Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä: "He ovat niitä, jotka noudattavat sitä, mitä Profeetta (SAAS) ja hänen kumppaninsa (RAA) noudattivat. Heitä kutsutaan ähl-us-Sunnäksi, koska he pitävät kiinni Profeetan (SAAS) Sunnasta. Heitä kutsutaan äl-gämää'äksi, koska he ovat niitä, jotka kerääntyvät totuuden ympärille, eivätkä saa aikaan hajaannusta uskonnossa; he kerääntyvät laillisten hallitsijoiden ympärille, eivätkä kapinoi näitä vastaan; ja he seuraavat tämän ummän oikeamielisten edeltäjien konsensusta (igmää'). Koska he ovat niitä, jotka todella seuraavat Allahin lähettilään (SAAS) Sunnaa, seuraten hänen tietään, heitä kutsutaan myös traditionalisteiksi (ähl-ul-hädiith), kertomuksen ihmisiksi (ähl-ul-ääthäär) ja noudattajiksi (ähl-ul-‘ittibää'). Heitä kutsutaan myös autetuksi ryhmäksi (ät-taa‘ifät-ul-mänsoora) ja pelastetuksi lahkoksi (äl-firqat-un-näägijjä)." (Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än yleiset säännöt, sheikki Nasir al-'Aql)

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä välttävät uudistamista ja uudistuksia kaikissa paikoissa ja joka aikakaudella, missä he sattuvat olemaan. He ovat niitä, jotka pysyvät ylimpinä Allahin auttaessa heitä aina Tuomipäivään saakka. Jos tutustut lähemmin bid'än (uudistuksen) ihmisiin, huomaat heidän olevan erimielisiä siitä, mitä he seuraavat koskien uskoja, metodologiaa ja käytäntöjä. Jokainen ryhmä seuraa Koraania ja Sunnaa ryhmänsä perustajan ja sen johtajien ymmärryksen mukaan! Tämä osoittaa, että he ovat kaukana Sunnasta ja tämä välimatka on suhteessa siihen, kuinka paljon he ovat tehneet uudistuksia.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ää on kuvattu Sunnassa pitäytymisessä ja uudistuksien välttämisessä uskonnossa kaikissa olosuhteissa. Sanalla gämää'ä ei tarkoiteta muslimeja kokonaisuudessaan, eikä suurta enemmistöä. Tämä johtuu siitä, että Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) mainitsi ät-taa‘ifät-ul-mänsooran olevan yksi ryhmä 73 ryhmästä. 'Awf ibn Malik (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Juutalaiset jakaantuivat 71 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 70 tulee menemään Helvettiin. Nasaretilaiset jakaantuivat 72 lahkoon: 71 tulee menemään Helvettiin ja yksi tulee menemään Paratiisiin. Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, minun ummäni (yhteisöni) tulee jakautumaan 73 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 72 tulee menemään Helvettiin." Joku kysyi: "Oi Allahin lähettiläs, keitä he (Paratiisin ihmiset) tulevat olemaan?" Hän vastasi: "Äl-gämää'ä." (Sunän ibn Maaja. Sheikki Nasir ad-Din al-Albaani rahimähullaah luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Sahiih äl-Gäämi‘ äs-Saghiir.)

Toisessa hädiithissä Profeetta (SAAS) selitti, mitä gämää'ällä tarkoitetaan: "…(Se on) se, joka tulee seuraamaan sitä samaa tietä, jota minä ja kumppanini (äs-sahääbä) seuraamme nyt." (Luotettava, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut)

Ja Allah tietää parhaiten.


Julkaistu perjantaina 1. muhärram-kuukautta 1428/19. tammikuuta 2007Imuroi tästä
Uskonnot ja lahkot