Joidenkin arabiankielisten termien selityksiä

  Allah merkitsee Korkeimman Olevaisen henkilökohtaista nimeä. Sillä ei ole sukupuolta (kuten jumala ja jumalatar), eikä sitä voi laittaa monikkoon (jumalat). Siksi Korkeimmasta Olevaisesta tulee käyttää nimeä Allah, sillä sitä ei voi käyttää kenestäkään muusta koko maailmankaikkeudessa.

Sana Allah tarkoittaa "Olevaista, joka sisältää kaikki täydellisyyden ominaisuudet", se tarkoittaa Olevaista, joka on täydellinen kaikilla tavoin (tiedossaan, voimassaan ja niin edelleen), ja omaa parhaat ja jaloimmat ominaisuudet, joita voidaan kuvitella, korkeimmassa tasossa. Allah on Yksi ja Ainutlaatuinen. Hänellä ei ole vaimoa eikä poikaa, ei kumppania eikä vertaista. Hän on maailmankaikkeuden ainoa Luoja ja Herra. Allah on ainoa, jolla on oikeus tulla syvästi kunnioitetuksi ja palvotuksi.

Nimi Allah on ainutlaatuinen Jumalan nimistä kaikissa ihmiskunnan kielissä siinä, ettei sitä ole koskaan käytetty millekään muulle olennolle Jumalan lisäksi. Joitakin ihmiskunnan Jumalalle käyttämiä nimiä, kuten "Herra", "Antelias" ja niin edelleen, on käytetty myös muille kuin Jumalalle. Näillä nimillä on merkityksiä, jotka viittaavat johonkin tiettyyn Jumalan ominaisuuteen, mutta Allah on nimi, joka viittaa Olevaiseen itseensä Hänen henkilökohtaisena nimenään.

Allah ei ollut yksi islamia edeltäneen aikakauden arabien "jumalista", kuten jotkut lähetyssaarnaajat valheellisesti väittävät, vaan arabit tunnustivat Hänet Korkeimmaksi Jumalaksi. Ei ollut mitään epäjumalankuvaa, jota he kutsuivat "Allahiksi". Islamia edeltävän aikakauden arabit käyttivät nimeä Allah viitatessaan Korkeimpaan Olevaiseen, eivätkä käyttäneet sitä koskaan muille asioille, joita he palvoivat. Koraani siteeraa epäjumalien palvojia, jotka esittivät perustelun, että: "Mehän palvomme heitä (epäjumalia) vain, jotta he toisivat meidät lähemmäksi Allahia." (Koraanin jakeen 39:3 merkityksen selitys)

Tässä yhteydessä haluaisimme osoittaa, että sana Jumala ei ole oikea käännös sanalle Allah. Synonyymi sanalle Jumala arabian kielessä on äl-Ilääh (äl on määräinen artikkeli arabian kielessä). Arabian kielessä sana "ilääh" tarkoittaa "yhtä, jota palvotaan" tai sitä, mihin yleisesti viitataan "jumalana".

Lisäksi Allah ja äl-Ilääh ovat kaksi eri nimeä Allahin nimistä, eivätkä ne ole synonyymejä. Allah, Ylistetty, sanoo (merkityksen selitys): "(Kaikki) kauneimmat nimet kuuluvat Allahille, joten kutsukaa Häntä niillä ja jättäkää niiden seura, jotka antavat väärän kuvan tai kieltävät (tai lausuvat epäkunnioittavaa puhetta Hänen nimiään vastaan) Hänen nimensä. Heidät palkitaan sen mukaan, mitä heillä oli tapana tehdä." (Koraani 7:180)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoi: "Allahilla on 99 nimeä eli sata miinus yksi, ja jokainen, joka uskoo niiden merkityksiin ja toimii niiden mukaisesti, tulee pääsemään Paratiisiin; ja Allah on Witr (Yksi) ja rakastaa "witriä" (parittomia numeroita)." (Al-Bukhari)


  Bid'ä: Tarkoittaa kirjaimellisesti "uudistusta". Islamissa se viittaa siihen, että uskontoon otetaan käyttöön uusia asioita, joilla ei ole mitään perustaa Koraanissa eikä Sunnassa, jonka lisäksi näitä asioita pidetään palvonnan tekoina.

   Uudistusten ihmisten bidä' (mon. sanasta bid'ä) tullaan hylkäämään. Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) sanoi: "Hän, joka tekee jotain uudistuksia tähän meidän asiaamme, joka ei kuulu siihen, tulee saamaan sen hylätyksi." (Al-Bukhari ja Muslim)

   Ähl-ul-bidä'ä (uudistusten ihmisiä) on varoitettu Tuleen joutumisesta. Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) sanoi: "Jokainen uudistus on hairahtumista ja jokainen hairahtuminen on Tulessa." (At-Tirmidhi)

   Lisäksi heiltä ei tulla hyväksymään katumusta. Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) sanoi: "Totisesti, Allah ei hyväksy saahib-ul-bid'än (uudistuksiin syyllistyvän henkilön) katumusta, kunnes hän lopettaa bid'än." (Sahiih, at-Tabaraani ja al-Maqdisi kirjassa äl-Mukhtäära)


  Äl-bärzäkh on ajanjakso henkilön kuoleman ja Ylösnousemuksen päivänä henkiinherättämisen välissä. Jokaisen, joka kuolee muslimina totellen Allahia (SWT), tilanne tulee olemaan siunattu äl-bärzäkhin maailmassa, ja jokaista, joka kuolee kääfirinä (epäuskovana) ollen tottelematon Allahille (SWT), tullaan rankaisemaan, ja rangaistukset vaihtelevat tehtyjen syntien mukaan. Allah, Ylhäinen, sanoo Faaraon kansasta (merkityksen selitys): "Tuli, heidät on asetettu alttiiksi sille aamulla ja iltapäivällä. Päivänä, jolloin Hetki pannaan toimeen (enkeleille sanotaan): 'Heittäkää Faraon kansa ankarimpaan kärsimykseen!'" (Koraani 40:46)


  Äd-Däggääl: Yksisilmäinen peto, joka yleisemmin tunnetaan Antikristuksena. Se viittaa myös keneen tahansa suureen valehtelijaan tai petkuttajaan.


  Fiqh: Sana fiqh tarkoittaa ymmärtämistä, käsitystä, tietoa ja oikeustiedettä islamissa. Islamilaisen lain mukaan teot voidaan luokitella niiden laillisuuden ja laittomuuden asteen mukaan. Fiqhissä on määritelty viisi sellaista luokkaa:

  1. Wäägib tai färd viittaa tekoon, joka on pakollinen ja jonka tekemisestä saa palkkion ja sen tekemättä jättämisestä hankkii itselleen synnin. Esimerkkeinä tällaisista teoista ovat viiden päivittäisen rukouksen rukoileminen, paastoaminen ramädaan-kuukauden aikana ja häggin suorittaminen kerran elämässä, mikäli henkilöllä on siihen mahdollisuus.

  2. Mustähäbb tai sunna tai mänduub (jotain pidettyä) viittaa tekoon, joka on suositeltava kuten näwääfil (ylimääräiset rukoukset), ja jonka tekemisestä saa palkkion, mutta tekemättä jättämisestä ei hanki syntiä.

  3. Häraam tai mähdhoor (luvaton tai kielletty), mikä viittaa asioihin, jotka ovat pahoja, vahingollisia tai hyödyttömiä, kuten tottelemattomuus vanhempiaan kohtaan (paitsi, jos he käskevät sinua olemaan tottelematon Allahille), syyllistyminen murhaan, aviorikoksen tekeminen, alkoholin juominen, varastaminen ja valehteleminen. Tällaisen teon tekemisestä hankkii itselleen synnin, mutta sen tekemättä jättämisestä saa palkkion.

  4. Mäkrooh (jotain vihattua) viittaa tekoon, jota inhotaan tai vihataan, kuten tavaran ottaminen ja antaminen vasemmalla kädellä, se, että antaa kynsien kasvaa, tai mahallaan nukkuminen. Tällaisen teon tekemisestä ei hanki syntiä, mutta sen tekemättä jättämisestä saa palkkion.

  5. Mubääh tai gää‘iz tai hälääl (sallittu): Tämä kategoria on jätetty ratkaisemattomaksi ja jätetty henkilön itsensä päätettäväksi, kuten henkilökohtainen mieltymys jotain laillista ruokaa kohtaan toisen sijaan. Äl-mubäähin tekemistä ei lasketa hyväksi eikä pahaksi teoksi. Kuitenkin henkilön aikomus voi muuttaa mubäähin färdiksi, mänduubiksi, mäkroohiksi tai häraamiksi. Myös muut asiat voivat muuttaa mubäähin asemaa. Esimerkiksi mikä tahansa mubääh asia muuttuu häraamiksi, jos se todistetaan vahingolliseksi, ja mikä tahansa välttämätön asia färdin täyttämiseksi on myös färd.


  Äl-fuqahää‘: Oikeustieteen oppineet (yks. fäqiih). Fäqiih on juristi, joka on asiantuntija islamilaisen lain asioissa. Fäqiih on antaa tuomioita islamilaisen lain eli shärii'än puitteissa.


  Fätwää: Laillinen mielipide islamilaista lakia koskien (mon. Fätääwää).


  Äl-ghaib tarkoittaa kirjaimellisesti asiaa, jota ei nähdä. Se sisältää kaiken, mikä on piilossa ihmisiltä ja mikä ylittää ihmisten käsityskyvyn. Yksinomaan Allahilla on tieto äl-ghaibista. Tämä sana sisältää laajan merkityksen: uskon Allahiin, Hänen enkeleihinsä, Kirjoihinsa ja Lähettiläisiinsä sekä uskon Ylösnousemuksen päivään ja äl-qadäriin (sallimukseen). Se sisältää myös sen, mitä Allah ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) ilmoittivat menneen, nykyisen ja tulevaisuuden asioista, esimerkiksi taivaiden ja maan luomisesta, kasvi- ja eläinkunnan elämästä, menneiden kansojen tarinoista, Paratiisista ja Helvetistä. Äl-ghaibiin kuuluvat muun muassa asiat, jotka koskevat Tuonpuoleista, äl-bärzäkhiä, sitä, mitä kohtu sisältää, sydämien salaisuuksia sekä Allahia. Toisin sanoen mitä tulee Allahiin, Hän on ihmisten käsityskyvyn ulkopuolella. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Yksikään katse ei voi Häntä tavoittaa, mutta Hän tavoittaa kaikki katseet. Hän on äl-Läteef (Kaikkein Hienovaraisin ja Kohteliain), Hyvin Tietoinen kaikista asioista." (Koraani 6:103)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hänellä on avaimet äl-ghaibiin (kaikkeen salattuun), kukaan ei tiedä niitä kuin Hän. Hän tietää kaiken, mitä on maassa ja meressä; ei yksikään lehti putoa, ilman että Hän tietää sen. Maan pimeydessä ei ole jyvääkään tai mitään tuoretta tai kuivaa, ilman että se on kirjoitettu Selkeään Kirjaan." (Koraani 6:59)


  Ginn ovat luotuja, jotka Allah on luonut tulesta, kuten ihmiset on luotu maasta ja enkelit valosta.


  Gäzääkällaahu khairan: "Palkitkoon Allah sinut hyvällä." Henkilö sanoo tämän pyyntörukouksena Allahille osoittaessaan kiitosta toiselle muslimille, kun hän on tehnyt oikeamielisen tai hyvän teon. Tähän vastataan 'wä ijjääk' (myös sinulle).


  Äl-higra: Puhuttaessa islamilaisista tapahtumista käytetään islamilaista kalenteria. Äl-higra viittaa nimenomaan profeetta Muhammadin (SAAS) muuttoon Mekasta Yathribiin (Medina), ja tämä muutto on se päivä, josta islamilainen kalenteri alkaa. Siitä käytetään lyhennettä AH. Yleisesti higralla tarkoitetaan muuttoa uskottomien maasta muslimimaihin islamin vuoksi.


  Äl-hizbijjä: Kiihkeä uskollisuus jollekin ryhmälle tai ideologialle. Islamissa on kiellettyä liittyä mihin tahansa muuhun ideologiaan tai ryhmään kuin Allahin ryhmään (eli hizbullaah). On tärkeää huomauttaa, että tämä hizbullaah ei viittaa libanonilaiseen šiialaisryhmään, joka on perustettu 1982! Sen sijaan "jokainen, joka ottaa Allahin, Hänen lähettiläänsä (SAAS) ja uskovat, suojelijoiksi, silloin Allahin seurue tulee olemaan voittoisa." (Koraanin jakeen 5:56 merkityksen selitys)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sinä et tule löytämään ihmisiä, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään, hankkivan ystäviksi niitä, jotka vastustavat Allahia ja Hänen lähettilästään (Muhammad (SAAS)), vaikka nämä olisivat heidän isiään tai poikiaan tai veljiään tai muita sukulaisiaan. Sellaisille Hän on kirjoittanut uskon heidän sydämiinsä, ja vahvistanut heitä lähettämällä heille luotaan hengen (todisteet, valon ja todellisen johdatuksen). Hän päästää heidät Puutarhoihin (Paratiisi), joiden alla virtaa jokia, joissa he saavat ikuisesti asua. Allah on mieltynyt heihin, ja he Häneen. He ovat Allahin seurue. Totisesti, se on Allahin seurue, joka tulee olemaan menestyksellinen." (Koraani 58:22)

Minkä tahansa ryhmän, järjestön tai yhdistyksen seuraaminen tai uskollisuus sille shärii'än vastaisesti on suuri synti.


  Äl-hädiith: Kaikkivaltiaalta Allahilta tulevan ilmoituksen toinen muoto. Profeetta Muhammadin (SAAS) Sunna johdetaan äl-hädiithistä. Termejä äl-hädiith ja Sunna käytetään usein merkitsemässä samaa asiaa, vaikka hädiith on täsmällisesti kertomus profeetta Muhammadin (SAAS) lausunnosta, teosta tai äänettömästä hyväksynnästä tai kuvaus hänen luonteestaan ja piirteistään, kun taas Sunna on täsmällisesti päätös tai periaate, joka on johdettu hädiithistä. Kun termiä Sunna käytetään yleisesti, se sisältää molemmat määritelmät.


  Hägg: Tarkoittaa kirjaimellisesti pyhiinvaellusta. Islamissa se viittaa vuotuiseen pyhiinvaellukseen Mekkaan. Se on islamin viides pilari. Kykenevälle ihmiselle on suuri synti olla menemättä pyhiinvaellukselle. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Siinä on ilmeisiä merkkejä, (esimerkiksi) Abrahamin paikka; jokainen, joka menee sinne sisään, saavuttaa turvallisuuden. Hägg (pyhiinvaellus Mekkaan) Taloon (Kä'bä) on velvollisuus, jonka ihmiskunta on velkaa Allahille. Ne, joilla on varaa kustannuksiin; ja jokainen, joka ei usko, silloin Allah ei tarvitse ketään äl-'äälämiineistä (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa)." (Koraani 3:97)


  Hälääl: Tarkoittaa sitä, mikä on laillista tai luvallista islamissa.


  Häraam: Tarkoittaa sitä, mikä on laitonta tai kiellettyä islamissa.


  Ilääh on mikä tahansa, jota palvotaan, jolle annetaan ehdoton kuuliaisuus, tai joka on sellaisten tunteiden, kuten rakkaus, pelko, toivo, luottamus tai muiden sydämen tekojen hallintakeskus. Toisin sanoen jumalolentoja voi olla monia, niin abstrakteja kuin konkreettisiakin. Esimerkkejä tällaisista jumalolennoista ovat epäjumalien kuvat, puut, kivet, talismaanit, raha, valta, henkilön vaimo, lapset tai vanhemmat ja niin edelleen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oletko nähnyt hänet, joka ottaa omat halunsa (turhat mielitekonsa) iläähikseen (jumalakseen)? Allah tietäen (hänet sellaiseksi) jätti hänet harhaan, ja sinetöi hänen kuulonsa ja sydämensä ja laittoi peitteen hänen näkönsä päälle. Kuka sitten tulee johdattamaan häntä Allahin jälkeen? Ettekö sitten muista?" (Koraani 45:23)

Kuitenkin jos arabian kielen määräinen artikkeli "äl" lisätään sanaan "Ilääh", se johtaa yhteen Allahin, Kaikkivaltiaan, nimistä, joka on äl-Ilääh. Toisin kuin yleisesti uskotaan, sana Allah ei ole äl-Iläähin supistuma, vaan erillinen nimi.


  In shää‘ Allah: Jokaisen muslimin tulisi sanoa "Jos Allah tahtoo", kun hän lupaa tekevänsä jonkin teon, sillä se on tunnustus, että todellisuudessa Allahilla on kaikki valta.

Useimmat suomalaiset muslimit käyttävät tästä sanonnasta käännöstä "Jos Luoja suo". Arabiankielisen sanonnan kirjaimellinen merkitys taas on "Jos Allah tahtoo". Jokainen ymmärtää, että "suoda" tarkoittaa antamista, kun taas tahtominen on täysin eri asia. Selventääksemme asiaa voimme antaa esimerkkejä muutamista Koraanin jakeista, jotka sisältävät sanonnan in shää‘ Allah, jotka suomalainen ei-muslimi, joka on arabian kielen tutkija, on kääntänyt "Jos Allah tahtoo"!

   Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "He sanoivat: 'Pyydä puolestamme Herraasi selvittämään meille, mitä Hän oikein tarkoittaa: ovathan kaikki lehmät meistä yhdennäköisiä. Näin me osaisimme tehdä oikein, jos Jumala niin tahtoo.'" (Koraani 2:70)

   Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Mooses vastasi: 'Jos Jumala tahtoo, huomaat minut kärsivälliseksi, enkä ole sinulle tottelematon.'" (Koraani 18:69)

   Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "…Olet huomaava minut hurskaaksi, jos Jumala tahtoo." (Koraani 28:27)


  Khaliifä: Kielellisesti henkilö, joka astuu virkaan edeltäjänsä jälkeen. Se viittaa muslimien yleisjohtajaan tai imaamiin. Suomeksi kalifi.


  Äl-kholäfää‘-ur-raashiduun: Kirjaimellisesti tarkoittaa "oikeinjohdatettuja kalifeja" ja usein se käännetään väärin oikeaoppisiksi kalifeiksi. Tämä viittaa islamin ensimmäiseen neljään kalifiin. He olivat Abu Bakr as-Seddiiq (RAA), 'Umar al-Faarooq (RAA), 'Uthman ibn 'Affaan (RAA) ja 'Ali ibn Abi Talib (RAA), jotka kaikki seurasivat Allahin lähettiläs Muhammadia (SAAS) muslimien johtamisessa hänen kuolemansa jälkeen. Heidän johtajuuden aikojaan pidetään parhaana islamilaisen valtion johtamisena Koraaniin ja Sunnaan perustuen. Profeetta (SAAS) viittasi heidän johtamiseensa lausunnossa, jossa hän kehotti ummää (islamilaista yhteisöä) seuraamaan heitä ja pitämään kiinni heidän Sunnastaan "poskihampailla".


  Koraani on maailmojen Herran sanaa, jonka Luoja ilmoitti Lähettiläälleen Muhammadille (SAAS) tuodakseen ihmiskunnan pimeydestä valoon. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka lähettää alas selkeät ääjäät (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen) orjalleen [Muhammadille (SAAS)], että Hän saattaa tuoda teidät pimeydestä valoon. Totisesti Allah on teille täynnä ystävällisyyttä, Armahtaja." (Koraani 57:9)

Allah on kertonut meille Koraanissa aikaisempien ja myöhempien sukupolvien kertomuksia sekä taivaiden ja maan luomisesta. Hän on selittänyt sen, mikä on laillista ja mikä on laitonta, hyvien tapojen ja moraalin perusteet, palvonnan ja muiden kanssa kanssakäymisen säännöt, profeettojen ja oikeamielisten elämistä, sekä palkkion uskoville ja rangaistuksen epäuskoville. Hän on kuvaillut Paratiisin, uskovien asuinpaikan, ja Helvetin, epäuskovien asuinpaikan. Hän on tehnyt Koraanista kaikkien asioiden selityksen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) päivää, jolloin Me herätämme henkiin jokaisesta kansakunnasta todistajan heitä vastaan heidän omasta joukostaan, ja Me tuomme sinut (oi Muhammad (SAAS)) todistajaksi näitä vastaan. Me olemme lähettäneet sinulle Kirjan (Koraani) kaiken kuvaukseksi, johdatukseksi, armoksi ja ilosanomaksi niille, jotka ovat alistuneet (Allahille muslimeina)." (Koraani 16:89)

On huomion arvoista, että mikä tahansa Koraanin käännös, oli se sitten suomen tai englannin kielellä tai millä muulla tahansa kielellä, ei ole Koraani eikä Koraanin versio. Se on paremminkin vain Koraanin merkityksen käännös. Koraani on olemassa ainoastaan arabiankielisenä, kielellä, jolla se on alun perin ilmoitettu. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todella, tämä (Koraani) on ilmoitus maailmojen Herralta, jonka luotettava henki [Jibriil (AS) (Gabriel)] on tuonut alas sinun sydämeesi (oi Muhammad (SAAS)), jotta olisit (yksi) varoittajista, selkeällä arabian kielellä." (Koraani 26:192–195)

Sama pätee myös Profeetan (SAAS) ähäädiitheihin [monikko sanasta hädiith (perimätieto)]. Joten kun käytämme termejä "Allah, Ylhäinen, sanoo…" tai "Profeetta (SAAS) sanoi…", emme tarkoita niillä tarkkaa sanamuotoa, vaan ainoastaan sanontojen merkitystä.


  Mädhhäb edustaa tietyn mugtähid imaamin (esimerkiksi Abu Hanifa, Malik, ash-Shafi'i tai Ahmad ibn Hanbal) koulukuntaa yhdessä useiden ensiluokkaisten oppineiden kanssa, jotka tulivat imaamin jälkeen ja jotka tarkistivat hänen todisteensa samoin kuin hioivat ja paransivat hänen työtään. Äl-mädhäähib (monikko sanasta äl-mädhhäb) on nimetty imaamiensa mukaan ja neljä tunnettua mädhhäbiä ovat äl-Hänäfi, äl-Määliki, äsh-Shääfi'i ja äl-Hänbäli.


  Mähram: Mies, jonka kanssa nainen ei voi mennä naimisiin, koska heidän välillään on läheinen sukulaissuhde, esimerkiksi veli, isä, setä tai eno.


  Mushrik: Monijumalainen, epäjumalien palvoja, ja henkilö, joka ei usko Allahin ykseyteen.


  Mutäwäätir: Johdonmukainen. Tämä viittaa hädiithiin, jonka kertojien määrä on niin suuri jokaisella kertojien ketjun tasolla, ettei ole mahdollista, että heistä kaikki olisivat vehkeilleet valheellisuudessa - olipa se tarkoituksellista tai erehdyksellistä.


  Muwähhid: Henkilö, joka täyttää täuhiidin vaatimukset, eli henkilö, joka alistuu Luojalleen tunnustamalla Hänen ykseytensä, tottelemalla Häntä ja välttämällä monijumalaisuutta ja sen ihmisiä. Sellaista henkilöä kutsutaan myös muslimiksi.


  Qiblä: Suunta, jota kohti kaikki muslimit kääntyvät rukouksissa. Tuo suunta on kohti Kä'bää Mekassa (Saudi Arabiassa).


  Är-Rabb: Suomenkielessä ei ole mitään sopivaa vastinetta tälle. Se tarkoittaa maailmankaikkeuden Yhtä ja Ainoaa Herraa, sen Luojaa, Omistajaa, Järjestäjää, Elättäjää, Päällikköä, Suunnittelijaa, Ylläpitäjää, Vaalijaa sekä Turvallisuuden Antajaa. Är-Rabb on myös yksi Allahin (SWT) nimistä. Nimeä "Herra" on käytetty lähimpänä vastineena är-Rabbille. Aina kun nimeä "Herra" käytetään, se itse asiassa tarkoittaa ja tulisi ymmärtää är-Rabbina.


  Radijjällaahu 'änhu (RAA): "Olkoon Allah häneen tyytyväinen." Tämä sanotaan yleensä viitatessa profeetta Muhammadin (SAAS) kumppaneihin, kun heidän nimensä kuullaan mainittavan. Tämä sanotaan tunnustuksena siitä suosiosta, jonka Allah on kohdistanut heihin islamin viestin esi-isinä.


  Rahimähullaah: "Olkoon Allah armollinen hänelle." Tämä sanotaan, kun muistetaan kuollutta muslimia. Tämä voidaan sanoa myös elävälle muslimille, mutta yleensä se sanotaan muistettaessa kuollutta muslimia.


  Roohullaah voidaan ymmärtää Allahin henkenä. Tosiasiassa se tarkoittaa Allahin luomaa sielua, sillä Allah on sen Luoja ja Omistaja. Hän ottaa sen (kuolemassa) milloin tahansa Hän haluaa ja Hän lähettää sen milloin Hän haluaa.

Aikaisten uskonnollisten oppineiden mukaan Allahin lähettilään kumppaneista, heidän oppilaistaan ja niistä, jotka seuraavat heidän johdatustaan, on sääntö, jolla erotetaan genetiivissä olevat kaksi substantiivia:

  1. Kun toinen substantiiveista on Allah ja toinen on henkilö tai asia, kuten Allahin henki, Allahin talo, Allahin lähettiläs, Allahin orja ja Allahin naaraskameli, sääntö on, että toinen substantiivi eli henki, talo, lähettiläs, orja tai naaraskameli, on Allahin luoma asia ja on kunnioitettu Hänen luonaan.

  2. Kun toinen kahdesta on Allah ja toinen ei ole henkilö eikä asia, silloin se ei ole luotu asia, vaan on Allahin ominaisuus, kuten Allahin Tieto, Allahin Lausunto ja Allahin Olemus (Dhaatullaah).


  Äs-sahääbä (yks. sahääbi): Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) kumppanit. Täsmällisesti jokainen, joka näki Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) hänen elinaikaan, uskoi häneen (SAAS) ja kuoli uskossa muslimina.


  Sallallaahu 'äläihi wä sälläm (SAAS): Tämä on siunauksen pyyntö, joka tulisi sanoa profeetta Muhammadin nimen mainitsemisen tai kuulemisen yhteydessä. Se on itse asiassa pyyntörukous Allahille, että Hän ylistää Muhammadia (Häntä) läheisimpänä oleville enkeleille ja että enkelit vuorostaan ylistävät Muhammadia Allahille. Tämä on ylistyksen ja armon muoto Muhammadille ja pyyntö, ettei hän kärsisi mitään vahinkoa ja että hänelle annetaan pyhitetty asema Tuonpuoleisessa. Tämä tekee myös rukouksen mainitsijan ylistyksen ja palkkion arvoiseksi.


  Shirk: Tarkoittaa monijumalaisuutta eli muiden liittämistä Allahille kumppaneiksi missään tahansa täuhiidin näkökohdassa millä tahansa tavalla. Se on vakavin synneistä, jota ei anneta anteeksi, jos henkilö kuolee siinä tilassa.


  Subhäänähu wä tä'äälää (SWT): Tämä on ilmaisu, jota muslimit käyttävät, kun Allahin nimi lausutaan tai kirjoitetaan. Ensimmäinen osa tarkoittaa tunnustusta, ettei Allahilla ole vikoja tai puutteita ja että Häntä tulee ylistää ja kiittää. Toinen sana on itse asiassa verbi, joka tarkoittaa, että Allah on luotujensa yläpuolella kaikin tavoin.


  Sunna: Kirjaimellisesti sana tarkoittaa tapaa tai menettelytapaa. Tietyissä asiayhteyksissä se viittaa koko islamiin. Sitä käytetään myös fiqh terminologiassa viitatessa tiettyyn tekoon, joka ei ole pakollinen, ja jonka tekemisestä saa palkkion, mutta jonka tekemättä jättäminen ei ole synti, tarkoittaen samaa kuin mänduub ja mustähäbb. Sanaa Sunna voidaan käyttää myös vastakkaisena bid'älle (uudistus uskonnossa tai harhaoppi). Laajalle levinnyt ja yleinen virhe monien osalta on, että Sunna-termiä käytetään väärin, eli sen yleinen merkitys sekoitetaan sen erityisen fiqh terminologiassa käytettävän merkityksen (tarkoittaa mustähäbbiä) kanssa. Tästä syystä voi usein kuulla joidenkin muslimien sanovan: "En tee sitä, koska se on vain sunna." Todellisuudessa kuitenkin teko, jonka he ovat laiminlyöneet, saattaa itse asiassa olla fiqh terminologiassa färd tai wääjib (pakollinen teko, jonka tekemisestä saa palkkion, mutta jonka tekemättä jättäminen on synti). Esimerkiksi mies ei anna partansa kasvaa ymmärtäen, että se oli ainoastaan Profeetan (SAAS) henkilökohtainen tapa, jota voi seurata tai olla seuraamatta, ymmärtämättä että Profeetta (SAAS) itse asiassa määräsi muslimimiehiä kasvattamaan parran ja tasoittamaan viikset, ja jokainen Profeetan (SAAS) käsky on uskoville pakollinen velvollisuus. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Niinpä, kun artikkeleissamme termiä Sunna käytetään sen yleisessä merkityksessä, se kirjoitetaan isolla alkukirjaimella (Sunna). Kun taas termiä sunna käytetään fiqh terminologian tarkoituksessa (mänduub tai mustähäbb), se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella (sunna).


  Sutra: Esine, kuten pilari, seinä, keppi tai keihäs ja niin edelleen, jonka korkeuden ei tulisi olla vähemmän kuin jalka (n. 30 cm) ja sen tulisi olla rukoilevan ihmisen edessä toimien symbolisena esteenä hänen ja muiden välissä. Allahin lähettiläs Muhammadilla (SAAS) oli tapana sanoa: "Älkää rukoilko paitsi sutraa kohti, älkääkä antako kenenkään kulkea edestänne. Mutta jos joku jatkaa (kulkemisen yrittämistä), sitten taistelkaa häntä vastaan, sillä hänellä on kumppani (saatana) mukanaan." (Ibn Khuzaima Sahiihissaan (1/93/1) luotettavalla kertojien ketjulla). Kuitenkin yhteisrukouksessa imaamin sutra on riittävä niille, jotka rukoilevat hänen takanaan.


  Äs-säläf-us-saalih: Oikeamieliset edeltäjät. Se viittaa täsmällisesti islamin kolmeen ensimmäiseen sukupolveen. Ensimmäinen on Profeetta (SAAS) ja hänen sahääbänsä [kumppaninsa (RAA)], toinen on ät-tääbi'uun (kumppaneitten seuraajat) ja kolmas on kumppaneitten seuraajien seuraajat. Yleisesti tämä termi viittaa jokaiseen, joka seuraa äs-säläfien (lyhennetty versio sanasta äs-säläf-us saalih) tapaa ja heidän metodologiaansa.

Imaami al-Awza'i (k. 157 AH) rahimähullaah sanoi: "Liitä itsesi säläfien kertomuksiin, vaikka ihmiset hylkäisivät sinut. Varo myös ihmisten mielipiteitä, riippumatta siitä, kuinka paljon he kaunistaisivat sitä puheella."


  Säläfi: Henkilö, joka lukee itsensä kuuluvaksi ja noudattaa äs-säläf-us-saalihin tapaa tai äs-säläfijjää.


  Äs-säläfijjä on säläfien seuraamisen tapa uskossa, puheessa ja teoissa riippumatta ajasta tai paikasta. Se tarkoittaa uskonnon ymmärtämistä ja toimeen panemista säläfien tavalla. Sitä tulee seurata tarkasti henkilön parhaan kyvyn mukaan, ja tulee varoa ja pidättäytyä siitä, mikä on ristiriidassa sen kanssa.

Ibn Taymiya (k. 728 AH) rahimähullaah sanoi: "Häntä kohtaan, joka julistaa säläfien tapaa (mädhhäb), liittää itsensä siihen ja viittaa siihen, ei ole mitään kritiikkiä. Pikemminkin on pakollista hyväksyä se häneltä yksimielisellä sopimuksella (ittifääq), koska säläfien tapa (mädhhäb) ei ole muuta kuin totuus (haqq)." (Mägmuu' äl-Fätääwää 4/149)


  Täbäärakä wä tä'äälää (TWT): Samanlainen kuin subhäänähu wä tä'äälää, mutta täbäärakä tarkoittaa Allahin autuutta ja puhtautta.


  Tämthiil: Uskominen, että Allahin ominaisuudet ovat samankaltaisia luodun ominaisuuksien kanssa. Samankaltaisuuksien antaminen Allahille on ehdottomasti kiellettyä.


  Täshbiih: Samankaltaisuuksien tai vertauksien tekeminen Allahin, Luojan, ja Hänen luotujensa välillä missään, mikä kuuluu Hänen Olemukseensa, tekoihinsa sekä Hänen nimiinsä ja ominaisuuksiinsa. Myös tämän tekeminen on kiellettyä islamissa.


  Täuhiid (usko Allahin ykseyteen) on tosiasiassa kaikkien profeettojen viesti, mukaan lukien Nooa (AS), Abraham (AS), Mooses (AS), Jeesus (AS) ja Muhammad (SAAS). Se tarkoittaa uskoa siihen, että Allah on yksi ja ainoa Jumala, joka on palvonnan arvoinen. Täuhiid käsittää kolme näkökohtaa:

  1. Täuhiid-ur-robuubijjä (Allahin herruuden ykseys): Tulee uskoa, että koko maailmankaikkeudella on vain yksi Herra. Allah (TWT) on sen Luoja, Suunnittelija, Järjestäjä, Ylläpitäjä sekä Turvallisuuden Antaja ja niin edelleen. Tulee tunnustaa ja uskoa vahvasti, että Allah, Ylhäinen, on yksin ja ainutlaatuinen luomisessa, omistamisessa sekä luotujen ylläpitämisessä ja hallinnassa.

  2. Täuhiid-ul-uluuhijjä tai täuhiid-ul-'ibäädä (Allahin palvomisen ykseys): Tämä on täuhiidin kaikkein tärkein näkökohta. Tulee uskoa, että vain Allahilla (TWT) on oikeus tulla palvotuksi. Kaikki palvonnan teot, jotka Allah on määrännyt, tulee suunnata Hänelle Yksin riippumatta siitä tapahtuvatko ne sydämessä, kielellä vai raajoilla. Palvonnan tekoihin kuuluvat esimerkiksi: nöyrä pyyntö, rukous, hyväntekeväisyys, paastoaminen, pyhiinvaellus, eläinten teurastaminen, valan vannominen, Allahin pelko, toivo, että henkilö saa Hänen armonsa, asioiden jättäminen Allahin haltuun, kunnioittava pelko, Allahin avun, suojelun ja helpotuksen etsiminen.

  3. Täuhiid-ul-äsmää‘ wäs-sefäät (Allahin nimien ja ominaisuuksien ykseys): Tulee uskoa Allahin nimiin ja ominaisuuksiin, jotka Hän (SWT) on vahvistanut itselleen kirjassaan Koraanissa, ja jotka Hän on maininnut lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kautta. Allahin nimet ja ominaisuudet tulee vahvistaa muuttamatta niiden merkitystä (tähriif), kieltämättä tai kumoamatta niiden merkitystä (tä'teel), antamatta yhdellekään ominaisuudelle tapaa (täkjiif) tai antamatta niille samankaltaisuutta luotujen ominaisuuksiin (tämthiil). Syy tähän on se, että Allah tuntee itsensä ja muut parhaiten. Hänen sanansa ovat totuudenmukaisimpia ja parhaita, eikä mikään ole Allahin kaltainen, samoin kuin mikään ei ole verrattavissa Häneen tai kumppani Hänelle, "...Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraanin jakeen 42:11 merkityksen selitys)


  Tä'äälää: Tämä on itse asiassa verbi, joka tarkoittaa, että Allah on korkealla luotujensa yläpuolella kaikissa näkökohdissa.


  Ustäädh: Professori, opettaja, luennoitsija, lukija, mestari tai herra.


  Äz-zäkäät: Islamin kolmas pilari. Se on pakollinen almuvero omaisuudesta. Äz-zäkäätin kirjaimellinen ja yksinkertainen merkitys on puhtaus, kun taas sen tekninen merkitys tarkoittaa laadussa (karjasta karjana, maataloustuotteista maataloustuotteina ja niin edelleen) tai rahassa maksettavaa vuotuista määrää, jonka varakkaan muslimin [joka omistaa islamilaisen lain mukaisen vähimmäismäärän omaisuutta (än-nisaab)] tulee jakaa Koraanin ja Sunnan mukaan laillisille edunsaajille vuoden nettosäästöistä. Määrä on 2.5 % rahasta, joka henkilöllä on ollut säästössä vuoden ajan. Erityyppisille omaisuuksille on yksityiskohdat ja almuveron täsmällinen määrä tulee laskea sen mukaan.


  Ähl-ul-Kitääb: Tarkoittaa kirjaimellisesti Kirjan ihmisiä. Tämä Koraanin termi käännetään yleensä juutalaisiksi ja kristityiksi, mutta se tulisi oikeammin kääntää juutalaisiksi ja nasaretilaisiksi. Sen enempää Koraanissa kuin Sunnassakaan ei mainita termejä kristinusko [messianismi (mäsiihijjä)] tai kristityt [messianistit (mäsiihijjuun)]. Sen sijaan käytetään termejä nasaretilaisten usko (näsraanijjä) ja nasaretilaiset (näsaaraa). Tästä syystä Koraanin ja ähäädiithien merkityksien käännöksissä tullaan käyttämään termejä nasaretilaisten usko ja nasaretilaiset. Kuitenkin tavallisessa tekstissä käytämme edelleen termiä kristityt kaikille niille, jotka harhautuivat Jumalan ykseydestä ja väittävät pitävänsä kiinni uskonnosta, joka seuraa Jeesuksen Kristuksen opetuksia.


  'Äläihissälääm (AS): Tämä on turvallisuuden ja pyhyyden pyyntö, joka sanotaan Allahin profeettojen ja lähettiläitten sekä enkeleiden puolesta heidän nimiensä mainitsemisen yhteydessä.


  Äl-hämdulillääh: "Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille." Muslimi sanoo tämän rukouksen ilon, hyvän tai pahan tapahtuman hyväksymisen yhteydessä, tai vastauksena kysymykseen: "Kuinka voit?" Sen merkitys on hyvin laaja ja se ilmaisee Allahin kiittämistä samoin kuin vakuutusta, että Häntä Yksin tulee ylistää kaikesta, mitä tapahtuu.


  'Äzzä wä gäll: Tämä on ilmaisu, jota muslimit käyttävät, kun Allahin nimi lausutaan tai kirjoitetaan. Tämän ilmaisun merkitys on: "Hän on Mahtava ja Majesteettinen."

Muslimit käyttävät myös muita ilmaisuja, kun Allahin nimi kirjoitetaan tai mainitaan. Joitakin näistä ovat "gällä gäläälu" (Hän on Ylhäisen Majesteettinen) ja "subhäänähu wä tä'äälää" (Allahilla ei ole kumppaneita ja Hän on niin ylhäinen, ettei Hänellä voi olla poikaa).


Arabiankielisten sanojen translitteraatio (kirjoittaminen lausumisasussa toisella kirjaimistolla) on pyritty säilyttämään mahdollisimman lähellä arabiankielistä lausuntatapaa. Artikkeleissamme arabian kielen kirjainta vastaa suomen kielen kirjain "j". Vastaavasti arabian kielen kirjainta vastaa suomen kielen kirjain "g", joka tulee lausua samoin kuin englanninkielisessä sanassa "general". Lähes kaikki arabiankieliset sanat on kirjoitettu niiden lausumismuodossa, jotta ihmiset tulisivat tutuiksi arabiankielisten sanojen kanssa. Tästä poikkeuksena ovat kuitenkin sanat "islam" [islääm] ja "Sunna" [Sunnä], joita ei ole muutettu syystä, että ne ovat lähes samassa muodossa useissa eri kielissä.

 

Termit on koonnut Ummu Mariam.Palaute on tervetullutta osoitteella:  viattomuus@webinfo.fi