Äs-sejäämin (paastoamisen) kirja

Äs-sejääm (paastoaminen) ja sen hyödyt

Allah 'äzzä wä gäll sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Paastoaminen on määrätty teille, kuten se oli määrätty niille, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte äl-muttäqooneiksi (hurskaiksi)." (Koraani 2:183)

(Täqwää käännetään joskus hurskaudeksi, toisinaan Allahista tietoisena olemiseksi, ja joskus Allahin pelkona. Se on johdettu sanasta wiqaajä, joka tarkoittaa 'suojaa' ja oppineet ovat selittäneet yhteyden (seuraavasti): Itsensä suojaamista Allahin vihalta kiiruhtamalla tekemään sitä, mitä Hän määräsi sinua tekemään, ja tiukasti välttäen sitä, minkä Hän on kieltänyt.)

Profeetta (SAAS) on sanonut: "Äs-saum (paastoaminen) on suoja (tai verho tai turva) Helvetin tulelta." (Al-Bukhari ja Muslim)

Hän (SAAS) sanoi myös: "Jokainen, joka noudatti paastoa ramädaaninä täydellisellä uskolla ja etsien palkkiota, tulee saamaan aikaisemmat syntinsä anteeksiannetuiksi." (Al-Bukhari ja Muslim)

"Jokainen, joka seisoi rukoilemassa (täraawiih-rukoukset) ramädaan-kuukautena täydellisellä uskolla ja etsien palkkiota, tulee saamaan aikaisemmat syntinsä anteeksiannetuiksi." (Al-Bukhari ja Muslim)

Muslimit, teidän tulisi tietää, että Allah on tehnyt paastoamisesta pakollisen, ja se on palvonnan teko. Sillä on monia hyötyjä, joiden joukossa ovat:

  Paastoaminen antaa lepoa ruuansulatuselimille ja saa elimistön poistamaan kerääntynyttä kuonaa, joka on terveydelle haitallista. Se vahvistaa elimistöä ja on hyödyllinen monien sairauksien hoidossa. Se myös antaa tupakoitsijoille mahdollisuuden rikkoa riippuvuutensa, koska he eivät voi polttaa päivällä.

  Paastoaminen on harjoitusta sielulle saaden sen tottumaan hyviin tekoihin, kuriin, tottelevaisuuteen, kärsivällisyyteen ja vilpittömyyteen.

  Paastoava henkilö tuntee yhdenvertaisuutta kaikkien paastoavien veljiensä kanssa: hän paastoaa heidän kanssaan ja rikkoo paaston heidän kanssaan. Hän kokee myös yleisen islamilaisen yhteenkuuluvuuden tunteen. Lisäksi hän kokee näläntunteen, jonka pitäisi saada hänet myötätuntoiseksi nälkäisille ja puutteenalaisille veljilleen.

 

Mitä sinua vaaditaan tekemään ramädaan-kuukautena

Meidän tulisi ymmärtää, että Allah teki äs-saumin (paastoamisen) meille pakolliseksi; tavaksi, jolla palvomme Häntä. Jotta paastoaminen oli hyväksyttyä ja hyödyllistä, meidän tulisi noudattaa seuraavia ehtoja:

  Pidä huoli äs-saläätistä (rukouksesta); valitettavasti monet paastoavat henkilöt laiminlyövät rukouksen, joka on uskonnon pilari, ja sen hylkääminen on epäuskon teko.

  Käyttäydy hyvin: varo epäuskoa, uskonnon kiroamista ja ihmisten kohtelemista huonosti käyttäen paastoa tekosyynä; paastoaminen on itsensä harjoittamista eikä tapojen tuhoamista, ja epäusko laittaa muslimin uskonnon ulkopuolelle.

  Älä käytä siivotonta tai karkeaa kieltä, edes pilaillessa, sillä se tulee pilaamaan paastoamisen (palkkion). Kuuntele Profeetan (SAAS) lausuntoa: "Jos yksi teistä paastoaa, hänen ei tulisi puhua ruokottomuuksia tuona päivänä tai huutaa; ja jos joku puhuu solvaavasti tai haluaa tapella hänen kanssaan, hänen tulisi sanoa: 'Totisesti, minä paastoan, totisesti, minä paastoan.'" (Al-Bukhari ja Muslim)

  Käytä hyväksesi paastoamista luopuaksesi tupakoimisesta, joka aiheuttaa syöpää, korkeaa verenpainetta ja muita sairauksia. Pyri tekemään päättäväinen vakaumus sen jättämisestä myös illalla, kuten jätit sen päivällä. Säästä terveytesi ja rahasi.

  Älä ylensyö paaston rikkomisen aikaan, sillä se kumoaa paastoamisen hyödyn eikä ole terveellistä.

  Älä tuhlaa aikaasi elokuvissa käymiseen tai television katseluun.

  Älä pysy hereillä niin myöhään yöllä, ettet jaksa nousta ylös sähuurille (ennen aamunkoittoa syötävä ateria) tai saläät-ul-fägrille, ja tee velvollisuutesi aikaisin aamulla. Profeetta (SAAS) sanoi: "Oi Allah, siunaa minun ummääni heidän aikaisten aamujensa (teoissa)." (Ahmad ja at-Tirmidhi)

[Ummä käännetään joskus uskovien tai seuraajien kansaksi tai yhteisöksi. Kullakin profeetalla oli ummä, jolle hänet oli lähetetty. Sanaa ummä käytetään yleensä niistä ihmisistä, jotka uskoivat profeettaan.]

  Lisää hyväntekeväisyyteen, sukulaisiin ja puutteenalaisiin kuluttamista, vieraile sukulaistesi luona, ja tee rauha niiden kanssa, joiden kanssa sinulla on kiistoja.

  Lisää Allahin muistamista sekä Koraanin lausumista, kuuntelemista ja sen merkityksien tutkiskelua. Toimi sen mukaan ja osallistu moskeijoissa hyödyllisiin keskusteluihin. Noudata i'tikääfiä moskeijassa ramädaan-kuukauden lopulla (tämä on sunna).

  Lue paastoamista koskevia kirjoitelmia oppiaksesi sen säännöt, esimerkiksi jos söit tai joit unohtaen, että paastosit, se ei riko paastoasi (mutta sinun tulee lopettaa välittömästi kun havaitset sen, mitä olet tekemässä). Toinen esimerkki: Se, että henkilöstä tuli gunub [hän on rituaalisen epäpuhtauden tilassa] yöllä (esimerkiksi yhdynnän vuoksi), ja hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä ghosl-pesua ennen aamunkoittoa, ei estä häntä paastoamasta; hänen tulee ainoastaan tehdä ghosl-pesu (heti kun se on mahdollista) ja rukoilla, ja jatkaa paaston noudattamista.

  Pidä yllä ramädaan-kuukauden paaston noudattamista, ja totuta lapsesi siihen, kun he ovat kykeneviä kestämään sen, ja varo rikkomasta paastoa ilman pätevää syytä. Jokaisen, joka rikkoo paaston ilman pätevää syytä, tulee katua sitä ja korvata tuo päivä. Lisäksi jokaisen, joka on seksuaalisessa kanssakäymisessä vaimonsa kanssa päiväsaikaan ramädaan-kuukautena, tulee hyvittää syntinsä. Hänen tulee (hyvitykseksi) vapauttaa orja, jos hän kykenee tekemään sen. Jos ei, hänen tulisi paastota kaksi kuukautta keskeytyksettä (60 päivää jättämättä väliin yhtään päivää); ja jos hän ei kykene tekemään sitä, hänen tulisi ruokkia 60 köyhää ihmistä.

  Muslimiveljet, varokaa rikkomasta ramädaan-kuukauden paastoa ilman syytä. Ja varokaa tekemästä sitä avoimesti muiden ihmisten edessä, koska paaston rikkominen on röyhkeyttä Allahille, islamin halveksimista ja häpeämättömyyttä ihmisten keskuudessa. Lisäksi teidän tulisi käsittää, ettei paastoamattomalla henkilöllä todellisuudessa ole 'iidiäkään (juhlaa), koska 'iid on suuren onnellisuuden ajankohta niille, jotka suorittivat paastot loppuun ja jotka toivovat, että heidän palvontansa tullaan hyväksymään.

 

Ähäädiith paastoamisen hyveistä

Ramädaan-kuukauden hyveet:

  Profeetta (SAAS) sanoi: "Kun ramädaan-kuukausi alkaa, taivaan ovet avataan ja Helvetin ovet suljetaan ja paholaiset kytketään kiinni."

  Toisessa versiossa sanotaan: "Kun ramädaan-kuukausi alkaa, Paratiisin ovet avataan." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Vielä toisessa versiossa sanotaan: "Armon ovet avataan." (Al-Bukhari ja Muslim)

  At-Tirmidhin kertomassa versiossa sanotaan: "Kutsuja huutaa: Oi sinä, joka janoat hyvää, lähesty! Oi sinä, joka janoat pahaa, pidättäydy! Allahilla on tiettyjä ihmisiä, jotka Hän vapauttaa (Helvetin) tulesta joka yö, kunnes ramädaan-kuukausi loppuu." [Al-Albaani on julistanut tämän häsäniksi (luotettavaksi) Mishkäätissä.]

  Allah 'äzzä wä gäll sanoo: "Jokainen Aadamin pojan hyvä teko moninkertaistetaan palkkiossa 10-kertaisesta 700-kertaiseksi, paitsi paastoaminen, sillä se on Minulle ja Minä suon palkkion siitä. Hän jättää intohimonsa ja ruokansa Minun vuokseni. Paastoavalla henkilöllä on kaksi onnellisuuden hetkeä: yksi hetki on silloin, kun hän rikkoo paastonsa siltä päivältä (iftaar), ja toinen hetki on silloin, kun hän tapaa Herransa. Paastoavan henkilön suusta ulos tuleva haju on miellyttävämpi Allahille kuin myskin tuoksu." (Al-Bukhari ja Muslim)

 

Kielen vartioiminen:

Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Jos henkilö ei pidättäydy vilpillisestä puheesta ja teoista, Allah ei tarvitse sitä, että hän jättää ruokansa ja juomansa." (Al-Bukhari)

 

Paaston rikkominen (iftaar), pyyntörukous ja ateria, joka nautitaan ennen aamunkoittoa (sähuur):

  Profeetta (SAAS) sanoi: "Kun joku teistä rikkoo paastonsa, hänen tulisi tehdä se taateleilla, koska se on siunattua. Jos hän ei voinut saada taateleita, sitten (rikkokoon paastonsa) vedellä, koska se puhdistaa." (At-Tirmidhi)

  Profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa iftaarin aikaan: "Allaahummä läkä somt, wä'älää rizqikä äftart, dhähäbä ädh-dhamä‘, wäbtällät-il-'urooq, wäthäbät-äl-ägro in shää‘ Allah." (Oi Allah, paastosin vuoksesi, ja Sinun elatuksellasi rikon (paastoni). Jano on poissa, suonet ovat täyttyneet, ja palkkio on vahvistettu, jos Allah tahtoo). (Abu Dawud)

  Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Ihmiset jatkavat hyvinvoinnissa oloa niin kauan kun he kiiruhtavat iftaarille (rikkomaan paaston auringonlaskun jälkeen)." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Syökää sähuur ennen aamunkoittoa, sillä totisesti sähuurissa on siunaus." (Al-Bukhari ja Muslim)

 

Vapaaehtoinen paastoaminen

Profeetalla (SAAS) oli tapana kannustaa paastoamaan seuraavina päivinä:

  Kuusi päivää shäwwäl-kuukautena (ramädaan-kuukauden jälkeen tuleva kuukausi). Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen, joka paastoaa ramädaan-kuukauden, sitten täydentää sitä kuudella päivällä shäwwäl-kuukautena, se on aivan kuin hän olisi paastonnut koko (vuoden)." (Muslim)

  Oppineet sanoivat, että hyvien tekojen palkkiot kerrotaan kymmenellä. 30 × 10 = 300 + [6 päivää × 10] = 360, joka on hieman pidempi kuin kuunkiertoon perustuva vuosi, ja seuraavana ramädaan-kuukautena hän paastoaa uudelleen, joten se on aivan kuin hän paastoaisi koko elämänsä.

  Yhdeksän ensimmäisen päivän paastoaminen dhul-higgä -kuukautena ja (erityisesti) 'Ärafätin päivän paastoaminen (9. dhul-higgä -kuukautta) [niille, jotka eivät ole suorittamassa häggiä (pyhiinvaellusta)]. Profeetta (SAAS) sanoi: 'Ärafätin päivänä paastoaminen sovittaa kahden vuoden synnit, edellisen ja seuraavan vuoden, ja paastoaminen muhärram-kuukauden 10. päivänä ('Ääshuuraa‘) sovittaa edellisen vuoden (synnit)." (Muslim ja muut)

  "Profeetalle (SAAS) lähetettiin maitoa, kun hän oli pitämässä saarnaa 'Ärafätin päivänä, ja hän joi siitä." (Al-Bukhari ja Muslim)

  'Ääshuuraa‘-päivän paastoaminen sitä edeltävän tai sen jälkeen tulevan päivän kanssa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Tänään on 'Ääshuuraa‘-päivä, ja sen paastoaminen ei ole teille pakollinen, mutta minä paastoan. Joten jokainen, joka haluaa, hänen tulisi paastota, ja jokainen, joka haluaa, hänen tulisi rikkoa paastonsa." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Hän (SAAS) sanoi myös: "Jos elän seuraavaan vuoteen, tulen varmasti paastoamaan yhdeksäntenä päivänä (päivä ennen 'Ääshuuraa‘-päivää)." (Muslim)

  (Tämä osoittaa, että on suositeltavaa paastota ylimääräinen päivä kymmenennen lisäksi, mieluummin yhdeksäs, mutta jos se ei ole mahdollista, sitten yhdestoista.)

  Paastoaminen melkein kaikkina päivinä shä'bään-kuukautena. "Allahin lähettiläällä (SAAS) oli tapana paastota suurin osa shä'bään-kuukaudesta." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Paastoaminen maanantaisin ja torstaisin. Profeetta (SAAS) mainitsi, että: "Palvojien teot esitetään Allahille maanantaisin ja torstaisin. Haluan tekoni esiteltävän, kun paastoan." (An-Nasaa‘ee)

  Häneltä (SAAS) kysyttiin maanantaina paastoamisesta ja hän sanoi: "Se on päivä, jolloin minä synnyin, ja päivä, jolloin (ensimmäinen ilmoitus) lähetettiin alas minulle." (Muslim)

  13., 14. ja 15. päivän paastoaminen jokaisena kuunkierron mukaan laskettuna kuukautena. Yksi sahääbästä (RAA) sanoi: "Profeetta (SAAS) opasti meitä paastoamaan kolme päivää joka kuukautena: 13., 14. ja 15." (An-Nasaa‘ee ja muut)

 

Asiat, jotka rikkovat paaston

Paaston rikkovat asiat kuuluvat kahteen kategoriaan:

  A) Asiat, jotka rikkovat paaston, ja vaativat vain sen korvaamisen (qadaa‘).

  B) Asiat, jotka rikkovat sen, ja vaativat sen korvaamisen (qadaa‘) sekä hyvityksen teon (käffäära) tekemisen.

 

A) Se, mikä vaatii vain qadaa‘n:

  Se, että syö ja juo tietoisesti ja tahallisesti.

  Se, että aiheuttaa tahallisesti oksentamisen. Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokaisen, joka aiheutti oksentamisen, tulee korvata (paasto)." (Al-Haakim ja muut)

  Se, että kuukautiset tai synnytyksen jälkeinen vuoto alkaa. Vaikka verenvuoto alkaisi juuri ennen auringon laskua, tuon päivän paasto tulee toistaa.

  Siemensyöksy joko masturbaatiolla tai muulla tavalla, johon ei liity yhdyntää, olipa syy vaimon suuteleminen, hänen halaamisensa tai käden käyttäminen ja niin edelleen. Tämä mitätöi paaston, mutta vaatii vain qadaa‘n.

 

B) Se, mikä vaatii sekä qadaa‘n että käffääran:

Yhdyntä on ainoa asia, joka vaatii sekä qadaa‘n (toistamisen) että käffääran (hyvityksen), ja suuri joukko oppineita on tätä mieltä. Hyvitys on orjan vapauttaminen, kahden kuunkierron mukaan lasketun kuukauden paastoaminen peräkkäin tai 60 köyhän ihmisen ruokkiminen. Jotkut oppineet sanovat, että velvollisuus on tuossa järjestyksessä, eli ensin henkilön tulisi vapauttaa orja; sitten, jos se ei ole mahdollista, paastota; sitten, jos se ei ole mahdollista, ruokkia köyhiä. (Mies ja nainen ovat tasavertaisia teossaan ja heidän molempien tulee suorittaa hyvitys.)

 

Asiat, jotka eivät riko paastoa

  Henkilö syö tai juo muistamattomuuden vuoksi tai erehdyksessä, tai toisen ihmisen uhkausten ja pakotuksen vuoksi. (Tällaisessa tapauksessa) ei ole mitään tarvetta qadaa‘n tai käffääraan. Profeetta (SAAS) sanoi: "Jokainen, joka unohti paastotessaan ja söi tai joi, hänen tulisi suorittaa paastonsa loppuun, sillä se oli Allah, joka ruokki häntä ja antoi hänelle juotavaa." (Al-Bukhari ja Muslim)

  Hän (SAAS) sanoi myös: "Allah on poistanut ummältäni erehdysten ja muistamattomuuden (taakan) ja sen, mitä heitä on pakotettu tekemään tahtoaan vastaan." (At-Tabaraani)

  Henkilö oksentaa tahattomasti. Profeetta (SAAS) sanoi: "Hänelle, joka sattui oksentamaan paastotessaan, ei ole qadaa‘." (Al-Haakim)

 

I'tikääf (eristäytyminen moskeijassa) on osa uskontoa

  Shärii'än mukaan i'tikääf tarkoittaa moskeijassa pysymistä sillä aikomuksella, että haluaa päästä lähemmäksi Allahia.

  Kaikki oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että se on mäshroo' (laillinen osa islamia), koska: "Profeetalla (SAAS) oli tapana pysyä moskeijassa ramädaan-kuukauden viimeiset kymmenen päivää kuolemaansa asti, sitten hänen vaimoillaan oli tapana tehdä sama hänen jälkeensä." (Al-Bukhari ja Muslim)

  I'tikääfiä on kahdenlaista: vapaaehtoista (mäsnuun) ja pakollista (wäägib).

  Mäsnuun on se, mitä muslimi tekee vapaaehtoisesti päästäkseen lähemmäs Allahia ja seuratakseen Lähettilästä (SAAS), ja se on erityisen suositeltavaa ramädaan-kuukauden viimeisten kymmenen päivän aikana.

  Wäägib i'tikääf on se, minkä henkilö tekee pakolliseksi itselleen valalla (nädhr).

  Aika, jolloin i'tikääf aloitetaan: "Jos Profeetta (SAAS) aikoi suorittaa i'tikääfin, hänellä oli tapana rukoilla fägr, sitten hän meni alueelle, jonka hän oli varannut i'tikääfille moskeijassa." (Al-Bukhari ja Muslim)

  I'tikääfin harjoittamisen välttämättömät ehdot: Henkilön tulisi olla muslimi, joka on saavuttanut iän, jossa pystyy erottamaan (asiat toisistaan), hänen tulisi olla puhdas gänääbästä, kuukautisista ja synnytyksen jälkeisestä vuodosta.

  I'tikääfin peruselementti: Moskeijassa pysyminen aikomuksena päästä lähemmäksi Allahia.

  Mitä on luvallista tehdä i'tikääfin aikana:

   I'tikääfin paikasta on luvallista poistua sitä varten, että hyvästelee perheensä.

   On luvallista harjata hiuksia, ajella pää, leikata kynsiä, pestä vartaloa, laittaa hajustetta ja käyttää parhaita vaatteita.

   Moskeijasta on luvallista mennä ulos kiireellisten pakkotilanteiden vuoksi, kuten käymälässä käymisen, syömässä tai juomassa käymisen vuoksi, jos kukaan ei tuo henkilölle ruokaa.

   Moskeijassa on luvallista syödä, juoda ja nukkua, kunhan pidetään asianmukaisesti huolta sen siisteydestä.

  I'tikääfin etiketit: 'Aisha (RAA) sanoi: "I'tikääfissä olevalle henkilölle on sunna olla poistumatta moskeijasta vierailulle sairaan luokse tai osallistuakseen hautajaisiin, olla koskematta naiseen tai olla yhdynnässä tämän kanssa, olla poistumatta moskeijasta paitsi välttämättömän tarpeen vuoksi. Lisäksi i'tikääfiä ei ole ilman paastoa; eikä ole i'tikääfiä paitsi moskeijassa, jossa rukoillaan gumu'ä (perjantairukous)." (Al-Baihaqee ja Abu Dawud)

  Asiat, jotka mitätöivät i'tikääfin:

   Moskeijasta poistuminen ilman tarvetta, tahallisesti.

   Henkilön menettää järjellisyyden mielenvikaisuuden tai juopuneisuuden vuoksi.

   (Naisella alkavat) kuukautiset tai synnytyksen jälkeinen vuoto.


  Artikkeleita muslimeille Seuraavalle sivulle