Islam ei ole suremisen eikä itsensä kiduttamisen uskonto

'Ääshuuraa‘n päivää koskien on joitakin taruja ja väärinkäsityksiä, jotka ovat onnistuneet pääsemään tietämättömien ihmisten mieliin ja joilla ei ole mitään vahvistusta luotettavista islamilaisista lähteistä. Jotkut ihmiset liittävät 'Ääshuuraa‘n päivän pyhyyden al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolemaan. Epäilyksettä al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema on historiamme yksi traagisimmista tapahtumista. Silti 'Ääshuuraa‘n päivän pyhyyttä ei voida liittää tähän tapahtumaan siitä yksinkertaisesta syystä, että 'Ääshuuraa‘n päivän pyhyys oli tunnettu jo Profeetan (SAAS) aikana, paljon ennen al-Hussainin (RAA) syntymää. Päinvastoin se, että al-Hussainin (RAA) marttyyrikuolema tapahtui 'Ääshuuraa‘n päivänä, on yksi hänen ansioistaan.

Toinen väärinkäsitys on, että muhärram-kuukautta pidetään pahana ja epäonnisena kuukautena, sillä al-Hussain (RAA) kuoli siinä kuussa. Tämän väärinkäsityksen vuoksi jotkut ihmiset välttävät häiden pitämistä muhärräm-kuukautena. Tämä on jälleen perusteeton käsite, joka on ristiriidassa nimenomaisten Koraanin ja Sunnan opetusten kanssa. Profeetta (SAAS) on täysin kumonnut tällaiset taikauskot.

Jos korkea-arvoisen henkilön kuolema jonain tiettynä päivänä tekee tuosta päivästä epäonnisen tuleviksi ajoiksi, tuskin koko vuoden 355 päivästä voisi löytää yhtään päivää, joka olisi vapaa tästä "pahasta onnesta", koska jokaisella päivällä on jonkin korkea-arvoisen henkilön kuoleman historia. Koraani ja Profeetan (SAAS) Sunna ovat vapauttaneet meidät tällaisista taikauskoisista uskomuksista, eikä niille tulisi antaa mitään huomiota.

Jälleen toinen tähän kuukauteen liitetty väärä tapa on vaikerointi ja suruseremonioiden pitäminen al-Hussainin (RAA) marttyyrikuoleman muistoksi. Kuten aikaisemmin mainittiin, Kärbälän tapaus on yksi historiamme traagisimmista tapahtumista, mutta Profeetta (SAAS) on kieltänyt meitä pitämästä suruseremonioita kenenkään kuoleman vuoksi. Gäähilijjän (pakanuuden) ihmisillä oli tapana surra kuolleitaan äänekkäillä vaikeroinneilla, repimällä vaatteitaan, lyömällä poskiaan ja rintaansa. Profeetta (SAAS) esti muslimeja tekemästä kaikkea tätä ja ohjasi heitä olemaan kärsivällisiä sanomalla "innää lilläähi wä innää iläihi raagi'uun" (todella me kuulumme Allahille ja todella Hänen luokseen me tulemme palaamaan). Tästä aiheesta on useita luotettavia ähäädiithejä. Siteerataksemme yhtä niistä: "Hän, joka lyö poskiaan, repii vaatteitaan ja huutaa gäähilijjän ihmisten tavalla, ei kuulu meidän ryhmäämme." (Al-Bukhari)

Kaikki luotettavat oppineet ovat yksimielisiä siitä, että tämäntyyppinen sureminen on täysin kiellettyä. Jopa al-Hussain (RAA) vähän ennen kuolemaansa oli neuvonut rakasta sisartaan Zainabia (RAA) olemaan surematta hänen kuolemaansa tällä tavalla. Hän sanoi: "Rakas siskoni, vannotan sinua, jos sattuisin kuolemaan, älä revi vaatteitasi, älä raavi kasvojasi, älä kiroa ketään minun vuokseni äläkä rukoile kuolemaasi." (Äl-Kämil). Tästä al-Hussainin (RAA) neuvosta on ilmeistä, että jopa henkilö, jonka muistoksi näitä suruseremonioita pidetään, tuomitsi tämäntyyppisen suremisen. Jokaisen muslimin tulisi välttää tätä tapaa ja pysytellä Profeetan (SAAS) opetuksissa.

Shiialaiset vaikeroivat ja surevat osoittaakseen suruaan al-Hussainin (RAA) kuoleman vuoksi ja än-näwääseb riemuitsevat ähl-ul-bäitiä kohtaan tuntemansa vihollisuuden vuoksi, ja molemmat heistä ovat väärässä. Kirjassa Nähg-ul-Bäläägha (yksi shiialaisten käyttämistä viitteistä) 'Alin (RAA) on siteerattu sanoneen yhdessä saarnassaan: "Minun suhteeni kahdenlaiset ihmiset tulevat joutumaan perikatoon. Nimittäin hän, joka rakastaa minua liikaa, ja rakkaus poistaa hänet oikeamielisyydestä, ja hän, joka vihaa minua liikaa, ja viha poistaa hänet oikeamielisyydestä. Paras mies minun suhteeni on hän, joka on keskitiellä. Joten olkaa hänen kanssaan ja olkaa (muslimien) enemmistön kanssa, koska Allahin (suojelun) käsi on yhtenäisyyden pitämisessä. Teidän tulisi varoa jakautumista, koska hän, joka on eristäytynyt ryhmästä, on (saalista) Saatanalle, aivan kuin lammaslaumasta erillään oleva yksilö on (saalista) sudelle."

On hyvin tunnettua, että 'Alin (RAA) aikana ihmiset voitiin jakaa kolmeen ryhmään:

  1. Äl-khawäärig (än-näwääseb), jotka sanoivat, että 'Ali (RAA) oli epäuskova, ja he lähettivät ibn Muljimin tappamaan hänet ja tämä tappoi 'Alin (RAA).

  2. Shiialaiset, jotka sanoivat, että 'Ali (RAA) oli erehtymätön imaami, että Allah oli valinnut hänet johtamaan muslimeja ja että hänen jälkeläisistään tulee toiset yksitoista erehtymätöntä imaamia!

  3. Muslimit, jotka olivat enemmistönä ja jotka sanoivat, että 'Ali (RAA) oli Profeetan (SAAS) huomattava kumppani ja suuri muslimien johtaja, jonka muslimit olivat valinneet johtajakseen.

'Ali (RAA) todisti shiialaisten ja äl-khawäärigien joutumisen perikatoon ja kutsui ihmisiä liittymään muslimeihin, ähl-us-Sunnään. Mutta mihin puheeseen harhautuneet ihmiset tulevat sitten uskomaan! Sillä "hänelle, jolle Allah ei ole asettanut valoa, ei ole valoa." (Koraanin jakeen 24:40 merkityksen selitys)

'Ali ibn Abi Talib (RAA) sanoi: "Allahin lähettiläs (SAAS) kutsui minut ja sanoi minulle: 'Sinä olet samankaltainen Jeesuksen kanssa. Juutalaiset vihasivat häntä, kunnes he herjasivat hänen äitiään, ja nasaretilaiset rakastivat häntä, kunnes he asettivat hänet asemaan, joka ei hänelle kuulu.' Minun ['Ali (RAA)] suhteeni kahdenlaiset ihmiset tulevat joutumaan perikatoon. Nimittäin hän, joka rakastaa minua liikaa, ja rakkaus poistaa hänet oikeamielisyydestä, ja hän, joka vihaa minua liikaa, ja viha poistaa hänet oikeamielisyydestä. Totisesti minä en ole profeetta, eikä minulle lähetetä ilmoitusta. Mutta toimin Allahin Kirjan ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan mukaisesti kykyjeni mukaan. Joten mitä olen pyytänyt teiltä koskien Allahin tottelemista, teidän velvollisuutenne on totella minua, pidittepä siitä tai ette." (Ahmad)

Yllä mainitun kertomuksen mukaan kahdenlaiset ihmiset, jotka tulevat joutumaan perikatoon, ovat shiialaiset ja än-näwääseb. Shiialaiset menevät äärimmäisyyksiin 'Alin ja ähl-ul-bäitin suhteen. He myös herjaavat Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) kumppaneita ja pitävät heistä useimpia epäuskovina. Än-näwääsebejä koskien sheikki ibn 'Utheimeen rahimähullaah sanoi: Än-näwääseb (än-nääsebä ja ähl-ul-näsb) ovat niitä, jotka asettivat itsensä ähl-ul-bäitiä (Profeetan (SAAS) perheenjäseniä) vastaan sekä vihasivat ja herjasivat heitä. He ovat täysin vastakkaisia är-rawääfideille (shiialaisille). (Shärh äl-Wääsitejjä)

Mitä taas ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ään tulee, sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi selittäen heidän 'äqiidäänsä (uskoaan): "He (ähl-us-Sunnä) rakastavat Allahin lähettilään (SAAS) perhettä; he suhtautuvat heihin rakkaudella ja uskollisuudella sekä ottavat vaarin Allahin lähettilään (SAAS) käskystä heitä koskien … mutta he hylkäävät är-rawääfidien tavan, jotka vihaavat äs-sahääbää ja herjaavat heitä, ja he hylkäävät än-näwääsebien tavan, jotka solvaavat ähl-ul-bäitiä sekä sanoilla että teoilla. Ähl-us-Sunnä eivät antaudu keskusteluihin äs-sahääbän keskinäisistä kiistoista." (Äl-'Äqiidät-ul-Wääsitejjä, Mägmuu' äl-Fätääwää)

Sheikh-ul-islam ibn Taymiya rahimähullaah sanoi myös: "Koskien ähl-us-Sunnää, he pitävät kaikkia uskovia ystävinä. Kun he puhuvat, heidän puheensa perustuu tiedolle ja oikeudenmukaisuudelle, toisin kuin niiden tapauksessa, jotka ovat tietämättömiä tai jotka seuraavat mielijohteitaan ja halujaan; he hylkäävät sekä är-rawääfidien että än-näwääsebien tavat, arvostavat suuresti kaikkia aikaisia sukupolvia, he tunnustavat äs-sahääbän arvoaseman ja hyveet sekä kunnioittavat ähl-ul-bäitin oikeuksia, kuten Allah on määrännyt. He tunnustavat myös aikaisen sukupolven jäsenten vaihtelevan tason, ja he tunnustavat sen, että Abu Bakr ja 'Umar ovat etusijalla ja että heillä on hyveitä, joita kenelläkään muulla äs-sahääbästä ei ole." (Minhääg äs-Sunnä)

Islamin viholliset yrittävät tuhota islamin joko suoraan vihaamalla ja kapinoimalla ähl-ul-bäitiä vastaan tai epäsuorasti väittämällä, että he rakastavat ähl-ul-bäitiä, vaikka he todellisuudessa herjaavat heitä ylentämällä heitä ja kertomalla valheita heistä. Tosiasiassa ähl-ul-bäitin ja muiden sahääbän herjaaminen merkitsee tämän uskonnon herjaamista, koska ähl-ul-bäit, sahääbä ja muut välittivät sen meille.

'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) huomauttaneen: "Allah ei koskaan lähettänyt profeettaa hänen kansalleen ennen minua, ettei hänellä ollut kansansa joukossa opetuslapsiaan ja kumppaneitaan, jotka seurasivat hänen tapojaan ja tottelivat hänen käskyään. Sitten heidän jälkeensä tulivat heidän seuraajansa, jotka sanoivat sitä, mitä he eivät noudattaneet, ja noudattivat sitä, mitä heidän ei ollut käsketty tehdä. Hän, joka kamppaili heitä vastaan kädellään, oli uskova; hän, joka kamppaili heitä vastaan kielellään, oli uskova ja hän, joka kamppaili heitä vastaan sydämessään, oli uskova, eikä sen jälkeen ole yhtään uskoa, ei edes sinapinsiemenen verran." (Muslim)

"Epäilemättä tämä on suuren epäonnen ja väärän johdatuksen merkki, jos henkilön usko perustuu ihmiskunnan parhaan ihmisen (SAAS) kumppaneitten herjaamiseen tai heidän keskinäisistä kiistoistaan väittelyyn, sen sijaan että henkilö täyttäisi päivänsä tekemällä sitä, mikä tulee hyödyttämään häntä sekä hänen maallisissa että hengellisissä asioissaan.

Kenelläkään ei tulisi olla mitään syytä herjata tai vihata Profeetan (SAAS) kumppaneita tai kantaa kaunaa heitä kohtaan. Heillä on useita hyveitä, sillä he ovat niitä, jotka puhuivat islamin puolesta ja levittivät uskoa. He ovat niitä, jotka taistelivat monijumalaisia vastaan ja he ovat niitä, jotka välittivät Koraanin, Sunnan ja määräykset. He uhrautuivat verellään ja omaisuudellaan Allahin vuoksi. Allah valitsi heidät Profeettansa (SAAS) kumppaneiksi, joten vain tekopyhä, joka ei rakasta islamia eikä usko siihen, herjaa tai vihaa heitä.

Al-Bara‘ (RAA) kertoi kuulleensa Profeetan (SAAS) sanoneen: "Kukaan ei rakasta änsaareja, paitsi uskova, eikä kukaan vihaa heitä, paitsi tekopyhä. Joten Allah tulee rakastamaan häntä, joka rakastaa heitä, ja Hän tulee vihaamaan häntä, joka vihaa heitä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Jos änsaareja vihaava henkilö ei voi olla uskova, ja se (viha) tekee hänestä tekopyhän, mitä voidaan sanoa henkilöstä, joka vihaa sekä änsaareja, muhäägiroonejä että niitä, jotka seurasivat heitä totuudessa, ja herjaa, kiroaa ja moittii heitä sekä niitä, jotka heitä rakastavat, kutsuen heitä epäuskoviksi, kuten är-rawääfid tekevät! Epäilemättä he ovat enemmän sen arvoisia, että heitä pidetään epäuskovina ja tekopyhinä, kuin uskovina.

At-Tahaawi sanoi puhuen ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än uskoista: "Me rakastamme Allahin lähettilään (SAAS) kumppaneita, emme jätä ketään heistä tämän rakkauden ulkopuolelle, emmekä me hylkää ketään heistä. Me vihaamme niitä, jotka vihaavat ja arvostelevat heitä, ja puhumme heistä (kumppaneista) vain hyvää. Heidän rakastamisensa on osa uskonnollista sitoutumista, uskoa sekä ihsääniä, ja heidän vihaamisensa on epäuskoa, tekopyhyyttä sekä vääryyden tekemistä."

Sheikki Saaleh al-Fawzaan sanoi: "Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än tapa on rakastaa Profeetan (SAAS) perhettä (ähl-ul-bäitiä).

Än-näwääseb rakastavat sahääbää, mutta vihaavat Profeetan (SAAS) perhettä, täten heitä kutsutaan än-näwääsebeiksi, koska he tekivät itsestään (näsb) Profeetan (SAAS) perheen vihollisia.

Är-rawääfid ovat päinvastaisia: he rakastavat Profeetan (SAAS) perhettä (ähl-ul-bäit) - tai niin he väittävät, mutta he vihaavat sahääbää, joita he kiroavat, moittivat epäuskoviksi ja arvostelevat.

Jokainen, joka vihaa sahääbää, vihaa islamia, koska he ovat islamin kantajia ja valitun Profeetan (SAAS) seuraajia. Joten jokainen heitä vihaava vihaa islamia, ja tämä merkitsee, ettei sellaisten ihmisten sydämissä ole yhtään uskoa ja etteivät he rakasta islamia.

Tämä on tärkeä perusperiaate, joka muslimien tulisi ymmärtää, nimittäin että heidän tulee rakastaa ja kunnioittaa sahääbää, koska tämä on osa uskoa. Heidän vihaamisensa tai heistä yhden vihaaminen on epäuskoa ja tekopyhyyttä, koska heidän rakastamisensa on osa Profeetan (SAAS) rakastamista ja heidän vihaamisensa on osa Profeetan (SAAS) vihaamista. (Shärh äl-'Äqiidät ät-Tahääwijjä)"" (Otettu internetsivustolta www.islam-qa.com, kysymys #45563)


Edelliselle sivulle Seuraavalle sivulle