'Ääshuuraa‘n päivän pyhyys ja al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema

'Ääshuuraa‘n päivän merkitys on tunnettu Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) ajoista lähtien, kun taas al-Hussain (RAA) kuoli marttyyrikuoleman 50 vuotta Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) kuoleman jälkeen. Täten 'Ääshuuraa‘n päivän merkityksen liittäminen al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolemaan on täysin perusteetonta, eikä tämän päivän pyhyyttä johdeta tästä tapahtumasta!

Vaikka al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema oli suuri tragedia, islam ei ole jatkuvan suremisen, vaikeroinnin ja surun näyttämisen uskonto. Al-Hussainin (RAA) rakastaminen ei tarkoita, että hänen nimeensä tulisi vaikeroida, varsinkin kun hän saavutti shähiidin (marttyyrin) tason! Eikä marttyyrius ole vierasta tai epätavallista muslimeille. Itsensä alttiiksi laittaminen uskonnon vuoksi on ylivoimaisesti paras uhraus, minkä vuoksi sillä luonnollisesti on myös korkein kunnia. Allah (SWT) kuvaa marttyyreitä "eläviksi" (merkityksen selitys): "Älkää pitäkö kuolleina niitä, jotka ovat kuolleet Allahin tiellä. Ei, he ovat eläviä Herransa luona, ja heillä on elatus. He riemuitsevat siitä, minkä Allah on antanut heille anteliaisuudestaan, ja riemuitsevat niiden puolesta, jotka eivät ole vielä liittyneet heidän seuraansa, mutta ovat jääneet jälkeen (eivät ole vielä kuolleet marttyyreinä), ettei heillä tule olemaan mitään pelkoa, eivätkä he tule suremaan. He riemuitsevat Allahin suosiosta ja anteliaisuudesta ja siitä, ettei Allah tule hukkaamaan uskovien palkkioita." (Koraani 3:169-171)

Lisäksi islam opettaa, että aina onnettomuuden sattuessa tai kuullessaan jonkun muslimin kuolemasta, uskovan tulee muistuttaa itseään siitä, että kaikki hyvä ja paha tulee Allahilta, ja hänen tulisi kestää kärsimys kärsivällisyydellä ja mielenlujuudella. Tämä johtuu Allahin, Ylhäisen, sanoista (merkityksen selitys): "Varmasti Me tulemme koettelemaan teitä jollakin pelosta, nälästä, omaisuuden, elämän ja hedelmien menetyksestä, mutta anna ilouutinen äs-saabirooneille (kärsivällisille), jotka onnettomuuden kohdatessa heidät sanovat: 'Todella me kuulumme Allahille ja todella Hänen luokseen me tulemme palaamaan.' He ovat niitä, joiden päällä on saläwäät (jotka ovat siunattuja ja joille tullaan antamaan anteeksi) heidän Herraltaan, ja (he ovat niitä, jotka) vastaanottavat Hänen armonsa, ja he ovat niitä, jotka ovat johdatettuja." (Koraani 2:155-157)

Todellakin me suremme, kun meitä muistutetaan al-Hussainin (RAA) tappamisesta, mutta hän ei ole ainoa muslimi, joka on tapettu, minkä mielikuvan jotkut rikolliset haluaisivat antaa vääristääkseen islamia! Ennen kuin al-Hussainista (RAA) tuli marttyyri, hänen isänsä 'Ali (RAA), muslimien neljäs kalifi, tapettiin marttyyrinä. Eikä meidän tule olla tietämättömiä useiden muiden islamin huomattavien henkilöiden marttyyrikuolemista. Muslimien toinen kalifi tapettiin myös marttyyrinä. Tulenpalvoja puukotti 'Umaria (RAA) hänen johtaessaan fägr-rukousta. Hänen haavansa osoittautuivat kuolettaviksi ja hän kuoli muhärram-kuukauden ensimmäisenä päivänä. Muslimit olivat järkyttyneitä 'Umarin (RAA) kuolemasta.

Samoin muslimien kolmas kalifi, Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) vävy, 'Uthman (RAA) murhattiin raa'asti. Vihollinen piiritti hänen taloaan ja perjantaina dhul-higgä -kuukauden 18. päivänä vihollinen lopulta murtautui hänen taloonsa ja tappoi hänet, kun hän (RAA) oli lausumassa Koraania.

Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) myös todisti joitakin marttyyrikuolemia. Hänen rakastettu setänsä Hamza (RAA) kuoli marttyyrinä Uhudin taistelussa. Kun hänet oli tapettu, hänen ruumiinsa häpäistiin ja silvottiin pahasti. Tämä järkytti vahvasti ja suretti Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS). Hänen surunsa oli niin suuri, että Hamzan (RAA) tappajan ottaessa islamin vastaan, Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) pyysi, ettei tämä tulisi hänen eteensä, koska se muistuttaisi häntä hänen sedästään ja toisi surun takaisin. Siitä huolimatta Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) ei viettänyt mitään päivää Hamzan (RAA) marttyyrikuoleman muistoksi.

Bir Mä'uunän tapaus on jälleen toinen tragedia, jolloin huomattavat kumppanit (RAA) laittoivat elämänsä alttiiksi uskonnon vuoksi. Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS) pyydettiin lähettämään joitakin kumppaneitaan opettamaan Najdin ihmisiä. Tämän pyynnön johdosta hän (SAAS) lähetti 70 miestä äl-änsaareista, joita kutsuttiin qurraa‘ksi (oppineiksi). Heidän ollessaan matkalla heitä vastaan hyökättiin ja heidät tapettiin marttyyreinä. Tämä suretti suuresti Allahin lähettilästä (SAAS) ja kuukauden ajan saläät-ul-fägrissä hän kirosi näitä ihmisiä, jotka olivat pettäneet ja tappaneet hänen rakastetut kumppaninsa niin armottomasti. Myöskään tämän tapauksen johdosta Profeetta Muhammad (SAAS) ei viettänyt mitään päivää heidän marttyyrikuolemiensa muistoksi.

Mekin tunnemme surua lukiessamme tai kuullessamme menneessä ja nykypäivinä tapahtuneista muslimien marttyyrikuolemista eri taisteluissa ja muissa tapahtumissa. Kuitenkin surustamme huolimatta tulemme pidättäytymään kaikista asioista, jotka ovat shärii'än vastaisia.

Shiialaiset ylittävät rajat ähl-ul-bäitin ja imaamiensa ylentämisessä, kuten aikaiset epäuskovat tekivät jumaliensa ja pyhimystensä suhteen. Me uskomme, etteivät 'Ali (RAA) ja Profeetan (SAAS) perheenjäsenet panneet alulle sellaista ylentämistä, eivätkä he yhtyisi siihen, jos he näkivät sen, koska heidän uskonsa on islam. Tosiasiassa ihmiset, jotka väittävät olevansa ähl-ul-bäitin seuraajia, eivät tiedä mitään ähl-ul-bäitin uskonnosta!

'Umar (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Älkää ylittäkö rajoja minun ylistämisessäni, kuten nasaretilaiset ylistivät Marian poikaa, sillä minä olen ainoastaan Allahin palvelija. Joten kutsukaa minua Allahin palvelijaksi ja Hänen lähettilääkseen." (Al-Bukhari)

Jos Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) opasti ummäänsä, ettei näiden tule ylittää rajoja hänen ylentämisessään, kuten nasaretilaiset ja kristityt tekivät Jeesukselle, huolimatta Allahin hänelle antamista luonteenpiirteistä ja oivallisista ominaisuuksista, mitä voidaan sanoa muista luoduista!

Anas (RAA) kertoi: "Henkilö sanoi Profeetalle (SAAS): 'Sinä olet päällikkömme ja päällikkömme poika!' Profeetta (SAAS) vastasi: 'Voitte sanoa niin, mutta teidän tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, ettei Saatana tee kepposia teille ja yllytä teitä liioitteluun minun suhteeni. Minä olen Muhammad, 'Abdullahin poika, ja vannon Allahin kautta, etten pidä siitä, että ylennätte minua siitä asemasta, jonka Allah on määrännyt minulle (ylistämällä minua taivaisiin liioitteluilla).'" (Musnäd Ahmad)

At-Tabaraanin kertomus sisältää nämä sanat. Al-Hussain ibn 'Ali (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Älkää korottako minua asemaani ylemmäksi, koska Allah on luonut minut Hänen orjakseen ennen kuin Hän nimitti minut lähettilääkseen."

Seuraavana on säännös koskien vastenmielisiä tapoja (hussainijäät är-raafidä), joita shiialaiset tekevät "ähl-ul-bäitin muistoksi".

"Tämä on suuri paha ja tuomittava uudistus, jota tulee välttää. Ei ole luvallista osallistua siihen eikä syödä ruokaa, jota tarjotaan näissä tilaisuuksissa, koska Allahin lähettiläs (SAAS) ja hänen kumppaninsa (RAA) ähl-ul-bäitistä ja muista eivät tehneet tätä. Profeetta (SAAS) sanoi: "Hän, joka tekee jotain uudistuksia tähän meidän asiaamme (islamiin), joka ei kuulu siihen, tulee saamaan sen hylätyksi." (Sahiih, al-Bukhari ja Muslim). Hän (SAAS) sanoi myös: "Jokainen, joka tekee teon, joka ei ole osa tätä meidän asiaamme (islamia), tulee saamaan sen hylätyksi." (Muslim Sahiihissaan ja al-Bukhari Sahiihissaan, mu'älläq mägzuum). On olemassa useita ähäädiithejä, joilla on samanlainen merkitys.

Kuolleilta ja ähl-ul-bäitiltä avun pyytäminen on suuren shirkin muoto oppineiden konsensuksen mukaan, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "Joka kutsuu (tai palvoo) Allahin ohella jotain muuta jumalaa, josta hänellä ei ole todistetta, sitten hänen tilintekonsa on vain hänen Herransa luona. Varmasti, äl-kääfiroon (ihmiset, jotka eivät usko Allahiin ja Hänen ykseyteensä, monijumalaiset, pakanat, epäjumalanpalvojat) eivät tule olemaan menestyksekkäitä." (Koraani 23:117)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Moskeijat kuuluvat Allahille (Yksin); joten älkää rukoilko ketään Allahin ohella." (Koraani 72:18)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kuka on enemmän harhautunut kuin hän, joka huutaa (kutsuu avuksi) Allahin lisäksi niitä, jotka eivät tule vastaamaan hänelle Ylösnousemuksen päivään saakka, ja jotka ovat (jopa) tietämättömiä hänen huudoistaan (avuksi kutsumisestaan) heille? Kun ihmiskunta kootaan (Ylösnousemuksen päivänä), he (väärät jumalolennot) muuttuvat heidän vihollisikseen ja tulevat kieltämään palvomisensa." (Koraani 46:5-6)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän liittää yön päivään (yön tuntien väheneminen lisätään päivän tunteihin), ja Hän liittää päivän yöhön (päivän tuntien väheneminen lisätään yön tunteihin). Hän on alistanut auringon ja kuun: kukin kulkee radallaan määrätyn ajan. Sellainen on Allah, teidän Herranne; Hänen on valtakunta. Ne, joita te rukoilette tai kutsutte Hänen sijaansa, eivät omista edes qitmiiriä (taatelinkiven päällä olevaa ohutta kalvoa). Jos te kutsutte (tai huudatte) niitä avuksi, he eivät kuule teidän huutoanne; ja jos (mikäli) he kuulisivat, he eivät voisi suoda teille sitä (teidän pyyntöänne). Ylösnousemuksen päivänä he tulevat kieltämään sen, että te palvoitte heitä. Eikä kukaan voi ilmoittaa sinulle (oi Muhammad (SAAS)) kuten Hän, joka on Kaikkitietävä (kaikesta)." (Koraani 35:13-14)

On olemassa monia jakeita, joilla on samanlainen merkitys.

Profeetta (SAAS) sanoi: "Äd-du'ää‘ (pyyntörukous) on palvonnan muoto." (Neljä Sunän kirjojen kirjoittajaa on kertonut tämän hädiithin sahiih isnäädillä.) Muslim kertoi Sahiih-kirjassaan ämiir äl-mu‘muniiniltä 'Ali ibn Abi Talibilta (RAA), että Profeetta (SAAS) sanoi: "Hän, joka uhraa muille kuin Allahille, on kirottu."

Kaikkien shiialaisten samoin kuin kaikkien muidenkin on pakollista palvoa Allahia yksin vilpittömyydellä, ja varoa pyytämästä apua muilta kuin Allahilta tai rukoilemasta kuolleita tai poissaolevia, olivatpa he Profeetan (SAAS) perheenjäseniä tai muita.

On pakollista välttää rukoilemista tai avun pyytämistä elottomilta kohteilta kuten epäjumalien kuvilta, tähdiltä ja niin edelleen aiemmin mainitun shärii'än todisteen perusteella.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än oppineet äs-sahääbästä ja muista ovat yksimielisiä tästä asiasta.

Toiseksi: Mikä on säännös koskien noissa paikoissa näissä tilaisuuksissa tehdyille uhreille? Mikä on säännös koskien juomia, joita jaetaan kaduilla ja suurelle yleisölle?

Vastaus tähän kysymykseen on sama kuin ensimmäiseen kysymykseen, eli tämä on tuomittava uudistus, eikä siihen ole luvallista osallistua. Ei ole myöskään luvallista syödä näiden uhrien lihaa tai juoda mitään näistä juomista. Jos uhraus on tehty jonkun muun kuin Allahin nimeen, olipa se sitten Profeetan (SAAS) perheenjäsenten tai muitten nimeen, tämä on suuri shirk, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Totisesti, rukoukseni, uhraamiseni, elämäni ja kuolemani kuuluvat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle. Hänellä ei ole kumppania. Tähän minua on käsketty, ja minä olen ensimmäinen muslimeista." (Koraani 6:162-163)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Me olemme suoneet sinulle (oi Muhammad (SAAS)) äl-Käuthärin (joen Paratiisissa). Täten käänny rukouksessa Herrasi puoleen ja uhraa (vain Hänelle)." (Koraani 108:1-2)

On olemassa useita jakeita ja ähäädiithejä, joilla on samanlainen merkitys.

Pyydämme Allahia auttamaan meitä ja kaikkia muslimeja tekemään kaikkea sitä, mitä Hän rakastaa ja mikä miellyttää Häntä, ja antamaan meille, teille ja kaikille veljillemme turvan harhaanjohtavilta houkutuksilta, sillä Hän on aina lähellä ja valmiina vastaamaan.

(Mägmuu' Fätääwää wä Mäqaaläät Mutänäwwi'ä li Sämäähät, sheikki äl-'älläämä 'Abd al-'Azeez ibn 'Abdullah ibn Baaz rahimähullaah, osa 8, s. 320)" (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #9438)

Shiialaiset julistavat joka vuonna muhärram-kuukauden alun (etenkin 'Ääshuuraa‘n päivän) suremisen ajaksi. He lyövät olkapäitään ketjuilla, kunnes ne vuotavat verta, ja lyövät miekoilla päähänsä saaden veren virtaamaan vuolaasti sanoen samalla "oi Hussain". Tällä vastenmielisellä perinteellä he pyrkivät vääristelemään islamia sillä tekosyyllä, että he ilmaisevat suruaan al-Hussainin (RAA) tappamisesta.

Ennen kuin 'Ääshuuraa‘n päivä loppuu, monia kuvia tuosta ihmisten barbaarisuudesta ja kauhistuttavasta järjettömyydestä näytetään televisioruuduissa niin idässä kuin lännessäkin antamaan voimaa islamin vihollisille samoin kuin niille, jotka toivovat pahaa islamille ja muslimeille.

Paha periköön heidät, typerät ja tietämättömät. Mitä he tekevätkään itselleen! "Heidän tekemänsä pahat teot on kaunistettu heille heidän seuratessaan omia halujaan (pahoja haluja)." (Koraanin jakeen 47:14 merkityksen selitys)

Saatana käyttää outoja tapoja heidän houkuttelemisekseen; hän on turmellut heidät ja saanut heidän pahat tekonsa näyttämään heistä houkuttelevilta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän (Saatana) tekee heille lupauksia, ja herättää heissä vääriä haluja; eivätkä Saatanan lupaukset ole muuta kuin petosta. Sellaisten (ihmisten) asuinpaikka on Helvetissä, eivätkä he tule löytämään mitään keinoa paeta sieltä." (Koraanin jakeiden 4:120-121 merkityksen selitys)

Tämä on Allahista ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) Sunnasta pois kääntyvien tilanne. Saatana hallitsee heitä ja rohkaisee heitä tekemään syntiä ja rikkomuksia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Etkö näe, että Me olemme lähettäneet paholaiset epäuskovien luokse yllyttämään heitä tekemään pahaa. Joten älä kiiruhda heidän rangaistustaan; Me vain laskemme heille (rajoitetun) määrän (elämän päiviä tässä maailmassa ja lykkäämme heidän määräaikaansa, niin että he saattaisivat kartuttaa pahaa ja syntejä). Päivänä Me tulemme keräämään äl-muttäqoon (hurskaat) Armollisen (Allahin) luokse, kuin valtuuskunnan (joka esitellään kuninkaalle kunnian vuoksi), ja äl-mugrimuun (monijumalaiset, syntiset, rikolliset, ne, jotka eivät usko Allahin ykseyteen) Me tulemme ajamaan Helvettiin janoisina (kuin janoinen lauma ajetaan veteen)." (Koraani 19:83-86)

Täten voimme mainita, että shiialaisuus ja islam ovat todellakin eri uskontoja. Shiialaisten uskot ja ajatukset ovat äärimmäisen vastenmielisiä. Useimmat avoimesti julistetut shiialaisten uskot pyörivät imaamijärjestelmän, 'Alin (RAA) ylemmyyden ja niin kutsutun Profeetan perheenjäsenten (ähl-ul-bäit) rakastamisen ympärillä.

Se, että muslimit tuntevat voimakasta rakkautta Profeetan perheenjäseniä kohtaan, on saanut jotkut heistä hyväksymään shiialaiset osaksi muslimiyhteisöä. Kuitenkin kovana totuutena pysyy se, että 'Alin ylemmyyden ja niin kutsutun Profeetan perheenjäsenten rakastamisen varjolla, shiialaiset ovat kirjaimellisesti kehittäneet täysin uuden uskonnon karkeasti vääristäen Koraanin opetukset sekä hylänneet Allahin lähettilään (SAAS) Sunnan. He ovat korottaneet imaamiensa sanat Profeetan sanojen tasolle ja luokitelleet ne kertomuksiksi, joihin he perustavat uskontonsa.

Seuraava kappale tulee valaisemaan jonkin verran shiialaisten syntyhistoriaa.


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle