Loppusanat

'Ääshuuraa‘n päivä on suuri päivä, jona Allah (SWT) pelasti Mooseksen (AS) ja hänen kansansa sekä hukutti faaraon ja hänen kansansa. Joten Mooses (AS) paastosi tänä päivänä kiitollisuuden osoituksena Allahille (SWT).

'Ääshuuraa‘n päivä on armo Allahilta ja mahdollisuus henkilölle saada synnit anteeksiannetuiksi. Tämä on Allahin anteliaisuudesta, jonka Hän antaa meille, ja jonka avulla paastoaminen yhtenä päivänä hyvittää yhden vuoden synnit. Ja Allah on suuren anteliaisuuden omistaja.

On suositeltavaa paastota muhärram-kuukauden yhdeksäs ja kymmenes päivä, koska Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) paastosi kymmenennen päivän ja aikoi paastota yhdeksännen. Mitä enemmän henkilö paastoaa muhärram-kuukautena, sitä parempi. Täten henkilön tulisi hyödyntää tätä mahdollisuutta parhaansa mukaan.

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Erinomaisin paastoaminen ramädaanin jälkeen on paastoaminen Allahin kuukautena, äl-muhärram, ja erinomaisin rukous sen jälkeen, mitä on määrätty, on rukous yöllä." (Muslim)

Tulee pitää mielessä, että aina kun jonkin teon tekemisestä luvataan syntien anteeksiantamus, vain pienet synnit annetaan anteeksi. Isoja syntejä ei anneta anteeksi ilman todellista katumusta.

Syy sekä yhdeksännen että kymmenennen päivän paastoamisen aikomuksessa on, että olisi erilainen kuin juutalaiset, jotka paastoavat vain kymmenennen päivän, ja koska Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) kielsi muslimeita useissa ähäädiitheissä jäljittelemästä Kirjan ihmisiä. Tämä muistuttaa meitä myös siitä, että meidän tulee olla uskollisia higri kalenterille, ja että gregoriaanisen kalenterin käyttämistä yksinään, varsinkin silloin kun se ei ole välttämätöntä, pidetään epäuskovien jäljittelemisenä. Muslimien tulee myös julistaa itsensä vapaaksi är-rawääfidien, islamin hylkääjien - niiden, jotka vihaavat kumppaneita ja solvaavat heitä - tavasta, ja än-näwääsebien - niiden, jotka solvaavat Profeetan (SAAS) perheenjäseniä puheella tai teoilla - tavasta. Nämä ihmiset seuraavat omia halujaan ja keksivät asioita, joiden he luulevat olevan hyviä, mutta jotka itse asiassa ovat vääriä ja kiellettyjä.

Muslimien tulee varoa uudistajia, jotka hylkäävät Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) Sunnan, sen vuoksi ettei se sovi yhteen heidän mielipiteittensä, mielijohteittensa ja halujensa kanssa. Muslimien ei tulisi antaa näiden rikollisten ihmisten sanojen petkuttaa heitä, sillä Saatana on saanut heidän tekonsa näyttämään heistä houkuttelevilta, eivätkä he halua vastustaa imaamejaan tai ryhmiensä johtajia.

Allah ei ole antanut ihmisille vapautta valita omaa palvontatapaansa. Pikemminkin Hän on ilmoittanut Kirjansa ja lähettänyt lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) osoittamaan ihmisille oikean tavan ja johdattamaan heitä. Joten ei ole mitään, joka on palvontaa, hyvyyttä tai johdatusta, jota Allah rakastaa, paitsi että Lähettiläs (SAAS) selitti sen. Täten jokaiselle on pakollista noudattaa Koraania ja Sunnaa oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla, eikä ole luvallista noudattaa minkään harhautuneen ryhmän metodologiaa, koska niiden seuraaminen ainoastaan aiheuttaa sen, että ummä pirstoutuu ja tulee heikoksi. Ne, jotka seuraavat oikeamielisiä edeltäjiä, tulevat pelastumaan ja ne, jotka vastustavat heitä, tulevat olemaan tuomittuja.

Imaami Malik rahimähullaah sanoi: "Sunna on kuin Nooan arkki: jokainen, joka astuu siihen sisään, tulee pelastumaan, ja jokainen, joka pysyy poissa siitä, tulee hukkumaan."

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Antaa niiden, jotka vastustavat Lähettilään (Muhammadin) käskyjä (hänen Sunnaansa – lailliset tavat, käskyt, palvonnan teot, lausumat) (lahkojen joukossa) varoa, ettei koettelemus kohtaa heitä tai tuskallinen kärsimys iske heihin." (Koraani 24:63)

Edellisen perusteella on selvää, ettei Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) ja hänen kumppaneittensa (RAA) tien noudattaminen ole valinnanvaraista, pikemminkin se on velvollisuus, jonka Allah on määrännyt kaikille orjilleen.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei uskovalla, miehellä tai naisella, kun Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat päättäneet asian, tulisi olla mitään mielipidettä koskien heidän päätöstään. Jokainen, joka on tottelematon Allahille ja Hänen lähettiläälleen, on tosiaankin harhautunut selkeään erheeseen." (Koraani 33:36)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Allahin lähettiläässä (Muhammad (SAAS)) teillä on hyvä esikuva hänelle, joka toivoo (tapaamista) Allahin (kanssa) ja Viimeistä Päivää, sekä muistaa Allahia paljon." (Koraani 33:21)

Tulisi huomauttaa, ettei kukaan koskaan keksi uudistusta, paitsi että hän hylkää sen vuoksi Sunnan, joka on joko sen arvoinen tai sitä suurempi. Imaami Malik rahimähullaah sanoi: "Hän, joka tekee uudistuksen islamiin ja väittää sen olevan jotain hyvää, vihjaa, että Muhammad (SAAS) on pettänyt luottamustehtävänsä Viestin välittämisessä, koska Allah sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3). Kaikki, mikä ei ollut osa uskontoa silloin, ei ole uskontoa tänään."

Äs-sahääbä, ät-tääbi'uun ja imaamit antoivat useita varoituksia uudistuksia vastaan. Hudhaifa ibn al-Yaman (RAA) sanoi: "Älkää tehkö mitään palvonnan tekoa, jota Allahin lähettilään (SAAS) kumppanit eivät tehneet."

Ibn Mas'ud (RAA) sanoi: "Seuratkaa älkääkä keksikö, sillä uskonto on täydellinen. Noudattakaa vanhaa tapaa [Profeetan (SAAS) ja äs-sahääbän (RAA) tapaa]."

Sufyan ibn 'Uyayna rahimähullaah sanoi: "Uudistus on rakastetumpi Ibliisikselle (Saatanalle) kuin synti, koska henkilö voi katua syntiä, mutta ei uudistusta."

Muslimeille on määrätty (varsinkin niille, jotka elävät ei-muslimimaissa), että heidän tulee vapauttaa itsensä kaikenlaisesta äl-qabälijjäätistä, äl-qawmijjäätistä ja äl-hizbijjäätistä (heimojärjestelmästä, kansallismielisyydestä ja fanaattisesta puolueuskollisuudesta), ja työskennellä yhdessä totellen Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS) koskien sellaisia asioita kuin hyvään kehottaminen ja pahasta kieltäminen. Heidän tulee myös etsiä luotettavaa islamilaista tietoa, toimia sen mukaan, saarnata sitä ja rohkaista toisiaan totuudessa pysymiseen ja olemaan kärsivällisiä. Lisäksi jokaisen muslimin velvollisuus on seurata totuutta ja liittyä voittoisaan ryhmään, ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ään, oikeamielisiin edeltäjiin, rakastaen heitä Allahin vuoksi olivatpa he lähtöisin hänen kotimaastaan tai muualta ja työskennellen heidän kanssaan oikeamielisyydessä.

Johdattakoon Allah meidät kaikki Suoralle tielle ja pelastakoon Hän meidät kaikilta niiltä teoilta, jotka aiheuttavat Hänen suuttumuksensa. Ja kaikki menestys on peräisin Allahilta. Lähettäköön Allah rukoukset ja tervehdykset profeetallemme Muhammadille (SAAS), hänen perheelleen ja kumppaneilleen (RAA). "Herramme! Anna anteeksi meille ja meidän veljillemme, jotka ovat edeltäneet meitä uskossa, äläkä laita sydämiimme mitään vihaa niitä kohtaan, jotka ovat uskoneet. Herramme! Sinä olet todellakin täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja." (Koraanin jakeen 59:10 merkityksen selitys)


Artikkeleita muslimeille