jälleen lausua. Täkbiir oli ensimmäinen asia, jonka hän teki kummassakin rak'ässä ja lausumista seurasi rokuu' (kumartuminen).

At-Tirmidhi kertoi hädiithin Kathiir ibn 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Awfilta, joka kertoi isältään, joka kertoi isältään, että Allahin lähettiläs (SAAS) lausui täkbiirin 'iid (rukouksessa) seitsemän kertaa ensimmäisessä rak'ässä ennen Koraanin lausumista, ja viisi kertaa toisessa rak'ässä ennen Koraanin lausumista. At-Tirmidhi sanoi: "Kysyin Muhammadilta - eli al-Bukharilta - tästä hädiithistä ja hän sanoi: 'Tätä aihetta koskien ei ole mitään luotettavampaa kuin tämä.' Ja minä sanon samoin."

Kun Profeetta (SAAS) oli lopettanut rukouksen, hän nousi ja seisoi ihmisiin päin ihmisten istuessa riveissään ja hän puhutteli heitä saarnaten ja kehottaen määräyksillä ja kielloilla. Jos hän halusi lähettää retkikunnan jonnekin, hän teki sen, ja jos hän halusi määrätä jotain, hän teki sen.

Hänellä ei ollut mitään minbäriä, jonka päällä hän olisi seisonut, eikä Medinan minbäriä tuotu ulos. Pikemminkin hän puhutteli heitä seisoen maassa. Jabir (RAA) sanoi: "Osallistuin 'iid-rukoukseen Allahin lähettilään (SAAS) kanssa. Hän aloitti rukouksella ennen khotbän lausumista, ilman ädhääniä ja iqaamää. Sitten nousi seisomaan nojaten Bilaliin, ja määräsi meitä pelkäämään ja tottelemaan Allahia. Hän saarnasi ihmisille ja muistutti heitä. Sitten hän meni naisten luokse ja saarnasi heille sekä muistutti heitä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) sanoi: "Profeetalla (SAAS) oli tapana mennä ulos äl-Fitrin ja äl-Ädhään päivinä rukouspaikalle. Hän aloitti rukouksella. Sitten hän nousi ja seisoi ihmisiin päin ihmisten istuessa riveissään…" (Muslim)

Profeetta (SAAS) aloitti kaikki khotabinsa (monikko sanasta khotbä) Allahin ylistämisellä. Edes yhdessä hädiithissä ei ole kerrottu, että hän olisi aloittanut 'iidin khotbän täkbiirillä. Pikemminkin ibn Maaja kertoi kirjassaan Sunän, että Sa'd al-Qaraz, Profeetan (SAAS) rukoukseen kutsuja, sanoi: "Profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa täkbiiriä kahden saarnan välissä, ja hänellä oli tapana sanoa paljon täkbiiriä läpi koko 'iidin khotbän." Al-Albaani luokitteli tämän da'iifiksi (heikoksi) kirjassa Da'iif ibn Maaja. Vaikka tämä hädiith onkin heikko, se ei osoita, että Profeetalla (SAAS) olisi ollut tapana aloittaa khotbänsä täkbiirillä. Kirjassa Tämääm äl-Minnä sanotaan: Vaikka se ei osoita, että 'iidin khotbä on määrätty aloitettavaksi täkbiirillä, sen kertojien ketju on heikko ja sisältää yhden miehen, joka on heikko ja toisen joka on tuntematon, joten ei ole luvallista siteerata sitä todisteena sille, että khotbän aikana täkbiirin sanominen on sunna.

Ibn al-Qayyim sanoi: Ihmiset olivat erimielisiä siitä, kuinka khotbän 'iidinä ja saderukouksen (istisqaa‘) tapauksessa tulisi alkaa. Jotkut sanoivat, että niiden tulisi alkaa täkbiirillä, ja toiset sanoivat, että istisqaa‘n khotbän tulisi alkaa rukouksilla pyytäen anteeksiantamusta, ja toiset sanoivat, että niiden tulisi alkaa ylistyksellä. Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi: Tämä (viimeinen) on oikea mielipide. Profeetalla (SAAS) oli tapana aloittaa kaikki khotabinsa ylistämällä Allahia.

Profeetta (SAAS) antoi 'iid-rukoukseen osallistuville luvan joko istua ja kuunnella khotbää tai lähteä. Abu Dawud kertoi 'Abdullah ibn as-Saa‘ibin (RAA) sanoneen: Osallistuin 'iid (rukoukseen) Allahin lähettilään (SAAS) kanssa, ja lopetettuaan rukouksen hän sanoi: "Aiomme lausua khotbän, joten jokainen, joka haluaa istua ja kuunnella khotbää, antakoon hänen tehdä niin, ja jokainen, joka haluaa lähteä, antakoon hänen mennä." (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih Abi Dawud.)

Profeetalla (SAAS) oli tapana vaihdella reittiään 'iidin päivänä. Hän meni yhtä reittiä ja palasi toista. Al-Bukhari kertoi Jabir ibn 'Abdullahin (RAA) sanoneen: "'Iidin päivänä Profeetalla (SAAS) oli tapana vaihdella reittiään." [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]






Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle