Täshriiqin päivien hyveet

Kysymys #36950:

Mitkä ovat Täshriiqin päivät? Mikä niissä on erityistä ja erottaa ne muista päivistä?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Täshriiqin päivät ovat dhul-higgä -kuukauden 11., 12. ja 13. päivät. On useita jakeita ja ähäädiithejä, joissa puhutaan niiden hyveistä:

 1. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Muistakaa Allahia Määrättyinä päivinä…" (Koraani 2:203). Nämä ovat Täshriiqin päivät. Tämä oli ibn 'Umarin (RAA) ja useimpien oppineiden mielipide.

 2. Profeetta (SAAS) sanoi Täshriiqin päiviä koskien: "Ne ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistamisen päiviä." Dhikr (Allahin muistaminen) on määrätty Täshriiqin päivinä monilla tavoilla:


  • Allahia tulisi muistaa välittömästi määrättyjen rukousten jälkeen lausumalla täkbiiriä. Tämä on määrätty Täshriiqin päivien loppuun asti useimpien oppineiden mukaan.


   Häntä tulisi muistaa sanomalla bismillääh ja Allaahu äkbär uhrieläintä uhrattaessa. Hädijin ja udhijän uhraamisen aika kestää Täshriiqin päivien loppuun asti.


   Allahia tulisi muistaa syödessä ja juodessa. On määrätty, että syömisen ja juomisen alussa tulisi sanoa bismillääh ja Häntä tulisi ylistää lopussa sanomalla äl-hämdulillääh. Profeetalta (SAAS) kerrotun hädiithin mukaan: "Allah pitää siitä, että Hänen orjansa syödessä jotain, tämä ylistää Häntä siitä, ja tämän juodessa jotain, tämä ylistää Häntä siitä." (Muslim)


   Häntä tulisi muistaa sanomalla täkbiir, kun kivittää gämäraateja Täshriiqin päivinä. Tämä koskee vain pyhiinvaeltajia häggillä.


   Allahia tulisi muistaa yleisesti. On mustähäbb (jotain pidettyä) tehdä paljon dhikr Täshriiqin päivinä. 'Umarilla (RAA) oli tapana lausua täkbiirMinäässä teltassaan, ja kun ihmiset kuulivat hänet, he myös lausuivat täkbiiriä, ja Minää kaikui heidän täkbiirinsä äänestä. Allah sanoo (merkityksen selitys): "Joten kun olette saattaneet päätökseen mänääsikinne (häggin rituaalit), muistakaa Allahia, kuten muistatte esi-isiänne tai vieläkin hartaammin. Mutta ihmiskunnan keskuudessa on joitakin, jotka sanovat: 'Herramme! Anna meille (lahjasi) tässä maailmassa!' Sellaisille ei ole tule olemaan mitään osaa Tuonpuoleisessa. Heistä (ihmisistä) on joitakin, jotka sanovat: 'Herramme! Anna meille tässä maailmassa se, mikä on hyvää ja Tuonpuoleisessa se, mikä on hyvää, ja pelasta meidät Tulen kärsimykseltä!'" (Koraani 2:200-201)

  Useat säläf pitivät pyyntörukousten runsasta sanomista mustähäbbinä Täshriiqin päivien aikana.

  Profeetan (SAAS) sanat: "Nämä ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistamisen päiviä." osoittavat, että syöminen ja juominen 'iidin päivinä ovat keinoja, jotka auttavat henkilöä muistamaan Allahia ja tottelemaan Häntä. Täydellinen kiitollisuus siunauksesta tarkoittaa sen käyttämistä Allahille tottelevaisuuteen ja Hänen palvomiseensa.

  Kirjassaan Allah käskee meitä syömään hyviä asioita ja kiittämään Häntä niistä. Joten jokainen, joka käyttää Allahin siunauksia synnin tekemiseen, osoittaa kiittämättömyyttä Allahin siunausta kohtaan, joten hän ansaitsee sen, että se otetaan häneltä pois.

 3. Profeetta (SAAS) kielsi paastoamisen näinä päivinä: "Älkää paastotko näinä päivinä, sillä ne ovat syömisen, juomisen ja Allahin muistamisen päiviä." (Ahmad, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa äs-Silsilä äs-Sahiihä.)

Katso ibn Rajabin Lätää‘if äl-Mä'äärif, s. 500.

Oi Allah, auta meitä tekemään oikeamielisiä tekoja ja tee meistä vakaita kuolemaan saakka. Ole armollinen meille, oi Anteliain Antaja. Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, Maailmojen Herralle. [Islam Q&A (www.islam-qa.com)]


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle