Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Islamin tiedon lähteet

 Artikkelin on koonnut lopussa mainituista viitteistä Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

Ihmiskunta on jakautunut eri uskontokuntiin ja kullakin uskontokunnalla on oma kirjansa ja omat jumalanpalveluriittinsä tässä maailmassa. Kukin uskontokunta väittää, että heidän kirjansa on Jumalan Ilmoitus. Allahin avulla onnistuimme näyttämään artikkelissa "Tulkaa järkeilkäämme yhdessä!" Raamatun historian ja osoittamaan, ettei se ole Jumalan Ilmoitus, vaan ihmisten laatima kirja. Tässä artikkelissa pyrimme Allahin avulla näyttämään Koraanin historian sekä sen, että Koraani on Allahin viimeinen Ilmoitus ihmiskunnalle. Viimeinen Profeetta (Muhammad (SAAS)) sai Koraanin enkeli Gabrielin (AS) välityksellä, ja se on säilynyt alkuperäisessä muodossaan yli 14 vuosisadan ajan.


Mikä Jalo Koraani on?

Allah, olkoon Hän ylistetty, on ilmoittanut Koraanin lakina ja hakuteoksena. Se kertoo, mikä on luvallista ja luvatonta, mitä on käsketty tehdä ja mikä on kiellettyä. Se on ilmoitettu, jotta ihmiset seuraisivat sitä, tottelisivat sen käskyjä ja noudattaisivat sen kieltoja. Koraani kertoo meille, mitä tapahtui ennen ja mitä on tuleva, ja se toimii viitteenä ihmisten keskinäisten kiistojen ratkaisemiseksi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He sanovat: 'Miksei hänelle lähetetä merkkiä hänen Herraltaan?' Sano: 'Allah on epäilemättä kykenevä lähettämään merkin, mutta useimmat heistä eivät tiedä.' Maassa ei ole liikkuvaa (elävää) luotua, eikä lintua, joka lentää kahdella siivellään, olematta yhteisöjä niin kuin tekin. Me emme ole jättäneet mitään pois Kirjasta, sitten heidän Herransa luokse heidät (kaikki) tullaan kokoamaan." (Koraani 6:37-38)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) päivää, jolloin Me herätämme henkiin jokaisesta kansakunnasta todistajan heitä vastaan heidän omasta joukostaan, ja Me tuomme sinut (oi Muhammad (SAAS)) todistajaksi näitä vastaan. Me olemme lähettäneet sinulle Kirjan (Koraani) kaiken kuvaukseksi, johdatukseksi, armoksi ja ilosanomaksi niille, jotka ovat alistuneet (Allahille muslimeina)." (Koraani 16:89)

Koraani on puhdasta Allahin sanaa. Siinä ei ole yhtään sanaa, joka ei olisi jumalallista alkuperää. Sen tekstistä ei ole poistettu yhtä ainokaista sanaa. Kirja on jätetty jälkimaailmalle, meidän aikaamme, sen täydellisessä ja alkuperäisessä muodossa profeetta Muhammadin (SAAS) ajasta lähtien.

Koraani annettiin Muhammadille (SAAS) ilmoituksena arabian kielellä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todella, tämä (Koraani) on ilmoitus maailmojen Herralta, jonka luotettava henki (Gabriel) on tuonut alas sinun sydämeesi (oi Muhammad (SAAS)), jotta olisit (yksi) varoittajista, selkeällä arabian kielellä." (Koraani 26:192-195)

Joten mikä tahansa Koraanin käännös, oli se sitten suomen tai englannin kielellä tai millä tahansa muulla kielellä, ei ole Koraani eikä Koraanin versio. Se on paremminkin vain Koraanin merkityksen käännös. Koraani on olemassa ainoastaan arabiankielisenä, kielellä, jolla se on alun perin ilmoitettu.


Koraani voidaan määritellä seuraavasti:

  Allahin puhe, joka lähetettiin alas ilmoituksena viimeiselle profeetalle (Muhammad (SAAS)) enkeli Gabrielin (AS) välityksellä, sen täsmällisessä merkityksessä ja sanamuodossa. Se on välitetty meille lukuisten henkilöiden kautta (Profeetan (SAAS) kumppanit, seuraajat ja niin edelleen aina meidän aikaamme), sekä suullisesti että kirjallisesti.

  Se on jäljittelemätön ja ainutlaatuinen, ja Allah (TWT) suojelee sitä väärentämiseltä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin (eli Koraanin) ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9)


Mitä sana Koraani tarkoittaa?

Arabian kielen sana koraani (qor‘ään) on johdettu kantasanasta 'qara‘ä', jolla on useita eri merkityksiä, esimerkiksi lukea, lausua, julistaa ja niin edelleen. Qor‘ään on verbaalinomini ja täten tarkoittaa "lukeminen" tai "lausuminen". Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se (tämä) on todellakin jalo lausuminen (Jalo Koraani)." (Koraani 56:77)

Koraanissa itsessään käytettynä sana viittaa Allahin antamaan ilmoitukseen laajassa merkityksessä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me olemme lähettäneet Koraanin, joka on lääke ja armo niille, jotka uskovat, eikä se lisää väärintekijöille kuin häviötä." (Koraani 17:82)

Joka tapauksessa se tarkoittaa vain Muhammadille (SAAS) annettua ilmoitusta, kun taas muille lähettiläille annettuihin ilmoituksiin viitataan toisilla nimillä (esimerkiksi Toora Moosekselle (AS), Psalmit Daavidille (AS) ja Evankeliumi Jeesukselle (AS)).


Koraanilla on myös muita nimiä

Muhammadille (SAAS) Allahilta annettuun ilmoitukseen viitataan - Koraanissa itsessään - nimellä Koraani (lausuminen), samoin kuin muilla nimillä, esimerkiksi:

  Furqaan (tunnusmerkki, totuuden ja valheellisuuden erottelija). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Siunattu olkoon Hän, joka lähetti tunnusmerkin (Koraanin) palvelijalleen (Muhammad (SAAS)), jotta hän toimisi varoittajana ihmiskunnalle ja ginneille." (Koraani 25:1)

  Tänziil (alas lähetetty). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Siihen ei voi tulla valheellisuutta sen edestä eikä sen takaa, Kaikkiviisas, kaiken ylistyksen arvoinen [Allah ('äzzä wä gäll) on sen] lähettänyt alas." (Koraani 41:42)

  Dhikr (muistutus). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin (eli Koraanin) ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9)

  Kitääb (kirja). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Me olemme lähettäneet teille (oi ihmiskunta) Kirjan (Koraani), missä on teidän muistutuksenne. Ettekö sitten ymmärrä?" (Koraani 21:10)


Jalon Koraanin ilmoitus

Koraani oli kirjoitettu muistiin kokonaisuudessaan Profeetan (SAAS) elinaikana. Koraania ei ollut kuitenkaan koottu yhteen yhdeksi kirjaksi, koska se annettiin ilmoituksena osissa 23 vuoden aikana, ja niin kauan kuin Allahin lähettiläs (SAAS) oli elossa, uuden ilmoituksen mahdollisuus oli olemassa. Koraani ilmoitettiin vaiheittain esimerkiksi näistä syistä:

  Profeetan (SAAS) sydätä vahvistettiin jatkuvalla puhuttelulla, ja ilmoitus annettiin aina, kun siihen ilmeni tarvetta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka eivät usko, sanovat: 'Miksei Koraania ilmoitettu hänelle yhdellä kertaa?' Täten (se on lähetetty alas osissa), jotta Me vahvistaisimme sinun sydäntäsi siten, ja Me ilmoitimme sen sinulle vähitellen, vaiheittain." (Koraani 25:32)

  Allahin lait pantiin toimeen asteittainen. Ennen Profeetan (SAAS) aikaa arabit olivat tunnettuja alkoholin käytöstä. Alkoholin juominen kiellettiin asteittain.

 1. Ensin puhuttiin kuinka hedelmät ovat Allahin antamaa ravintoa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Taatelipalmun hedelmistä ja viinirypäleistä te saatte vahvaa juomaa ja melkoisen ruoan. Totisesti, siinä on todellakin merkki ihmisille, joilla on viisautta." (Koraani 16:67)

 2. Sitten verrattiin alkoholin huonoja ja hyviä puolia toisiinsa (sairaudet, tylsistyminen, rahanmenetys, riidat/tulonlähde, alkuhumalan miellyttävä tunne). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He kysyvät sinulta (oi Muhammad (SAAS)) alkoholijuomasta ja uhkapelistä. Sano: 'Niissä on suuri synti, ja (vähän) hyötyä ihmisille, mutta niiden synti on suurempi kuin niiden hyöty…'" (Koraani 2:219)

 3. Sitten kiellettiin rukoileminen alkoholin vaikutuksen alaisena. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Älkää lähestykö rukousta, kun olette humalassa, kunnes tiedätte, mitä sanotte, eikä myöskään gänääbän (seksuaalinen epäpuhtaus ennen kylpemistä) tilassa, paitsi kun olette matkalla, kunnes pesette koko vartalonne. Jos olette sairaita tai matkalla tai jos yksi teistä tulee tarpeiltaan tai olette olleet (seksuaalisessa) yhteydessä naiseen ettekä löydä vettä, suorittakaa täjämmum puhtaalla maalla ja hierokaa sillä kasvonne ja kätenne. Todella, Allah on Armahtava, Anteeksiantava." (Koraani 4:43)
  [Lyökää kätenne maahan ja sitten hierokaa kumpikin kämmen toisen selkään ja sitten puhaltakaa pöly pois niistä ja sitten hierokaa niillä kasvonne, tätä kutsutaan täjämmumiksi.]

 4. Lopuksi kiellettiin kaikki alkoholiin liittyvä toiminta: valmistaminen, myyminen, juominen, istuminen sellaisten kanssa, jotka sitä juovat ja sen kuljettaminen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Päihdyttävät aineet, uhkapeli, äl-änsaab (kivialttareita määrätyissä paikoissa tai hautoja, joilla uhreja uhrattiin tietyissä tilaisuuksissa epäjumalankuvien, ginnien, enkeleiden, hurskaiden miesten tai pyhimysten nimeen, heidän kunnioittamisekseen tai jotta heiltä saataisiin jotain hyötyä) ja äl-äzlääm (nuolet, joilla etsitään onnea tai päätöstä) ovat Saatanan kätten inhottavaa työtä. Joten välttäkää (tiukasti kaikkea) tätä (inhottavuutta), jotta olisitte menestyksekkäitä. Saatana haluaa ainoastaan saada aikaan teidän keskellenne vihollisuutta ja vihamielisyyttä päihdyttävillä aineilla ja uhkapelillä, sekä estää teitä muistamasta Allahia ja rukoilemasta (äs-saläät). Joten ettekö sitten pidättäydy?" (Koraani 5:90-91)

  Ilmoitus tehtiin uskoville helpommaksi ymmärtää, soveltaa käytäntöön ja opetella ulkoa. Koraani tuli kansakunnalle, josta suurin osa oli luku- ja kirjoitustaidottomia. Heidän ainoa tiedostonsa oli muisti, ja kaikki tärkeät asiat opeteltiin ulkoa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän on se, joka lähetti oppimattomien joukkoon Lähettilään (Muhammad (SAAS)) heidän omasta keskuudestaan, joka lausui heille Hänen jakeitaan, puhdisti heidät (epäuskon ja monijumalaisuuden liasta), ja opetti heille Kirjan (tämän Koraanin, islamilaiset lait ja islamilaisen oikeustieteen) ja äl-Hikmän (Sunnan: lailliset tavat, käskyt, profeetta Muhammadin (SAAS) palvonnan teot). Totisesti, he olivat ennen olleet selvästi väärässä." (Koraani 62:2). Jos Koraani olisi ilmoitettu yhdellä kertaa, olisi tälle kansakunnalle ollut mahdotonta opetella se ulkoa kerralla. Lisäksi ihmisille olisi ollut vaikeaa ymmärtää sen merkitys, samoin kuin sen ohjeiden mukaan toimiminen olisi voinut tuottaa vaikeuksia.

  Uskottomat haastettiin ja tehtiin kykenemättömiksi. Profeetan (SAAS) aikana uskottomat pyrkivät haastamaan hänet ja tekemään hänet kykenemättömäksi kysymyksillään. He kysyivät häneltä esimerkiksi Hetkestä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He kysyvät sinulta Hetkestä (Ylösnousemuksen päivästä): 'Milloin on sen määrätty aika?' Sano: 'Minun Herrallani (yksin) on tieto siitä. Kukaan ei voi paljastaa sen aikaa kuin Hän. Sen taakka on painava taivaille ja maalle. Se ei tule kohtaamaan teitä kuin äkillisesti.' He kysyvät sinulta niin kuin sinulla olisi hyvä tieto siitä. Sano: 'Allah (yksin) tietää sen, mutta suurin osa ihmiskunnasta ei tiedä.'" (Koraani 7:187)

  Samoin he kiirehtivät rangaistustaan, joten he kysyivät siitä. Allah, Ylhäinen, sanoo. "He pyytävät sinua jouduttamaan kärsimystä! Eikä Allah petä Lupaustaan. Totisesti, päivä Herrallesi on kuin tuhat vuotta siitä, mitä te laskette." (Koraani 22:47)

  Lisäksi he kysyivät hänen Jumalansa sukupuusta. Perimätiedosta Ubay ibn Ka'bin (RAA) kertomana: "Pakanalliset epäjumalan palvojat kysyivät Profeetalta (SAAS): 'Oi Muhammad! Kerro meille sinun Jumalasi sukupuu.' Vastauksena tähän Allah ilmoitti tämän suuran (äl-Ikhlaas)." (Imaami Ahmad). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi. Allah, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." (Koraani 112)

  Joten ilmoitus tuli alas vastaamaan heidän kysymyksiinsä ja näyttämään heille totuuden. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkä he tuo yhtään esimerkkiä tai vertausta (vastustaakseen tai löytääkseen vikaa sinusta tai tästä Koraanista), mutta Me ilmoitamme sinulle totuuden (vertausta tai esimerkkiä vastaan), ja sen paremman selityksen." (Koraani 25:33)

  Jotkut jakeet kumottiin myöhemmällä ilmoituksella.


Jakeiden kumoamisen viisaus

Kumoamisen periaatteeseen on viitattu Koraanissa itsessään, eikä se ole myöhäisempi historiallinen kehitysvaihe. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Minkä tahansa jakeen (ilmoituksen) Me kumoamme tai aiheutamme sen unohduksen, Me tuomme paremman tai sen kaltaisen. Ettekö tiedä, että Allah kykenee tekemään kaiken?" (Koraani 2:106)

Kun islamin viesti tuli arabeille, se oli jotain uutta ja erilaista heidän elämäntyyliinsä verrattuna, joten se esitettiin vaiheittain. Koraani toi tärkeät muutokset vähitellen, jotta ihmiset ehtisivät mukautua uusiin määräyksiin. Kumoaminen koskee erityisesti lakia koskevia ilmoituksia.


Kumoaminen on jaettu kolmeen eri tyyppiin:

1. Jakeen säädös kumottiin jakeen itsensä pysyessä osana Koraania. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Profeetta (Muhammad (SAAS))! Totisesti, Me olemme tehneet sinulle laillisiksi sinun vaimosi, joille olet maksanut mährin (morsiusraha, jonka aviomies maksaa vaimolleen avioliiton solmimisen yhteydessä), ja ne (orjat), jotka oikea kätesi omistaa – jotka Allah on antanut sinulle, ja setiesi tyttäret ja tätiesi tyttäret ja enojesi tyttäret ja tätiesi tyttäret, jotka muuttivat kanssasi (Mekasta), ja uskovan naisen, jos hän tarjoaa itsensä Profeetalle, ja Profeetta haluaa mennä hänen kanssaan naimisiin - sinulle annettu etuoikeus, ei (muille) uskoville. Todellakin Me tiedämme, mitä olemme määränneet heille heidän vaimoistaan ja niistä (orjista), jotka heidän oikea kätensä omistaa, jotta sinulle ei koituisi vaikeuksia. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 33:50)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sinulle ei ole luvallista (mennä naimisiin muiden) naisten kanssa tämän jälkeen, eikä vaihtaa heitä toisiin vaimoihin, vaikka heidän kauneutensa viehättäisi sinua, paitsi niitä (orjia), jotka oikea kätesi omistaa. Allah vartioi aina kaikkea." (Koraani 33:52)

2. Jakeen kumoaminen Koraanista, samalla kun sen säädös pysyy voimassa. 'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) kertoi 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) istuneen Allahin lähettilään (SAAS) puhujakorokkeella ja sanoneen: "Totisesti Allah lähetti Muhammadin (SAAS) totuudella ja Hän lähetti Kirjan alas hänelle, ja kivittämisen jae sisältyi siihen, mitä oli lähetetty hänelle. Me lausuimme sitä, me pidimme sen muistissamme ja ymmärsimme sen. Allahin lähettiläs (SAAS) määräsi kuolemaan kivittämisen rangaistuksen (naimisissa oleville avionrikkojille, miehille ja naisille) ja hänen jälkeensä myös me määräsimme kivittämisen rangaistuksen. Pelkään, että ajan kuluessa ihmiset (saattavat unohtaa sen) ja sanoa: 'Me emme löydä kivittämisen rangaistusta Allahin Kirjasta', ja täten menevät harhaan hylkäämällä tämän Allahin määräämän velvollisuuden. Kivittäminen on velvollisuus, joka on säädetty Allahin Kirjassa naimisissa oleville miehille ja naisille, jotka tekevät aviorikoksen, kun todisteet esitetään tai jos on raskaus tai tunnustus." (Al-Bukhari ja Muslim)

3. Sekä jae että sen säädös kumottiin. 'Aisha (RAA) kertoi, että Koraanissa oli ilmoitettu, että kymmenen imemistä (äidinmaito) tekee avioliiton kielletyksi (Lapsen imettäminen tekee lapsesta oman pojan tai tyttären kaltaisen imettävälle naiselle, joten lapset, joita sama nainen on imettänyt, eivät voi mennä naimisiin keskenään.), sitten se kumottiin (ja vaihdettiin) viiteen imemiseen ja Allahin lähettiläs (SAAS) kuoli ja ne (kymmenen imemistä) olivat lausuttujen jakeiden joukossa. (Muslim) (Ensisilmäyksellä näyttää siltä, että jae säilyi, mutta niin ei ole. Jaetta lausuttiin, koska kaikki eivät olleet saaneet tietoa sen kumoamisesta, ja kun heille ilmoitettiin jakeen kumoamisesta, he lopettivat sen lausumisen.)

Sen jälkeen kun Ilmoitus oli tullut täydelliseksi, Allah, Ylhäinen, sanoi (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)


Koraanin jakeet

Koraanin jakeet ovat kahta tyyppiä: muhkämäät (täysin selkeät) jakeet ja mutäshääbihäät (eivät täysin selkeät) jakeet.


Muhkäm ja mutäshääbih -sanojen yleinen merkitys:

 1. Sana 'muhkäm' on johdettu sanasta 'ihkääm', joka tarkoittaa "tarkkuus, mestarillisuus". Ihkääm-ul-kälääm (puheen tarkkuus, mestarillisuus) tarkoittaa, että puheesta tehdään tarkka ja mestarillinen erottaen sen sisällössä totuus ja valheellisuus, ja erottaen oikean johdatuksen ja viettelyksen välillä sen käskyissä. Tässä tarkoituksessa Allah (SWT) kuvailee koko Koraanin olevan täysin selkeä. Täten koko Koraani on muhkäm, mikä tarkoittaa että se on täydellisen selkeää puhetta, mikä erottaa oikean ja väärän sekä totuuden ja valheellisuuden toisistaan.

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älif-lääm-raa. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] Nämä ovat Kirjan (Koraani) jakeet äl-häkiim. Onko se ihme ihmiskunnalle, että Me olemme lähettäneet Meidän Ilmoituksemme miehelle heidän keskuudestaan (profeetta Muhammadille (SAAS)) (sanoen): 'Varoita ihmiskuntaa (tulevasta kärsimyksestä Helvetissä), ja anna ilouutinen niille, jotka uskovat (Allahin ykseyteen ja Hänen profeettaansa Muhammadiin (SAAS)), että heidän palkkionsa heidän hyvistä teoistaan tulee olemaan heidän Herransa luona'? (Mutta) uskottomat sanovat: 'Tämä on todellakin ilmeinen taikuri (profeetta Muhammad (SAAS) ja Koraani)!'" (Koraani 10:1-2)
  [Äl-häkiim: Näyttäen lailliset ja laittomat asiat, selittäen Allahin (jumalalliset) lait ihmiskunnalle, johdattaen heidät ikuiseen onneen määräämällä heitä seuraamaan todellista islamilaista yksijumalaisuutta, - palvoen ainoastaan Allahia Yksin – mikä tulee ohjaamaan heidät Paratiisiin ja pelastamaan heidät Helvetistä.]

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älif-lääm-raa. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] (Tämä on) Kirja, jonka jakeet ovat täydellistettyjä (kaikilla tiedon alueilla), ja sitten yksityiskohtaisesti selitetty Yhdeltä (Allah), joka on Viisas, Tietävä (kaikista asioista). (Sanoen) älä palvo muuta kuin Allahia. Totisesti, minä (Muhammad (SAAS)) olen teille varoittaja ja ilouutisen tuoja Häneltä." (Koraani 11:1-2)

 2. Sana 'mutäshääbih' on johdettu sanasta 'täshääbuh', tarkoittaen, että kaksi asiaa näyttää keskenään samankaltaisilta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Anna ilouutinen niille, jotka uskovat ja tekevät hurskaita hyviä tekoja, sillä heille tulee olemaan Puutarhat, joiden alla joet virtaavat (Paratiisi). Joka kerran kun heille tarjotaan hedelmä sieltä, he tulevat sanomaan: 'Tämä on mitä meille tarjottiin aikaisemmin', ja heille annetaan asioita, jotka ovat samankaltaisia (samanlaisia muodoltaan, mutta erilaisia maultaan) ja heillä tulee olemaan siellä puhdistettuja puolisoita tai vaimoja, ja he tulevat asumaan siellä ikuisesti." (Koraani 2:25)

Samankaltaisuus puheessa on silloin, kun osa siitä todistaa oikeaksi ja vahvistaa toisen osan. Tässä tarkoituksessa Allah (SWT) kuvailee koko Koraania samankaltaiseksi. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah on lähettänyt alas parhaan Lausuman, Kirjan (tämän Koraanin), jonka osat muistuttavat toisiaan (hyvyydessä ja totuudessa) (ja) usein toistettuna. Niiden, jotka pelkäävät Herraansa, iho vapisee sen johdosta (kun he lausuvat tai kuulevat sitä). Sitten heidän ihonsa ja sydämensä pehmenevät Allahin muistamiseen. Tämä on Allahin johdatus. Hän johdattaa sen avulla kenet Hän haluaa; ja hänelle, jonka Allah johdattaa harhaan, ei ole mitään opastusta." (Koraani 39:23)

Täten koko Koraani on samankaltainen puheen taidokkuudessa ja oikeellisuudessa, ja sen eri osat vahvistavat toinen toistaan merkityksessä.

Molemmat muhkäm ja mutäshääbih, yleisellä merkityksellään, eivät ole ristiriidassa keskenään. Täten koko Koraani on sekä muhkäm (tarkka) että mutäshääbih (samankaltainen, kun sen osat vahvistavat toisensa). Täydellisen tarkan puheen merkitys on sopusoinnussa, vaikka sen termit ja ilmaisut vaihtelevatkin. Joten, kun Koraani esimerkiksi määrää jotain yhdessä kohdassa, se määrää samaa toisessa kohdassa vahvistuksen ja osoittamisen vuoksi samalla tai eri tavalla, ilman että sen merkitys muuttuu.


Muhkäm ja mutäshääbih -sanojen tarkka merkitys:

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka on lähettänyt alas sinulle (Muhammad (SAAS)) Kirjan (tämän Koraanin). Siinä on jakeita, jotka ovat täysin selkeitä, ne ovat Kirjan perustat [ja ne ovat äl-ähkäämin (käskyt), äl-färaa‘idin (pakolliset velvollisuudet) ja äl-huduudin (lailliset lait varkaiden, avionrikkojien rangaistuksesta) jakeet]; ja toisia ei täysin selkeitä jakeita. Joten mitä tulee niihin, joiden sydämissä on poikkeaminen (totuudesta), he seuraavat sitä, mikä ei ole täysin selkeää siitä, etsien äl-fitnää (monijumalaisuutta ja koettelemuksia), etsien sen salattuja merkityksiä, mutta kukaan ei tiedä sen salattuja merkityksiä paitsi Allah. Ne, jotka ovat perustuneet tiukasti tiedolle sanovat: 'Me uskomme siihen; kaikki siitä (selkeät ja epäselvät jakeet) on meidän Herraltamme.' Kukaan ei saa varoitusta paitsi ymmärtävät ihmiset. (He sanovat): 'Meidän Herramme! Älä anna sydämiemme poiketa (totuudesta) sen jälkeen kun olet johdattanut meitä, ja anna meille armo Sinulta. Todella, Sinä olet Antelias.'" (Koraani 3:7-8)

1. Allah (TWT) ilmoitti palvelijalleen Muhammadille (SAAS) Koraanin, jotta se olisi johdatus ja muistutus ihmisille, ja Hän (TWT) näyttää heille puhtaan ja selkeän uskontunnustuksen ja oikeat periaatteet täysin selkeissä jakeissa (muhkäm). Täten Allahin suosio Hänen ihmisilleen on, että Hän tekee uskonnon perusteet selviksi heille täysin selvillä jakeilla, jotta he pystyvät erottamaan Suoran tien Saatanan teistä; ja nämä jakeet ovat Kirjan ydin tai perusta, sananmukaisesti "Kirjan äiti", eikä niiden ymmärtämisessä ole mitään eroavaisuutta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kirja, josta jakeet on selitetty yksityiskohtaisesti – Koraani arabian kielellä, ihmisille, jotka tietävät." (Koraani 41:3)

Nämä uskonnon perusteet voidaan mainita Koraanissa eri kohdissa eri termeillä ja ilmaisuilla, mutta merkitys säilyy aina samana ilman ristiriitaisuuksia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkö he sitten tarkastele Koraania tarkasti? Jos se olisi ollut joltain muulta kuin Allahilta, he olisivat varmastikin löytäneet siitä monia ristiriitaisuuksia." (Koraani 4:82)

Täysin selkeät jakeet sisältävät esimerkiksi: äl-ähkäämin (käskyt), äl-färaa‘idin (pakolliset velvollisuudet) ja äl-huduudin (lailliset lait varkaiden, avionrikkojien rangaistuksesta) jakeet.

2. Mutäshääbih (ei täysin selkeä) on jotain, jonka vain Allah yksin tietää, esimerkiksi:

  Jakeet, jotka koskevat Hänen nimiään ja ominaisuuksiaan.
  Jakeet, jotka koskevat elämää kuoleman jälkeen.
  Jakeet, jotka koskevat Ylösnousemuksen todellista luonnetta.
  Jakeet, joissa on kirjaimia jakeen alussa.

Esimerkkejä tämäntyyppisistä jakeista ovat:

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Armelias (Allah) nousi (istäwää) (Mahtavan) Valtaistuimen päälle (tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen)." (Koraani 20:5)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Herrasi kasvot täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa, tulevat säilymään ikuisesti." (Koraani 55:27)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "...Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Herrasi tulee rivissä olevien enkeleiden kanssa." (Koraani 89:22)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Helvetti tullaan tuomaan lähelle tuona Päivänä. Tuona päivänä ihminen tulee muistamaan, mutta kuinka tuo muistaminen (sitten) tulee hyödyttämään häntä." (Koraani 89:23)

  Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Kääf-hää-jää-'äiin-saad." (Koraani 19:1)

Meidän tulee uskoa ja vahvistaa kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet, jotka Hän on ilmoittanut kirjassaan Koraanissa, ja joilla Hän kuvaa itseään, sekä jotka Hän on maininnut lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kautta.

Allahin nimiä ja ominaisuuksia ei saa muuttaa, eikä niitä saa jättää kokonaan huomioimatta. Niiden merkitystä ei saa muuttaa (tähriif) erilaiseksi kuin miten ne on kuvattu Koraanissa, Sunnassa ja oikeamielisten seuraajien todistamana. Niiden merkitystä ei myöskään saa kieltää (ta'teel) sellaisena kuin mitä Koraani, Sunna ja oikeamieliset seuraajat ovat todistaneet. Nimille ja ominaisuuksille ei saa antaa yhteisiä piirteitä minkään luodun asian kanssa (tämthiil ja täshbiih).

Jos joku yrittää muuttaa tai kieltää Allahin nimiä ja ominaisuuksia tai antaa samankaltaisuutta Allahin nimille ja ominaisuuksille luotujen asioiden kanssa ja hukkaa aikaansa ajatellen näitä asioita, joihin ei ole mitään selkeää vastausta, häneen viittaavat Allahin sanat Koraanissa (merkityksen selitys): "…Joten mitä tulee niihin, joiden sydämissä on poikkeaminen (totuudesta), he seuraavat sitä, mikä ei ole täysin selkeää siitä, etsien äl-fitnää (monijumalaisuutta ja koettelemuksia), etsien sen salattuja merkityksiä, mutta kukaan ei tiedä sen salattuja merkityksiä paitsi Allah…" (Koraani 3:7)

Pyydämme Allahilta, ettemme ole niiden joukossa, jotka kiistelevät Allahin jakeista ja tunnusmerkeistä. Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Hää. Miim. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] Kirjan (tämä Koraani) ilmoitus on Allahilta, Kaikkivaltiaalta, Kaikkitietävältä. Syntien Anteeksiantajalta, katumuksen Vastaanottajalta, Ankara rangaistuksessa, (suosioiden) Suoja. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Hänellä, Hänelle on lopullinen paluu. Kukaan ei kiistele Allahin jakeista ja tunnusmerkeistä paitsi ne, jotka eivät usko. Joten älä anna heidän kykynsä kulkea ympäriinsä siellä ja täällä maan läpi (heidän tarkoitusperiensä vuoksi) pettää sinua (oi Muhammad (SAAS), sillä heidän lopullinen loppunsa tulee olemaan Helvetin tulessa)! Nooan ihmiset ja puolueet heidän jälkeensä kielsivät (Lähettiläänsä) ennen näitä; ja joka (uskoton) kansakunta juonitteli Lähettilästään vastaan vangitakseen hänet, ja väittelivät valheellisuuden tavoin kumotakseen sillä totuuden. Joten Minä tartuin heihin (rangaistuksella), ja kuinka (kamala) oli Minun rangaistukseni! Täten Herrasi Sana on ollut oikeutettu niitä vastaan, jotka eivät uskoneet, jotta he tulevat olemaan Tulen asukkaita." (Koraani 40:1-6)


Koraanin kokoamisen vaiheet

1. Muhammadin (SAAS) profeettana olon aikana (610-632 jKr.)

Suullinen periytyminen opettelemalla ulkoa ja lausumalla

Profeetta (SAAS) itse oli ensimmäinen, joka opetteli ilmoituksen ulkoa, kun enkeli Gabriel (AS) toi sen hänelle. Kun Koraanin jae tai jakeita ilmoitettiin, Profeetta (SAAS) julisti ilmoituksen ja ohjasi kumppaneitaan (RAA) opettelemaan sen ulkoa.

On olemassa lukuisia ähäädiithejä, joissa kerrotaan lukuisista ponnistuksista ja tavoista, joita Profeetta (SAAS) käytti rohkaistakseen kumppaneitaan opettelemaan ilmoituksen ulkoa ja varmistaakseen, että ilmoitus säilyi heidän muistissaan.

'Uthman ibn 'Affaan (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Parhaimpia teistä (muslimit) ovat ne, jotka opettelevat Koraanin ja opettavat sitä." (Al-Bukhari)

Abu Umama (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Lausukaa Jaloa Koraania, sillä Ylösnousemuksen päivänä se tulee olemaan välittäjä sen lausujille." (Muslim)

An-Nawwas ibn Sam'an (RAA) kertoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ylösnousemuksen päivänä Jaloa Koraania ja niitä, jotka toimivat sen rajoitusten mukaisesti, edeltävät suurat-ul-Bäqara ja suura Ääli 'Imraan. Kumpikin näistä anoo välittäjän tehtävää lausujilleen." (Muslim)

'Aisha (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Hänet, joka on etevä Jalon Koraanin lausumisessa, liitetään jalojen ja hyveellisten enkeleiden kanssa, jotka tallentavat muistiin teot. Hän, joka sopertaa lausuessaan Jaloa Koraania ja se on hänelle vaikeaa, tulee saamaan kaksinkertaisen palkkion." (Al-Bukhari ja Muslim)

Ibn Mas'ud (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Häntä, joka lausuu kirjaimen Allahin Kirjasta, tullaan hyvittämään yhdellä hyveellä ja yksi hyve kymmenkertaisena. En sano, että älm on yksi kirjain, vaan älif (ä) on yksi kirjain, lääm (l) on yksi kirjain ja miim (m) on yksi kirjain." (At-Tirmidhi)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ei pidä toivoa olevansa toisen kaltainen (tai ei ole kateutta) kuin kahdessa tapauksessa. Henkilö, jolle Allah on opettanut Koraanin ja hän lausuu sitä yön tunteina ja päivän tunteina, ja hänen naapurinsa kuuntelee häntä ja sanoo: 'Toivon, että minulle olisi annettu, mitä sille ja sille on annettu, jotta voisin tehdä mitä hän tekee.' Ja henkilö, jolle Allah on antanut vaurautta ja hän käyttää sen siihen, mikä on oikeudenmukaista ja oikein, minkä johdosta toinen henkilö voisi sanoa: 'Toivon että minulle olisi annettu mitä sille ja sille on annettu, että voisin tehdä mitä hän tekee.'" (Al-Bukhari)

Ibn Mas'ud (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Vain kahden henkilön asema on kadehdittava; henkilö, jolle Allah suo anteliaisuuttaan ja antaa hänelle voiman kuluttaa sitä hurskaaseen tarkoitusperään; ja henkilö, jolle Allah suo viisautta, jonka avulla hän tuomitsee asioita ja opettaa sillä." (Al-Bukhari ja Muslim)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah, joka on Siunattu ja Ylhäinen, sanoo: 'Hänelle, jonka päivät täyttyvät Koraanista ja Minun mainitsemisestani, niin että hän laiminlyö pyyntöjen esittämisen Minulle, Minä tulen antamaan kaikkein erinomaisimmat asiat, jotka annan niille, jotka pyytävät.' Allahin sanojen ylemmyys yli kaikkien muiden sanojen on kuin Allahin Ylemmyys yli kaikkien Hänen luotujensa." (At-Tirmidhi)

Jotta Koraania suojeltaisiin kaikenlaisilta muutoksilta, Profeetalla (SAAS) oli tapana lausua (tarkastaa) Koraani enkeli Gabrielille (AS) kerran joka ramädaan-kuukauden aikana. Viimeisenä ramädaan-kuukautena ennen kuolemaansa, hän lausui (tarkasti) sen kahdesti (Koraanin lausuminen oli samassa järjestyksessä kuin mitä se on meillä tänä päivänä). Enkeli Gabriel (AS) myös opetti Profeetalle (SAAS) seitsemän eri lausuntatapaa (eri murteilla).

Profeetta Muhammadin (SAAS) aikana, kun Koraani ilmoitettiin, arabiheimot olivat hajallaan ympäri Arabian niemimaata. He puhuivat useita eri murteita, joista kullakin oli omat ominaiset sanansa ja ilmaisunsa. Qoraishien murre oli kehittynyt "korkean arabian" muotoon, koska siihen oli liittynyt monia vaikutteita, ja sitä puhuttiin Mekassa, joka oli kaupan ja pyhiinvaeltajien keskus.

Se, että Koraanin eri lausuntatavoilla (murteilla) oli täsmälleen sama merkitys, oli eräänlainen ihme arabeille. Koraanin pääasiallinen kieli oli kuitenkin qoraishien murre. Mutta oli eräänlainen armo Allahilta, että Koraania sai lausua myös muilla murteilla kuin qoraishin murteella. Tämä teki Koraanin lausumisen ja ymmärtämisen muille helpommaksi.

'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Gabriel lausui Koraanin minulle yhdellä tavalla. Sitten minä pyysin häntä (lukemaan sen toisella tavalla), ja jatkoin pyytäen häntä lausumaan sitä eri tavoilla, ja hän lausui sitä useilla eri tavoilla, kunnes hän lopulta oli lausunut sen seitsemällä eri tavalla." (Al-Bukhari)

Ubay ibn Ka'b (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) oli Ghifarin lasten lammikon lähellä, kun Gabriel (AS) tuli hänen luokseen ja sanoi: "Allah, olkoon Hän Ylistetty ja Ylhäinen, on määrännyt sinua lausumaan Koraanin kansallesi yhdellä lausuntatavalla." Tämän jälkeen Profeetta (SAAS) sanoi: "Pyydän Allahilta armahdusta ja anteeksiantoa. Minun kansani ei ole kykenevä tekemään sitä." Gabriel (AS) tuli sitten toisen kerran ja sanoi: "Allah on määrännyt sinua, että sinun tulisi lausua Koraania kansallesi kahdella lausuntatavalla." Tämän jälkeen Profeetta (SAAS) sanoi uudelleen: "Etsin armahdusta ja anteeksiantoa Allahilta, minun kansani ei tule olemaan kykenevä tekemään niin." Gabriel (AS) tuli kolmannen kerran ja sanoi: "Allah on määrännyt sinua lausumaan Koraania kansallesi kolmella lausuntatavalla." Tämän jälkeen hän (SAAS) sanoi: "Etsin armahdusta ja anteeksiantoa Allahilta, minun kansani ei tule olemaan kykenevä tekemään sitä." Hän tuli sitten hänen luokseen neljännen kerran ja sanoi: "Allah on määrännyt sinua lausumaan Koraania kansallesi seitsemällä lausuntatavalla, ja millä tahansa lausuntatavalla he lausuisivat, he olisivat oikeassa." (An-Nasaa‘ee)

On yleisesti tunnettua, että päivittäisissä rukouksissa vaaditaan Koraanin lausumista. Täten useat sadat kumppanit (RAA) kuulivat toistuvasti katkelmia ilmoituksesta, opettelivat ne ulkoa ja käyttivät niitä rukouksessa. Ibn Mas'ud (RAA) (k. 33 AH) oli ensimmäinen mies Profeetan (SAAS) jälkeen, joka lausui Koraania julkisesti Mekassa. Uskottomat hakkasivat hänet tästä syystä. Tämä osoittaa, että jo hyvin aikaisessa islamin vaiheessa kumppanit (RAA) lausuivat ilmoitusta ulkomuistista. Profeetta (SAAS) kuunteli mielellään kumppaneittensa (RAA) Koraanin lausumista. Profeetta (SAAS) pyysi 'Abdullah ibn Mas'udia (RAA) lausumaan Koraania, ja tämä aloitti lausumaan Naisten suuraa (än-Nisää‘). Kun hän pääsi jakeeseen (merkityksen selitys): "Kuinka sitten (tulee olemaan), kun Me tuomme joka kansakunnasta todistajan ja Me tuomme sinut (oi Muhammad (SAAS)) todistajaksi näitä ihmisiä vastaan?" (Koraani 4:41), Profeetta (SAAS) sanoi: "Pysähdy", ja hänen silmänsä vuodattivat kyyneleitä.


Koraanin käsikirjoitusten tallentaminen

Profeetta (SAAS) lausui kunkin vastaanotetun jakeen, ja hän tunnisti sen paikan muihin jakeisiin ja suuriin (Koraanin lukua kutsutaan suuraksi) verrattuna. Profeetan (SAAS) valitsemat kirjurit kirjoittivat jakeet mihin tahansa sopivaan materiaaliin - puiden lehtiin, puun palasiin, pergamentille tai nahkaan, litteille kiville sekä eläinten lapaluille. Kirjureihin kuuluivat esimerkiksi 'Ali ibn Abi Talib (RAA), Mu'awiya ibn Abi Sufyan (RAA), Ubay ibn Ka'b (RAA) (k. 29 AH), Zaid ibn Thabit (RAA)…

Osa kumppaneista (RAA) tallensi Koraanin omaan käyttöönsä. Lisäksi useat sadat kumppanit (RAA) opettelivat Koraanin ulkoa.

Tämä osoittaa, että sen lisäksi että Profeetta (SAAS) ja kumppanit (RAA) opettelivat Koraanin ulkoa, siitä oli myös kirjoitettuja tallenteita tulevia sukupolvia varten.


2. Abu Bakrin (RAA) kalifaatin aikana (632-634 jKr.)

'Umar ibn al-Khattab (RAA) suostutteli Abu Bakria (RAA) säilyttämään ja kokoamaan Koraanin. Tämä saatiin aikaan Yamamahin taistelun (12 AH) jälkeen, jossa kuoli useita (70) kumppaneita, jotka osasivat Koraanin ulkoa.

Abu Bakr (RAA) uskoi tämän mahtavan luottamustehtävän Zaid ibn Thabitille (RAA), jonka tuli kerätä Koraani yhteen kirjaan. Zaid ibn Thabit (RAA) oli yksi Profeetan (SAAS) virallisista kirjureista, ja hän oli ollut läsnä, kun Profeetta (SAAS) lausui Koraanin viimeisen kerran ennen kuolemaansa.

Zaid ibn Thabit (RAA) seurasi tiukkoja sääntöjä Koraanin keräämisessä. Vaikka hän osasi Koraanin ulkoa, hän seurasi näitä sääntöjä ollakseen erittäin varovainen kootessaan Koraania.

 1. Zaid ibn Thabit (RAA) otti vain jakeita, joita ei ollut kumottu.
 2. Valitun tekstin tuli olla kahden todistajan varmentamaa, että se oli ollut todella Profeetan (SAAS) sanelemaa ja että se oli kirjoitettu muistiin hänen läsnäollessaan.
 3. Sen piti olla yhdellä niistä seitsemästä lukutavasta, joilla Koraani ilmoitettiin.

Tämä Koraanin käsikirjoitus pysyi Abu Bakrin (RAA) hallussa hänen kuolemaansa saakka (13 AH). Sitten se oli 'Umarin (RAA) hallussa hänen hallintonsa aikana, aina hänen elämänsä loppuun saakka (23 AH). Sen jälkeen Hafsa (RAA) (k. 45 AH), 'Umarin (RAA) tytär, joka oli yksi Profeetan (SAAS) vaimoista, piti sitä hallussaan.

Jotkut Profeetan (SAAS) kumppaneista tallensivat Koraanin omaan käyttöönsä, esimerkiksi 'Ali ibn Abi Talib (RAA), ibn 'Abbaas (RAA), 'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) ja Ubay ibn Ka'b (RAA). Näissä kopioissa saattoi olla kumottuja jakeita, koska niiden kumoaminen ei ollut tullut heidän tietoonsa. Samoin ne saattoivat olla epätäydellisiä. Täten ne eivät olleet verrattavissa Abu Bakrin (RAA) keräämään Koraaniin. Todisteena tästä voidaan antaa Zaid ibn Thabitin (RAA) kertomus, että hän löysi viimeiset Katumuksen suuran (ät-Täubä) jakeet Abi Khuzaima al-Ansarilta (RAA), eikä hän löytänyt niitä keneltäkään muulta: "Totisesti, teille on tullut Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) teidän omasta keskuudestanne (jonka tunnette hyvin). Se tekee hänet surulliseksi, että te kärsisitte mitään vahinkoa tai vaikeuksia. Hän (Muhammad (SAAS)) on huolestunut teistä (jotta tulisitte oikeanlaisesti ohjatuiksi, katuisitte Allahille, ja pyytäisitte Häntä antamaan anteeksi teidän syntinne, jotta pääsisitte Paratiisiin ja pelastuisitte Helvetin tulen rangaistukselta); uskoville (hän (SAAS) on) täynnä myötätuntoa, hellä ja armollinen. Mutta jos he kääntyvät pois, sano (oi Muhammad (SAAS)): Allah on riittävä minulle. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä, Häneen minä luotan ja Hän on mahtavan Valtaistuimen Herra." (Koraani 9:128-129)

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei näitä jakeita olisi opeteltu ulkoa, mutta niiden tuli myös olla kirjoitettu muistiin Profeetan (SAAS) läsnäollessa. Tämä johtui Abu Bakrin (RAA), 'Umarin (RAA) ja Zaid ibn Thabitin (RAA) äärimmäisestä varovaisuudesta.


3. 'Uthmanin (RAA) kalifaatin aikana (644-656 jKr.)

Islamin leviäminen Arabian niemimaan ulkopuolelle aiheutti uuden kriisin, joka tuli esiin ensimmäistä kertaa 'Uthman ibn 'Affaanin (RAA) hallinnon aikana. Islamilainen valtio levisi valtavasti ja Koraanin lausujat menivät eri alueille eri lausuntatapojen kanssa, joten eroavaisuudet Koraanin lausunnassa tulivat ilmeiseksi. Näiden alueiden ihmiset eivät ymmärtäneet, että Koraania voi lukea seitsemällä eri tavalla, ja tämä aiheutti ongelmia. Hudhaifa ibn al-Yaman (RAA) valitti, että ryhmät armeijassa kiistelivät tietyistä Koraanin katkelmista ja kehotti 'Uthmania (RAA) lopettamaan sen. Yhtenäisyys oli vaarassa. Anas ibn Malikin (RAA) mukaan: "Syyrian ja Irakin ihmiset olivat sotaretkellä valloittaakseen Armenian ja Azerbaidzhanin. Hudhaifa ibn al-Yaman (RAA), joka pelkäsi Koraanin lausunnan eroavaisuutta (Shäämin ja Irakin ihmisten välillä), tuli 'Uthman ibn 'Affaanin (RAA) luokse ja sanoi, 'Oi uskollisten komentaja! Pelasta kansakunta ennen kuin he ovat eri mieltä Kirjasta (Koraani) kuten juutalaiset ja nasaretilaiset olivat ennen (heitä).'" Joten 'Uthman (RAA) lähetti viestin Hafsalle (RAA) sanoen: "Lähetä meille Koraanin käsikirjoitus, jotta voimme tehdä Koraanista täydellisiä kopioita ja palauttaa käsikirjoituksen sinulle." Hafsa (RAA) lähetti sen 'Uthmanille (RAA) ja tämä nimitti etevien miesten neuvoston tähän työhön. Sen jäsenet olivat Zaid (RAA), ibn Zubair (RAA), Sa'id ibn al-'As (RAA) ja 'Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham (RAA). 'Uthman (RAA) kysyi: "Kuka on paras kopioija?" Hänelle sanottiin: "Allahin lähettilään (SAAS) kirjuri, nimeltään Zaid ibn Thabit (RAA)." Sitten hän kysyi: "Kuka on kielellisesti taitavin?" Vastaus kuului: "Sa'id ibn al-'As (RAA)." "Siinä tapauksessa antakaa Sa'idin (RAA) sanella ja Zaidin (RAA) kirjoittaa", sanoi 'Uthman (RAA). Hän neuvoi neuvoston kolmea qoraish-jäsentä edelleen: "Jos olette jostain eri mieltä Zaidin (RAA) kanssa, seuratkaa qoraishin murretta, sillä Koraani ilmoitettiin (ensin) heidän kielellään." Käsikirjoituksesta kirjoitettiin täydelliset yleisesti arvostetut kopiot, jotka lähetettiin kaikille alueille.

Koraanin seitsemästä lukutavasta valittiin yksi (qoraishin murre), ja kopiot kirjoitettiin tällä murteella. 'Uthman (RAA) kysyi muiden kumppaneiden neuvoa, ja he kaikki hyväksyivät ajatuksen yhteisön yhdistämisestä yhdellä tekstillä erinomaisena. Muut luentatavat jätettiin pois, koska ne eivät olleet pakollisia ja oli riittävää tietää vain yksi lukutapa. Lisäksi 'Uthmanin (RAA) aikana arabit olivat jo yleisesti tottuneet qoraishin murteeseen.

Ibn al-Qayyim rahimähullaah on esittänyt vertauksen: Talolla voi olla useita eri teitä, jotka johtavat sen luokse. Jos hallitsijan mielestä kaikkien näiden teiden käyttö aiheuttaa ristiriitoja ja hämmennystä, silloin hän saattaa päättää, että vain yhden tien käyttäminen on sallittua kieltäen muiden teiden käytön. Hän ei tällä päätöksellä poista muita teitä sinällään, sillä ne voivat siltikin johtaa talon luokse, hän ainoastaan kieltää niiden käytön.

Kun useita kopioita oli kirjoitettu, 'Uthman (RAA) palautti alkuperäisen käsikirjoituksen Hafsalle (RAA). 'Uthman (RAA) lähetti yhden kopion jokaiseen muslimimaakuntaan ja määräsi kaiken muun Koraanimateriaalin poltettavaksi, olipa se osittaisia tai kokonaisia käsikirjoituksia. Muut kopiot poltettiin, ettei tapausta tuntematon henkilö olisi saanut käsiinsä jotain Koraanin kopiota jollain muulla kuin qoraishi-murteella, ja ettei eripura puhkeaisi uudelleen uusien muslimien joukossa. Zaidin (RAA) on kerrottu sanoneen: "Näin Muhammadin (SAAS) kumppaneiden kulkevan ympäriinsä sanoen: 'Kautta Allahin, 'Uthman on tehnyt hyvin! Kautta Allahin, 'Uthman on tehnyt hyvin!'" (Nisaburi)

Ibn Abi Dawud kertoo Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqasin (RAA) todistaneen: "Näin ihmisten kokoontuvan suurin joukoin 'Uthmanin (RAA) määräämään kopioiden polttoon, eikä yksikään puhunut häntä vastaan." 'Ali (RAA) kommentoi: "Jos minä olisin ollut komennossa 'Uthmanin (RAA) sijaan, olisin tehnyt saman." (Zarkasi)

Täten Abu Bakr (RAA) kokosi Koraanin yhdeksi kopioksi lukuisista kirjoitetuista materiaaleista, jotka oli kirjoitettu Profeetan (SAAS) läsnäollessa, ja myös opeteltu ulkoa. Tästä Koraanista jätettiin pois kumotut jakeet ja siinä säilytettiin kaikki seitsemän erilaista lukutapaa. Sen sijaan 'Uthman (RAA) valmisti useita kopioita tästä käsikirjoituksesta ja lähetti ne lukuisiin eri paikkoihin islamilaisessa valtakunnassa. Hän säilytti ainoastaan yhden lukutavan ja jätti muut lukutavat pois, jotta muslimit yhdistyisivät, kun Koraania luetaan vain yhdellä lukutavalla.

Kaksi näistä 'Uthmanin (RAA) teettämistä kopioista on olemassa vielä tänäkin päivänä, yksi Istanbulissa ja toinen Taskentissa. Mikäli joku on halukas, hän voi verrata mitä tahansa painettua Jalon Koraanin tekstiä näiden kahden kopion kanssa. Hän ei tule löytämään mitään eroavaisuutta. Kuinka kukaan edes olettaisi mitään ristiriitoja, kun useat miljoonat ihmiset ovat osanneet sen ulkoa jokaisessa sukupolvessa aina Profeetan (SAAS) ajoista lähtien meidän aikaamme! Jos joku muuttaisi edes tavun alkuperäisestä Koraanin tekstistä, nämä huffäädh (ihmiset, jotka osaavat Koraanin ulkoa) paljastaisivat virheen hetkessä. Viime vuosisadalla Institute of Munich University (Münchenin yliopiston instituutti) Saksassa kokosi 42 000 Koraanin kopiota, joiden joukossa oli käsin kirjoitettuja ja painettuja tekstejä jokaiselta aikakaudelta ja eri puolilta islamilaista maailmaa. Tutkimusta näiden tekstien parissa tehtiin puoli vuosisataa, minkä päätteeksi tutkijat antoivat lopputuloksen; kopiointivirheitä lukuun ottamatta näiden 42 000 kopion teksteissä ei ollut ristiriitaisuuksia, vaikka ne olivat ajanjaksolta 1.-14. vuosisataa higran jälkeen ja eri puolilta maailmaa. Tämä instituutti valitettavasti paloi Saksan pommituksissa toisen maailmansodan aikana, mutta sen tutkimustulokset säästyivät. Toinen huomionarvoinen asia on se, että kieli, jolla Koraani ilmoitettiin, on elävä kieli meidänkin aikanamme. Se on nykyäänkin noin sadan miljoonan ihmisen äidinkieli aina Irakista Marokkoon. Jopa muualla maailmassa (ei-arabien keskuudessa) sadat tuhannet ihmiset opiskelevat ja opettavat tätä kieltä.


Koraanin haaste!

Koraanissa olevat jakeet (ääjäät) ja luvut (suurat) ovat erittäin hyvin järjestettyjä ja toisiinsa liittyneitä, minkä lisäksi niiden merkitys on sopusoinnussa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älif-lääm-raa. [Nämä kirjaimet ovat yksi Koraanin ihmeistä, eikä kukaan muu kuin Allah (Yksin) tiedä niiden merkitystä.] (Tämä on) Kirja, jonka jakeet ovat täydellistettyjä (kaikilla tiedon alueilla), ja sitten yksityiskohtaisesti selitetty Yhdeltä (Allah), joka on Viisas, Tietävä (kaikista asioista)." (Koraani 11:1)

Mikäli Koraani olisi ihmisen sanoja, siinä olisi runsaasti ristiriitaisuuksia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkö he sitten tarkastele Koraania tarkasti? Jos se olisi ollut joltain muulta kuin Allahilta, he olisivat varmastikin löytäneet siitä monia ristiriitaisuuksia." (Koraani 4:82)

Kun Koraanin ilmoitus alkoi 610 jKr., se oli kielellinen ihme. Koraanissa haastetaan muodostamaan jotain samanlaista tai samankaltaista sen kanssa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Jos ihmiskunta ja ginn tulisivat yhteen tehdäkseen tämän Koraanin kaltaisen kirjan, he eivät pystyisi tekemään sen kaltaista kirjaa, vaikka he auttaisivat toinen toistaan.'" (Koraani 17:88)

Kun aikaa kului, eikä kukaan kyennyt vastaamaan haasteeseen, sitä helpotettiin. Enää pyydettiin muodostamaan kymmenen samankaltaista lukua, kuin mitä Koraanissa on. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Tai he sanovat: 'Hän (Profeetta Muhammad (SAAS)) väärensi sen (Koraanin).' Sano: 'Tuokaa te sitten kymmenen sen kaltaista väärennettyä suuraa (lukua), ja kutsukaa kenet tahansa (avuksenne), jonka voitte kutsua, muun kuin Allahin, jos puhutte totta!'" (Koraani 11:13)

Jälleen aikaa kului, eikä kukaan vieläkään kyennyt onnistuneesti vastaamaan haasteeseen. Silloin haastetta helpotettiin toisen kerran. Pyydettiin muodostamaan yksi samankaltainen luku kuin mitä Koraanissa on. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jos te (arabipakanat, juutalaiset ja nasaretilaiset) epäilette sitä, minkä Me olemme lähettäneet alas (Koraani) palvelijallemme (Muhammad (SAAS)), niin tehkää yksi sen kaltainen suura (luku) ja kutsukaa todistajanne (tukijat ja auttajat) paitsi Allah, jos olette totuudellisia." (Koraani 2:23)

Vaikka yli 1 400 vuotta on kulunut, kukaan ei ole pystynyt vastaamaan haasteeseen, eikä kukaan tule pystymään siihen. Tämä johtuu siitä, että Koraani on ainoa olemassa oleva Kirja, jossa on Allahin (SWT) sanoja, joille yksikään ihminen tai ginni ei pysty vetämään vertoja, ja joita he eivät pysty jäljittelemään.

Kun ihmiset eivät kyenneet vastaamaan Koraanin haasteeseen, jotkut heistä yrittävät saada muslimit epäilemään Koraanin aitoutta väittämällä, että sitä on muutettu. He yrittävät todistaa vääriä väitteitään useilla eri tavoilla. He saattavat mainita sellaisia erityisiä tapahtumia, joita ei voida soveltaa yleisesti, he saattavat soveltaa niitä väärään asiayhteyteen tai käyttää todisteena kumottuja jakeita tai kertomuksia. Lisäksi nämä islamin viholliset saattavat käyttää epämääräisiä termejä niiden ihmisten hämäämiseksi, joilla ei ole tietoa kyseisestä asiasta. Esimerkiksi kristitty Timo Keskitalo yrittää todistaa, ettei alkuperäistä Koraania ole olemassa lentolehtisessään "Missä on alkuperäinen Koraani?" Yhtenä todisteena väitteelleen hän mainitsee: "Ibn Majah kertoo (Abwabu'n Nikah) miten Aishah vahvisti kahden jakeen kohdanneen oudon kohtalon. Toinen näistä jakeista oli ollut kivittämisen jae. Aishah kertoo jakeiden olleen asianmukaisesti ilmoitettuja ja tulleen kirjoitetuksi muistiin. Käsikirjoitus oli sijoitettu hänen sänkynsä alle. Kun sitten Muhammad kuoli ja kaikki hänen vaimonsa ja ystävänsä olivat hädissään, kotieläin tuli sisään ja tuhosi käsikirjoituksen syömällä sen."

Ensinnäkin, Timo Keskitalo sanoo lentolehtisessään: "Kotieläin tuli sisään ja tuhosi käsikirjoituksen syömällä sen." Sen sijaan alkuperäisessä arabiankielisessä ibn Maajan kertomuksessa sanotaan, että kyseessä oli yksi arkki! Lisäksi kuten aikaisemmassa kappaleessa on mainittu, Koraania ei ollut kerätty yhteen vielä Profeetan (SAAS) eläessä. Se oli kirjoitettu erilaisille materiaaleille, kuten nahalle, puun lehdille, pergamentille ja vastaaville. Useat Profeetan (SAAS) kumppanit olivat myös opetelleet sen kokonaisuudessaan ulkoa. Se kerättiin yhteen vasta Abu Bakrin (RAA) kalifaatin aikana, minkä Timo Keskitalo itsekin myöntää samassa lentolehtisessään! Toiseksi, ibn Maajan kertomuksessa, johon Timo Keskitalo viittaa, mainitaan kivittämisen ja imemisen aiheet, jotka koskevat jakeiden kumoamista, ja tähän on viitattu kappaleessa "Jakeiden kumoamisen viisaus".

On myös joitakin islamin vihollisia, jotka haluaisivat todistaa, ettei Koraania ole suojeltu, koska siitä puuttuu tai siihen on lisätty joitakin suuria tai jakeita. Yrittäessään todistaa vääriä väitteitään he tukeutuvat heikkoihin tai jopa tekaistuihin ähäädiitheihin! Esimerkiksi jotkut heistä väittävät, että ibn Mas'udin (RAA) Koraanin kopio ei sisältänyt joitakin suuria, esimerkiksi suuria 1, 113 ja 114. Mutta tämä kertomus ibn Mas'udista (RAA) ei ole tosi, vaan se on tekaistu hädiith. Voimme lukea toisen, luotettavan hädiithin, joka todistaa, että hädiith ibn Mas'udista (RAA) on tekaistu. 'Uqba ibn 'Amir (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Ettekö tiedä, että sellaisia ihmeellisiä jakeita on ilmoitettu tänä yönä, minkä kaltaisia ei ole koskaan ennen nähty. Ne ovat: Sano: Anon turvaa päivänkoiton Herralta (113), ja Sano: Anon turvaa ihmisten Herralta (114)." (Muslim)

Edellä mainitusta hädiithistä voidaan huomata, että Profeetan (SAAS) sanonta on ristiriidassa sen kanssa, mitä sanotaan ibn Mas'udista (RAA). Lisäksi tiedämme, ettei rukousta hyväksytä ellei henkilö lausu Koraanin ensimmäistä suuraa (äl-Fäätihä) siinä. 'Ubaada ibn as-Saamit (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Hänen, joka ei lausu suurat-ul-Fäätihää (Koraanin ensimmäistä suuraa) rukouksessaan, rukouksensa on mitätön." (Al-Bukhari). Mutta epäilemättä ibn Mas'ud (RAA) rukoili!

Oletetaan, että ibn Mas'ud (RAA) olisi sanonut tämän itsestään. Kuitenkaan hänen sanomisensa eivät ole todiste kansakunnan konsensusta vastaan. Islamia koskevissa asioissa on kolme lähdettä, joista haetaan vastausta; ensisijaisesti etsitään vastausta Koraanista, sitten etsitään vastausta Sunnasta ja jos kummastakaan näistä ei löydy vastausta, sitä etsitään islamilaisen kansakunnan konsensuksesta (igmää'). Yhden kumppanin sanonta jätetään huomiotta, jos se on eriävä konsensuksen mielipiteen kanssa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minun kansakuntani ei koskaan tule olemaan yhtä mieltä jostain, joka on väärin." (At-Tirmidhi ja al-Haakim)

Samoin yksi ihminen voi olla väärässä, koska hän ei ole erehtymätön. Voi myös olla, ettei kyseinen henkilö ole saanut viimeisimpiä uutisia ilmoituksesta, kuten tapahtui 'Umarille (RAA) koskien seitsemää Koraanin luentatapaa. 'Umar ibn al-Khattab (RAA) kertoi: "Kuulin Hisham ibn Hakimin lausuvan suura äl-Furqaania Allahin lähettilään (SAAS) elinaikana ja kuuntelin hänen lausumistaan ja huomasin hänen lausuvan useilla eri tavoilla, joita Allahin lähettiläs (SAAS) ei ollut opettanut minulle. Olin hyökätä hänen kimppuunsa hänen rukouksensa aikana, mutta hillitsin malttini, ja kun hän oli lopettanut rukouksensa, laitoin hänen ylemmän vaatteensa hänen kaulansa ympäri ja tartuin häneen sillä ja sanoin: 'Kuka opetti sinulle tämän suuran, jota kuulin sinun lausuvan?' Hän vastasi: 'Allahin lähettiläs (SAAS) opetti sen minulle.' Minä sanoin: 'Olet kertonut valheen, sillä Allahin lähettiläs (SAAS) on opettanut sen minulle eri tavalla kuin sinun tapasi.' Joten raahasin hänet Allahin lähettilään (SAAS) luokse ja sanoin (Allahin lähettiläälle (SAAS)): 'Kuulin tämän henkilön lausuvan suura äl-Furqaania tavalla, jota et ole opettanut minulle!' Sen kuultuaan Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Vapauta hänet, (oi 'Umar)! Lausu, oi Hisham!' Sitten tämä lausui samalla tavalla kuin olin kuullut hänen lausuvan, sitten Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Se ilmoitettiin tällä tavoin', ja lisäsi 'Lausu, oi 'Umar!' Minä lausuin sen, kuten hän oli opettanut minulle. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi sitten: 'Se ilmoitettiin tällä tavoin. Tämä Koraani on ilmoitettu lausuttavaksi seitsemällä eri tavalla, joten lausu siitä millä tahansa (tavalla), joka on helpompi sinulle (tai lue niin paljon siitä kuin on helppoa sinulle).'" (Al-Bukhari)

Edellä mainitusta hädiithistä selviää, ettei 'Umar (RAA) tiennyt, että Koraania oli mahdollista lausua seitsemällä eri tavalla. Yksi ihminen ei voi tietää kaikkea, koska hänellä ei käytettävissään kaikkea tietoa. Jos joku tietää yhden asian, joku toinen ei välttämättä tiedä sitä. Tämä kuuluu ihmisten luonteenpiirteisiin. Samoin tavalliset ihmiset eivät ole erehtymättömiä, kuten profeetat, eivätkä he myöskään saa ilmoituksia.

Jotkut islamin viholliset voivat myös yrittää hämmentää toisia ihmisiä siteeraamalla kertomuksia tai Koraanin jakeita irti niiden asiayhteydestä. Asian selventämiseksi voimme antaa esimerkin henkilöstä, jonka palvonta perustuu unelmiin ja mielijohteisiin, ja hän haluaisi todistaa, ettei rukoileminen kannata. Niinpä hän siteeraa seuraavaa jaetta Koraanista (merkityksen selitys): "Joten voi niille saläätin (rukouksien) tekijöille." (Koraani 107:4). Sellainen ihminen, jonka sydän poikkeaa totuudesta, odottaa mitä tahansa tekosyytä tuhotakseen kaiken hyvän ja puhtaan. Täten, jos hän lukee edellä mainitun jakeen, hän voi sanoa, että muslimit toimivat päinvastaisesti kuin mitä heidän kirjansa sanoo. He joutuvat Helvettiin tekemiensä rukousten takia. Sen sijaan ne, jotka eivät rukoile, pääsevät taivaaseen! Mutta sellainen henkilö, jolla on hyvä aikomus ja joka on viisas, kääntyy viitteen puoleen (Koraani) ja lukee asiayhteyden, jolloin hän huomaa, että tämä edellä mainittu jae viittaa tekopyhiin ihmisiin, jotka tekevät rukouksensa myöhässä ilman mitään syytä vain laiskuutensa vuoksi, tai tekevät hyviä tekoja, jotta he voisivat leveillä muille ihmisille. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka lykkäävät rukoustaan (niiden ilmoitetuista määrätyistä ajoista). Ne, jotka tekevät hyviä tekoja vain, jotta (ihmiset) näkisivät ne, ja kieltäytyvät antamasta äl-mää'uuniä (pientä ystävällisyyttä, kuten suolaa, sokeria, vettä)." (Koraani 107:5-7)

Islamin viholliset yrittävät saada muslimit hämmennyksiin ja estää muita ihmisiä johdatuksen tieltä ja Allahin palvomisesta, jotta he palvoisivat muita asioita tässä elämässä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Teidän Jumalanne on Yksi Jumala (Allah, kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä). Mutta mitä tulee niihin, jotka eivät usko Tuonpuoleiseen, heidän sydämensä kieltää (uskon Allahin ykseyteen), ja he ovat ylpeitä. Epäilemättä, Allah tietää mitä he salaavat ja mitä he paljastavat. Todella, Hän ei pidä ylpeistä. Kun heille sanotaan: 'Mikä se on, mitä Herranne on lähettänyt alas (Muhammadille (SAAS))?' He sanovat: 'Vanhojen aikojen miesten tarinoita!' Tämä, jotta he voisivat kantaa omat taakkansa täynnä Ylösnousemuksen päivänä, ja myös niiden miesten taakan, jotka he harhauttivat ilman tietoa. Paha todellakin on se, minkä he tulevat kantamaan! Ne, jotka olivat ennen heitä, todellakin juonittelivat, mutta Allah iski heitä heidän rakennuksensa perustuksiin, ja sitten katto putosi heidän päälleen heidän yläpuoleltaan, ja kärsimys tavoitti heidät suunnista, joita he eivät huomanneet. Sitten, Ylösnousemuksen päivänä, Hän tulee häpäisemään heidät ja sanoo: 'Missä ovat Minun (niin kutsutut) kumppanini, joita koskien teillä oli tapana olla eri mieltä ja kiistellä (uskovien kanssa uhmaten ja ollen tottelemattomia Allahille)?' Ne, joille on annettu tieto (Allahin rangaistuksesta uskottomille) tulevat sanomaan: 'Totisesti, tänä päivänä häpeä ja surkeus ovat uskottomien päällä. Ne, joiden elämän enkelit ottavat, kun he tekevät vääryyttä itseään kohtaan (uskottomuudella ja liittämällä kumppaneita Allahille palvonnassa ja tekemällä kaikenlaisia rikoksia ja pahoja tekoja).' Sitten he tekevät (valheellisen) nöyrtymisen (sanoen): 'Ei meillä ollut tapana tehdä pahaa.' (Enkelit tulevat vastaamaan): 'Kyllä! Todella, Allah on Kaikkitietävä siitä, mitä teillä oli tapana tehdä. Joten menkää sisään Helvetin porteista asuaksenne siellä ikuisesti, ja todellakin, mikä paha asumispaikka ylimielisille tulee olemaan.'" (Koraani 16:22-29)

Näille ihmisille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Helvetti, sillä he eivät kuuntele järkipuhetta eivätkä välitä varoituksista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Me lähetimme (lähettiläitä) ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) vanhojen ryhmien (yhteisöjen) keskuuteen. Eikä heille koskaan tullut lähettilästä, paitsi että he pilkkasivat häntä. Siksi Me annoimme sen (monijumalaisuuden ja uskottomuuden) mennä mugrimuunien (rikolliset, monijumalaiset, pakanat) sydämiin (sen vuoksi, että he pilkkasivat lähettiläitä). He eivät uskoisi siihen (Koraani); ja (Allahin rangaistuksen) esimerkki muinaisille (jotka eivät uskoneet) on jo tullut näkyviin. Vaikka Me avaisimme heille portin taivaasta ja he nousisivat sinne (koko päivän ajan), he tulisivat varmasti sanomaan (illalla): 'Meidän silmämme ovat (niin kuin) häikäistyt (me emme ole nähneet yhtään enkeliä tai taivasta). Ei, meidät on noiduttu.'" (Koraani 15:10-15)


Allah on Kirjan Suojelija

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Allah, Ylhäinen, puhuu myös Profeetastaan (SAAS) (merkityksen selitys): "Kautta tähden, kun se laskee (tai katoaa). Ei toverinne (Muhammad (SAAS)) ole harhautunut eikä ole väärässä. Eikä hän puhu (omien) halujensa mukaan. Se on vain ilmoitettu Ilmoitus." (Koraani 53:1-4)

Allah on vakuuttanut itse suojelevansa Koraania kaikenlaiselta väärentämiseltä tai muutoksilta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me, se olemme Me, joka olemme lähettäneet alas Dhikrin (eli Koraanin) ja varmasti Me tulemme suojelemaan sitä (väärentämiseltä)." (Koraani 15:9)

Tämä toimii Allahin vakuutuksena kaikille, jotka lukevat Koraania. Allah myös halusi tehdä lausumisen helpoksi profeetta Muhammadille (SAAS) ja seuraavat jakeet selventävät tätä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älä liikuta kieltäsi koskien (Koraania, oi Muhammad (SAAS)) pitääksesi kiirettä sen kanssa. Sen kerääminen ja sen (Koraani) lausumisen kyvyn antaminen sinulle (oi Muhammad (SAAS)) kuuluu Meille. Kun olemme lausuneet sen sinulle (oi Muhammad (SAAS) Gabrielin (AS) kautta), sitten seuraa sen (Koraanin) lausuntaa." (Koraani 75:16-18)

Allah, Ylhäinen, on tehnyt Koraanin lausumisen, ymmärtämisen ja ulkoa oppimisen helpoksi. Eräs islamilaisessa yhteisössä aikojen kuluessa samana pysynyt asia on se, että useat lapset, iältään seitsemästä ikävuodesta kymmeneen ikävuoteen, ovat oppineet koko Koraanin ulkoa. Toinen Koraanin ihmeistä on se, että ympäri maailmaa on ihmisiä, jotka ovat opetelleet koko Koraanin ulkoa, vaikka he eivät edes osaa puhua arabiaa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me olemme todellakin tehneet Koraanin helpoksi ymmärtää ja muistaa; sitten onko ketään, joka muistaa (tai ottaa vastaan varoituksen)?" (Koraani 54:17)

Imaami at-Tabareen rahimähullaah sanoin: "Ei ole kaunopuheisempaa selkeää esitystä, ei syvällisempää viisautta, ei uljaampaa puhetta, ei jalompaa ilmaisua, kuin tämä selkeä esitys ja puhe. Tällä esityksellä yksi mies haastoi ihmiset aikana, jolloin he olivat tunnustettuja mestareita puhetaidossa ja korusanallisuudessa, samoin kuin runoudessa, proosassa, loppusointuisessa proosassa ja ennustamisessa. Hän muutti heidän kuvitelmansa mielettömyydeksi ja osoitti heidän johdonmukaisuutensa riittämättömyyden. Hän irtaantui heidän uskonnostaan ja kutsui heidät kaikki seuraamaan itseään, ottamaan vastaan hänen elämäntehtävänsä, todistamaan totuuden ja vahvistamaan sen, että hän oli heidän Herransa heille lähettämä Lähettiläs. Hän antoi heidän ymmärtää, että osoitus hänen sanomastaan totuudesta ja todiste siitä, että hän oli aito profeetta, oli bäjään (selkeä esitys), hikmä (viisaus) ja furqaan (totuuden ja valheellisuuden erottelija). Nämä hän välitti heille kielellä, joka oli kuten heidän kielensä, puheena, jonka merkitys mukautui heidän puheensa merkityksiin. Sitten hän sanoi heille kaikille, etteivät he olleet kykeneviä tuomaan mitään siihen (edes sen osaan) verrattavaa, minkä hän oli tuonut, eikä heillä ollut voimia tehdä sitä. He kaikki myönsivät kykenemättömyytensä, vapaaehtoisesti tunnustaen totuuden, jonka hän oli tuonut, ja todistivat oman riittämättömyytensä."


Muslimeilla on toinen tiedon lähde ja opetukset, jota kutsutaan Sunnaksi

Sunna tarkoittaa profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen islamiin ja sen lakiin sitoutuneiden kumppaneidensa tapaa, ja se tuli myös selittämään Koraania. Esimerkiksi Koraanissa mainitaan rukous, mutta Sunna osoittaa muslimeille kuinka ja milloin se tulee suorittaa. Profeetta (SAAS) sanoi: "Minulle on annettu Koraani ja sen mukana jotain sen kaltaista." Lause "sen mukana jotain sen kaltaista" viittaa Sunnaan. Allah käski meitä kääntymään näiden kahden perusviitteen puoleen, kun Hän, Ylhäinen, sanoi (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), ja niitä teistä (muslimit), jotka ovat vallassa. Jos olette eri mieltä mistä tahansa asiasta keskenänne, kääntykää Allahin ja Hänen lähettiläänsä (SAAS) puoleen, jos uskotte Allahiin ja Viimeiseen Päivään. Tämä on parempi ja soveliaampi lopulliseen ratkaisuun." (Koraani 4:59)

Kääntyminen Allahin puoleen tarkoittaa kääntymistä Koraanin puoleen ja kääntyminen Lähettilään (SAAS) puoleen tarkoittaa kääntymistä Sunnan puoleen. Islamissa Koraani on lainsäädännön ensisijainen lähde, sitten toinen lähde on Sunna. Koraania tulisi tulkita ensisijaisesti Koraanilla itsellään ja toissijaisesti Sunnalla, sen jälkeen Profeetan kumppaneiden (RAA) sanonnoilla.

Koraanissa on todiste siitä, että sekä Koraani että Sunna ovat Allahilta peräisin eivätkä ole Muhammadin (SAAS) omaa keksintöä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta tähden, kun se laskee (tai katoaa). Ei toverinne (Muhammad (SAAS)) ole harhautunut eikä ole väärässä. Eikä hän puhu (omien) halujensa mukaan. Se on vain ilmoitettu Ilmoitus." (Koraani 53:1-4)

Sanan hädiith (perimätieto) voisi suomentaa puheena tai sanontana, mutta islamilaisessa teologiassa nimi viittaa kertomukseen koskien profeetta Muhammadin (SAAS) tekoja tai puheita, jotka hänen kumppaninsa ovat kertoneet. Profeetan (SAAS) aikana ähäädiithejä ei kirjoitettu muistiin, ne opeteltiin ainoastaan ulkoa sen vuoksi, etteivät ne sekoittuisi Koraanin kanssa. Myöhemmässä vaiheessa, kun useimmat kumppanit osasivat Koraanin ulkoa ja se oli kirjoitettu muistiin, muutama kumppani kirjoitti joitakin ähäädiithejä muistiin. Mutta he olivat poikkeuksia. Jotkut kumppaneiden ajan jälkeen tulleet oppineet keräsivät ähäädiithejä ja yhdistivät ne kirjoiksi, jotta ne eivät hukkuisi, eivätkä totuus ja vääryys sekoittuisi.

Hädiith luokitellaan esimerkiksi:

1. Hädiith näbäwiin, joka tarkoittaa selontekoa profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen islamiin ja sen lakiin sitoutuneiden kumppaneidensa tavasta (Sunna). Ähäädiithien kertomukset profeetta Muhammadista (SAAS) ovat seuraavanlaisia:

 1. Mitä hän sanoi [näissä voimme löytää myös ähäädiithejä, joita kutsutaan nimellä "hädiith qodsii" (pyhät ähäädiith)].
 2. Mitä hän teki.
 3. Mitä hän (hiljaisesti) hyväksyi muiden teoista.
 4. On myös kertomuksia siitä, millainen hän oli (esimerkiksi ulkonäöltään, luonteeltaan ja tavoiltaan).

Seuraavat kertomukset ovat esimerkkejä hädiith näbäwiistä:
Abu 'Abdullah an-Nu'maan, Bashirin poika (RAA) sanoi kuulleensa Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Totisesti sallittu on selvää ja totisesti kielletty on selvää, ja näiden kahden välillä ovat kyseenalaiset asiat, joista moni ihminen ei tiedä. Täten hän, joka välttää kyseenalaisia asioita, on suojellut uskonnollista sitoutumistaan ja kunniaansa, mutta hän, joka lankeaa kyseenalaisiin asioihin, lankeaa siihen, mikä on kiellettyä, kuten paimen, joka laiduntaa pyhäkön ympärillä, ja on uhkaavan lähellä laiduntaa siinä. Totisesti, joka kuninkaalla on pyhäkkö, ja todella Allahin pyhäkkö on Hänen kieltonsa. Todella ruumiissa on lihas, jonka ollessa terve, koko ruumis on terve, ja jonka ollessa sairas, koko ruumis on sairas. Todella, se on sydän." (Al-Bukhari ja Muslim)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikein johdatettujen kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Ähäädiith ovat myös Allahilta, mutta niiden sisältö on kuitenkin ilmaistu Profeetan (SAAS) omien sanojen tai tekojen kautta. Sen sijaan Koraanin tapauksessa enkeli Gabriel (AS) toi sen täsmällisen kieliasun ja merkityksen Profeetalle (SAAS), joka otti sen vastaan ilmoituksena ja sitten ilmoitti sen edelleen saamallaan tavalla.

2. Hädiith Qodsiin: Qodsii tarkoittaa pyhää tai puhdasta. Profeetta Muhammadilta (SAAS) on ilmoituksia, joissa hän kertoo ihmisille, mitä Allah on sanonut (sanoo) tai teki (tekee). Mutta tämä tieto ei ole osa Koraania, vaikka se sisältää sanoja, jotka Allah on antanut ilmoituksena profeetta Muhammadille (SAAS).

Tällaiset kertomukset ovat esimerkkejä hädiith qodsiista:
Abu Huraira (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Allah sanoi: 'Aadamin poika kertoo valheen Minusta, vaikka hänellä ei ole oikeutta tehdä sitä. Hän solvaa Minua, vaikka hänellä ei ole oikeutta tehdä sitä. Mitä tulee siihen, että hän kertoo valheen Minusta, se on hänen sanomisensa, etten Minä tule luomaan häntä uudelleen, kuten loin hänet ensimmäisen kerran. Tosiasiassa ensimmäinen luominen ei ollut helpompi Minulle kuin uusi luominen. Mitä tulee siihen, että hän solvaa minua, se on hänen sanomisensa, että Allah on siittänyt pojan, vaikka Minä olen Yksi, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Minä en siitä, enkä Minä ole syntynyt, eikä ole ketään Minun kaltaistani.'" (Al-Bukhari)

Abu Dharr al-Ghifari (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) kertoneen Herraltaan (olkoon Hän ylistetty): "Oi palvelijani, olen kieltänyt sorron itseltäni ja tehnyt sen kielletyksi teidän keskuudessanne, joten älkää sortako toinen toistanne.
Oi palvelijani, kaikki te olette eksyksissä, paitsi ne, joita Minä olen johdattanut, joten etsikää johdatusta Minulta ja Minä tulen johdattamaan teitä.
Oi palvelijani, kaikki te olette nälkäisiä, paitsi ne, jotka Minä olen ravinnut, joten etsikää ravintoa Minulta ja Minä ravitsen teitä.
Oi palvelijani, kaikki te olette alastomia, paitsi ne, jotka Minä olen vaatettanut, joten etsikää vaatetusta Minulta ja Minä vaatetan teidät.
Oi palvelijani, te teette syntiä öin ja päivin, ja Minä annan anteeksi kaikki synnit, joten etsikää anteeksiantamusta Minulta ja Minä tulen antamaan teille anteeksi.
Oi palvelijani, te ette tule tuottamaan Minulle vahinkoa, jotta vahingoittaisitte Minua, ettekä te tule tuottamaan Minulle hyötyä, jotta hyödyttäisitte Minua.
Oi palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, niin ihmiset kuin ginnitkin, olisi yhtä hurskas kuin teistä kaikkein hurskaimman miehen sydän, ei se lisäisi mitään Minun Valtakuntaani.
Oi palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, niin ihmiset kuin ginnitkin, olisi yhtä ilkeä kuin teistä kaikkein ilkeimmän miehen sydän, ei se vähentäisi mitään Minun Valtakunnastani.
Oi palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, niin ihmiset kuin ginnitkin, nousisivat yhteen paikkaan ja esittäisivät Minulle pyynnön, ja vaikka antaisin kaikille, mitä he pyysivät, ei se vähentäisi siitä, mitä Minulla on, yhtään enempää kuin neula vähentää merta, jos se kastetaan siihen.
Oi palvelijani, vain tekonne Minä lasken teille ja sitten palkitsen teidät niistä, joten hän, joka löytää hyvää (Tuonpuoleisessa), ylistäköön Allahia ja hän, joka löytää jotain muuta, älköön syyttäkö ketään paitsi itseään."
(Muslim)


Pääerot Koraanin ja hädiith qodsiin välillä:

  Koraanin tarkka sanamuoto on Allahilta, kun taas hädiith qodsiin sanamuoto on profeetta Muhammadin (SAAS) antama.

  Ainoastaan enkeli Gabriel (AS) on tuonut Koraanin Muhammadille (SAAS), kun taas hädiith qodsii on voinut tulla innoituksena muulla tavoin, esimerkiksi unessa.

  Koraani on jäljittelemätön ja ainutlaatuinen, kun taas hädiith qodsii ei ole.

  Lukuisat ihmiset ovat jättäneet Koraanin perinnöksi jälkipolville, kun taas hädiith qodsii saattaa olla siirtynyt jälkipolville vain muutaman tai jopa yhden henkilön kautta.

  Hädiith qodsii voidaan luokitella erittäin luotettavaksi (sahiih), luotettavaksi (häsän) tai jopa heikoksi (da'if). Mistään Koraanin jakeista ei ole vastaavanlaisia epäilyksiä.

  Eräs toinen seikka on se, ettei hädiith qodsiia tai hädiith näbäwiiä voi lukea rukouksessa.

  Koraani sisältää haasteen uskottomille (tuottaa yksi samanlainen suura), ja se on ikuinen ihme. Hädiith qodsii ei sisällä haastetta eikä se ole ihme.

  Vuosittain ramädaan-kuukauden aikana Profeetta (SAAS) lausui Koraanin enkeli Gabrielille (AS). Sinä vuonna, jona hän kuoli, hän lausui Koraanin kahdesti. Tätä ei tehty ähäädiithien tapauksessa.

Hädiith koostuu kahdesta osasta: mätn (teksti) ja isnääd (kertojien ketju). Teksti saattaa vaikuttaa loogiselta ja järkevältä, mutta se tarvitsee luotettavan kertojien ketjun ollakseen hyväksyttävä. 'Abdullah ibn al-Mubaarak (k. 181 AH) rahimähullaah, yksi imaami al-Bukharin rahimähullaah maineikkaista opettajista, sanoi: "Isnääd on osa uskontoa. Jos isnäädiä ei olisi ollut, jokainen, joka olisi halunnut, olisi voinut sanoa mitä hän haluaa."

Profeetan (SAAS) elinaikana ja hänen kuolemansa jälkeen hänen kumppaneillaan (sahääbä) oli tapana viitata häneen suoraan, kun he lainasivat hänen sanontojaan. Seuraajat (ät-tääbi'uun) seurasivat esimerkkiä; joillakin heistä oli tapana lainata Profeettaa (SAAS) kumppaneiden kautta, kun taas toiset jättivät väliin välissä olevan lähteen – sellaista hädiithiä kutsuttiin myöhemmin mursäl–nimellä. Havaittiin, että puuttuva linkki seuraajan ja Profeetan (SAAS) välissä saattoi olla yksi henkilö, esimerkiksi kumppani, tai kaksi ihmistä, jolloin ylimääräinen ihminen oli vanhempi seuraaja, joka oli kuullut hädiithin kumppanilta. Tämä on esimerkki siitä, kuinka kertojien ketjun varmistamisen tarve ilmeni; imaami Malik (k. 179 AH) rahimähullaah sanoi: "Ensimmäinen, joka käytti kertojien ketjua, oli ibn az-Zuhri." (Az-Zuhri rahimähullaah kuoli vuonna 124 AH.)

Toinen, tärkeämpi syy, oli ähäädiithien tahallinen väärentäminen, mitä muslimien keskuuteen ilmestyneet eri lahkot tekivät tukeakseen omia näkökantojaan. Ibn Sirin (k. 110 AH) rahimähullaah, seuraaja, sanoi: "He eivät kysyneet kertojien ketjusta. Mutta kun hankaluudet ilmaantuivat, he sanoivat: Nimeä meille miehesi. Joten ähl-us-Sunnän (Sunnaan kuuluvien ihmisten) kertomukset hyväksyttiin, kun taas ähl-ul-bidä'n (uudistuksiin kuuluvien ihmisten) kertomuksia ei hyväksytty."

Sen vuoksi näinä päivinä meille on todella tärkeää seurata Allahin Kirjaa ja Hänen profeettansa (SAAS) Sunnaa oikeamielisten seuraajien ymmärtämällä tavalla (äs-säläf-us-saalih: kumppanit, seuraajat, heitä seuranneet seuraajat sekä heidän jalanjälkiään seuranneet myöhemmät sukupolvet). Eikä meidän tule olla kiihkomielisiä joidenkin ihmisten suhteen, jotka pyrkivät huijaamaan tavallisia ihmisiä uudistuksillaan (uskonnossa), yrittäen saada ihmiset ymmärtämään, että nämä uudistukset kuuluvat uskontoon! Mikäli joku haluaa olla kiihkomielinen, Allah ja Hänen profeettansa (SAAS) ovat sen arvoisia enemmän kuin muut. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS) ihmiskunnalle): Jos (todella) rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua (ottakaa vastaan islamilainen yksijumalaisuus, seuratkaa Koraania ja Sunnaa), Allah tulee rakastamaan teitä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 3:31)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikein johdatettujen kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Ibn al-Jawzee lainaa kirjassaan "Tälbiis Ibliis" (Ibliisiksen pukeminen) imaami al-Awza'ita, joka sanoi: "Rajoita itsesi kärsivällisesti Sunnaan, äläkä mene yli asemien, joita sahääbä (kumppanit) pitivät; pidä heidän asemansa ja vältä mitä he välttivät. Ota oikeamielisten edeltäjien tie, sillä totisesti, mikä oli riittävää heille, on riittävää sinulle."

Ei ole riittävä tekosyy olla seuraamatta äs-säläf-us-saalihin metodologiaa, koska muslimiummässä (yhteisössä) on suuria erimielisyyksiä ja useita lahkoja. Henkilö ei voi sanoa: "Minulle riittää rukoileminen viisi kertaa päivässä." Allah (SWT) näyttää meille useissa kohdissa Kirjaansa, mikä on oikea tie, joka johtaa meidät Taivaaseen, ja Hän on varoittanut meitä Saatanan teistä, jotka johtavat Helvettiin. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Myös Profeetta (SAAS) ilmoitti meille Sunnassaan yksityiskohtaisesti siitä lahkosta, joka säästyy. 'Awf ibn Malik (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Juutalaiset jakaantuivat 71 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 70 tulee menemään Helvettiin. Nasaretilaiset jakaantuivat 72 lahkoon: 71 tulee menemään Helvettiin ja yksi tulee menemään Paratiisiin. Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, minun ummäni (yhteisöni) tulee jakautumaan 73 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 72 tulee menemään Helvettiin." Sanottiin: "Oi Allahin lähettiläs, keitä he (Paratiisin ihmiset) tulevat olemaan?" Hän vastasi: "Äl-gämää'ä." 'Awf ibn Malik on ainoa, joka on kertonut tämän hädiithin, ja sen isnääd (kertojien ketju) on hyväksyttävä. Sheikki Nasir ad-Din al-Albaani rahimähullaah luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Sahiih äl-Gäämi' äs-Saghiir. Tämän kertomuksen 'Awf ibn Malikilta ovat kertoneet myös ibn Maaja, ibn Abi 'Asim kirjassaan äs-Sunnä ja al-Laalikaa‘ee kirjassaan Sharh-us-Sunnä.

Toisessa hädiithissä Profeetta (SAAS) selitti, mitä gämää'ällä tarkoitetaan: "…Se on se, joka tulee seuraamaan sitä tietä, jota minä ja kumppanini (äs-sahääbä) seuraamme nyt." (Luotettava, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut)

Jos henkilö haluaa pelastua uudistuksista uskonnossa, hänen tulee seurata äs-säläf-us-saalihin metodologiaa ja etsiä tietoa. Jos joku tulee kertomaan meille asioista koskien uskontoa, meidän tulee kysyä: "Mikä on todisteesi?" Vastaukseksi meidän tulee odottaa, "Allah sanoo…" tai "Profeetta (SAAS) sanoo…", ja nämä sanonnat tulee ymmärtää äs-säläf-us-saalihin ymmärryksen mukaisesti. On tärkeää, että pidämme varamme, keneltä opimme uskontomme.


Hädiithin luokitus: Viite tietyn lähteen mukaan

Seuraavat ähäädiithien päätyypit ovat tärkeitä:

  Märfuu' – "ylevä": Kertomus Profeetalta (SAAS), jonka kertoja (oli hän sitten kumppani, seuraaja tai muu) sanoo: "Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi…" Esimerkiksi Sahiih al-Bukharin ensimmäinen hädiith kuuluu näin: Al-Bukhari rahimähullaah – al-Humaidi 'Abdullah ibn az-Zubair rahimähullaah – Sufyan rahimähullaah – Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimähullaah – Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi rahimähullaah – 'Alqama ibn Waqqas al-Laithi rahimähullaah, joka sanoi: Kuulin 'Umar ibn al-Khattabin (RAA) sanoneen hän ollessaan puhujakorokkeella: "Kuulin Allahin lähettilään (SAAS) sanovan: 'Tekojen palkkio riippuu niiden aikomuksesta, ja jokainen henkilö saa palkkionsa sen mukaan, mitä hän on aikonut; joten hän, joka muutti maallisen hyödyn vuoksi tai mennäkseen naimisiin naisen kanssa, hänen muuttonsa oli sille, minkä vuoksi hän muutti.'"

  Mäuqoof – "pysähtynyt": Vain kumppanin kertomus eli hänen oma selostuksensa; esimerkiksi al-Bukhari kertoo kirjassaan Sahiih, Perinnön kirjassa (Kitääb-ul-Färaa‘id), että Abu Bakr (RAA), ibn 'Abbaas (RAA) ja ibn az-Zubair (RAA) sanoivat: "Isoisää kohdellaan kuten isää." Pitäisi huomioida, että jotkut ilmaisut joita kumppanit käyttivät yleisesti, tekee hädiithistä, vaikka se olisikin päällisin puolin katsottuna mäuqoof, käytännöllisesti katsoen märfuu'n, esimerkiksi seuraava:

  "Meitä määrättiin…"
  "Meitä kiellettiin…"
  "Meillä oli tapana…"
  "Meillä oli tapana sanoa/tehdä…kun Allahin lähettiläs (SAAS) oli keskuudessamme."
  "Meillä ei ollut tapana välittää siitä ja siitä…"
  "Oli tapana sanoa…"
  "Kuuluu Sunnaan…"
  "Se ilmoitettiin seuraavanlaisissa olosuhteissa…", puhuttaessa Koraanin jakeesta.

  Mäqtoo' – "katkennut": Seuraajan kertomus, esimerkiksi Muslim kertoo Sahiih–kirjansa johdannossa, että ibn Sirin (k. 110 AH) rahimähullaah sanoi: "Tämä tieto (hädiith) on uskonto, joten olkaa varovaisia keneltä otatte uskontonne."

  Mursäl – "kiireinen": Linkki seuraajan ja Profeetan (SAAS) väliltä puuttuu, esimerkiksi kun seuraaja sanoo: "Profeetta sanoi…"

Kunkin edellä mainitun hädiith-tyypin luotettavuus riippuu muista tekijöistä, kuten kertojien luotettavuudesta, ketjun luonteesta heidän keskuudessaan ja niin edelleen. Kuitenkin yllä mainittu jaottelu on erittäin hyödyllinen, sillä sen kautta Profeetan (SAAS) sanomiset voidaan erottaa välittömästi kumppaneiden ja seuraajien sanomisista; tämä auttaa varsinkin oikeustieteen (fiqh) asioista keskusteltaessa.

Imaami Malikin rahimähullaah Muwätta‘, yksi aikaisista hädiith–kokoelmista, sisältää suhteessa saman määrän mäqtoo' ja mursäl ähäädiithejä. Abu Bakr al-Abharin (k. 375 AH) rahimähullaah mukaan, äl-Muwätta‘ sisältää seuraavanlaisia ähäädiithejä:

  600 märfuu' hädiith
  613 mäuqoof hädiith
  285 mäqtoo' hädiithiä, ja
  228 mursäl hädiithiä; yhteensä 1726 hädiithiä.

Muissa kokoelmissa, kuten ibn Abi Shaibahin (k. 235 AH) rahimähullaah Musannäfissä, 'Abd al-Razzaqin (k. 211 AH) rahimähullaah Musannäfissä, ja ibn Jaririn (k. 310 AH) rahimähullaah, ibn Abi Hatimin (k. 327 AH) rahimähullaah ja ibn al-Mundhirin (k. 319 AH) rahimähullaah Täfääsiireissä, on suhteellisesti enemmän mäuqoof ja mäqtoo' ähäädiithejä.

Tieteellisten kanavien kautta vahvistetulla Sunnalla on tärkeä merkitys islamilaisessa laissa. Ähäädiithien oppineet tietävät niiden kertojien ketjun ja kertojien taustansa. Siitä sai alkunsa uusi tiedon haara, joka käsittelee jokaisen ähäädiithejä kertoneiden henkilöiden elämänkertoja aina kumppaneista nykypäivään saakka. Ähäädiithien oikeellisuus on riippuvainen ainoastaan siitä, onko se yhtäpitävä Koraanin kanssa. Niiden luokitus taas on riippuvainen kertojien ketjun luotettavuudesta. Se, mikä tekee ähäädiithien luotettavuudesta vielä enemmän huolenpidon kohteen, on profeetta Muhammadin (SAAS) ikuinen käsky, jonka mukaan muslimien tulee olla varovaisia kertoessaan ähäädiithejä häneltä. 'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Välittäkää (opetukseni) ihmisille, vaikka se olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu teille), sillä sen tekeminen ei ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, tulee varmasti ottamaan paikkansa (Helvetin) tulesta." (Al-Bukhari)

Tämä Profeetan (SAAS) antama varoitus oli riittävä kumppaneille, jotta he olivat erittäin huolellisia kertoessaan kertomuksia Profeetalta (SAAS). Ähäädiithien muslimioppineet ovat ponnistelleet paljon ja nähneet paljon vaivaa säilyttääkseen Profeetan (SAAS) perimätiedon täsmällisyyden. Täten näemme, että oppineiden ponnistelu turvaa Sunnaa (heidän sääntöjään kutsutaan ähäädiithien tieteeksi), ja mikäli heikkoja tai väärennettyjä ähäädiithejä ilmaantuu, he osoittavat ne, jotta ihmiset osaisivat varoa niitä. Sen sijaan Koraani ei tarvitse oppineita varjelemaan sitä, sillä Allah itse suojelee sitä.

Muhammadin (SAAS) kumppaneista eniten ähäädiithejä ovat kertoneet:

  Abu Huraira (RAA), joka kertoi 5374 hädiithiä.
  Ibn 'Umar (RAA), joka kertoi 2630 hädiithiä.
  Anas ibn Malik (RAA) (k. 91 AH), joka kertoi 2286 hädiithiä.
  'Aisha (RAA), joka kertoi 2210 hädiithiä.
  Ibn 'Abbaas (RAA) (k. 68 AH), joka kertoi 1660 hädiithiä.
  Jabir ibn 'Abdullah (RAA), joka kertoi 1540 hädiithiä.


Milloin hädiith on luotettava?

Mikäli hädiithin kaikki kertojien ketjussa olevat henkilöt täyttävät seuraavat ehdot, hädiith luokitellaan erittäin luotettavaksi.

 1. Kaikki kertojat tunnetaan totuudellisina.
 2. Kaikilla kertojilla on hyvä muisti tai he ovat kirjoittaneet hädiithin muistiin.
 3. Jokaisen on täytynyt tavata henkilö, jolta hän kertoo hädiithin.

Kaikkein luotettavin hädiith-kokoelma on Sahiih al-Bukhari ja seuraavaksi luotettavin on Sahiih Muslim. Hädiith-kirjat on nimetty niiden kokoajien mukaan; esimerkiksi Sahiih al-Bukhari on imaami al-Bukharin rahimähullaah erittäin luotettava hädiith-kokoelma.

Kaikkein tunnetuimmat hädiith-kirjat ovat nimeltään "Kuusi erittäin luotettavaa" (äs-Sehääh-us-Sittä):

 1. imaami al-Bukharin (194-256 AH) Sahiih al-Bukhari, jossa on 2761 hädiithiä (jos ei lasketa toistettuja ähäädiithejä)
 2. imaami Muslimin (206-261 AH) Sahiih Muslim
 3. imaami Abu Dawudin (202-275 AH) Sunän Abu Dawud
 4. imaami at-Tirmidhin (209-279 AH) Sunän at-Tirmidhi
 5. imaami an-Nasaa‘een (215-303 AH) Sunän an-Nasaa‘ee
 6. imaami ibn Maajan (207-275 AH) Sunän ibn Maaja

Vanhin meidän päiviimme säilynyt hädiith-kokoelma on imaami Malikin (93-179 AH) Muwätta‘ ja suurin hädiith-kokoelma on imaami Ahmadin (164-241 AH) Musnäd.


Milloin hädiith on heikko?

Mikäli jonkun kertojien ketjussa olevista henkilöistä tiedetään omanneen jonkun seuraavista vioista, hädiith luokitellaan heikoksi.

 1. Jos tiedetään, että joku oli valehtelija.
 2. Jos tiedetään, että jollakin oli huono muisti.
 3. Jos jostakin tiedetään, ettei hän ole tavannut henkilöä, jolta hänen pitäisi kertoa hädiith.

Yksi tärkeimmistä asioista islamissa on uudistusten välttäminen uskonnossa. Koska vain Allahilla ja Hänen lähettiläällään (SAAS) on oikeus säätää lakeja islamin shärii'ään (lakiin), pitää jokainen uskontoon tehty uudistus hylätä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mutta jos he eivät vastaa sinulle, tiedä sitten, että he seuraavat vain omia halujaan. Kukapa olisi mennyt enemmän harhaan kuin hän, joka seuraa omia halujaan, ilman johdatusta Allahilta? Totisesti, Allah ei johdata väärintekijöitä." (Koraani 28:50)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Varoitan teitä uusista keksinnöistä (uskonnossa), ja jokainen uusi keksintö on uudistus, ja jokainen uudistus on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin." (An-Nasaa‘ee)

On joitakin muslimeja, joiden käyttäytyminen eroaa Koraanin ja Sunnan opetuksista. Tämä johtuu siitä, että (yksi tai useampi alla mainituista):

  He jättävät Koraanin ja Sunnan, tai toisen niistä, huomiotta ja seuraavat vain omia turhia mielihalujaan!

  He väittävät seuraavansa Koraania ja Sunnaa tai toista niistä, mutta todellisuudessa he soveltavat vain niitä asioita, jotka sopivat heidän mielitekoihinsa ja joista heille on hyötyä, ja he jättävät tekemättä sen, mikä ei sovi heille!

  He tekevät oppineiden työn, Koraanin ja Sunnan selittämisen tarpeettomaksi, ja tyytyvät omiin selityksiinsä ja uudistuksiin!

  He ymmärtävät Koraanin ja Sunnan, kuten ne tulisi ymmärtää, mutta eivät sovella tätä tietoa käytännön elämäänsä. Kuitenkin he nauttivat siitä, että he soveltavat sitä muihin ihmisiin!

Siksi on tärkeää mainita eräs ajatus: "Ihmiset tunnetaan totuudesta, eikä totuutta ihmisistä." Joten hänestä, joka soveltaa totuutta itseensä ja omaan elämäänsä, me sanomme: "Kuinka hyvä ihminen hän onkaan!" Sen sijaan hänestä, joka väittää omaavansa totuuden, mutta ei sovella sitä itseensä, me sanomme: "Miesparka, parantakoon ja johdattakoon Allah häntä!"

Ei ole viisasta tuomita totuutta ihmisten mukaan. Sen sijaan, että uskonto tuomittaisiin sen seuraajien perusteella, sitä pitäisi arvioida sen kirjoitusten perusteella. Asian selventämiseksi annamme erään esimerkin. Luokassa on joitakin oppilaita, jotka ovat laiskoja, velttoja ja toimettomia, kun taas muut ovat työteliäitä, uutteria ja hellittämättömiä. Joten onko loogista, että ahkerat oppilaat hylkäävät opettajan ja opetukset sen vuoksi, että on olemassa saamattomia oppilaita, tai jopa epäilevät opetuksen luotettavuutta tai aliarvioivat sitä samasta syystä! Joten voimme kuvitella, että tämä elämä on tuo luokkahuone, ja kaikki ihmiset ovat sen opiskelijoita - heidän joukossaan on hyviä ja huonoja. Silloin emme voi paeta koetta, jonka Allah on asettanut luoduilleen sanomalla: "Oi Allah! Katso nyt näitä ihmisiä, kuinka he käyttäytyvät, entäpä toiset, millaisia he ovat!" Tällaista tekosyytä ei tulla hyväksymään, sillä Allah kysyy jokaiselta vain hänen omista teoistaan; keneltäkään ei tulla kysymään toisista eikä heidän käyttäytymisestään. Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Etsisinkö muuta herraa kuin Allahia, vaikka Hän on kaikkien asioiden Herra? Yksikään henkilö ei ansaitse yhtään (syntiä) paitsi (ainoastaan) itseään vastaan, eikä yksikään taakan kantaja tule kantamaan toisen taakkaa. Sitten Herranne luokse on teidän paluunne, joten Hän tulee kertomaan teille missä te olette olleet eri mieltä.' Se on Hän, joka on tehnyt teidät sukupolviksi, jotka tulevat sukupolvien jälkeen, korvaten toinen toisensa maassa. Hän on nostanut teidät arvoasemissa, jotkut toisten yläpuolelle, että Hän saattaisi koetella teitä siinä, mitä Hän on antanut teille. Varmasti sinun Herrasi on Nopea rangaistuksessa, ja epäilemättä Hän on Anteeksiantava, Armahtava." (Koraani 6:164-165)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Jokainen, joka menee oikeaan, sitten hän menee oikeaan vain omaksi hyödykseen. Jokainen, joka menee harhaan, sitten hän menee harhaan omaksi häviökseen. Yksikään kuorman painama ei voi kantaa toisen kuormaa. Emmekä Me koskaan rankaise ennen kuin Me olemme lähettäneet lähettilään (antamaan varoituksen)." (Koraani 17:15)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin, Allahin lähettiläässä (Muhammad (SAAS)) teillä on hyvä esikuva hänelle, joka toivoo (tapaamista) Allahin (kanssa) ja Viimeistä Päivää, sekä muistaa Allahia paljon." (Koraani 33:21)

Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Olen jättänyt jälkeeni kaksi asiaa, jos pidätte niistä kiinni, ette koskaan mene harhaan. Ne ovat Allahin Kirja ja minun Sunnani." (Al-Haakim)

Hän (SAAS) sanoi myös: "Ei ole mitään, mikä vie teidät lähemmäs Paratiisia kuin se, mitä olen ilmaissut teille, eikä ole mitään, mikä vie teidät lähemmäs Helvettiä kuin se, mistä olen teitä varoittanut." (Musnäd ash-Shafi'i). Joten Profeetta (SAAS) täytti täydellisesti sen luottamuksen, jonka Allah oli asettanut hänelle.


Igmää' (konsensus)

Konsensus (yksimielisyys) on islamilaisten oppineiden kokouksen mielipide, joka koskee elämän asioita, joihin ei ole selkeää todistetta Koraanista tai Sunnasta, joten oppineet tekevät niitä vastaavan fätwään (neuvovan päätöksen) perustuen Koraaniin ja Sunnaan.

Jos joku päivä muodostetaan suuri korkea-arvoisten muslimioppineiden neuvosto, johon osallistuu jäseniä kaikkialta muslimimaailmasta, ja sillä on jokavuotinen kokous, jossa se ottaa tarkasteltavaksi tapauksia ja tilanteita, jotka on annettu sille, silloin tämän neuvoston tekemillä päätöksillä on konsensuksen asema.

Profeetan (SAAS) on kerrottu sanoneen: "Minun kansakuntani ei koskaan tule olemaan yhtä mieltä jostain, joka on väärin." (At-Tirmidhi ja al-Haakim). Tämä ei tarkoita, että jokaisen henkilön muslimiyhteisössä tulee olla samaa mieltä jostakin asiasta, jotta konsensus (yksimielisyys) tapahtuisi. Se tarkoittaa, että tietyn ajan oppineet tulevat yksimielisesti tiettyyn johtopäätökseen. Jos näin tapahtuu, silloin heidän päätöksensä ei voi olla väärä.


Loppusanat

Pyydämme Allahia tekemään meistä niitä, jotka seuraavat Suoraa tietä, eikä niitä, jotka keksivät itselleen uudistuksien teitä, ja jotka vastustavat Allahin Kirjaa ja tuhoavat Hänen profeettansa (SAAS) Sunnan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Pyydämme myös, ettei Hän (TWT) laita meitä niiden joukkoon, jotka saavat mustat kasvot Tuonpuoleisessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älkää olko kuten ne, jotka jakautuivat ja olivat eri mieltä keskenään sen jälkeen kun selkeät todisteet olivat tulleet heille. Ne ovat niitä, joille on kamala kärsimys. Päivänä (Ylösnousemuksen päivänä) kun jotkut kasvot tulevat valkoisiksi ja jotkut kasvot tulevat mustiksi; mitä tulee heihin, joiden kasvot tulevat mustiksi, (heille tullaan sanomaan): 'Hylkäsittekö uskon sen jälkeen kun olitte ottaneet sen vastaan? Sitten maistakaa kärsimystä (Helvetissä) uskon hylkäämisen vuoksi.' Ne, joiden kasvot tulevat valkoisiksi, he tulevat olemaan Allahin Armossa (Paratiisissa), siellä he tulevat asumaan ikuisesti." (Koraani 3:105-107)

Pyydämme, ettei Hän (TWT) anna meidän olla niidenkään joukossa, jotka luulevat tekevänsä hyvää (uudistuksiensa kanssa ja johtaen ihmisiä harhaan totuudesta). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kerrommeko teille suurimmat häviäjät (heidän) tekojensa suhteen? Ne, joiden vaivannäkö on mennyt hukkaan tässä elämässä, kun he luulivat hankkivansa hyvää teoillaan. He ovat niitä, jotka kieltävät heidän Herransa jakeet ja tunnusmerkit sekä Hänen tapaamisensa (Tuonpuoleisessa). Joten heidän työnsä ovat turhia, ja Ylösnousemuksen päivänä Me emme anna heille mitään painoa. Se tulee olemaan heidän palkkionsa, Helvetti; koska he eivät uskoneet ja ottivat Minun jakeeni ja tunnusmerkkini sekä Minun lähettilääni pilana ja pilkkana." (Koraani 18:103-106)

Pyydämme Häntä näyttämään meille totuuden ja auttamaan meitä seuraamaan sitä, ja osoittamaan meille mikä on väärää ja auttamaan meitä välttämään sitä, ja pyydämme Häneltä myös, ettemme olisi niiden joukossa, joista Hän, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Kun heille sanotaan: 'Seuraa, mitä Allah on lähettänyt alas.' He sanovat: 'Ei! Me seuraamme sitä, mitä näimme isiemme seuraavan.' (Tekisivätkö he sen) vaikka heidän isänsä eivät ymmärtäneet mitään eivätkä he olleet johdatettuja? Esimerkki niistä, jotka eivät usko, on kuin hän, joka huutaa (lammaslaumalle), joka ei kuule mitään, mutta huutaa ja itkee. (He ovat) kuuroja, tyhmiä ja sokeita. Joten he eivät ymmärrä." (Koraani 2:170-171)


Viitteet:

  "Interpretation of the Meanings of the Noble Qur‘ân" (Jalon Koraanin merkityksien selitykset), kääntäjät Dr. Muhammad Muhsin Khan ja Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali

  "The Holy Qur‘ân, English translation of the meanings and the Commentary" (Pyhän Koraanin merkitys englannin kielellä ja selitykset), kääntänyt Yusuf Ali

  "Sahiih al-Bukhari" (englanninkielinen käännös)

  "Fiqh-us-Sunnä", kirjoittanut Sayyid Sabiq (englanninkielinen käännös)

  "Rijääd-os-Saalihiin" (Hurskaiden Paratiisi) imaami Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimähullaah (englanninkielinen käännös)

  "An-Nawawi's Forty hadiith" (an-Nawawin neljäkymmentä hädiithiä) imaami Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimähullaah (englanninkielinen käännös)

  "Koraanin tieteiden tutkimukset", kirjoittanut Manna'a al-Qattaan (arabian kielellä)

  "'Uluum-ul-Qor‘ään" An introduction to the sciences of the Qur‘aan (Johdanto Koraanin tieteisiin), kirjoittanut Ahmad von Denffer


Julkaistu tiistaina 21. shä'bään-kuukautta 1420/30. marraskuuta 1999Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille