Loppusanat

[Vaikeudet vahvistavat sydäntäsi, sovittavat syntejäsi ja auttavat tukahduttamaan taipumusta ylpeyteen ja ylimielisyyteen. Saatat muistaa, että vaikeuksien aikana hylkäsit järjettömät hullutukset ja muistit Allahia. Koettelemuksen kohdatessa sinua muut osoittivat myötätuntoa sinua kohtaan ja sinusta tuli oikeamielisten ihmisten tekemien pyyntörukousten onnekas vastaanottaja. Sellaisina aikoina sinä alistuit halukkaasti ja nöyrästi Allahin tahtoon ja Hänen päätökseensä. Koettelemus saa aikaan varovaisuutta ja antaa koetellulle aikaisen varoituksen pahan tien seuraamisesta. Hän, jota koettelemus on kohdannut, voi osoittaa rohkeutta kärsivällisyydellä; ja hänen olosuhteensa, toisin kuin tämän maailman nautinnoista juopuneella, antaa hänelle mahdollisuuden valmistautua vakavasti kohtaamiseen Herransa kanssa. Hän kykenee antamaan tuomion tässä maailmassa puolueettomalla päätöksellä ja näin ollen hän tulee tuntemaan sen jonain, joka ei ole ikävöimisen arvoinen. Muut näkökohdat, jotka liittyvät toisinaan vaikeuksien kohtaamisen viisauteen ja hyötyihin, vaikka ne saattaisivat jäädä meidän käsityskykymme ulkopuolelle, ovat varmasti olemassa ja tunnettuja kaiken olemassa olevan Herralle…

Olemalla tyytymätön tilanteeseensa ja ajattelemalla epäasianmukaisia ajatuksia Allahista henkilö avaa levottomuuden ja surun ovet. Toisaalta tyytyväisyys tilanteeseensa ja Allahin päätökseen avaa oven paratiisiin maan päällä jopa ennen Tuonpuoleisen Paratiisia. Kyseleminen ja valittaminen siitä, mitä on päätetty, ei voi johtaa tyytyväisyyteen ja sisäiseen rauhaan. Sen sijaan alistuminen ja hyväksyminen voivat saada aikaan nuo suotuisat tulokset, koska Häntä, joka ylläpitää kaikkia asioita, ei tulisi koskaan syyttää siitä, mitä Hän on säätänyt. Muistan vieläkin kertomuksen ibn ar-Rawandista, tunnetusta ateisti filosofista. Hän näki tavallisen tietämättömän miehen, joka eli linnoissa ja joka oli hyvin rikas. Ibn ar-Rawandi kääntyi taivasta kohti ja huudahti: "Minä olen sukupolveni filosofi, silti elän köyhyydessä, kun taas tämä tietämätön kansanmies on rikas. Tämä on umpimähkäinen ja outo jakaminen." Sitten Allah lisäsi ibn ar-Rawandin kärsimystä, nöyryytystä ja köyhyyttä. "…Mutta varmasti Tuonpuoleisen kärsimys tulee olemaan häpeällisempi, eikä heitä tulla koskaan auttamaan." (Koraanin jakeen 41:16 merkityksen selitys)

Jos henkilö pysyy tyytyväisenä tilanteeseensa vaikeina aikoina, hän pystyy pysymään rauhallisena ja tyynenä. Mutta lisäksi henkilö osoittaa todellista uskoa Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) lupaukseen. Aivan kuin hänen sydämellään on ääni, joka sanoo: "…'Tämä on se, mitä Allah ja Hänen lähettiläänsä [Muhammad (SAAS)] olivat luvanneet meille; ja Allah ja Hänen lähettiläänsä [Muhammad (SAAS)] olivat puhuneet totta.' Se vain lisäsi heidän uskoaan ja alistumistaan (Allahille)." (Koraanin jakeen 33:22 merkityksen selitys)

Sen sijaan tyytymätön sydän on täynnä sairautta, epäilystä ja epävakaisuutta; sellainen sydän pysyy kapinallisena ja levottomana. Aivan kuin tälläkin sydämellä olisi ääni, mutta sen puhumat sanat ovat niin erilaiset: "…Allah ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) eivät luvanneet meille mitään, paitsi harhakuvitelmia!" (Koraanin jakeen 33:12 merkityksen selitys)

Ihmiset, joilla on tämänkaltainen sydän, ovat ristiriitaisia kanssakäymisessään. Jos heillä on oikeuksia jonkun suhteen, he kiirehtivät vaatimaan oikeuksiaan. Kuitenkin jos heiltä haetaan heidän velvollisuuksiensa täyttämistä, he kääntyvät pois ylenkatsoen. Kun heille tapahtuu hyviä (asioita), he ovat tyyniä ja tyytyväisiä, mutta kun heidät laitetaan kokeeseen, kuinka äkillinen onkaan heidän muutoksensa pahempaan päin! He ovat niitä, jotka eivät ole menettäneet ainoastaan tätä maailmaa, vaan myös Tuonpuoleisen. "…Se on ilmeinen häviö." (Koraanin jakeen 22:11 merkityksen selitys)

Joten nuo ovat kaksi vastakohtaa, joiden tuottamat tulokset ovat yhtäläisesti vastakohtia luonteessaan: tyytyväisyys johtaa rauhaan, joka lopulta johtaa hyvinvointiin; harmistuminen Allahin päätöksestä johtaa levottomuuteen, joka lopulta johtaa epäonnistumiseen. Sinun tulee muistaa, että yksi suurimmista siunauksista, jonka Allah antaa yhdelle Hänen orjistaan, on tyyneyden suominen hänelle, ja yksi parhaista tavoista saavuttaa tyyneys, on tyytyväisyys Allahiin kaikkina aikoina.] [Sheikki 'Aa‘id ibn 'Abdullah al-Qarnin kirjasta "Don't be sad" (Älä ole surullinen)]

Allah ei kuormita henkilöä yli hänen rajojensa. Tämä saa palkkion siitä hyvästä, minkä hän on ansainnut, ja tätä rangaistaan siitä pahasta, minkä hän on ansainnut. "Totisesti ne, jotka eivät toivo tapaamista Meidän kanssamme, mutta ovat tyytyväisiä tämänhetkisen maailman elämään, ja ne, jotka ovat välinpitämättömiä Meidän ääjääteillemme (todisteille, merkeille, jakeille, opetuksille, tunnusmerkeille ja ilmoituksille, ja niin edelleen), ne, heidän olinpaikkansa tulee olemaan Tuli, sen vuoksi mitä heillä oli tapana ansaita. Totisesti ne, jotka uskovat [Allahin ykseyteen kuuden uskonkappaleen ohella, eli uskovat Allahiin, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä, Ylösnousemuksen päivään ja äl-qadäriin (sallimukseen) – islamilaiseen yksijumalaisuuteen] ja tekevät oikeamielisiä tekoja, heidän Herransa tulee johdattamaan heitä heidän uskonsa vuoksi; heidän allaan tulee virtaamaan joet Nautinnon puutarhassa (Paratiisissa). … Jos Allah kiirehtisi ihmiskunnalle sitä pahaa (minkä he ovat ansainneet tai mitä he pyytävät itselleen ja lapsilleen ollessaan vihaisia) kuten Hän kiirehtii heille sitä hyvää (mitä he pyytävät), he joutuisivat perikatoon. Joten Me jätämme ne, jotka eivät odota tapaamista Meidän kanssamme, tekemään syntejään vaeltaen sokeasti sekasorrossa." (Koraanin jakeiden 10:7-9, 11 merkityksen selitys)

Oi Herramme! Tee meistä alistuvaisia Sinulle ja jälkeläisistämme Sinulle alistuva kansa. Ota vastaan katumuksemme. Todella Sinä olet Hän, joka ottaa vastaan katumuksen, Armahtaja. "…Herramme! Älä rankaise meitä, jos unohdamme tai teemme virheen, Herramme! Älä aseta meille sellaista taakkaa, jonka Sinä asetit niille, (jotka olivat) ennen meitä; Herramme! Älä laita meille suurempaa taakkaa, kuin mitä meillä on voimia kestää. Armahda meitä ja anna meille anteeksiantamus. Ole armollinen meille. Sinä olet meidän Elättäjämme ja anna meidän saada voitto uskottomista ihmisistä." (Koraanin jakeen 2:286 merkityksen selitys)


Artikkeleita muslimeille