Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Shiialaisuus

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Jemeniläinen juutalainen 'Abdullah ibn Saba‘ on perustanut shiialaisuuden. Tämä uskonto on saanut alkunsa oikein johdatetun kalifin, 'Uthmanin (RAA), murhasta ja jakautunut useisiin lahkoihin.

Kalifi 'Uthman (RAA) hallitsi kaksitoista vuotta. Ensimmäisille kuudelle vuodelle oli tunnusomaista rauha ja rauhallisuus, mutta hänen hallituskautensa toisella puoliskolla nousi kapina. Juutalaiset ja parsilaiset käyttivät hyväkseen ihmisten keskuudessa olevaa tyytymättömyyttä ja alkoivat vehkeillä kalifi 'Uthmania (RAA) vastaan, ja julkisesti ilmaisten valituksiaan ja valituksen aiheitaan he saavuttivat niin paljon myötätuntoa, että ystävän ja vihollisen erottaminen toisistaan muodostui vaikeaksi.

Saattaa tuntua yllättävältä, että sellaisten valtavien alueiden hallitsija, jonka armeijat olivat vertaansa vailla, ei kyennyt käsittelemään näitä kapinallisia. Jos kalifi 'Uthman (RAA) olisi halunnut, kapina olisi voitu murskata sillä hetkellä kun se alkoi. Mutta hän oli haluton olemaan ensimmäinen, joka olisi vuodattanut muslimien verta, riippumatta siitä kuinka kapinallisia he olisivat. Kukaan ei olisi kyennyt arvaamaan, mitä tapahtui myöhemmin. Hänen mielestään oli parempi puhua heille järkeä, suostutella heitä ystävyydellä ja anteliaisuudella. Hän (RAA) muisti hyvin kuulleensa erään sanonnan profeetta Muhammadilta (SAAS). Thawban (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Kerran kun miekka on vedetty tupesta minun seuraajieni keskuudessa, sitä ei tulla panemaan tuppeen kunnes Viimeisenä päivänä." (At-Tirmidhi)

Kapinalliset vaativat, että hän luopuisi vallasta ja jotkut kumppaneista neuvoivat häntä tekemään niin. Hän olisi mielellään tehnyt tämän, mutta jälleen häntä sitoi yksittäinen vala, jonka hän oli antanut Profeetalle (SAAS). 'Aisha (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ehkäpä Allah pukee sinut paidalla 'Uthman, ja jos ihmiset haluavat, että sinä ottaisit sen pois, älä ota sitä pois heidän vuokseen." (At-Tirmidhi ja ibn Maaja, Mishkäät-ul-Mäsaabiih). Kalifi 'Uthman (RAA) sanoi eräälle onnentoivottajalle päivänä, jolloin kapinalliset piirittivät hänen talonsa, että "Allahin lähettiläs teki sopimuksen minun kanssani ja tulen osoittamaan kärsivällisyyttä sen noudattamisessa".

Pitkän piirityksen jälkeen kapinalliset murtautuivat kalifi 'Uthmanin (RAA) taloon ja murhasivat hänet. Kun ensimmäinen salamurhaajan miekka iski kalifi 'Uthmaniin (RAA), hän oli lausumassa jaetta (merkityksen selitys): "…Joten Allah tulee riittämään sinulle heitä vastaan. Hän on Kaikkikuuleva, Kaikkitietävä." (Koraani 2:137)

'Ali (RAA) otti kalifaatin vastaan hyvin vastahakoisesti. 'Uthmanin (RAA) murha ja sitä ympäröivät tapahtumat olivat oire, ja muuttuivat myös laajamittaisen kansalaisten erimielisyyden syyksi. Kaikki maaherrat antoivat uskollisuuden valan 'Alille (RAA), lukuun ottamatta Mu'awiyaa (RAA), joka oli Shäämin (Suuren Syyrian) maaherra. Mu'awiya (RAA) kieltäytyi tottelemasta siihen asti, kun 'Uthmanin (RAA) veri olisi kostettu. Hänen päätöksensä perustui siihen, ettei häneltä edellytetty kalifin tottelemista ennen kuin hän ('Ali (RAA)) oli kykenevä panemaan Allahin lain toimeen. Mu'awiya (RAA) oli 'Uthmanin (RAA) serkku, joten hän oli vastuussa siitä, että hän pyytäisi 'Alia (RAA) tuomaan murhaajat oikeuden eteen. Profeetan (SAAS) leski 'Aisha (RAA) otti myös kannan, että 'Alin (RAA) tuli ensin tuoda murhaajat oikeuden eteen...

[Kuitenkin 'Uthmanin murhaajien saattaminen vastuuseen oli hyvin vaikeaa, kun he olivat käytännöllisesti katsoen vallassa Medinassa. Tosiaankin jos 'Ali (RAA) olisi yrittänyt laittaa nuo ihmiset vastuuseen, hän olisi saattanut avata oven uusille levottomuuksille. Näin ollen hänen piti ensin antaa tilanteen rauhoittua ja vakiinnuttaa asemansa käskyvallassa, sitten hän olisi huolehtinut asiasta.] (Tämä on meidän lisäyksemme.)

Tekosyy kahden armeijan tapaamiseen Kamelin päivänä ja Seffiinin päivänä oli 'Aishan (RAA) ja Mu'awiyan (RAA) osalta vaatimus saattaa 'Uthmanin (RAA) tappajat vastuuseen, mutta sodan tuulia kiihottivat juutalaisen 'Abdullah ibn Saba‘n kannattajat kaikkien kolmen leirin sisäpuolelta, kunnes tapahtumat karkasivat kumppaneiden käsistä. On kerrottu, että 'Ali (RAA), 'Aisha (RAA) ja Mu'awiya (RAA) usein ilmaisivat hämmästystä heitä ympäröivästä eripuraisuudesta ja vastustuksesta.

Tämän jälkeen jotkut shiialaiset julistivat 'Alin jumalaksi. Hän (RAA) poltti heidät elävältä. 'Abdullah ibn Saba‘n tappamisen jälkeen, shiialaiset jakautuivat moniin uusiin lahkoihin. Jokaisella on oma imaaminsa.

7-shiialaiset tai ismailiitit, kuten kaikki shiialaiset, uskovat, että Muhammadin (SAAS) jälkeläiset hänen tyttärensä Fatiman (RAA) ja hänen miehensä 'Alin (RAA) kautta, joka oli neljäs kalifi, ovat muslimimaailman oikeutettuja hallitsijoita. Täten 'Alin (RAA) jälkeläisiä pidetään erehtymättöminä ja yhtä jumalallisesti johdatettuina kuin Muhammadia (SAAS) itseään. Tämä lahko johtaa nimensä Ismailista, Ja'far as-Saadiqin, kuudennen imaamin, vanhimmasta pojasta. Vuonna 762 Ismail kuoli ennen isäänsä, mikä aiheutti katkeria kiistoja seuraajasta. Shiialaisten vähemmistö piti imaamien vanhaa sukupolvea sukupuuttoon kuolleena ja valitsi Ismailin vanhimman pojan uudeksi imaamiksi. Täten he julistivat seitsemän imaamin sykliä, jossa 'Ali oli ensimmäinen ja Ismail seitsemäs, ja täten seitsemäs imaami hänen sukupolvestaan tulevien imaamien jälkeen olisi Mahdi, tai Messias, tai seitsemäs hänen jälkeensä ja niin edelleen…

Ismailiittien lukumäärä on yleensä ollut pieni, mutta he ovat hyvin järjestäytyneitä ja kurinalaisia. Pian he kehittyivät kultiksi lainaten useita ajatuksia juutalaisesta mystiikasta, kreikkalaisesta filosofiasta, babylonialaisesta tähtitieteestä, kristitystä gnostilaisuudesta ja niin edelleen. Kun abbasidien valtakunnassa käytettiin maallisia tieteitä, ismailiitit kukoistivat ja onnistuivat hankkimaan suuren määrän seuraajia, jotka muodostivat hyvin järjestäytyneen sissiarmeijan. Yhdistämällä tieteelliset taitonsa ja poikkeukselliset maanalaiset vakoilijaverkostonsa ismailiitit muodostivat antikalifaatin Egyptiin 900-luvulla. He nimesivät hallitsijasukunsa Muhammadin tyttären mukaan, ja täten nimi fatimidit ilmaantui. Todellisuudessa he ovat 'Abdullah ibn Qadda-nimisen juutalaisen hallitsijasuku ja siksi heitä kutsuttiin myös äl-'äbiidijjuuneiksi. Egyptin äl-'Äbiidijjä-valtio laajeni nopeasti ja pian ismailiitit hallitsivat läntistä Syyriaa ja suurta osaa Pohjois-Afrikasta tappaen tuhansia muslimeja. He rakensivat myös uuden pääkaupungin, Fustatin muinaisten pyramidien lähelle ja tästä kaupungista kasvoi muutamassa vuosisadassa muslimimaailman suurin kaupunki, jota nimitetään Kairoksi.

Kun abbasidit tuhosivat äl-'Äbiidijjä-dynastian, ismailiitit hajosivat kahteen alalahkoon, ät-tajbijjään ja nizarilaisuuteen, jotka on nimetty kahden 'äbiidii-prinssin mukaan. Edellinen lahko muuttui pian esoteeriseksi kultiksi, joka siirsi toimintansa maan alle ja muuttui näkymättömäksi. Nizarilaisuus muunsi itsensä takaisin äl-'Äbiidijjää edeltäväksi ismaililaisuudeksi kehittäen agenttien ja vakoilijoiden verkoston kaikkialle muslimimaailmaan.

Nizarilaisuuden parhaiten tunnettu järjestö oli todennäköisesti huumeita väärinkäyttävä salamurhaajalahko (assasiinit), joka sai pahan maineen salamurhien tekemisestä kaikkialla muslimimaailmassa. Nykyään kuitenkin nizarilaisuus on muuttunut rauhanomaiseksi ja länsimaalaistunut yhä kasvavassa määrin.

Salamurhaajien tukikohdasta Syyriassa on selvinnyt kaksi toisinajattelevaa alalahkoa, alaviitit ja druusit. Alaviitti-lahko on sotilaallinen ja liittää radikaalit teoriat sekä ismaililaisuudesta että äl-ithnäi 'äshärijjä shiialaisuudesta. Sen sijaan druusit ovat viime aikoihin asti olleet rauhanomaisia odottaen Mahdinsa, psykoottisen 'äbiidii-kalifi al-Hakimin paluuta. Hän "katosi" polttaessaan oman pääkaupunkinsa noin vuonna 1000. 1200-luvulla druusit sulkivat lahkonsa ja tulivat erilliseksi heimoksi tai kansaksi. He taistelevat nykyään Israelin armeijan palveluksessa Palestiinan muslimeja vastaan.

Shiialaisuuden suurin lahko on äl-ithnäi 'äshärijjä tai 12-shiialaisuus, joka seuraa imaamien alkuperäistä sukupolvea. Kun 7-shiialaiset valitsivat Ismailin pojan imaamiksi, suurin osa shiialaisista valitsi Ismailin nuoremman veljen, Muusa al-Kadhemin seitsemänneksi imaamiksi. Äl-ithnäi 'äshärijjä omaksui 12-shiialaisuus nimensä uskosta kahdenteentoista imaamiin, Muhammad ibn al-'Askariin. He väittävät hänen "kadonneen" yhtenä päivänä ja täten hänestä tuli piilotettu Mahdi, joka tulee palaamaan maahan päivien lopussa! 12-shiialaiset palvovat imaamejaan, toisinaan 'Alin tai al-Hussainin inkarnaatioina. He muodostavat shiialaisten enemmistön, ja heihin kuuluvat useimmat iranilaiset ja lähes puolet irakilaisista.

Kolmanneksi suurin ryhmä shiialaisuudessa on zaidilaisuus tai 5-shiialaisuus, joka on vallalla Jemenissä ja joissakin Saudi-Arabian beduiiniheimoissa. Zaidilaisuus on enemmän tai vähemmän 600-luvun arabialaisen kulttuurin jumalointia ja se moittii raivokkaasti imaamien puolijumaluutta, toisin kuin 12-shiialaisuus. Heidän perustajansa oli viides imaami Zaid ibn 'Ali ibn al-Hussain, joka oli järki-ihminen ja täten kielsi hänen väitetyn jumaluutensa. Zaidilaisten imaamit ovat pikemminkin beduiinisheikkien kaltaisia kuin jumalallisia vallanpitäjiä, ja täten he kumoavat sukuun perustuvan johtajuuden ja ovat näkyviä ainoastaan sodankäynnin aikana.

Sanotaan, että ympäri maailman on yli 70 pientä shiialaista lahkoa. Ehkäpä paras esimerkki näistä on baha‘i lahko, jota on vainottu ja osoitettu islamin vastaiseksi. Mutta se kasvaa nopeasti erillisenä uskontona perustaen oppinsa "maailmanrauhaan ja harmoniaan" sekä kaikkien uskontojen yhtenäisyyteen. Baha‘i-lahkon keskus on Israelissa! [The history of the Shia (Shiialaisuuden historia), otettu internetsivustolta: allaahuakbar.net]

Sanottaessa shiialaisuuden olevan ristiriidassa islamin opetusten kanssa, se ei johdu siitä, että muslimit eivät rakastaisi profeetta Muhammadin (SAAS) perheenjäseniä, sillä ähl-ul-bäitin rakastaminen on pakollista islamissa. Sen sijaan me uskomme, että shiialaiset väittävät rakastavansa ja olevansa ähl-ul-bäitin seuraajia, vaikka tämä ei ole totta. Samoin kristityt väittävät rakastavansa Jeesus Kristusta ja sanovat, etteivät muslimit rakasta häntä, vaikka tämä ei ole totta, sillä kaikkien profeettojen rakastaminen on pakollista islamissa.

Allahin profeettojen ja heidän kumppaneittensa rakastamista ei voi ilmaista kantamalla ristejä, paaluja tai ristiinnaulitsemalla itsensä ja naulaamalla naulat käsien läpi ristiin, kuten jotkut fanaattiset kristityt tekevät ristiinnaulitsemisen muistoksi. Eikä sitä voi ilmaista lyömällä ketjuilla olkapäitä, kunnes veri vuotaa, ja lyömällä päähän, kunnes veri virtaa vuolaasti, kuten jotkut barbaariset shiialaiset tekevät al-Hussainin [Profeetan (SAAS) tyttärenpojan] tappamisen muistoksi. Sen sijaan rakkaus profeettoja ja heidän kumppaneitaan kohtaan ilmaistaan tottelemalla heidän käskyjään, pidättäytymällä asioista, jotka he ovat kieltäneet, uskomalla heidän sanoihinsa ja palvomalla Allahia tekemällä vain heidän määräämiään palvonnan tekoja.

Täten ainoa oikea tapa kunnioittaa Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS) sekä rakastaa häntä ja hänen kumppaneitaan, on hänen Sunnansa seuraaminen, islamin uskonnon toimeenpaneminen ja tietämättömien ihmisten häneen liittämien myyttien hylkääminen. Valitettavasti shiialaiset pitävät itsensä kiireisinä väärentämällä ja kierrättämällä useita ähäädiithejä koskien heidän pahantekoaan, ja nämä ähäädiith ovat valheita Profeetasta (SAAS). Heidän päämääränsä on saada aikaan anarkia muslimien keskuudessa sekä levittää harhautumistaan ja valheellista uskontoaan.

Osa shiialaisten tekopyhyyttä on, että he yrittävät muodostaa hyviä suhteita jokaisen kanssa uskotellen olevansa samaa mieltä hänen kanssaan. Kun he huomaavat jossain ihmisessä potentiaalia, he kutsuvat hänet uskontoonsa tai saavat hänet ainakin epäilemään omaa uskontoaan! Suurin vaara on siinä, että he käyttävät islamin viittaa yrittäessään tuhota sitä sisältäpäin. He myös moittivat totuuden ihmisten, jotka eivät ole samaa mieltä heidän valheellisuutensa kanssa, olevan än-näwääsebejä, mutta termillä än-näwääseb he tarkoittavat muslimeja, ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ätä. Shiialaiset tekevät tämän osoittaakseen inhonsa muslimeja kohtaan, koska muslimit vastustavat heidän valheellisuuttaan ja seuraavat totuuden tietä. Ja yksi uudistusten ihmisten ominaisuuksista on ähl-us-Sunnää vastaan hyökkääminen ja heidän kuvaamisensa vastenmielisillä termeillä. Heidän väitteensä perustuvat yleensä heikkoihin ja väärennettyihin kertomuksiin samoin kuin valheisiin ja tekopyhyyteen. Kuitenkin he unohtavat, että Allah (SWT) on taannut suojelevansa uskontoaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ihmiskunnasta on joitain (tekopyhiä), jotka sanovat: 'Me uskomme Allahiin ja Viimeiseen päivään', vaikka he todellisuudessa eivät usko. He (luulevat) pettävänsä Allahia ja niitä, jotka uskovat, vaikka he pettävät vain itseään, eivätkä huomaa (sitä)! Heidän sydämissään on (epäilyksen ja tekopyhyyden) sairaus, ja Allah on lisännyt heidän sairauttaan. Tuskallinen kärsimys on heidän, koska heillä oli tapana kertoa valheita. Kun heille sanotaan: 'Älkää tehkö vahinkoa maassa', he sanovat: 'Me olemme ainoastaan rauhantekijöitä.' Totisesti he ovat niitä, jotka tekevät vahinkoa, mutta he eivät huomaa. Kun heille (tekopyhille) sanotaan: 'Uskokaa kuten ihmiset (Muhammadin (SAAS) seuraajat, äl-änsaar ja äl-muhäägiroon) ovat uskoneet', he sanovat: 'Uskommeko me, kuten typerykset ovat uskoneet?' Totisesti he ovat typeryksiä, mutta he eivät tiedä. Kun he tapaavat niitä, jotka uskovat, he sanovat: 'Me uskomme', mutta kun he ovat yksin shäjääteeniensä (paholaisten – monijumalaisten, tekopyhien) kanssa, he sanovat: 'Todella me olemme teidän kanssanne; totisesti me vain pilailimme.' Allah pilkkaa heitä ja antaa heille lisäyksen heidän vääryyden tekoonsa antaen heidän vaeltaa sokeasti (harhautumisessaan ja epäuskossaan). He ovat niitä, jotka ovat vaihtaneet johdatuksen erheeseen, joten heidän kaupankäyntinsä oli kannattamaton. Eivätkä he olleet johdatettuja." (Koraani 2:8-16)

Shiialaiset johtavat uskontonsa imaameiltaan, joita he pitävät erehtymättöminä. Seuraavana on vain murto-osa shiialaisten valheista, myyteistä ja kamalista uskoista.

  Khomeini väittää kirjassaan äl-Hukuumät-ul-Islämijjä (islamilainen hallitus), että kaksitoista imaamia ovat erehtymättömiä, ja hän nostaa heidät enkeleiden, jotka ovat lähimpänä Allahia (SWT), ja Allahin valtuutettujen profeettojen tason yläpuolelle. Hän painottaa: "Varmasti imaami nauttii jalosta ja korkeasta asemasta; luovasta kalifaatista, jonka hallintaan ja voimaan alistuvat kaikkien luotujen atomitkin[!] Meidän shiialaislahkomme olennainen opinkappale on, että imaameilla on asema, jota sen enempää enkelit (korkeimmassa taivaassa) kuin mitkään Jumalan valtuutetut lähettiläät eivät ole saavuttaneet." (Khomeini, äl-Hukuumät-ul-Islämijjä, s. 52-53)

  "Me (shiialaiset) emme palvo sellaista Jumalaa, joka antaa käskyvallan sellaisille roistoille kuin Yazidille, Mu'awiyalle ja 'Uthmanille." (Käsh-ul-Äsraar - 107 - Khomeini)

  "Koko maa kuuluu imaameille." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 407)

  "Ihmisillä ei ole yhtään totuutta, paitsi se, mikä on lähtöisin imaameilta, ja kaikki, mikä ei ole peräisin heiltä, on valheellisuutta." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 399)

  "Imaameilla on kaikki tieto, joka on suotu enkeleille, profeetoille ja lähettiläille." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 255)

  "Imaamit tietävät, milloin he tulevat kuolemaan, eivätkä he kuole paitsi omasta tahdostaan." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 258)

  "Imaameilla on tieto kaikesta, mitä on tapahtunut menneessä, ja mikä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, eikä mikään ole heiltä salattua." (Al-Kulaini, äl-Kääfi, s. 260)

Kuinka outoa, että he valheellisesti sanovat näkymättömän tiedon kuuluvan imaameilleen ja pitävät kiinni tuosta valheellisuudesta, vaikka heillä ei ole yhtään todistetta sen todentamiseksi!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi ihmiskunta! Pelätkää Herraanne (pitämällä velvollisuutenne Hänelle ja välttämällä kaikkea pahaa), ja pelätkää Päivää, jolloin yksikään isä ei voi hyödyttää poikaansa millään, eikä poika voi hyödyttää isäänsä millään. Totisesti Allahin lupaus on tosi. Älkää siis antako tämän (maallisen) nykyisen elämän petkuttaa teitä, älkääkä antako pääpetkuttajan (Saatanan) petkuttaa teitä Allahin suhteen. Totisesti Allah, Hänellä (Yksin) on tieto Hetkestä. Hän lähettää sateen ja tietää, mitä kohduissa on. Kukaan ei tiedä, mitä hän tulee ansaitsemaan huomenna, eikä kukaan tiedä, missä maassa hän tulee kuolemaan. Totisesti Allah on Kaikkitietävä, Tietoinen (kaikista asioista)." (Koraani 31:33-34)

Shiialaisten opinkappale ät-täqijjä rohkaisee heitä valehtelemaan! "Yhdeksän kymmenesosaa uskonnosta on ät-täqijjää (teeskentelyä), näin ollen henkilöllä, joka ei teeskentele, ei ole uskontoa." (Äl-Kääfi, osa 9, s. 110). Tämä osoittaa, miksi näihin ihmisiin ei voi luottaa. Ash-Shafi'i rahimähullaah sanoi shiialaisia koskien: "En ole nähnyt harhaoppisten joukossa ihmisiä, jotka ovat tunnetumpia valheellisuudesta kuin rawääfid shiialaiset." (Ibn Taymiya, Minhääg äs-Sunnä än-Näbäwijjä)

'Abdullah (RAA) on kertonut Profeetan (SAAS) sanoneen: "Totuudellisuus johtaa oikeamielisyyteen, ja oikeamielisyys johtaa Paratiisiin. Mies jatkaa totuuden kertomista, kunnes hänestä tulee totuudellinen henkilö. Valheellisuus johtaa äl-fuguuriin (pahuuteen, pahantekoon), ja äl-fuguur (pahuus) johtaa (Helvetin) Tuleen, ja mies saattaa jatkaa valheiden kertomista, kunnes hänet kirjoitetaan Allahin läsnä ollessa valehtelijaksi." (Al-Bukhari)

Ibrahim kertoi, että hänen isänsä Hasan sanoi isänsä Hasanin sanoneen, että hänen isänsä 'Ali ibn Abi Talib (RAA) sanoi: "Allahin lähettiläs sanoi: 'Ajan lopussa tulee ilmaantumaan ihmisiä, joita kutsutaan rawääfidäksi (hylkääjiksi). He tulevat hylkäämään islamin.'" (Musnäd Ahmad)

Ja Allah tietää parhaiten.


Julkaistu perjantaina 9. muhärram-kuukautta 1426/18. helmikuuta 2005Imuroi tästä
Uskonnot ja lahkot