Joitakin säännöksiä koskien higri kalenteria

Sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeenilta rahimähullaah kysyttiin: Mikä on säännös koskien ihmisten onnittelemista higri uutena vuotena, ja kuinka tulisi vastata hänelle, joka onnittelee sinua?

Hän vastasi: Jos joku onnittelee sinua, vastaa hänelle, mutta älä aloita sellaisia toivotuksia. Tämä on oikea mielipide tätä asiaa koskien. Joten jos henkilö sanoo sinulle esimerkiksi: "Hyvää uutta vuotta", voit vastata: "Tehköön Allah siitä hyvän ja siunatun sinulle." Mutta sinun ei tulisi aloittaa sellaista toivotusta, koska en tiedä mitään kertomusta, jonka mukaan säläf (islamin aikaiset sukupolvet) olisivat onnitelleet toisiaan uutena vuotena. Pikemminkin säläf eivät edes pitäneet muhärram-kuukauden ensimmäistä päivää vuoden ensimmäisenä päivänä ennen kuin 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) kalifaatin aikana. (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #21290)


Kysymys #21314:

Pidetäänkö kristittyjen kalenterin käyttämistä epäuskoville ystävällisyyden osoittamisena?

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Sitä ei pidetä heille ystävällisyyden osoittamisena, mutta sitä pidetään heidän jäljittelemisenään. Kristitty kalenteri oli olemassa äs-sahääbän (Profeetan (SAAS) kumppaneitten) aikana, mutta he eivät käyttäneet sitä. Pikemminkin he jättivät sen huomiotta ja käyttivät higri kalenteria. He muodostivat higri kalenterin, eivätkä käyttäneet kristittyjen kalenteria, vaikka se oli olemassa heidän aikanaan. Tämä osoittaa, että muslimien tulisi olla riippumattomia epäuskovien tavoista ja perinteistä, varsinkin kun kristittyjen kalenteri on heidän uskontonsa tunnusmerkki, koska se perustuu Messiaan syntymän kunnioittamiseen ja sen juhlimiseen vuoden vaihtuessa. Tämä on kristittyjen alullepanema keksintö, johon me emme ota osaa ja jota emme seuraa. Joten heidän kalenterinsa käyttäminen tarkoittaa heidän jäljittelemistään.

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, meillä on higri kalenteri, jonka kalifi 'Umar ibn al-Khattab (RAA) on muodostanut meille muhäägiroonien ja änsaarien läsnä ollessa, ja tämä riittää meille. (Sheikki Saaleh al-Fawzaan, Kitääb äl-Muntäqaa, 1/257) (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com)


Kysymys #1552:

Jotkut äl-Muntädää äl-Isläämiin toimistot ovat maissa, joissa käytetään gregoriaanista kalenteria. Me käytämme higri kalenteria, mutta tämä aiheuttaa meille ongelmia, kun olemme tekemisissä hallituksen osastojen kanssa, jotka eivät käytä higri kalenteria, tai kun laadimme budjetteja, maksamme palkkoja ja valmistamme taloudellisia raportteja noissa maissa oleville osastoille.

Vastaus:

Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.

Molempien päivämäärien käyttämisessä ei ole mitään väärää, kunhan higri päivämäärä kirjoitetaan ensin ja sitä seuraa vastaava gregoriaaninen päivämäärä. Higri päivämäärä perustuu kuunkierron mukaan laskettuihin kuukausiin, jotka selkeitä ja jotka kuka tahansa, jolla on silmät, voi vaivatta havaita. Sen sijaan gregoriaanisilla kuukausilla ei ole mitään selviä näkyviä tunnusmerkkejä ja ne voidaan tietää vain laskujen perusteella. Täten islamilainen shärii'ä käyttää arabialaisia kuukausia paastoamisen, häggin, i'tikääfin ja niin edelleen päivämääriin. Higri päivämäärän laittaminen ensin on myös islamin tunnusmerkkien ja ominaisuuksien osoitus niiden keskuudessa, jotka eivät tunne niitä. Ja Allah tietää parhaiten. (Äl-Lu‘lu‘ äl-Mäkiin min Fätääwää sheikki ibn Jibreen, s. 53) (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle