Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Panettelu

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Muslimeina meidän on pakko pitää kielemme kurissa kaikenlaisesta puheesta, paitsi siitä, mikä on selkeästi hyödyllistä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me olemme luoneet ihmisen, ja Me tiedämme, mitä hänen oma sielunsa kuiskii hänelle. Me olemme lähempänä häntä kuin hänen kaulasuonensa (Tietomme kautta). (Muista) että kaksi vastaanottajaa (kirjaavaa enkeliä) vastaanottavat (jokaisen ihmisen tekemiset, sen jälkeen kun hän on saavuttanut murrosiän), yksi istuen oikealla ja toinen vasemmalla puolella (kirjoittaakseen muistiin hänen tekonsa). Ei sanaa hän lausu, mutta hänen vierellään on valvoja valmiina (kirjaamaan sen)." (Koraani 50:16-18)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Äläkä seuraa (oi mies, eli älä sano, tee tai todista) sitä, mistä sinulla ei ole tietoa (esim. henkilö sanoo: "Olen nähnyt", vaikka hän tosiasiassa ei ole nähnyt, tai "Olen kuullut", vaikka hän ei ole kuullut). Totisesti, kuulo, näkö ja sydän, niistä jokaisen (Allah) vaatii tilille." (Koraani 17:36)

Abu Huraira (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "(Allahin) palvelija saattaa lausua sanan, joka miellyttää Allahia, antamatta sille suurta merkitystä, ja sen vuoksi Allah tulee nostamaan hänet (palkkion) tasoihin. (Allahin) palvelija saattaa lausua (piittaamattomasti) sanan, joka suututtaa Allahin, ajattelematta sen vakavuutta, ja sen vuoksi hänet tullaan heittämään Helvetin tuleen." (Al-Bukhari)

Abu Hurairan (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Hänen, joka uskoo Allahiin ja Viimeiseen päivään, tulisi puhua hyvää, tai pysyä hiljaa." (Al-Bukhari ja Muslim)

Edellä olevat todisteet tekevät selväksi, ettei henkilön tulisi puhua, paitsi silloin kun puhe on hyvää ja siitä on ilmeistä hyötyä, ja henkilön epäillessä puheensa hyötyä hänen tulisi pysyä hiljaa.

Islamissa käsky kielen kurissapitämisestä ja panettelun kielto ovat tärkeiden asioiden joukossa. Se, että panettelu on kielletty islamissa, on kaikkien muslimien keskuudessa yksimielisyyden asia, kuten an-Nawawi rahimähullaah on maininnut. Al-Qurtobi rahimähullaah sanoi sen, että panettelu on suuri synti, olevan yksimielisesti hyväksytty, koska Koraanissa ja Sunnassa mainitaan vakavia rangaistuksia tämän synnin tekijöille.

Panettelu ja herjaaminen ovat syntejä, jotka aiheuttavat suurimman vahingon ja vaaran ihmiskunnalle. Ne ovat todellakin kaiken kurjuuden, pahan ja kärsimyksen aiheuttajia tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa. Allah on kieltänyt nämä synnit, koska ne kylvävät vihollisuutta, pahaa ja eripuraisuutta ihmisten keskuuteen ja johtavat tuhoon.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Välttäkää luulemasta kaikenlaista; todellakin jotkut luulot ovat syntejä. Älkää vakoilko älkääkä panetelko toisianne. Haluaisiko joku teistä syödä kuolleen veljensä lihaa? Te vihaisitte sitä (joten vihatkaa panettelua). Pelätkää Allahia. Totisesti Allah on Hän, joka antaa anteeksi ja hyväksyy katumuksen, Armahtava." (Koraani 49:12)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Tiedättekö mitä panettelu on?" He [kumppanit (RAA)] sanoivat: "Allah ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) tietävät parhaiten." Sen johdosta hän [Profeetta (SAAS)] sanoi: "Panettelu merkitsee, että te puhutte veljestänne tavalla, josta hän ei pidä." Hänelle sanottiin: "Mikä on mielipiteesi siitä, jos todella löydän veljestäni (tuon puutteen), josta mainitsin?" Hän (SAAS) sanoi: "Jos (hänessä) todella on (tuo puute), mitä väität, olet tosiasiassa panetellut häntä, ja jos se ei ole hänessä, se on herjaus." (Muslim)

Islamin mukaan myös herjauksen kuuntelu on kiellettyä ja hänelle, joka kuulee laittoman herjauksen, on suositeltavaa pysäyttää sen sanoja ja paheksua tätä. Mutta jos henkilö ei pysty tekemään sitä tai sitä ei hyväksytä häneltä, hänen tulisi lähteä kokoontumisesta mikäli mahdollista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun he kuulevat äl-läghwua (likaista, valheellista, pahaa turhaa puhetta), he vetäytyvät siitä ja sanovat: 'Meille meidän tekomme ja teille teidän tekonne. Rauha teille. Me emme etsi tietämättömien (tapaa).'" (Koraani 28:55)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Uskovat ovat todellakin menestyksellisiä. Ne, jotka rukoilevat nöyryydellä ja täydellä alistumisella, ja ne, jotka kääntyvät pois äl-läghwustä (likaisesta, valheellisesta, pahasta turhasta puheesta, valheellisuudesta ja kaikesta, minkä Allah on kieltänyt)." (Koraani 23:1-3)

Tässä yhteydessä tulee mainita, että panettelu tai henkilöstä puhuminen, kun hän ei ole paikalla, on laillista vain perustellun päämäärän vuoksi, jota ei voida saavuttaa millään muulla kuin panettelun tavalla, ja tämän päämäärän täyttäviä tapauksia on kuusi:

 1. Valituksen aihe. Sorretun henkilön on luvallista valittaa sulttaanille, tuomarille ja muille, joilla on valtaa auttaa häntä saamaan oikeutta. Hän sanoisi: "Se ja se on tehnyt minulle vääryyttä siinä ja siinä asiassa."

 2. On sallittua pyytää jonkun apua pahasta kieltämisessä ja toisen henkilön auttamisessa tämän moraalittoman käytöksen muuttamiseksi. Henkilö voi sanoa toiselle, joka voi antaa sellaista apua: "Se ja se tekee sellaisia ja sellaisia pahoja tekoja. Voitko estää häntä tekemästä sitä?" Ja niin edelleen. Tämä on laillista niin kauan kun henkilö aikoo kieltää pahasta. Jos henkilö kuitenkin aikoo jotain muuta kuin tätä, hänen teostaan tulee laiton.

 3. Neuvon kysyminen. Henkilö sanoo lain tulkitsijalle: "Minun isäni, veljeni, aviomieheni tai se ja se on tehnyt minulle vääryyttä siinä ja siinä asiassa, onko hänelle oikeutta tehdä niin? Kuinka voin päästä eroon siitä, säilyttää oikeuteni ja puolustautua sortoa vastaan?" Tai jotain vastaavaa.

 4. Tämä on luvallista hätätilanteessa, mutta on turvallisempaa ja parempaa sanoa: "Mikä on mielipiteesi miehestä, henkilöstä tai aviomiehestä, joka teki niin ja niin?" Tällä tavoin henkilö saavuttaa päämääränsä nimeämättä henkilöä, ja kuitenkin henkilön nimeäminen on luvallista, kuten Hindin hädiithissä on mainittu.

  'Aisha (RAA) kertoi: Hind bint 'Utba (RAA), Abu Sufyanin vaimo, sanoi Profeetalle (SAAS): "Abu Sufyan on saituri, eikä anna minulle sitä, mikä on riittävää minulle ja lapsille, paitsi mitä otan hänen omaisuudestaan hänen tietämättään." Hän (SAAS) sanoi: "Ota se, mikä riittää sinulle ja lapsillesi, ja määrän tulisi olla oikeudenmukainen ja kohtuullinen." (Al-Bukhari ja Muslim)

 5. Muslimeja varoitetaan pahasta ja heitä neuvotaan. Tämä on monilla tavoilla:

  • Valheellisten kertojien ja todistajien julistaminen. Muslimien konsensuksen mukaan tämä on sallittua, mutta tarpeen vaatiessa se on pakollista.

   Neuvon kysyminen tapauksissa, joissa tehdään suhde mieheen avioliiton kautta, hänen kanssaan tehdään työtä, häneen luotetaan, hänen kanssaan käydään kauppaa tai hänen lähelleen tullaan asumaan. Neuvoa antava henkilön ei tulisi salata hänen tilaansa, vaan hänen tulisi mainita tämän viat päämääränään neuvon antaminen.

   Kun henkilö näkee toisen, joka etsii tietoa, menevän toistuvasti uskontoon uudistuksia tekevän henkilön tai pahan ihmisen luokse saamaan tietoa ja pelkää, että se saattaa vahingoittaa tuota tiedon etsijää, hänen tulisi neuvoa tätä selventäen tuon uudistajan tila tälle, sillä ehdolla, että hänen päämääränsä on vain neuvominen.

  Tässä tapauksessa tehdään joitakin virheitä kateuden vuoksi, joka saattaa johtaa puhujan tekemään sen. Saatana saattaa tehdä hänet kykenemättömäksi päättämään kunnolla, ja saa hänet kuvittelemaan, että hän on antamassa neuvoa, joten hänen tulisi kiinnittää huomiota siihen.

   Kun henkilöllä on velvollisuus, mutta hän ei huolehdi siitä kunnolla, koska hän ei sovellu sen tekemiseen, on moraaliton henkilö tai typerys. (Toisen) henkilön tulisi mainita tämä niille, joilla on valtaa tähän henkilöön, jotta tämä vaihdettaisiin ja sopiva henkilö nimitettäisiin; tätä henkilöä kohdeltaisiin tilansa mukaisesti eivätkä tämän esimiehet tulisi petkutetuksi tämän vuoksi; tätä suostuteltaisiin olemaan oikeamielinen tai tämä vaihdettaisiin toiseen.

 6. Kun henkilö viettää kevytmielistä elämää tai harjoittaa harhaoppia avoimesti, kuten hän, joka juo viiniä avoimesti, pidättää ihmisiä, ottaa veroja ja kerää rahaa ihmisiltä sortaen, kannattaa pahoja asioita. On luvallista mainita se, mitä hän tekee avoimesti, mutta ei ole luvallista mainita muita vikoja, ellei se kuulu jonkin muun edellä mainitun syyn piiriin, joka tekee siitä laillisen.

 7. Määritteleminen. Kun mies tunnetaan kutsumanimellä, kuten äl-Ä'mäsh (sameasilmäinen), äl-Ä'rag (rampa), äl-Ässam (kuuro), äl-Ä'mää (sokea), äl-Ähwäl (kierosilmäinen) tai muilla, hänet on luvallista mainita tällä kutsumanimellä, mutta niitä ei ole sallittua lausua häpäisemisen tarkoituksessa. Jos henkilö voidaan määrittää muilla kuin näillä nimillä, se olisi parempi.

Nämä ovat muslimioppineitten mainitsemat kuusi syytä koskien luvallisuutta panetella turmeltuneita ja epäluotettavia ihmisiä, jotta he eivät petkuttaisi tai vahingoittaisi tavallisia ihmisiä. Useimmat oppineista ovat yksimielisiä näistä kuudesta syystä ja heillä on todisteita niille oikeista ja tunnetuista ähäädiitheistä (kertomuksista).

[Muokattu tiivistelmä kirjan "Rijääd-os-Saalihiin" (Hurskaiden Paratiisi) kappaleesta "Panettelun kieltäminen".]

Sheikki ibn Baazilta rahimähullaah kysyttiin, onko luvallista mainita ihmisten nimiä ja ominaisuuksia, kun henkilö haluaa arvostella heitä ja heidän ajatteluaan. Hän rahimähullääh vastasi: "Jos joku kirjoittaa jotain, joka on ristiriidassa puhtaan shärii'än kanssa, ja jakaa tuota materiaalia, tai jos hän edistää tuota näkökantaa tiedotusvälineissä, sitten on pakollista kumota ja paljastaa hänen sanomansa valheellisuus. Siinä ei ole mitään väärää, että mainitsee henkilön nimen tai varoittaa ihmisiä hänestä, jos hän kutsuu uudistuksiin, shirkiin tai siihen, minkä Allah on kieltänyt, tai tottelemattomuuteen. Tähän päivään asti totuuteen kutsujien ja shärii'än kantajien joukossa on tietäviä ja uskovia ihmisiä, jotka täyttävät tämän velvollisuuden vilpittömästi Allahin (SWT) vuoksi ja Hänen palvelijoittensa eduksi kumoten väärän, kutsuen totuuteen, varoittaen muita niistä, jotka edistävät valheellisuutta ja turmiollista retoriikkaa.

Ja Allah on (kaiken) menestyksen Antaja." (Fätääwää Isläämijjä – vol. 4, s. 279)

Lopuksi lopetamme tämän artikkelin muistutuksella, että meidän tulee etäännyttää itsemme tunteenpurkauksista sekä meidän tulisi pitää kiinni Allahin Kirjasta ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) Sunnasta uskossamme, palvonnassamme ja elämiemme yleisissä asioissa.

Lisäksi meidän pitää ajatella hyvää Sunnan oppineista, arvostaa heitä ja turvautua heihin, ja meidän pitää varoa uudistusten ja väärän johdatuksen ihmisiä; tietämättömyyden, turmion ja tuhon ihmisiä. Tulisi myös ottaa huomioon, etteivät än-näql (Koraani ja Sunna) eikä äl-'äql (logiikka ja järki) salli islamilaisen tiedon etsimistä uudistajilta tai tukeutumista heidän töihinsä. Sen sijaan henkilön tulee valita huolellisesti hänet, jolta aikoo hankkia tietoa. Hänen ei tulisi ottaa tietoa, paitsi niiltä, joiden pätevyys on laillisesti todistettu, joiden hyvät uskonnolliset ominaisuudet ovat ilmeisiä, joiden maine on luotettava ja joiden kunniallisuus on hyvin tunnettu. Muhammad ibn Sirin, Malik ibn Anas ja useat muut säläf, olkoon Allah (SWT) tyytyväinen heihin kaikkiin, ovat sanoneet: "Todellakin tämä tieto (hädiith) on uskonto, joten olkaa varovaisia keneltä otatte uskontonne."

Al-Fudayl ibn 'Iyaad rahimähullaah sanoi: "Jos mies tulee henkilön luo hakemaan neuvoa ja tämä ohjaa hänet uudistajalle, silloin tämä on tehnyt petoksen islamissa. Varokaa menemästä uudistuksen ihmisen luokse, sillä he johdattavat (ihmiset) pois totuudesta." (Al-Laalikaa‘ee kirjassaan Shärh Usool-ul-I'tiqaad)

Me pyydämme Allahilta apua, että Hän täyttää meidät oikealla tiedolla, johdattaa meitä ja suo ummälle rakkauden totuutta ja sen ihmisiä kohtaan.


Julkaistu sunnuntaina 13. gumäädää äl-ääkhira -kuukautta 1427/9. heinäkuuta 2006Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille