'Iidinä tehtyjä virheitä

Kysymys #36856:

Mitkä ovat virheet ja väärät teot, joista muslimeja varoitetaan kahtena 'iidinä? Huomaamme joitakin tekoja, jotka tuomitsemme, kuten haudoilla käyminen 'iid-rukouksen jälkeen ja 'iidin vastaisena yönä ylhäällä oleminen palvonnan tarkoituksessa…

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Nyt kun 'iid on tulossa, haluaisimme kiinnittää huomion joihinkin asioihin, joita ihmiset tekevät, koska he ovat tietämättömiä Allahin laeista ja Allahin lähettilään (SAAS) Sunnasta. Näihin sisältyvät seuraavat:


  Joidenkin uskomus, että 'iidin vastainen yö on määrätty palvontaan.

Jotkut ihmiset uskovat, että 'iidin vastainen yö on määrätty palvontaan. Tämä on eräänlainen uudistus, eikä sitä ole todistettu Profeetalta (SAAS). Pikemminkin se on kerrottu heikossa hädiithissä, jossa sanotaan: "Jokainen, joka pysyy ylhäällä 'iidin yönä, hänen sydämensä ei kuole päivänä, jolloin sydämet kuolevat." Tämä hädiith ei ole sahiih. Se on kerrottu kahden kertojien ketjun kautta, joista toinen on tekaistu ja toinen on hyvin heikko. Katso al-Albaanin Silsilät äl-Ähäädiith äd-Da'iifä wäl-Mäwdoo'ä.

Ei ole määrätty 'iidin vastaisen yön erilleen poimimista qijäämin rukoilemiseksi sulkien pois kaikki muut yöt. Sen sijaan hänen tapauksessaan, jonka tapa on rukoilla qijääm, 'iidin vastaisena yönä qijäämin rukoilemisessa ei ole mitään väärää.


  Haudoilla käyminen kahtena 'iidin päivänä.

Tämä on päinvastaista 'iidin tarkoitukselle, joka on ilon ja onnellisuuden ilmaiseminen, ja se on Profeetan (SAAS) opetuksien ja säläfien tekojen vastaista. Se kuuluu Profeetan kiellon yleisen merkityksen piiriin haudoilla käymisestä tiettynä päivänä ja siitä juhlan kaltaisen tekemisestä, kuten oppineet lausuivat. Katso al-Albaanin Ähkääm äl-Gänää‘iz wä Bidä'uhä s. 219, 258.


  Gämää'än (yhteisrukouksen) hylkääminen, myöhään nukkuminen ja rukouksesta poisjääminen.

Valitettavasti näkee joidenkin muslimien jäävän pois rukouksesta ja hylkäävän gämää'än. Profeetta (SAAS) sanoi: "Liitto, joka erottaa meidät heistä, on rukous. Jokainen, joka hylkää sen, on kääfir." (At-Tirmidhi ja an-Nasaa‘ee, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.)

Hän (SAAS) sanoi myös: "Tekopyhille kaikkein raskaimpia ovat 'ishää‘ ja fägr rukoukset. Jos he tietäisivät (mitä hyvää) niissä on, he tulisivat niihin, vaikka heidän pitäisi ryömiä. Olin ajatellut määrätä rukouskutsun antamisen, sitten käskisin miestä johtamaan ihmisiä rukouksessa. Sen jälkeen menisin ottaen mukaani joitakin miehiä kantaen puunippuja ihmisten luokse, jotka eivät osallistu rukoukseen, ja polttaisin heidän talonsa maahan heidän ympäriltään." (Muslim)


  Naiset seurustelevat miesten kanssa rukouspaikalla, kaduilla ja muualla, ja kerääntyvät yhteen miesten kanssa noissa paikoissa. Tämä on suuren fitnän (houkutuksen) lähde ja vakava vaara. Sekä naisia että miehiä tulisi varoittaa tästä, ja tarvittaviin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä tämän välttämiseksi mahdollisuuksien mukaan. Miesten ja nuorison ei tulisi lähteä rukouspaikalta tai moskeijasta ennen kuin naiset ovat hajaantuneet kokonaan.


  Jotkut naiset menevät ulos käyttäen hajuvettä ja meikkiä sekä hunnutta.

Tämä on laajalle levinnyt ongelma, ja useat ihmiset suhtautuvat tähän asiaan liian kevyesti. Allah on Hän, jolta me etsimme apua. Jotkut naiset - johdattakoon Allah heitä - jopa pukeutuvat hienoimpiin vaatteisiinsa ja laittavat parasta hajuvettään, kun he menevät moskeijaan rukoilemaan taraawiih-rukouksia tai menevät 'iid-rukouksiin ja niin edelleen. Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen nainen, joka laittaa hajuvettä, ja kulkee ihmisten ohi niin, että he voivat haistaa hänen tuoksunsa, on avionrikkoja." (An-Nasaa‘ee ja at-Tirmidhi, al-Albaani luokitteli sen häsäniksi kirjassa Sahiih ät-Tärghiib wät-Tärhiib.)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Helvetin ihmisten joukossa on kaksi tyyppiä, joita en ole nähnyt. Ihmiset, joilla on karjan hännän kaltaiset ruoskat, joilla he ruoskivat ihmisiä, ja naiset, jotka ovat puettuja, mutta silti alastomia. He menevät harhaan ja johtavat toisia harhaan päillään, jotka näyttävät kamelin kyttyröiltä nojaten toiselle puolelle. He eivät tule pääsemään Paratiisiin, eivätkä edes haistamaan sen tuoksua, vaikka sen tuoksu voidaan havaita niin ja niin etäältä." (Muslim)

Naisten huoltajien tulee pelätä Allahia niiden suhteen, jotka ovat heidän huolenpitonsa alaisia, ja täyttää tehtävänsä heidän suojelemisestaan ja elättämisestään, minkä Allah on määrännyt heille, koska "Miehet ovat naisten suojelijoita ja elättäjiä, koska Allah on tehnyt toisesta toista etevämmän…" (Koraanin jakeen 4:34 merkityksen selitys)

Joten huoltajien tulee opastaa heitä ja näyttää heille se, mikä tulee johtamaan heidät pelastukseen ja turvallisuuteen tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa; tämä tapahtuu pysymällä pois siitä, minkä Allah on kieltänyt, ja ponnistelemalla siihen, mikä tulee tuomaan heidät lähemmäksi Allahia.


  Laulamisen kuunteleminen ja kielletyt asiat.

Näinä aikoina laajalle levinneiden pahojen asioiden joukossa on musiikki ja laulaminen. Ne ovat levinneet todella laajalle ja ihmiset suhtautuvat tähän asiaan liian kevyesti. Musiikkia on televisiossa, radiossa, autoissa, kodeissa ja markkinapaikoilla. Ei ole kykyä eikä voimaa paitsi Allahin avun kautta. Edes matkapuhelimet eivät ole vapaita tästä pahasta. On yhtiöitä, jotka kilpailevat laittamalla viimeisimmät hitit matkapuhelintensa soittoääniin, ja tällä tavalla musiikki on päätynyt jopa moskeijoihin, suojelkoon Allah meitä. Tämä on iso ongelma ja paha asia, jonka kautta musiikkia kuuluu Allahin taloissa. Tämä vahvistaa Profeetan (SAAS) sanat: "Ummäni keskuudessa tulee olemaan ihmisiä, jotka tulevat pitämään aviorikosta, silkkiä, alkoholia ja musiikkisoittimia laillisina." (Al-Bukhari)

Muslimin tulee pelätä Allahia ja käsittää, että Allahin siunaus tarkoittaa sitä, että hänen on pakollista olla kiitollinen Hänelle. Ei ole kiitollisuutta muslimin taholta, jos hän on tottelematon Luojalleen, kun Hän on Yksi, joka on antanut tämän siunauksen hänelle.

Yksi oikeamielinen henkilö kulki joidenkin ihmisten ohitse, jotka käyttivät aikaansa joutavaan huvitukseen 'iidin päivänä, ja sanoi heille: "Jos toimitte hyvin ramädaanina, tämä ei ole tapa kiittää siitä. Jos toimitte huonosti ramädaanina, tämä ei ole se tapa, joten huonosti toimineen henkilön tulee käyttäytyä."

Ja Allah tietää parhaiten. [Islam Q&A (www.isla-qa.com)]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle