Loppusanat

Allah, Kaikkivaltias, on tehnyt uskonnon täydelliseksi ja täydellistänyt suosionsa, ja Hänen profeettansa Muhammad (SAAS) on välittänyt viestin avoimesti ja ilmoittanut kansansa ihmisille kaikista niistä tavoista, jotka tulevat johtamaan heidät Paratiisiin ja pelastamaan heidät Helvetin tulelta. Allah, Ylhäinen, sanoi (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä ne, jotka eivät ole uskoneet, ovat luopuneet kaikesta toivosta teidän uskontonne suhteen (vieroittaa teidät uskonnostanne); joten älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua. Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Täten meidän tulee varoa ei-muslimien jäljittelemistä heidän juhliensa suhteen ja tekoja, jotka ovat islamin opetusten vastaisia, kuten sitä, että naiset esittelevät itseään avoimesti, menevät ulos käyttäen hajuvettä ja seurustelevat miesten kanssa, jotka eivät ole heidän mähäärimejään. Tai juhlien järjestämistä, joissa esitetään soittimilla säestettyjä lauluja ja samankaltaisia asioita.

Muslimeita on käsketty seuraamaan ja kielletty keksimästä uudistuksia. Tämä johtuu siitä, että islamin uskonto on täydellinen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Allahin lähettiläs Muhammadilla (SAAS) oli tapana sanoa jokaisessa perjantaisaarnassa: "Kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin."

Muslimin ei pidä tulla petkutetuksi nähdessään ison joukon ihmisiä kautta maailman jäljittelevän ei-muslimeja ja viettävän keksittyjä juhlia, koska totuus tunnetaan ja tunnistetaan islamilaisen shärii'än todisteiden kautta, eikä suuren ihmisjoukon tekojen kautta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jos sinä tottelet useimpia niitä, jotka ovat maassa, he tulevat johdattamaan sinut kauas pois Allahin tieltä. He eivät seuraa muuta kuin arvauksia, eivätkä he tee muuta kuin valehtelevat." (Koraani 6:116)

Lopuksi muslimien tulee muistaa, ettei ramädaan- tai dhul-higgä -kuukausien loppuminen tarkoita loppua kaikkeen hyvään pyrkimiselle, jota he tekivät näinä menneinä kuukausina. Pikemminkin heidän tulee olla kiitollisia Allahille, kun Hän on siunannut heitä näillä rituaaleilla. Joten heidän tulisi ylistää Häntä ja käsittää, että tämä kiitollisuus vaatii sen, että he työskentelevät jopa uutterammin tulevina kuukausina miellyttääkseen Allahia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…(Hän haluaa, että teidän) tulee suorittaa loppuun sama määrä (päiviä), ja että teidän tulee ylistää Allahia [sanoa täkbiiriä (Allaahu äkbär: Allah on Suurin)] Hänen johdatuksensa tähden, niin että saattaisitte olla kiitollisia Hänelle." (Koraani 2:185)

Allah, Ylhäinen sanoo (merkityksen selitys): "Joten ylistä Herrasi kunniaa ja ole niiden joukossa, jotka makaavat suullaan (Hänelle). Palvo Herraasi, kunnes varmuus (kuolema) tulee luoksesi." (Koraani 15:98-99)

Auttakoon Allah (SWT) meitä ja kaikkia muslimeja ymmärtämään Hänen uskontoaan. Antakoon Hänen lujittaa meitä siinä alituisesti, auttaa meitä pysymään uskollisina Sunnalle ja kaukana uudistuksista. Antakoon Allah siunauksensa ja armonsa profeetta Muhammadille (SAAS), hänen perheelleen ja kumppaneilleen (RAA). Totisesti Hän on Kuuleva, Tietävä.


Artikkeleita muslimeille