Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Viattomuus

 Artikkelin on koonnut lopussa mainituista viitteistä Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

Viattomuus viittaa siihen tilaan, jossa kaikki Jumalan orjat on luotu; vapaana epäuskosta ja omaten luonnollisen taipumuksen ainoastaan Allahin palvontaan. Lisäksi tätä asiaa voidaan tähdentää tunnetulla sanonnalla, jonka mukaan joku on "viaton kuin vastasyntynyt lapsi"!

Islamin mukaan ihminen ei synny kantaen "perisyntiä", sen sijaan hän syntyy puhtaana ja synnittömänä, ja hänet on asetettu Jumalan sijaishallitsijaksi maahan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Etsisinkö muuta herraa kuin Allahia, vaikka Hän on kaikkien asioiden Herra? Yksikään henkilö ei ansaitse yhtään (syntiä) paitsi (ainoastaan) itseään vastaan, eikä yksikään taakan kantaja tule kantamaan toisen taakkaa. Sitten Herranne luokse on teidän paluunne, joten Hän tulee kertomaan teille missä te olette olleet eri mieltä.' Se on Hän, joka on tehnyt teidät sukupolviksi, jotka tulevat sukupolvien jälkeen, korvaten toinen toisensa maassa. Hän on nostanut teidät arvoasemissa, jotkut toisten yläpuolelle, että Hän saattaisi koetella teitä siinä, mitä Hän on antanut teille. Varmasti sinun Herrasi on Nopea rangaistuksessa, ja epäilemättä Hän on Anteeksiantava, Armahtava." (Koraani 6:164–165)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän (Allah), joka on tehnyt teistä seuraajia sukupolvi toisensa jälkeen maassa, joten jokainen, joka ei usko (islamilaiseen yksijumalaisuuteen), hänen päällään tulee olemaan hänen epäuskonsa. Eikä epäuskovien epäusko lisää mitään paitsi heidän Herransa vihaa. Eikä epäuskovien epäusko lisää mitään paitsi häviötä." (Koraani 35:39)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Maailma on ihana ja vihreä (houkutteleva) ja totisesti Allah aikoo asettaa teidät sijaishallitsijoiksi siihen nähdäkseen kuinka te käyttäydytte…" (Muslim)


Usko on ihmisten synnynnäinen luonteenpiirre

Jokainen lapsi syntyy äl-fitrassa, synnynnäisessä taipumuksessa hyveeseen, tietoon ja hyvyyteen. Islam on alkuperäinen uskonto (äd-diin-ul-häniif), joka pyrkii palauttamaan ihmisen hänen alkuperäiseen, todelliseen luontoonsa, jossa hän on sopusoinnussa muiden luotujen kanssa. Tässä luonnossa hän on innoitettu tekemään hyvää ja hän vahvistaa Jumalan ykseyden. Abu Huraira (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Jokainen lapsi syntyy äl-fitrassa (todellisessa uskossa eli palvoen Allahia Yksin), mutta hänen vanhempansa käännyttävät hänet juutalaisuuteen, nasaretilaisten uskoon tai tulen tai auringon palvontaan, kuten eläin tuottaa täydellisen nuoren eläimen. Huomaatko sen olevan runneltu?" Sitten Abu Huraira (RAA) lausui jakeen (merkityksen selitys): "Joten aseta sinä (oi Muhammad (SAAS)) kasvosi kohti häniif (puhtaan islamilaisen yksijumalaisuuden) uskontoa. Allahin fitra (Allahin islamilainen yksijumalaisuus), jolla Hän on luonut ihmiskunnan. Älä anna olla mitään muutosta khalq-illäähissä (Allahin uskonto - islamilainen yksijumalaisuus): se on suora uskonto, mutta useimmat ihmiset eivät tiedä." (Koraani 30:30) (Al-Bukhari)

Aadamin poikien keskuudessa tapahtuvat rikokset, moraalittomuuden leviäminen ja epäuskon tekojen tekeminen ovat Saatanan töitä ihmisten kääntämiseksi pois oikeasta uskonnosta ja heidän turmelemisekseen. Ensimmäisen kerran Saatana onnistui saamaan ihmiset palvomaan epäjumalia Allahin lisäksi, kun kansansa rakastamat oikeamieliset miehet Nooan (AS) kansasta kuolivat. Joten Saatana kuiskasi heidän kansalleen, että heidän tulisi tehdä patsaita näistä miehistä ja kutsua noita patsaita heidän nimillään, niin että ne saattaisivat muistuttaa heitä ja täten he seuraisivat heidän oikeamielistä käytöstään. Sitten Saatana ehdotti seuraavalle sukupolvelle, että heidän tulisi palvoa näitä epäjumalankuvia Allahin (SWT) rinnalla ja hän kuiskasi heille, että heidän esi-isänsä olivat tehneet niin! Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi: "Todellakin, nämä viisi olivat oikeamielisten miesten nimiä Nooan kansasta. Kun nämä kuolivat, Saatana kuiskasi heidän kansalleen, että heidän tulisi tehdä patsaita näistä ja laittaa nämä patsaat kokoontumispaikkoihinsa muistutukseksi näistä. Joten he tekivät tämän. Kuitenkaan kukaan heistä ei palvonut näitä patsaita, kunnes he (patsaiden alkuunpanijat) kuolivat ja patsaiden tarkoitus unohtui. Sitten (seuraava sukupolvi) alkoi palvoa niitä." (Al-Bukhari)

Täten Allah (SWT) lähetti ensimmäisen lähettiläänsä, Nooan (AS), joka käski kansaansa palvomaan Allahia Yksin, mutta vain muutama vastasi hänen kutsuunsa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Me lähetimme Nooan hänen kansalleen (sanoen): 'Varoita kansaasi ennen kuin heille tulee tuskallinen kärsimys.' Hän sanoi: 'Oi kansani! Totisesti, olen selkeä varoittaja teille, että teidän tulisi palvoa Allahia (Yksin), pelätä Häntä (olla kuuliaisia Hänelle), ja totella minua. Hän (Allah) tulee antamaan teille anteeksi teidän syntinne ja antamaan teille armonaikaa määrätyksi ajanjaksoksi. Totisesti kun Allahin aika tulee, sitä ei voi viivyttää, jos te vain tietäisitte.' Hän sanoi: 'Oi Herrani! Totisesti olen kutsunut kansaani öin ja päivin (salassa ja avoimesti, että he ottaisivat vastaan islamilaisen yksijumalaisuuden opin). Mutta kutsumiseni ei lisännyt mitään, paitsi (heidän) pakenemistaan (totuudesta). Totisesti joka kerta kun kutsuin heitä, että Sinä saattaisit antaa heille anteeksi, he työnsivät sormet korviinsa, peittivät itsensä vaatteillaan, ja olivat itsepintaisia (kieltäytymisessään), ja paisuivat ylpeydestä. Sitten totisesti kutsuin heitä avoimesti (ääneen). Sitten totisesti julistin heille julkisesti, ja olen vedonnut heihin yksityisesti. Sanoin (heille): 'Pyytäkää anteeksiantoa Herraltanne, totisesti Hän on Anteeksiantava; Hän tulee lähettämään teille sadetta runsain mitoin, ja antaa teille lisää omaisuutta ja lapsia, ja suo teille puutarhoja ja suo teille jokia.'' Mikä teissä on vikana, ettette [pelkää Allahia (Hänen rangaistustaan), ettekä] toivo palkkiota (Allahilta tai ette usko hänen ykseyteensä), samalla kun Hän on luonut teidät (eri) vaiheissa. Ettekö näe kuinka Allah on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa päälle ja Hän on tehnyt kuun valoksi siinä, ja tehnyt auringosta lampun? Allah on tuonut teidät esiin maan (tomusta). Jälkeenpäin Hän tulee palauttamaan teidät takaisin siihen (maahan), ja tuo teidät esiin (jälleen Ylösnousemuksen päivänä). Allah on tehnyt teille maan matoksi (levitettynä), että saattaisitte kulkea ympäriinsä siinä leveillä teillä. Nooa sanoi: 'Herrani! He eivät ole totelleet minua, ja ovat seuranneet yhtä, jonka omaisuus ja lapset eivät ole antaneet hänelle mitään lisää, ainoastaan tappiota, ja he ovat punoneet mahtavan juonen. He ovat sanoneet: 'Teidän ei tule jättää jumalianne: Eikä teidän tule jättää Waddia, Suwaa'ia, Yaghuuthia, Ya'uuqia eikä Nasria (nämä ovat heidän epäjumaliensa nimet).' Todellakin he ovat johdattaneet useita harhaan. (Oi Allah). Älä anna mitään lisää ädh-dhaalimuuneille (monijumalaisille, vääryyden tekijöille ja epäuskoville) paitsi erhettä.' Heidät hukutettiin heidän syntiensä tähden, sitten heidät pakotettiin menemään Tuleen. Eivätkä he löytäneet ketään, joka olisi auttanut heitä Allahin sijaan. Nooa sanoi: 'Herrani! Älä jätä yhtään epäuskovista maahan! Jos jätät heidät, he tulevat johtamaan Sinun palvelijasi harhaan, ja he tulevat siittämään ainoastaan ilkeitä epäuskovia. Herrani! Anna anteeksi minulle, ja minun vanhemmilleni ja hänelle, joka tulee kotiini uskovana, ja kaikille uskoville miehille ja naisille. Ädh-dhaalimuuneille (monijumalaisille, vääryyden tekijöille ja epäuskoville) älä suo mitään lisäystä paitsi turmiota!'" (Koraani 71:1–28)

Tämä on Allahin ensimmäisen lähettilään, Nooan (AS) kutsu, jonka hän välitti kansalleen. Kuitenkin kristittyjen Raamattu kuvaa Nooaa juoppona, jonka poika Haam näki hänen alastomuutensa! "Mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona." (1 Moos. 9:21–22)

Solvaukset, joita Raamatussa mainitaan Allahin profeetoista, eivät lopu Nooaan (AS); sen sijaan joitakin muita profeettoja syytetään väärin perustein, esimerkiksi:

  Väite ja syytös, että Lootin tyttäret makasivat isänsä kanssa (syyllistyivät insestiin) sen jälkeen kun he olivat juottaneet tälle viiniä! "Niin vanhempi sanoi nuoremmalle: 'Isämme on vanha, eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten, kuin on kaiken maan tapa. Tule, juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen.' Niin he juottivat sinä yönä isällensä viiniä. Ja vanhempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi. Seuraavana päivänä sanoi vanhempi nuoremmalle: 'Katso, minä makasin viime yönä isäni kanssa; juottakaamme hänelle tänäkin yönä viiniä, ja mene sinä ja makaa hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisen'. Niin he juottivat sinäkin yönä isällensä viiniä; ja nuorempi meni ja makasi hänen kanssaan, eikä tämä huomannut, milloin hän tuli hänen viereensä ja milloin hän nousi. Ja niin Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi. Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab; hänestä polveutuvat mooabilaiset aina tähän päivään saakka. Ja myöskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi; hänestä polveutuvat ammonilaiset aina tähän päivään saakka." (1. Moos. 19:31–38)

  Väite, että Jaakob kohteli veljeään Eesauta ilkeän itsekkäästi ja ovelasti, ja että hän ja hänen äitinsä vehkeilivät pettääkseen vanhan patriarkka Iisakin, niin että Jaakob saisi siunauksen Herran edessä! "Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet, niin ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Eesaun, vanhemman poikansa, ja sanoi hänelle: 'Poikani!' Tämä vastasi hänelle: 'Tässä olen'. Niin hän sanoi: 'Katso, minä olen tullut vanhaksi enkä tiedä, milloin kuolen. Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi, ja mene kedolle ja pyydystä minulle riistaa. Ja laita minulle herkkuruoka, minun mieliruokani, ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut, ennenkuin kuolen.' Mutta Rebekka kuuli, kuinka Iisak puhui pojallensa Eesaulle. Ja kun Eesau oli lähtenyt kedolle pyydystämään riistaa, tuodakseen isällensä, puhui Rebekka pojalleen Jaakobille sanoen: 'Katso, minä kuulin sinun isäsi puhuvan veljellesi Eesaulle ja sanovan: 'Tuo minulle riistaa ja laita minulle herkkuruoka syödäkseni, että siunaisin sinut Herran edessä, ennenkuin kuolen'. Kuule siis, poikani, mitä sanon, ja tee, mitä minä käsken: mene laumaan ja ota sieltä minulle kaksi hyvää vohlaa laittaakseni niistä isällesi herkkuruuan, hänen mieliruokansa. Ja sinun on vietävä se isäsi syödä, että hän siunaisi sinut, ennenkuin kuolee.' Mutta Jaakob sanoi äidillensä Rebekalle: 'Katso, veljeni Eesau on karvainen, mutta minä olen sileäihoinen. Entä jos isäni tunnustelee minua? Silloin minä joudun hänen silmissään pilkkaajaksi ja hankin itselleni kirouksen enkä siunausta.' Hänen äitinsä sanoi hänelle: 'Kohdatkoon se kirous minua, poikani; kuule vain, mitä minä sanon, mene ja nouda'. Niin hän meni noutamaan ne ja toi ne äidilleen; ja hänen äitinsä laittoi herkkuruuan, hänen isänsä mieliruuan. Ja Rebekka otti vanhemman poikansa Eesaun parhaat vaatteet, jotka olivat hänen hallussaan talossa, ja puki ne nuoremman poikansa Jaakobin ylle. Mutta vohlain nahat hän kääri hänen käsiinsä ja paljaaseen kaulaansa. Sitten hän antoi herkkuruuan ynnä leipomansa leivän poikansa Jaakobin käteen. Ja Jaakob meni isänsä luo ja sanoi: 'Isäni!' Hän vastasi: 'Tässä olen; kuka sinä olet, poikani?' Ja Jaakob sanoi isällensä: 'Minä olen Eesau, esikoisesi. Olen tehnyt, niinkuin käskit minun tehdä; nouse istumaan ja syö riistaani, siunataksesi minut.' Mutta Iisak sanoi pojalleen: 'Kuinka olet, poikani, niin pian löytänyt?' Hän vastasi: 'Herra, sinun Jumalasi, johdatti sen minun eteeni'. Niin Iisak sanoi Jaakobille: 'Tulehan lähemmä, poikani, tunnustellakseni, oletko sinä poikani Eesau vai etkö'. Ja Jaakob astui isänsä Iisakin luo, ja tämä tunnusteli häntä ja sanoi: 'Ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet'. Eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niinkuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet. Vielä hän kysyi: 'Oletko sinä todella minun poikani Eesau?' Hän vastasi: 'Olen'. Silloin hän sanoi: 'Tuo ruoka minulle, syödäkseni poikani riistaa, että siunaisin sinut'. Niin hän toi hänelle sen, ja hän söi; ja hän tarjosi hänelle viiniä, ja hän joi. Senjälkeen hänen isänsä Iisak sanoi hänelle: 'Tule tänne ja suutele minua, poikani'. Hän astui hänen luokseen ja suuteli häntä. Niin Iisak tunsi hänen vaatteidensa hajun ja siunasi hänet, sanoen: 'Katso, minun poikani tuoksu on kuin kedon tuoksu, jonka Herra on siunannut. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa.' Kun Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja tämä juuri oli lähtenyt isänsä Iisakin luota, niin hänen veljensä Eesau tuli kotiin metsästämästä. Ja hänkin laittoi herkkuruuan, vei sen isälleen ja sanoi isälleen: 'Nouse, isäni, ja syö poikasi riistaa, siunataksesi minut'. Hänen isänsä Iisak kysyi häneltä: 'Kuka olet?' Hän vastasi: 'Minä olen poikasi Eesau, sinun esikoisesi'. Silloin Iisak säikähtyi kovin ja sanoi: 'Kuka sitten oli se metsästäjä, joka toi minulle riistaa, niin että minä, ennenkuin sinä tulit, söin kaikkea ja siunasin hänet? Siunattu hän myös on oleva.' Kun Eesau kuuli isänsä sanat, puhkesi hän valittamaan äänekkäästi ja haikeasti ja sanoi isälleen: 'Siunaa minutkin, isäni!' Mutta hän vastasi: 'Veljesi tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen'." (1. Moos. 27:1–35)

  Väite, että Aaron teki Israelin lapsilta saamastaan kullasta valetun vasikan palvottavaksi epäjumalankuvaksi! "Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle: 'Nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta.' Niin Aaron sanoi heille: 'Irroittakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle'. Ja kaikki kansa irroitti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille; ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat: 'Tämä on sinun jumalasi, Israel, se, joka on johdattanut sinut Egyptin maasta'. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin; ja Aaron julisti ja sanoi: 'Huomenna on Herran juhla'. Ja he nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja; ja kansa istui syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat iloa pitämään. Silloin Herra sanoi Moosekselle: 'Mene, astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt.'" (2. Moos. 32:1–7)

  Väite, että Daavid tanssi alastomana ihmisten edessä ja Jumalan edessä! "Mutta kun Daavid palasi takaisin tervehtimään perhettänsä, meni Miikal, Saulin tytär, ulos Daavidia vastaan ja sanoi: 'Kuinka arvokkaana onkaan Israelin kuningas nyt esiintynyt, kun on tänä päivänä paljastanut itsensä palvelijainsa palvelijattarien silmien edessä, niinkuin kevytmielinen ihminen paljastautuu!' Niin Daavid sanoi Miikalille: 'Herran edessä, joka on valinnut minut, sivu sinun isäsi ja koko hänen sukunsa, ja asettanut minut Herran kansan, Israelin, ruhtinaaksi - Herran edessä minä karkeloin; ja tähänkin minä pidän itseni liian vähäisenä ja olen omissa silmissäni halpa; mutta ne palvelijattaret, joista sinä puhuit, tulevat minua kunnioittamaan'." (2. Sam. 6:20–22)

  Toinen väite koskien Daavidia on, että hän syyllistyi aviorikokseen naapurinsa vaimon kanssa! "Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä; ja nainen oli näöltään hyvin ihana. Daavid lähetti hankkimaan tietoja naisesta; ja sanottiin: 'Se on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo'. Niin Daavid lähetti sanansaattajat häntä noutamaan, ja hän tuli hänen luoksensa. Ja Daavid makasi naisen kanssa, joka juuri oli puhdistautunut saastaisuudestaan. Sitten tämä palasi kotiinsa. Ja vaimo tuli raskaaksi; ja hän lähetti ilmoittamaan Daavidille: 'Minä olen raskaana'." (2. Sam. 11:2–5)
  Täten Daavid antoi määräyksen, että hänen aviomiehensä pitäisi laittaa eturintamaan kiivaimpaan taisteluun, sitten toisten tulisi vetäytyä hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi! "Seuraavana aamuna Daavid kirjoitti kirjeen Jooabille ja lähetti sen Uurian mukana. Ja kirjeessä hän kirjoitti näin: 'Pankaa Uuria eturintaan, kiivaimpaan taisteluun, ja vetäytykää takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi'. Piirittäessään kaupunkia Jooab asetti Uurian siihen paikkaan, missä tiesi urhoollisimpien miesten olevan. Kun sitten kaupungin miehet ryntäsivät ulos ja ryhtyivät taisteluun Jooabin kanssa, niin väkeä, Daavidin palvelijoita, kaatui, ja myöskin heettiläinen Uuria kuoli." (2. Sam. 11:14–17)
  Rangaistuksena Daavidille hänen teoistaan Herra sanoi hänelle, että hänen vaimonsa tullaan ottamaan hänen silmiensä edessä, ja että Hän tulee antamaan heidät (vaimot) toiselle, joka tulee makaamaan heidän kanssaan peittelemättömästi! "Näin sanoo Herra: Katso, minä nostatan sinulle onnettomuuden sinun omasta perheestäsi, ja silmiesi edessä minä otan sinun vaimosi ja annan heidät toiselle, ja hän on makaava sinun vaimojesi kanssa tämän auringon nähden. Sillä sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin ja auringon nähden." (2. Sam. 12:11–12)

  Onpa outo rangaistus! Avionrikkojaa rangaistaan saattamalla muut aviorikoksen uhreiksi, siitä huolimatta että muissa Raamatun kohdissa avionrikkojan rangaistus on kuoliaaksi kivittäminen! "Ja noudattakaa minun käskyjäni ja pitäkää ne. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Kuka ikinä kiroaa isäänsä tai äitiänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla; isäänsä ja äitiänsä hän on kironnut, hän on verivelan alainen. Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla. Jos joku makaa äitipuolensa kanssa, paljastaa hän isänsä hävyn; heidät molemmat rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset. Jos joku makaa miniänsä kanssa, rangaistakoon heidät molemmat kuolemalla; he ovat tehneet iljettävyyden, he ovat verivelan alaiset. Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset. Jos joku ottaa vaimoksi naisen ja hänen äitinsä, on se iljettävyys; sekä hänet että ne molemmat poltettakoon tulessa, ettei mitään iljettävyyttä olisi teidän seassanne. Jos joku sekaantuu eläimeen, rangaistakoon hänet kuolemalla, ja se eläin tappakaa. Ja jos nainen ryhtyy eläimeen, mihin tahansa, pariutuaksensa sen kanssa, niin surmaa sekä nainen että eläin; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset. Jos joku ottaa vaimoksi sisarensa, isänsä tyttären tai äitinsä tyttären, ja näkee hänen häpynsä ja tämä näkee hänen häpynsä, niin se on häpeä, ja heidät hävitettäköön kansalaistensa silmien edessä; hän on paljastanut sisarensa hävyn, hän on joutunut syynalaiseksi. Jos joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat hävitettäköön kansastansa. Älä paljasta äitisi sisaren tai isäsi sisaren häpyä; sillä se, joka niin tekee, on paljastanut veriheimolaisensa; he joutuvat syynalaisiksi. Jos joku makaa setänsä vaimon kanssa, on hän paljastanut setänsä hävyn; he joutuvat syynalaisiksi, lapsettomina he kuolkoot. Jos joku ottaa vaimoksi veljensä vaimon, on se saastaisuus; hän on paljastanut veljensä hävyn, lapsettomiksi he jääkööt. Noudattakaa siis kaikkia minun käskyjäni ja kaikkia minun säädöksiäni ja pitäkää ne, ettei teitä oksentaisi ulos se maa, johon minä vien teidät asumaan. Ja älkää vaeltako sen kansan tapojen mukaan, jonka minä karkoitan teidän tieltänne; sillä kaikkia näitä he ovat tehneet ja nostaneet minun inhoni." (3. Moos. 20:8–23)

  "Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle: 'Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä…'" (Joh. 8:3–5)

  Väite, että Salomon vaimot käänsivät hänen sydämensä muiden jumalien puoleen! "Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niinkuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta, ja Milkomia, ammonilais-iljetystä. Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niinkuin hänen isänsä Daavid." (1 Kun. 11:4–6)

Israelin lapset muuttivat taivaallisia kirjoja, jotka oli annettu ilmoituksena heidän profeetoilleen, ja muuttivat uskontonsa. Heidän ylimielisyytensä, kateutensa uskovia kohtaan samoin kuin halut ja oikut, saavat heidän pysymään vankasti vääryyden teossaan ja epäuskossaan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me otimme Israelin lasten liiton ja lähetimme Lähettiläitä heille. Aina kun heille tuli Lähettiläs sen kanssa, mitä he itse eivät halunneet, - joukkoa heistä he kutsuivat valehtelijoiksi, ja toiset heidän joukostaan he tappoivat." (Koraani 5:70)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me annoimme Muusalle (Moosekselle) Kirjan ja lähetimme hänen jälkeensä lähettiläitä peräkkäin. Me annoimme 'Iisaalle (Jeesukselle), Maryamin (Marian) pojalle, selkeät tunnusmerkit ja vahvistimme häntä rooh-ul-qodusilla [pyhä henki eli Jibriil (Gabriel) (AS)]. Onko niin, että aina kun teille tuli lähettiläs, jota te itse ette halunneet, teistä tuli ylimielisiä? Joihinkin te ette uskoneet ja jotkut te tapoitte. He sanovat: 'Sydämemme ovat peitetyt (eivät kuule tai ymmärrä Allahin Sanaa).' Ei, Allah on kironnut heidät heidän epäuskonsa tähden, niin vähän on se, mihin he uskovat. Kun heille (juutalaisille) tuli Kirja (tämä Koraani) Allahilta vahvistaen, mitä heillä on [ät-Täuraat (Toora) ja äl-Ingiil (Evankeliumi)], vaikka he ennen muinoin olivat pyytäneet Allahilta (Muhammadin (SAAS) tulemista), jotta he saisivat voiton niistä, jotka eivät uskoneet, sitten kun heille tuli se, minkä he olivat tunnistaneet, he eivät uskoneet siihen. Joten anna Allahin Kirouksen olla uskottomien päällä. Kuinka paha on se, millä he ovat myyneet itsensä, etteivät he uskoisi siihen, mitä Allah on ilmoittanut (Koraanin), kadehtien että Allah ilmoittaisi Hänen Suosionsa kenelle Hän tahtoo palvelijoittensa joukosta. Joten he ovat vetäneet päällensä vihan vihan päälle. Uskottomille on häpeällinen kärsimys." (Koraani 2:87–90)

Israelin lapset rikkoivat liittonsa, hylkäsivät totuuden, tappoivat profeettoja ilman oikeutusta, lausuivat vakavan väärän väitteen Mariasta, että hän on syyllistynyt haureuteen, sanoivat kerskaillen tappaneensa Jeesuksen, Marian pojan (AS), ja vaihtoivat sanoja niiden oikeilta paikoiltaan (muuttivat kirjoituksiaan). Jopa Raamattu todistaa heidän vääryyden tekoaan ja tekopyhyyttään, ja mainitsee kuinka heidän asemansa muuttui "Jumalan valitusta kansasta" kansaksi, joka ansaitsi Jumalan vihan. "Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois." (Jes. 1:4)

"Voi Assuria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on kädessään minun suuttumukseni sauva! Minä lähetän hänet jumalattoman kansakunnan kimppuun, käsken hänet vihastukseni kansaa vastaan saalista saamaan ja ryöstöä ryöstämään ja tallaamaan sitä kuin katujen lokaa." (Jes. 10:5–6)

Kun Jeesus (AS) lähetettiin Israelin lapsille, osa heistä uskoi häneen, kun taas suurin osa ei uskonut. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Auttakaa Allahia (Hänen Asiassaan) kuten Jeesus, Marian poika, sanoi äl-häwäärijjuuneille (opetuslapsille): 'Ketkä ovat minun auttajiani Allahin (Asiassa)?' Äl-häwäärijjuun (opetuslapset) sanoivat: 'Me olemme Allahin auttajia (me tulemme kamppailemaan Hänen Asiassaan!)'. Sitten osa Israelin lapsista uskoi ja osa ei uskonut. Joten Me annoimme voiman niille, jotka uskoivat, heidän vihollisiaan vastaan, ja heistä tuli voittoisia." (Koraani 61:14)

Niiden Israelin lasten joukossa, jotka eivät uskoneet Jeesukseen (AS), olivat nasaretilaiset. Joidenkin lähteiden mukaan nasaretilaisiin viitataan aikaisimpina kristittyinä, joskus väitetään heidän olleen Jeesuksen (AS) seuraajia, toisinaan taas termejä nasaretilainen ja kristitty käytetään tarkoittamassa samaa asiaa, ja joskus kristinuskoa kutsutaan juutalaiseksi harhaopiksi ja nasaretilaisia kutsutaan juutalaisiksi kristityiksi! "Nasaretilaiset (uskonto), Uudessa Testamentissa, Jeesuksen Kristuksen seuraajat (katso Apostolien teot 24:5). Varhaisimpiin kristittyihin viitattiin joskus nasaretilaisina, erityisesti heidän juutalaisten aikalaistensa toimesta. Myöhemmässä kirkkohistoriassa termiä käytettiin 300-luvun juutalais-kristittyjen lahkosta, joka noudatti juutalaisia rituaaleja mukaan lukien ympärileikkaus, sapatti ja ruokamääräykset. He uskoivat myös Jeesuksen jumaluuteen ja Paavaliin apostolina. Nasaretilaiset erosivat toisesta juutalais-kristitystä ryhmästä, ebioniiteista, sekä uskonsa puolesta että siinä, että he kieltäytyivät vaatimasta pakanakristityiltä juutalaisen rituaalin noudattamista." (Microsoft Encarta Encyclopedia 2000)

"Nasaretilainen, Uudessa Testamentissa, nimike, jota käytetään Jeesukselle ja myöhemmin niille, jotka seurasivat hänen opetuksiaan (Apostolien teot 24:5). Kreikankielisessä tekstissä sanasta esiintyy kaksi muotoa: yksinkertainen muoto, Nazarenos, joka tarkoittaa "Nasaretista", ja erityinen muoto, Nazoraios. Ennen sen liittämistä paikkaan, tämä jälkimmäinen termi on saattanut viitata juutalaiseen "noudattajien" tai "hartaiden uskovien" lahkoon, ja myöhemmin se siirrettiin kristityille. Termiä nasaretilainen on käytetty myös 300-luvun syyrialaiselle juutalais-kristitylle lahkolle. Vaikka he hyväksyivät Kristuksen jumaluuden ja hänen yliluonnollisen syntymänsä, nasaretilaiset ylläpitivät tiukkaa juutalaisten lakien ja tapojen noudattamista, tapa, jonka suurin osa juutalaisista kristityistä oli jättänyt pois. He käyttivät arameankielistä evankeliumin versiota, jota kutsuttiin evankeliumiksi heprealaisten mukaan tai Nasaretilaisten evankeliumiksi. Heidän suhteensa juutalais-kristittyyn ebioniittien lahkoon on epävarma. Meidän päivinämme arabit ja juutalaiset käyttävät sanaa nasaretilainen yleisenä nimityksenä kristityille." (Encyclopaedia Britannica 2000)

"Kristinusko suhtautui myönteisemmin hellenismiin kuin farisealaisuus, etenkin Paavalin, läpikotaisin kreikkalaistuneen juutalaisen, johtajuuden alaisena. Kun Paavali julisti ristiriitaisuutensa (Tooran noudattamista vastaan pelastumisen keinona), monista Jeesuksen juutalaisista seuraajista tuli juutalaisia kristittyjä ja he jatkoivat Tooran noudattamista. Heidän kaksi pääryhmittymäänsä olivat ebioniitit--luultavasti voidaan tunnistaa niiksi, joita Talmudissa kutsutaan pieniksi tai "lahkolaisiksi"--jotka hyväksyivät Jeesuksen Messiaaksi, mutta kielsivät hänen jumaluutensa, ja nasaretilaiset, jotka pitivät Jeesusta sekä Messiaana että Jumalana, mutta pitivät Tooraa sitovana ainoastaan juutalaisille." (Encyclopaedia Britannica 2000)

Dictionary.comin mukaan nasaretilainen määritellään "syntyperäiseksi nasaretilaiseksi tai Nasaretin kaupungin asukkaaksi; Jeesus; juutalaista alkuperää olevaksi aikaisten kristittyjen lahkon jäseneksi, joka piti yllä useita määrättyjä juutalaisia lakeja; jäseneksi amerikkalaisessa protestanttisessa kirkkokunnassa, Church of Nazarene (Nasaretilainen kirkko), joka seuraa useita varhaisen metodismin oppeja".

Aiheeseen perehtymisen jälkeen on ilmeistä, että on olemassa sekä nasaretilaisia että kristittyjä, ja että nasaretilaisten usko oli olemassa ennen Paavalin liikettä (kristinuskoa). Nasaretilaiset olivat erillinen ryhmä, jotka eivät olleet "kristittyjä". Nasaretilainen usko ei ole lainkaan "kristitty" usko. Toisin kuin kristityt, nasaretilaiset eivät usko, että laki oli naulattu ristiin. Sen sijaan nasaretilaiset väittävät olevansa Tooraa noudattavia juutalaisia julistaen, ettei Jeesus ollut koskaan kumonnut lakia, ja että Paavali oli petkuttaja, joka oli turmellut Jeesuksen viestin. "Nasaretilaiset eivät eroa [ortodoksijuutalaisista] missään olennaisessa asiassa, koska he harjoittavat juutalaisen lain määräämiä tapoja ja oppeja, paitsi siinä että he uskovat Kristukseen.

He uskovat kuolleiden ylösnousemukseen, ja että Jumala on luonut maailmankaikkeuden. He julistavat, että Jumala on Yksi, ja että Jeesus Kristus on hänen Poikansa … He ovat hyvin oppineita heprean kielessä. He lukevat lakia … Täten he eroavat … todellisista kristityistä, koska he täyttävät tähän saakka [sellaisia] juutalaisia riittejä kuten ympärileikkaus, sapatti ja muita." [Varhainen kirkkoisä Epiphanius dogmaattisessa kirjassaan: "Adversus Haereses (Harhaoppeja vastaan)" Panarion 29.]

Toisaalta Paavalin liikkeen (kristinusko) perusti yksi mies, Saul (Paavali), joka esitteli oman teologiansa, josta kehittyi kristinuskoksi kutsuttu oppi. Termiä "kristitty", joka pohjimmiltaan tarkoittaa "messianistiä" (mäsiihi), käytettiin ensimmäisen kerran kreikkaa puhuvilla alueilla. Raamatun mukaan sanaa "kristitty" käytettiin ensimmäisen kerran Antiokiassa kuvaamaan Paavalin seuraajia. "Niin hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi." (Ap.t. 11:25–26)

Ihmiset ovat erimielisiä Paavali Tarsuslaisen henkilöllisyydestä (nykyään Tarsus on kaupunki eteläisessä Turkissa). Jotkut pitävät häntä läpikotaisin kreikkalaistuneena juutalaisena. Toiset ajattelevat, että hän oli kreikkalainen. Kuitenkin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että hänellä oli paha aikomus kumota laki, ja että hän pyrki nujertamaan muut uskonnot, jotta hän johtaisi pakanat harhaan levittämällä heidän keskuuteensa hellenistisiä ajatuksiaan. On myös muita, jotka ylentävät häntä siihen pisteeseen, että he palvovat häntä, vain koska hän väitti saaneensa näyn Jeesuksesta matkallaan Damaskokseen, vaikka hän aikaisemmin: "…puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan…" (Ap.t. 9:1)

"He julistavat, että hän (Paavali) oli kreikkalainen … Hän meni Jerusalemiin, he sanovat, ja kun hän oli viettänyt siellä jonkun verran aikaa, hänet valtasi intohimo mennä naimisiin papin tyttären kanssa. Tästä syystä hänestä tuli käännynnäinen [saddukeus liikkeen kautta, näin ollen hän työskenteli temppelipoliisissa] ja hänet ympärileikattiin. Sitten kun hän ei saanut tyttöä, hän raivostui ja kirjoitti ympärileikkausta vastaan sekä sapattia ja lakia vastaan." (Epiphanius, Panarion, 30.16-9 kuten on lainattu Hyam Maccobyn kirjassa The Mythmaker (Myytintekijä) s. 182)

Täten Paavali luopui Tooraan uskomisesta ja perusti uuden uskonnon (kristinuskon), jonka jälkeläisiä ovat ne, joita pidetään nykyajan "kristittyinä".

Paavalilla ja hänen kristinuskollaan oli vapaa valta pakanoiden keskuudessa Palestiinan ulkopuolella, missä se kukoisti. Paavalin kristinuskon kehitys otti antisemitistisen taipumuksen. Kun kristinusko alkoi kehittyä Rooman valtakunnan isoissa kaupungeissa: Roomassa, Antiokiassa, Aleksandriassa, Efesoksessa ja Korintissa, pakana-ajatusten läpitunkeutuminen näihin kirkkoihin sai kristityt yrittämään muiden heidän kanssaan ristiriidassa olevien uskon muotojen sulauttamista tai nujertamista, varsinkin kun kristinusko nousi maailmanlaajuiseen valtaan ja herruuteen Rooman valtakunnan yhtäläistämisen keinona.

Vaikka kristinusko pääsikin voitolle sekä lukumäärällisesti että armeijan valloitusten avulla, se ei suinkaan ollut usko, jonka Jeesus (AS) toi Israelin lapsille. Sen sijaan se oli Paavalin liike, jonka seuraajat olivat pakanoita.

Kristinusko oli hellenistinen lainvastainen lahko, joka kehittyi "kristityksi" uskoksi ja jatkoi kehitystään erityisesti Rooman valtakunnan aikana kirkolliskokouksissa, jotka ovat muodostaneet sen sellaiseksi, jona se tunnetaan näinä päivinä. Se on jakautunut ryhmiin tai kirkkokuntiin, jotka eroavat toisistaan joissain uskon ja tapojen alueilla. Sen pääryhmät ovat roomalaiskatolinen, ortodoksinen ja protestanttinen kirkko. Näiden kirkkojen lisäksi on lukuisia itsenäisiä kirkkoja samoin kuin lukuisia lahkoja ympäri maailman!

Nasaretilaiset eroavat sekä juutalaisista että kristityistä. He eroavat juutalaisista siinä suhteessa, että he uskovat Kristukseen samalla ylittäen rajat hänen ylentämisessään, ja kristityistä siinä, että he harjoittavat lakia: ympärileikkausta, sapattia ja muita asioita. Sanotaan myös, että juutalaiset vihaavat heitä paljon ja että he lausuvat kirouksia heille.

Kristinuskoa voisi kutsua myös messianismiksi. Dictionary.comin mukaan messianimi määritellään "uskona messiaaseen (ihmiskunnan pelastajana); uskona, että tietty liike on (peruuttamattomasti) määrätty voittamaan tai pelastamaan maailma".

Tässä yhteydessä haluaisimme mainita, että ähl-ul-Kitääb (Kirjan ihmiset), Koraanin termi, joka usein käännetään juutalaisiksi ja kristityiksi, tulisi tosiasiassa kääntää juutalaisiksi ja nasaretilaisiksi. Sen enempää Koraanissa kuin Sunnassakaan ei mainita termejä kristinusko [messianismi (mäsiihijjä)] tai kristityt [messianistit (mäsiihijjuun)]. Sen sijaan käytetään termejä nasaretilaisten usko (näsraanijjä) ja nasaretilaiset (näsaaraa). Tästä syystä Koraanin ja ähäädiithien merkityksien käännöksissä tullaan käyttämään termejä nasaretilaisten usko ja nasaretilaiset. Kuitenkin tavallisessa tekstissä käytämme edelleen termiä kristityt kaikille niille, jotka harhautuivat Jumalan ykseydestä ja väittävät pitävänsä kiinni uskonnosta, joka seuraa Jeesuksen Kristuksen opetuksia.

On huomion arvoista, ettei Jeesus (AS) nimennyt seuraajiaan nasaretilaisiksi tai kristityiksi, sen sijaan heihin viitattiin opetuslapsina ja muslimeina, jotka alistuivat Luojansa tahtoon. "'Olen (Jeesus) myös tullut vahvistamaan sen, mitä oli ennen minua Toorassa, ja tekemään lailliseksi teille (Israelin lapsille) osan siitä, mikä oli teille kiellettyä, ja olen tullut luoksenne todisteen kanssa teidän Herraltanne. Joten olkaa hurskaita Allahille ja totelkaa minua. Todella, Allah on minun Herrani ja teidän Herranne, joten palvokaan Häntä (Yksin). Tämä on Suora tie.' Sitten kun Jeesus huomasi heidän epäuskonsa, hän sanoi: 'Ketkä ovat minun auttajiani Allahin Asiassa?' Äl-häwäärijjuun (opetuslapset) sanoivat: 'Me olemme Allahin auttajia (me tulemme kamppailemaan Hänen asiassaan!); me uskomme Allahiin, ja todista, että me olemme muslimeja (alistumme Allahille). Herramme! Me uskomme siihen, mitä Sinä olet lähettänyt alas, ja me seuraamme lähettilästä (Jeesusta); joten kirjoita meidät ylös niiden joukkoon, jotka todistavat (totuuden eli lää iläähä illä Allah – kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla).'" (Koraanin jakeiden 3:50–53 merkityksen selitys)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun Minä (Allah) annoin innoituksen äl-häwäärijjuuneille (Jeesuksen opetuslapsille), että heidän tulisi uskoa Minuun ja Minun lähettilääseeni, he sanoivat: 'Me uskomme. Todista, että olemme muslimeja.'" (Koraani 5:111)

Allah lähetti lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) viestin kanssa, joka on kaikin tavoin täydellinen; Hän (TWT) on sisällyttänyt siihen kaikki perusperiaatteet, jotka oli lähetetty kaikille aikaisemmille profeetoille. Allah (SWT) ei ainoastaan vahvistanut lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kautta sitä, mikä oli ilmoitettu aikaisemmissa kirjoituksissa, mutta osoitti hänen kauttaan, missä Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset) olivat harhautuneet oikealta tieltä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me olemme lähettäneet alas sinulle (oi Muhammad (SAAS)) Kirjan (tämän Koraanin) totuudessa, vahvistaen sitä ennen tulleen Kirjoituksen ja muhäyminän (luotettavan korkeudessa ja todistajan) sen (vanhan Kirjoituksen) yli. Joten tuomitse heidän keskuudessaan sillä, minkä Allah on ilmoittanut, äläkä seuraa heidän turhia mielitekojaan poiketen totuudesta, joka on tullut sinulle…" (Koraani 5:48)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti tämä Koraani kertoo Israelin lapsille suurimman osan siitä, missä he ovat erimielisiä. Todella se (tämä Koraani) on johdatus ja armo uskoville." (Koraani 27:76–77)

Täten Koraani todistaa vääriksi Raamatussa mainitut loukkaukset ja väitteet koskien Allahin valittuja palvelijoita (profeettoja). Sen lisäksi Koraanissa vahvistetaan, että profeetoilla oli hyvä luonne ja että he olivat hurskaita ja oikeamielisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mainitse Kirjassa (Koraanissa) Abraham. Totisesti hän oli totuuden mies, profeetta. Kun hän sanoi isälleen: 'Oi isäni! Miksi palvot sitä, joka ei kuule, näe eikä voi hyödyttää sinua missään? Oi isäni! Totisesti minulle on tullut tietoa siitä, mikä ei ole tullut sinulle. Joten seuraa minua, minä tulen johdattamaan sinut Oikealle tielle. Oi isäni! Älä palvo Shäitaania (Saatanaa). Totisesti Shäitaan on kapinoinut Armollista (Allahia) vastaan. Oi isäni! Totisesti pelkään, että kärsimys Armolliselta (Allahilta) ottaisi sinut valtaansa, niin että sinusta tulee Shäitaanin (Saatanan) kumppani (Helvetin tulessa).' Hän (isä) sanoi: 'Hylkäätkö jumalani, oi Abraham? Jos et lopeta (tätä), tulen todellakin kivittämään sinut. Joten lähde pois minun luotani turvallisesti (ennen kuin rankaisen sinua).' Abraham sanoi: 'Rauha sinulle! Pyydän Herraltani anteeksiantoa sinulle. Totisesti Hän on minulle aina Armollinen. Tulen kääntymään pois teistä ja niistä, joita te kutsutte Allahin lisäksi. Tulen kutsumaan Herraani ja toivon, etten tule olemaan siunaamaton koskien pyyntöäni Herralleni. Joten kun hän (Abraham) oli kääntynyt pois heistä ja niistä, joita he palvoivat Allahin lisäksi, Me annoimme hänelle Ishaaqin (Iisakin) ja Yaa'qoobin (Jaakobin), ja kummastakin heistä Me teimme profeetan. Me annoimme heille Armostamme (hyvän elatuksen yltäkylläisyydessä), ja Me soimme heille kunnian (kaikkien kansojen) kielillä (eli kaikki muistavat heitä hyvällä ylistyksellä). Mainitse Kirjassa (tässä Koraanissa) Muusa (Mooses). Totisesti hän oli valittu ja hän oli lähettiläs (ja) profeetta. Me kutsuimme häntä Vuoren oikealta puolelta ja saimme hänet tulemaan Meitä lähelle keskustellaksemme hänen [Muusan (Mooseksen)] kanssaan. Me annoimme hänelle hänen veljensä Haaruunin (Aaronin), (myös) profeetta, Meidän Armostamme. Mainitse Kirjassa (Koraanissa) Isma'il (Ismail). Totisesti hän oli uskollinen sille, mitä hän lupasi, ja hän oli lähettiläs, (ja) profeetta. Hänellä oli tapana velvoittaa perhettään (ja kansaansa) äs-saläätiin (rukouksiin) ja äz-zäkäätiin, ja hänen Herransa oli häneen tyytyväinen. Mainitse Kirjassa (Koraanissa) Idriis (Eenok). Totisesti hän oli totuuden mies, (ja) profeetta. Me nostimme hänet korkeaan asemaan. Ne olivat heitä, joille Allah soi Hänen Suosionsa profeettojen joukosta, Aadamin jälkeläisten joukosta, ja niistä, jotka Me kannoimme (laivassa) Nuuhin (Nooan) kanssa, ja Ibrahimin (Abrahamin) ja Israelin jälkeläisistä, ja niiden joukosta, joita Me johdatimme ja jotka Me valitsimme. Kun Armollisen (Allahin) jakeita lausuttiin heille, he kaatuivat maahan suulleen makaamaan ja itkivät." (Koraani 19:41–58)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "'Sälääm (rauha) Nooalle (Meiltä) 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) joukosta!' Totisesti täten Me palkitsemme äl-muhsinuun (hyväntekijät). Totisesti hän (Nooa) oli yksi Meidän uskovista palvelijoistamme." (Koraani 37:79–81)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me pelastimme hänet (Abrahamin) ja Lootin maahan, jonka Me olemme siunanneet 'äälämiineille (ihmiskunnalle ja ginneille). Me annoimme hänelle Iisakin, ja (pojanpojan) Jaakobin. Kummastakin heistä Me teimme oikeamielisen. Me teimme heistä johtajia johdattaen (ihmiskuntaa) Meidän Käskystämme, ja Me innoitimme heitä tekemään hyviä tekoja, äs-saläätin (viiden pakollisen rukouksen) suorittamisen ja äz-zäkäätin (almuveron) antamisen, ja he palvoivat Meitä (Yksin). (Muista) Lootia, Me annoimme hänelle hukmin (oikean tuomitsemisen asioissa ja profetiuden) ja (uskonnollisen) tiedon, ja Me pelastimme hänet kaupungin (kansalta), joka harjoitti äl-khabää‘ithiä (pahoja, ilkeitä ja likaisia tekoja). Totisesti he olivat kansa, joka oli antautunut pahalle, ja he olivat fääsiqooneja (kapinallisia, Allahille tottelemattomia). Me päästimme hänet Armoomme; todella hän oli oikeamielisistä." (Koraani 21:71–75)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me annoimme hänelle (Abrahamille) Ishaaqin (Iisakin) ja Yaa'qoobin (Jaakobin), kumpaakin heistä Me johdatimme, ja ennen häntä, Me johdatimme Nuuhia (Nooaa), ja hänen jälkeläistensä joukosta Daawuudia (Daavidia), Sulaimaania (Salomoa), Ayyubia (Jobia), Yuusufia (Joosefia), Muusaa (Moosesta), ja Haaruunia (Aaronia). Täten Me palkitsemme äl-muhsinuun (hyväntekijät). Zakariyyaa (Sakarias), ja Yahyaa (Johannes) ja 'Iisaa (Jeesus) ja Iliyaas (Elias), jokainen heistä oli oikeamielinen. Isma'il (Ismail) ja al-Yas'a (Elisa), ja Yuunus (Joona) ja Luut (Loot), ja jokaista heistä Me pidimme parempana 'äälämiinien [(heidän aikojensa) ihmiskunnan ja ginnien] ylitse. Me valitsimme myös joitakin heidän isistään, jälkeläisistään ja veljistään, ja johdatimme heidät Oikealle tielle." (Koraani 6:84–87)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Muista Meidän palvelijoitamme Ibrahimia (Abrahamia), Ishaaqia (Iisakia) ja Ya'qoobia (Jaakobia), (kaikki) voiman omistajia (Meidän palvomisessamme) ja (myös) uskonnollisen ymmärryksen (omistajia). Totisesti Me valitsimme heidät suomalla heille (hyvän asian – eli) kodin muistamisen (Tuonpuoleisessa ja heillä oli tapana saada ihmiset muistamaan sitä, ja heillä oli myös tapana kutsua ihmisiä tottelemaan Allahia ja tekemään hyviä tekoja Tuonpuoleista varten). He ovat Meidän luonamme, totisesti, valituista ja parhaista! Muista Isma'iliä (Ismailia), Alyasaa‘ (Elisaa), ja Dhul-Kifliä (Jesajaa), kaikki ovat parhaiden joukossa. Tämä on Muistutus. Totisesti muttäqooneille (hurskaille ja oikeamielisille henkilöille) on hyvä lopullinen paluu (Paratiisi)." (Koraani 38:45–49)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me annoimme suosiomme Moosekselle ja Aaronille. Me pelastimme heidät ja heidän kansansa suuresta ahdingosta, ja autoimme heitä, niin että heistä tuli voittajia; ja Me annoimme heille selkeän Kirjoituksen; ja johdatimme heitä Oikealle tielle. Me jätimme heidän maineekseen jälkipolvien parissa: 'Sälääm (rauha) Moosekselle ja Aaronille!' Totisesti täten Me palkitsemme äl-muhsinuun (hyväntekijät). Totisesti he kaksi olivat Meidän uskovia palvelijoitamme." (Koraani 37:114–122)

Allah, Ylhäinen, sanoo Koraanissa, että Aaron (AS) varoitti Israelin lapsia palvomasta vasikkaa, mutta hänen kansansa piti häntä heikkona ja aikoi tappaa hänet. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "'Mikä sai sinut kiiruhtamaan kansasi luota, oi Mooses?' Hän sanoi: 'He ovat lähellä jalanjälkiäni, ja minä kiiruhdin luoksesi, oi Herrani, että olisit tyytyväinen.' (Allah) sanoi: 'Totisesti Me olemme koetelleet kansaasi poissa ollessasi, ja as-Saamirii on johdattanut heidät harhaan.' Sitten Mooses palasi kansansa luokse vihaisena ja surullisena. Hän sanoi: 'Oi kansani! Eikö Luojanne luvannut teille anteliaan lupauksen? Vaikuttiko silloin määrätty aika liian pitkältä teille? Vai halusitteko, että Herranne viha laskeutuisi päällenne, niin että rikoitte lupauksenne minulle (olemalla uskomatta Allahiin ja palvomalla vasikkaa)?' He sanoivat: 'Emme rikkoneet lupaustamme sinulle omasta tahdostamme, mutta meidät pakotettiin kantamaan (Faaraon) kansan koristeiden paino, sitten me heitimme ne (tuleen), ja se oli, mitä as-Saamirii ehdotti.' Sitten hän otti (tulesta) heille vasikan (patsaan), joka vaikutti ammuvan. He sanoivat: 'Tämä on teidän iläähinne (jumalanne) ja Mooseksen ilääh (jumala), mutta hän (Mooses) on unohtanut (jumalansa).' Eivätkö he nähneet, ettei se kyennyt vastaamaan heille sanaa (vastaukseksi), ja ettei sillä ollut voimaa vahingoittaa heitä eikä hyödyttää heitä? Aaron oli todellakin sanonut heille etukäteen: 'Oi kansani! Teitä koetellaan tällä, ja totisesti teidän Herranne on (Allah) Armollinen, joten seuratkaa minua ja totelkaa minun käskyäni.' He sanoivat: 'Emme lopeta sen (vasikan) palvomista ennen kuin Mooses palaa luoksemme.' (Mooses) sanoi: 'Oi Aaron! Mikä esti sinua, kun näit heidän menevän harhaan; ettet seurannut minua (sinulle antamani neuvon mukaan)? Etkö sitten ole totellut käskyäni?' Hän (Aaron) sanoi: 'Oi äitini poika! Älä tartu (minuun) parrastani äläkä päästäni! Totisesti pelkäsin sinun sanovan: 'Olet aiheuttanut Israelin lasten jakautumisen, etkä ole kunnioittanut sanaani!''" (Koraani 20:83–94)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun Mooses palasi kansansa luokse vihaisena ja murheellisena, hän sanoi: 'Kuinka pahan asian te olette tehneet (palvoneet vasikkaa) minun poissa ollessani. Kiiruhditteko aiheuttamaan Herranne tuomion?' Hän heitti maahan taulut ja tarttui veljeensä hänen päästään (hiuksista) ja kiskoi häntä luokseen. Aaron sanoi: 'Oi äitini poika! Todella kansa piti minua heikkona ja aikoi tappaa minut, joten älä anna vihollisten iloita minusta, äläkä laita minua ihmisten joukkoon, jotka ovat dhaalimuuneja (vääryyden tekijöitä).' Mooses sanoi: 'Oi Herrani! Anna minulle ja veljelleni anteeksi ja päästä meidät Armoosi, sillä Sinä olet Armollisin niistä, jotka osoittavat armoa.'" (Koraani 7:150–151)


Jumalan profeetat ovat erehtymättömiä, eikä heillä ole puutteita luonteessaan!

Allahin profeetat eivät voi käyttäytyä kiittämättömästi, petollisesti tai muilla vastaavilla tavoilla. Koraanissa kerrotaan tarina Allahin profeetta Joonasta (AS), joka lähetettiin kansalle Niniveen (nykyään Mosul Irakissa), kutsumaan heitä palvomaan Allahia, Yhtä, mutta he kieltäytyivät. Kun Allahin profeetta Joona (AS) oli tullut hylätyksi, hän ilmoitti heille Allahin rangaistuksen ja lähti heidän luotaan. Profeetta Joonan (AS) olisi pitänyt pysyä paikallaan ja odottaa Allahin käskyä, mutta hän oli hätäinen ja lähti tiehensä matkustaakseen laivalla.

Rangaistukseksi teostaan hän joutui myrskyyn, ja kun arpa oli osunut hänen kohdalleen, hänet heitettiin mereen muiden matkustajien pelastamiseksi. Kala nielaisi hänet, ja hän katui elävässä vankilassaan ja sai anteeksi huudettuaan pimeyden syvyyksissä: "Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Sinulla, oi Allah. Ylistetty ja Ylhäinen olet Sinä, kaiken sen pahan yläpuolella, mitä he liittävät Sinuun. Todella olen ollut väärintekijä." Jos hän ei olisi katunut, hän ei olisi päässyt pois hänet nielaisseen olennon vatsasta ennen kuin Ylösnousemuksen päivänä, jolloin kaikki kuolleet herätetään henkiin. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten Me vastasimme hänen kutsuunsa ja vapautimme hänet ahdingosta. Täten Me vapautamme uskovat (jotka uskovat Allahin ykseyteen, pidättäytyvät pahasta ja toimivat oikeamielisesti)." (Koraani 21:88)

Allah valitsi Joonan suosionsa ja armonsa vuoksi profeetakseen Niniven kansalle, mutta hän kärsi rangaistuksensa, koska menetti hieman kärsivällisyyttään ja poistui kansansa luota ilman Allahin lupaa! Entäpä jos hän olisi tehnyt sellaisia vakavia syntejä, joista Jumalan valittuja ihmisiä syytetään Raamatussa! Millainen hänen kohtalonsa olisi ollut siinä tapauksessa!

Niniven kansalle annettiin myös anteeksi, sillä myös he olivat katuneet. Tämä on Allahin hyvyys ja armo Hänen palvelijoilleen, jotka osoittavat katumusta Hänelle aidosti ja vilpittömästi.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Yuunus (Joona) oli yksi lähettiläistä. Kun hän juoksi lastattuun laivaan: hän (suostui) heittämään arpaa, ja hän oli häviäjien joukossa. Sitten (iso) kala nielaisi hänet, koska hän oli tehnyt moitteen arvoisen teon. Jos hän ei olisi ollut niistä, jotka ylistävät Allahia, hän olisi todellakin pysynyt sen (kalan) vatsan sisällä aina Ylösnousemuksen päivään saakka. Mutta Me heitimme hänet ulos paljaalle rannalle, kun hän oli sairas, ja Me saimme kurpitsakasvin kasvamaan hänen päälleen. Me lähetimme hänet sadalletuhannelle (ihmiselle) tai jopa enemmälle. He uskoivat; joten Me annoimme heille nautinnon hetkeksi." (Koraani 37:139–148)

Lisäksi Allah ilmoittaa meille Koraanissa, että jos profeetta keksisi asioita, jotka eivät ole hänen saamaansa todellista ilmoituksen sanaa, tai käyttäytyisi halujensa mukaan, Allah rankaisisi häntä ankarasti, eikä kenelläkään olisi voimaa torjua rangaistusta tai pelastaa häntä siltä! Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Vai sanovatko he: 'Hän [Muhammad (SAAS)] on sepittänyt sen (Koraanin).' Sano: 'Jos olen sepittänyt sen, teillä ei ole mitään voimaa puolustaa minua Allahia vastaan. Hän tietää parhaiten mitä sanotte itseksenne sitä (tätä Koraania) koskien! Hän on riittävä todistajana minun ja teidän välillä! Hän on Anteeksiantava, Armahtava.'" (Koraani 46:8)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Joten Minä vannon kaiken sen kautta, mitä te näette, ja kaiken sen kautta, mitä te ette näe, että tämä on totisesti jalon Lähettilään [eli Jibriilin (Gabrielin) tai Muhammadin (SAAS)] sana (jonka hän on tuonut Allahilta). Se ei ole runoilijan sana: vähänpä te uskotte! Eikä se ole selvännäkijän (tai ennustajan) sana: vähänpä te muistatte! Tämä on Ilmoitus, jonka 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herra on lähettänyt alas. Jos hän (Muhammad (SAAS)) olisi väärentänyt valheellisen sanomisen Meitä (Allahia, Ylhäistä) koskien, Me varmasti olisimme tarttuneet häneen hänen oikeasta kädestään (tai voimalla ja mahdilla), ja sitten Me epäilemättä olisimme katkaisseet hänen elämän valtimonsa (aortan). Eikä kukaan teistä olisi voinut estää Meitä hänen (rankaisemisessaan). Totisesti tämä (Koraani) on Muistutus muttäqooneille (hurskaille). Totisesti Me tiedämme, että teidän joukossanne on joitakin, jotka pettävät (tämän Koraanin). Todellakin se (tämä Koraani) tulee olemaan ahdistus uskottomille (Ylösnousemuksen päivänä). Totisesti se (tämä Koraani) on ehdoton totuus varmuudella. Joten ylistä Herrasi, Kaikkein Suurimman, nimeä." (Koraani 69:38–52)

Islamin mukaan kaikki Allahin profeetat ovat erehtymättömiä uskon asioissa ja yksi profeetta on parempi kuin kaikki oikeamieliset ihmiset yhteensä. Eikä profeetoilla ole sellaisia puutteita luonteessaan kuten moraalittomuus, valheellisuus, petollisuus, tiedon kätkeminen tai tietämättömyys. He välittivät viestin ihmiskunnalle Allahin määräämällä tavalla, ja selittivät sen tavalla, joka ei jättänyt kenellekään mitään epäilyksiä. Muslimit todistavat sen, samoin kuin he tulevat todistamaan Ylösnousemuksen päivänä, että Allahin lähettiläs Nooa (AS) oli välittänyt Allahin hänelle ilmoittaman viestin. Tämä johtuu siitä, että Muhammadin (SAAS) kansa on oikeudenmukainen kansa, joka ei koskaan käänny pois totuudesta ja seuraa sitä aina sanoin tai teoin. Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Nooa ja hänen kansansa tulevat (Ylösnousemuksen päivänä) ja Allah tulee kysymään (Nooalta): 'Välititkö (Viestin)?' Tämä tulee vastaamaan: 'Kyllä, oi Herrani!' Sitten Allah tulee kysymään Nooan kansalta: 'Välittikö Nooa Minun Viestini teille?' He tulevat vastaamaan: 'Ei, meille ei tullut yhtään profeettaa.' Sitten Allah tulee kysymään Nooalta: 'Kuka tulee todistamaan sinun puolestasi?' Tämä tulee vastaamaan: 'Muhammad ja hänen kansansa (tulevat todistamaan puolestani).' Joten minä ja kansani tulemme todistamaan hänen puolestaan (että hän välitti Allahin Viestin)." Se on Allahin lausuman (merkityksen selitys): "Täten Me olemme tehneet teistä [aidot muslimit - todelliset uskovat, profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen Sunnansa (lailliset tavat) todelliset seuraajat] oikeamielisen (ja parhaan) kansakunnan, jotta te olisitte todistajia ihmiskunnalle…" (Koraani 2:143) (Al-Bukhari)

Allahin lähettiläs Muhammadin (SAAS) seuraajien luonteenpiirteisiin kuuluu velvoittaminen hyvään ja kaikkeen siihen, mitä Allah, Kaikkivaltias, rakastaa ja hyväksyy, ja pahasta kieltäminen samoin kuin kaiken sen kieltäminen, minkä Hän tuomitsee ja mitä Hän vihaa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Te (islamilaiseen yksijumalaisuuteen todellisesti uskovat ja profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen Sunnansa oikeat seuraajat) olette paras kansakunta, joka koskaan on noussut ihmiskunnasta; te velvoitatte äl-mä'roofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, minkä islam on määrännyt) ja kiellätte äl-munkärin (monijumalaisuuden, epäuskon ja kaiken, minkä islam on kieltänyt), ja te uskotte Allahiin. Jos Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset) olisivat uskoneet, olisi se ollut parempi heille; heidän joukossaan on joitakin, joilla on usko, mutta useimmat heistä ovat äl-fääsiqooneja (tottelemattomia Allahille ja kapinallisia Allahin Käskyä vastaan)." (Koraani 3:110)

Sen lisäksi että Raamatussa on mainittu loukkauksia ja vääriä väitteitä Jumalan valituista ihmisistä (profeetoista), Kirjan ihmiset eivät tunnusta osaa Allahin profeetoista lainkaan. Lisäksi he uskovat, että enkeleiden joukossa on langenneita enkeleitä! "Paholaisesta tulee Jumalan vastustaja vasta Raamatun jälkeisessä juutalaisuudessa. (Paholainen, joka on) enkeleiden prinssi, jonka Jumala on luonut ja asettanut enkelien joukon johtajaksi, viekoittelee joitain enkeleistä kapinaan Jumalaa vastaan. Rangaistuksena kapinastaan hänet ja hänen kapinnallinen seurueensa heitetään pois taivaasta, ja heidät muutettiin paholaisiksi. Langenneiden enkeleiden hallitsijana hän tästedes jatkaa kamppailua Jumalan valtakuntaa vastaan kolmella tavalla: hän pyrkii viettelemään ihmistä syntiin; hän yrittää katkaista Jumalan pelastussuunnitelman; ja hän esiintyy Jumalan edessä pyhimysten solvaajana ja syyttäjänä vähentääkseen niiden lukumäärää, jotka on valittu Jumalan valtakuntaan. Täten Saatanalla on kolmeosainen tarkoitus: hän on Jumalan luotu, jonka olemus on Jumalalta; hän on Jumalan kumppani pelastushistorian draamassa; hän on Jumalan kilpailija, joka taistelee Jumalan pelastussuunnitelmaa vastaan. Zarathustralaisuuden dualistisen ajattelun vaikutuksen kautta Babylonian vankeuden aikana (586–538 e.a.a.) Persiassa, Saatana sai vastajumalan ominaisuuksia myöhäisjuutalaisuudessa." (Encyclopaedia Britannica 2000)

"Myöhemmin jotkut muut enkelit muuttuivat pahoiksi. Nämä enkelit huomasivat maan päällä kauniita naisia ja halusivat sukupuolisuhteisiin heidän kanssaan. Niinpä he tulivat maan päälle ja pukeutuivat ihmisruumiiseen, miehiksi. Sitten he ottivat nuo naiset itselleen. Tämä oli vastoin Jumalan tarkoitusta. – 1. Mooseksen kirja 6:1, 2; Juudas 6. Se aiheutti myös paljon vaikeuksia ihmiskunnalle. Näiden enkelien vaimot synnyttivät lapsia, jotka eivät kuitenkaan olleet tavallisia lapsia. Heistä kasvoi väkivaltaisia ja julmia jättiläisiä. Lopulta maa tuli niin täyteen väkivaltaa, että Jehova päätti tuhota jumalattomat ihmiset suurella tulvalla. Ainoat vedenpaisumuksessa säilyneet ihmiset olivat vanhurskas Nooa ja hänen perheensä. – 1. Mooseksen kirja 6:4, 11; 7:23. Jumalattomat enkelit kuitenkin palasivat henkimaailmaan, he eivät kuolleet. Mutta heitä rangaistiin. Heidän ei sallittu palata Jumalan vanhurskaiden enkelien perheeseen. Jehova ei myöskään enää antanut heidän pukea ylleen ihmisruumista. Ja lopulta he kuolevat suuressa tuomiossa. – 2. Pietari 2:4; Juudas 6." (Kuolleiden henget, Jehovan todistajat)

"Joidenkin enkeleiden uskotaan pudonneen Jumalalle läheisestä asemasta--kuten Lusifer (aikaiset kirkkoisät kutsuivat häntä Saatanaksi hänen putoamisensa jälkeen) juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa--ylpeyden vuoksi tai yrityksistä kaapata Kaikkivaltiaan asema. Langenneessa asemassaan he sitten yrittävät estää ihmistä saavuttamasta oikeaa suhdetta Jumalan kanssa yllyttämällä ihmisiä syntiin. Jotkut keskiaikaiset demonologian (oppi pahoista hengistä) oppineet liittivät seitsemän arkkipaholaisen hierarkiaan seitsemän kuolemansyntiä: Lusifer (ylpeys); Mammon (saituus); Asmodeus (irstailu); Saatana (viha); Belsebul (ahnaus); Leviatan (kateus) ja Belphegor (laiskuus). Sen lisäksi että langenneet enkelit, tai paholaiset, houkuttelevat ihmisiä syntiin, heidän uskottiin aiheuttavan erityyppisiä onnettomuuksia, sekä luonnollisia että satunnaisia. Kuten alkeellisten uskontojen paholaiset ja luonnon pahat henget, langenneiden enkeleiden katsottiin olevan nälänhädän, sairauden, sodan, maanjäristysten, satunnaisten kuolemien ja erilaisten mielisairauksien ja tunnetilojen häiriöiden syitä. Ihmisiä, joita vaivasi mielisairaus, pidettiin "paholaisen riivaamina"." (Encyclopaedia Britannica 2000)

Toisin kuin yllämainitussa lainauksessa sanotaan, islamissa ei ole langenneita enkeleitä. Saatana ei ole langennut enkeli, kuten jotkut ihmiset voivat luulla tietämättömyyden vuoksi, vaan hän on ginni, kuten Koraanissa ja Sunnassa ilmoitetaan. Allah on luonut ginn (monikkomuoto sanasta ginni) palvomaan Häntä, aivan kuten Hän on luonut ihmiset palvomaan Häntä. Heille molemmille on annettu vapaa tahto ja valinnan vapaus; he voivat joko totella tai olla tottelematta Allahia. Sen sijaan enkelit on luotu tottelemaan ja palvelemaan Allahia, eikä heillä ole kykyä olla tottelemattomia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Totuus on Herraltanne.' Sitten jokainen, joka haluaa, antakoon hänen uskoa; ja jokainen, joka haluaa, antakoon hänen olla uskomatta…" (Koraani 18:29)

Lisäksi ginn on luotu tulesta, kun taas enkelit on luotu valosta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me loimme ihmisen kuivatusta savesta, muotoon muotoillusta mudasta. Ginn Me loimme ennen muinoin savuttomasta tulen liekistä." (Koraani 15:26–27)

'Aisha (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Enkelit luotiin valosta, ginn luotiin tulen liekistä, ja Aadam luotiin siitä, mikä on kuvattu teille (Koraanissa, eli hänet on muotoiltu savesta)." (Muslim)

Lisäksi Saatanalla on jälkeläisiä, kun taas enkeleillä ei ole jälkeläisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) kun Me sanoimme enkeleille: 'Kumartakaa Aadamia.' Joten he kumarsivat paitsi Ibliis. Hän oli yksi ginneistä; hän rikkoi Herransa käskyä. Otatteko sitten hänet ja hänen jälkeläisensä suojelijoiksenne ja auttajiksenne mieluummin kuin Minut, vaikka he ovat teidän vihollisianne? Onpa huono vaihtokauppa pahantekijöille." (Koraani 18:50)

Kuten ihmiset ja eläimet myös ginn ovat Allahin (SWT) luomia olentoja. He syövät, juovat ja menevät naimisiin. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Missä (Puutarhoissa) molemmat tulevat olemaan qaaseraat-ut-tarf [siveät naiset (vaimot) pidättäen katsahduksensa kaivaten vain aviomiestään], joiden kanssa yksikään mies tai ginni ei ole ollut tamth (avannut heidän immenkalvoaan seksuaalisella kanssakäymisellä) ennen heitä." (Koraani 55:56)

Ginnien joukossa on muslimeja ja ei-muslimeja. "'Jotkut meistä (ginneistä) ovat muslimeja, ja jotkut meistä ovat äl-qaasitooneja (uskottomia - niitä, jotka ovat poikenneet Oikealta tieltä).' Jokainen, joka on ottanut islamin vastaan (on tullut muslimiksi alistumalla Allahille), sitten sellaiset ovat pyrkineet Oikealle tielle. Mitä tulee äl-qaasitooneihin (uskottomiin, jotka poikkesivat Oikealta tieltä), he tulevat olemaan Helvetin polttopuita." (Koraanin jakeiden 72:14–15 merkityksen selitys)

Ihmiset eivät pysty näkemään ginnejä, vaikka ginn näkevät ihmiset. Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Aadamin lapset! Älkää antako Saatanan pettää teitä, kuten hän sai vanhempanne (Aadamin ja Eevan) pois Paratiisista riisuen heidät puvuistaan, näyttäen heille heidän yksityiset osansa. Totisesti hän ja qabiiluhu (hänen sotilaansa ginneistä tai hänen heimonsa) näkevät teidät, mistä te ette pysty heitä näkemään. Totisesti, Me teimme saatanoista äulijää‘ (suojelijoita ja auttajia) niille, jotka eivät usko." (Koraani 7:27)

Joillakin ginneistä on suuria voimia. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "'Ifriit (voimakas) ginneistä sanoi: 'Minä tulen tuomaan sen (Bilqiisin, Jemenin kuningattaren valtaistuimen) sinulle ennen kuin nouset paikaltasi. Totisesti, olen tosiaankin vahva ja luotettava sellaiseen tehtävään.'" (Koraani 27:39)

Ginn voivat tehdä palveluksia joillekin ihmisille, ja vastapalvelukseksi näiden ihmisten tulee tyydyttää heidän (ginnien) pöyhkeyttään ja kohdella heitä jumalan kaltaisina. Epäuskovat ginneistä haluavat johtaa ihmisiä harhaan Herransa tieltä yrittäen saada heidät syyllistymään epäuskoon. Ginn tekevät tämän kuiskuttamalla heille jotain, joka vaikuttaa jumalallisilta viesteiltä, ja auttavat heitä tekemään asioita, jotka näyttävät ihmeiltä, niin että nämä ihmiset olisivat kiitollisia näille väärille jumalille ja olisivat heidän sotilaitaan johdattamassa muita ihmisiä harhaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Päivänä, jona Hän tulee kokoamaan heidät (kaikki) yhteen (ja sanoo): 'Oi te, ginnien joukot! Monia ihmisiä te johdatitte harhaan', ja heidän äulijää‘nsä (ystävänsä ja auttajansa) ihmisten keskuudesta tulevat sanomaan: 'Herramme! Me hyödyimme toinen toisistamme, mutta nyt olemme saavuttaneet määräaikamme, jonka Sinä olit meille asettanut.' Hän tulee sanomaan: 'Olkoon Tuli teidän asuinpaikkanne, tulette asumaan siellä ikuisesti, paitsi kuten Allah saattaa tahtoa. Varmasti Herrasi on Viisas, Tietävä.'" (Koraani 6:128)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Silti he liittävät ginnejä kumppaneiksi Allahille palvonnassa, vaikka Hän on heidät (ginn) luonut; ja he valheellisesti liittävät ilman tietoa poikia ja tyttäriä Hänelle. Hän on Ylistetty ja Korkea, kaiken sen (pahan) yläpuolella, jota he liittävät Häneen." (Koraani 6:100)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He (enkelit) tulevat sanomaan: 'Ylistetty olet Sinä! Sinä olet meidän Wäliimme (Suojelijamme ja Hyväntekijämme) heidän sijaansa. Ei, mutta heillä oli tapana palvoa ginnejä; useimmat uskoivat niihin.'" (Koraani 34:41)

Kaikesta tästä huolimatta ginneillä ei ole voimaa vahingoittaa tai johtaa harhaan Allahin ykseyteen uskovia ihmisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten kun haluat lausua Koraania, etsi turvaa Allahilta Saatanaa, hyljeksittyä (kirottua), vastaan. Totisesti, hänellä ei ole valtaa niihin, jotka uskovat ja luottavat vain Herraansa (Allah). Hänen valtansa ulottuu vain niihin, jotka tottelevat ja seuraavat häntä (Saatanaa), ja niihin, jotka liittävät kumppaneita Hänelle (Allahille, niihin, jotka ovat mushrikuuneja, monijumalaisia)." (Koraani 16:98–100)

Tarinat aaveista ja hengistä ovat tyypillisiä ginnien tekoja. Satanismilla, taikuudella samoin kuin ihmis- ja eläinuhreilla on voimakas yhteys ginnien vaatimuksiin niin muinaisissa kulttuureissa kuin nykyaikanakin.

Kristittyjen uskonkappaleissa olevat väärät väitteet enkeleistä ovat todennäköisesti Israelin lasten muodostamia. "Kristinusko, joka luultavasti sai vaikutteita enkeleitä käsittelevästä opista juutalaisilta lahkoilta, kuten farisealaisilta ja essealaisilta, samoin kuin hellenistisestä kulttuurista, lisäsi ja kehitti edelleen teorioita ja uskoja enkeleihin ja paholaisiin." (Encyclopaedia Britannica 2000)

Epäuskovien väärät väitteet ja loukkaukset koskien enkeleitä, profeettoja, Kirjoituksia ja Luojaa, osoittavat vain heidän epäuskonsa niitä kohtaan! Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Emme Me luoneet taivaita ja maata ja kaikkea niiden välissä olevaa leikillämme. Jos olisimme aikoneet ottaa huvituksen (vaimon tai pojan), olisimme varmasti voineet ottaa sen Meistä, jos olisimme aikoneet tehdä (sen). Ei, Me heitämme (lähetämme alas) totuuden (tämän Koraanin) valheellisuutta (epäuskoa) vastaan, joten se tuhoaa sen ja katso, se (valheellisuus) katoaa. Voi teille sen (valheen) vuoksi, jonka te liitätte (Allahiin sanomalla, että Allahilla on vaimo ja poika). Hänelle kuuluu jokainen, joka on taivaissa ja maassa. Ne, jotka ovat Hänen lähellään (enkelit), eivät ole liian ylpeitä palvoakseen Häntä, eivätkä he uuvu (Hänen palvomisestaan). He (enkelit) ylistävät Hänen Kunniaansa öin ja päivin, eivätkä he koskaan hiljenny (tekemästä sitä). Vai ovatko he ottaneet maasta (palvottavaksi) äälihä (jumalia), jotka herättävät kuolleita? Jos siellä (taivaissa ja maassa) olisi ollut äälihä (jumalia) Allahin lisäksi, sitten totisesti molemmat (taivaat ja maa) olisivat joutuneet epäjärjestykseen. Ylistetty on Allah, Valtaistuimen Herra, (korkealla on Hän) kaiken sen (pahan) yläpuolella, mitä he liittävät Häneen!" (Koraani 21:16–22)

Kerrottiin, että ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Juutalaiset tulivat Profeetan (SAAS) luokse ja sanoivat: Oi Abu al-Qasem [Muhammad (SAAS)], kysymme sinulta tietyistä asioista; jos vastaat meille, me tulemme seuraamaan sinua. Kerro meille kuka enkeleiden joukosta tulee luoksesi, sillä hän ei ole Profeetta, jonka luona ei käy enkeli, jonka hänen Herransa, Kaikkivaltias, on lähettänyt viestin ja ilmoituksen kanssa. Sitten kuka on kumppanisi? Hän (SAAS) vastasi: Gabriel. He sanoivat: Hän on se, joka lähetetään sodan ja taistelun kanssa; hän on meidän vihollisemme; jos olisit sanonut: "Mikael", joka lähetetään sateen ja armon kanssa, olisimme voineet seurata sinua. Sitten Allah, Ylhäinen, ilmoitti (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Jokainen, joka on Jibriilin (Gabrielin) vihollinen (antakoon hänen kuolla raivoonsa), sillä todellakin hän on tuonut sen (tämän Koraanin) alas sinun sydämeesi Allahin Luvalla vahvistaen sen, mitä tuli sitä ennen [ät-Täuraatin (Tooran) ja äl-Ingiilin (Evankeliumin)], ja johdatukseksi ja hyväksi uutiseksi uskoville. Jokainen, joka on Allahin, Hänen enkeleittensä, Hänen lähettiläittensä, Jibriilin (Gabrielin) ja Mikaelin vihollinen, silloin totisesti, Allah on uskottomien vihollinen.'" (Koraani 2:97–98)" [Reasons and occasions of revelation of the Qur‘aan (Koraanin ilmoittamisen syyt ja tilanteet)]

Allah on luonut enkelit (AS) valosta ja he ovat olentoja, jotka eivät tarvitse ruokaa, juomaa tai lepoa. He ovat kunnioitettuja palvelijoita, joille on annettu tiettyjä tehtäviä. He eivät puhu ennen kuin Allah antaa heille luvan; he toimivat vain Hänen käskystään. Enkelit palvovat Allahia (SWT) päivin ja öin, ja he kuuluvat meille näkymättömään maailmaan. Vaikka he ovatkin meille näkymättömiä, järki ei kuitenkaan voi kieltää heidän olemassaoloaan. Lisäksi ainoa luotettava tiedonlähde heistä on Allahin viesti (Koraani ja Sunna). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allahille kumartavat kaikki, jotka ovat taivaissa ja maassa, liikkuvista (elävistä) olennoista ja enkelit, eivätkä he ole ylpeitä [he palvovat Herraansa (Allahia) nöyryydellä]. He pelkäävät Herraansa heidän yläpuolellaan, ja he tekevät, mitä heidän on käsketty tehdä." (Koraani 16:49–50)

Joten asiat koskien Luojaa, Hänen enkeleitään, Kirjoituksiaan, profeettojaan ja muita asioita Allahin uskonnosta, eivät ole kuten epäuskovat saattavat kuvitella! Heidän väitteensä ovat vääriä, eikä heillä ole mitään tietoa niistä. He vain arvailevat ja seuraavat omia halujaan, ja totisesti arvaus ei pysty korvaamaan totuutta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Suurin osa heistä seuraa vain arvausta. Epäilemättä arvaus ei voi hyödyttää totuutta vastaan. Varmasti Allah on Tietoinen siitä, mitä he tekevät. Tämä Koraani ei ole sellainen, jonka joku muu kuin Allah (taivaiden ja maan Herra) voisi saada aikaan. Mutta se on vahvistus sitä ennen olleelle (Ilmoitukselle eli Tooralle ja Evankeliumille), ja täysi Kirjan (ihmiskunnalle säädetyt lait) selitys – missä ei ole mitään epäilystä – 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralta." (Koraani 10:36–37)


Joitakin juonia ja ansoja ihmisten harhaanjohtamiseksi!

Tämän artikkelin alussa mainittu tarina epäjumalien palvonnasta muistuttaa meitä katolisista, jotka kunnioittavat Kristuksen, Marian ja pyhimysten patsaita ja kuvia siinä tarkoituksessa, että ne herättäisivät ja ravitsisivat heidän uskoaan: "Pyhät kuvat kirkoissamme ja kodeissamme on tarkoitettu herättämään ja ravitsemaan uskoamme Kristuksen mysteeriin. Kristuksen ikonin ja hänen pelastustyönsä välityksellä se on hän, jota me ihailemme. Pyhän Jumalan äidin, enkeleiden ja pyhimysten pyhien kuvien kautta me kunnioitamme syvästi niiden esittämiä henkilöitä." (Roomalaiskatolisen kirkon katekismus vuodelta 1994, s. 307, #1192)

"Seuraamalla pyhien isiemme jumalallisesti innoitettuja opetuksia ja katolisen kirkon perimätietoa (sillä me tiedämme, että tämä perimätieto tulee Pyhältä hengeltä, joka asuu hänessä (kirkossa)) me oikeutetusti määrittelemme täydellä varmuudella ja virheettömästi, että kuten kallisarvoinen ja elämää antavan ristin vertauskuva, kunnioitettavat ja pyhät kuvat Herrastamme ja Jumalastamme ja Pelastajastamme, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän pyhänä pidetystä Naisestamme, pyhästä Jumalan Äidistä, ja kunnioitetuista enkeleistä, kaikista pyhimyksistä ja oikeamielisistä, olivatpa ne maalattuja tai tehty mosaiikista tai muusta sopivasta materiaalista, tulee asettaa näytteille Jumalan pyhissä kirkoissa, pyhissä astioissa ja messupuvuissa, seinillä ja paneeleissa, taloissa ja kaduilla." (Roomalaiskatolisen kirkon katekismus vuodelta 1994, s. 300, #1161)

Tämä kuvien palvomisen harhaoppi tuomittiin jo viidennessä Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 754, jonka Konstantinos V, Bysantin keisari (hallitsi vuosina 741–775) oli kutsunut koolle käsittelemään kuvainpalvonnan ongelmaa. Tämä kanta kuitenkin hylättiin seitsemännessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa, joka pidettiin Nikeassa vuonna 787. Idän keisarinna Irene kutsui kokouksen koolle ja siihen osallistui 350 piispaa, joista suurin osa oli bysanttilaisia. Ikonoklastien (kuvia vastustavat ihmiset) suuresta vastustuksesta huolimatta kokous laillisti kuvien kunnioittamisen ja määräsi niiden palauttamisen kirkkoihin koko Rooman valtakunnan alueella. Läntiset kirkot eivät tunnustaneet vuoden 754 kokousta ekumeeniseksi.

Oppi kuvien tai patsaiden kunnioittamisesta, kuuluipa se sitten katolisten, protestanttien tai jonkun muun kristityn lahkon oppeihin, on heidän oman Raamattunsa vastainen 3. Mooseksen kirjan jakeen 26:1 mukaan: "Älkää tehkö itsellenne epäjumalia älkääkä pystyttäkö itsellenne jumalankuvia tai patsaita, älkää myöskään asettako maahanne kiviä, joissa on kuvia, kumartaaksenne niitä, sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne."

"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni." (2. Moos. 20:2–6) (Vuoden 1992 Raamattu)

"Niin varokaa, ettette unhota Herran, teidän Jumalanne, liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne, ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, mitään sen muotoista kuvaa, jota Herra, sinun Jumalasi, on kieltänyt sinua tekemästä." (5. Moos. 4:23)

Jos profeettoja tai pyhimyksiä esittävistä patsaista tai kuvista sanotaan näin, mitä voidaan sanoa niistä häpeättömistä alastonkuvista, joita kutsutaan mainoksiksi ja joita pidetään julkisilla paikoilla! Niiden tarkoitus on saada ihmiset tottumaan irstauteen ja moraalittomuuteen sekä unohtamaan häveliäisyys! Ihmettelemme vain onko naisen esittäminen "alusvaatteissa" erilaisten tuotteiden myymiseksi osoitus naisten oikeuksista! Jotkut ihmiset, jotka kannattavat tällaista moraalittomuutta ja siveettömyyttä, pyrkivät antamaan sille oikeutuksen sanomalla "maassa maan tavalla"! Mutta todellisuudessa jopa jotkut kirjat heidän Raamatussaan ovat tätä häpeämättömyyttä vastaan! "Teille on opetettu tämä käsky: 'Älä tee aviorikosta.' Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin." (Matt. 5:27–30) (Vuoden 1992 Raamattu)

Kaikkien oudointa on se, että nykyään irstautta ja kaikenlaista moraalittomuutta pidetään jonkinlaisena sivilisaationa, ja jokaista, joka vastustaa siveettömyyden kutsua, syytetään takapajuisuudesta ja fanaattisuudesta! Pahantekijät voivat jopa sepittää hassuja ja hauskoja tarinoita solvatakseen ja panetellakseen uskovia! Kuinka ihmisten typeryys voi tulla tälle tasolle!

Epäjumalien palvojat, palvovatpa he sitten epäjumalien kuvia itse tai tukevat niiden palvontaa, yrittävät peittää todellisuuden, että epäjumalien kuvat ovat jumalia, joita palvotaan maassa Allahin sijaan, väittämällä että ne ovat taideteoksia tai historiallista perintöä. He yrittävät peittää muitakin rikoksia samalla tavalla kutsuen niitä eri nimillä esimerkiksi: irstailua kutsutaan vapaudeksi, haureutta ja aviorikosta kutsutaan tyttöystäväksi, -poikaystäväksi tai avoliitoksi, alkoholia kutsutaan viisaiden juomaksi, är-ribää (koronkiskontaa) kutsutaan äl-fää‘idäksi (koroksi), joka on Raamatun mukaan kiellettyä Israelin lasten keskuudessa, mutta heidän on luvallista ottaa sitä ei-juutalaisilta! "Älä pane veljeäsi maksamaan korkoa rahasta tai elintarpeista tai muusta, mitä korkoa vastaan lainataan. Muukalaisen saat panna korkoa maksamaan, mutta et veljeäsi, että Herra, sinun Jumalasi, siunaisi sinua kaikessa, mihin ryhdyt, siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi." (5. Moos. 23:19–20)

Pahanteko, jota muslimit vastustavat, ja mistä syystä heidän sanotaan olevan takapajuisia ja niin edelleen, on kiellettyä jopa Raamatun mukaan. Kristittyjä ei ole ainoastaan kielletty tukemasta rikollisia ja syntisiä, vaan jopa heidän kanssaan syöminen on kiellettyä! "Sanoin kirjeessäni teille, että teidän ei pidä olla tekemisissä siveettömästi elävien kanssa. En tarkoittanut tämän maailman siveettömiä enkä ahneita, riistäjiä tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän pitäisi lähteä kokonaan pois maailmasta. Nyt täsmennän vielä: jos jotakuta sanotaan veljeksi mutta hän on siveetön tai ahne, epäjumalanpalvelija, pilkkaaja, juomari tai riistäjä, älkää olko tekemisissä hänen kanssaan. Älkää edes aterioiko tällaisen kanssa. Ei kai minun asiani ole tuomita ulkopuolisia? Ettehän tekään tuomitse muita kuin omaan piiriinne kuuluvia. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. 'Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha.'" (1. Kor. 5:9–13) (Vuoden 1992 Raamattu)

Täten neuvomme islamin vihollisille, jotka pyrkivät muuttamaan muslimien tapoja ja opetusta yrittämällä esimerkiksi poistaa heidän opetusmateriaaleistaan kaiken sen, mikä viittaa monijumalaisuuteen ja monijumalaisiin, on että ensin heidän tulee muuttaa joitakin Raamatussa olevia kirjoja, joissa ilmoitetaan Israelin lasten pahanteosta ja erilaisista vakavista rangaistuksista niille, jotka rikkovat Jumalan lakia!

Niiden ihmisten, jotka lietsovat sivilisaatioiden yhteentörmäystä ja tekevät vääriä väitteitä islamista estääkseen ihmisiä löytämästä johdatusta, tulee tietää, että islam on rauhan ja oikeudenmukaisuuden uskonto, joka antaa kaikille luoduille niiden oikeudet. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei kiellä teitä (muslimeja) kohtelemasta oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti niitä, jotka eivät taistelleet teitä vastaan koskien uskontoa, eivätkä ajaneet teitä pois kodeistanne. Totisesti, Allah rakastaa niitä, jotka kohtelevat oikeudenmukaisesti. Se koskee ainoastaan niitä, jotka taistelivat teitä vastaan koskien uskontoa, ja ovat ajaneet teidät pois kodeistanne, ja auttaneet ajamaan teitä pois. Juuri niille Allah kieltää osoittamasta ystävällisyyttä. Hän, joka osoittaa ystävällisyyttä heille, silloin sellaiset ovat ädh-dhaalimuuneja (väärintekijöitä – niitä, jotka ovat tottelemattomia Allahille)." (Koraani 60:8-9)

Lisäksi islamin vihollisten tulee käsittää, etteivät he koskaan kykene pyyhkimään pois islamia, vaikka he tappaisivat kaikki muslimit ja tuhoaisivat heidän kirjansa, mikä ei ole edes mahdollista! Eivätkä he pysty sammuttamaan Allahin (SWT) valoa, joka on todistaja heitä vastaan! Heidän historiansa on riittävä muistutus heille; ristiretket kestivät vuosisatoja, niiden epäonnistumisen jälkeen muslimimaan kolonialismi kesti myös jonkin aikaa. Kun nämä toimintatavat olivat tuloksettomia, he siirtyivät maan valloittamisesta mielten ja sydänten valloittamiseen maallisilla, orientalistisilla ja evankelisilla lähetystehtävillä. He yrittävät parhaansa mukaan perustaa islamilaisiin maihin koulujaan ja yhteisöjään, joiden tavoitteiden ja roolien väitetään olevan hyvin humaanisia; ne tarjoavat huolenpitoa orvoille, terveydenhuoltoa, naisten oikeuksia ja niin edelleen! Mutta todellisuus on, että he käsittivät voivansa välittää näiden tapojen kautta vieraita ajatuksia ja suuntauksia muslimeille sekä vaikuttaa tulevien sukupolvien uskoihin, niin että nämä sukupolvet voivat seistä heidän puolellaan tuhoamassa kaiken sen, mitä muslimien identiteetistä ja kulttuurista on jäljellä!

Herra Chatlé kirjoitti ranskalaiseen orientalistiseen lehteen "The Islamic World" (Islamilainen maailma) artikkelin, jossa hän sanoi Ranskan menettelytavoista islamilaisissa maissa: "Ranskan tulisi perustaa menettelytapansa idässä koulutukseen ja mentaliteetin muuttamiseen, lisätä lähetyssaarnaajien työtä ja saada yltäkylläiset hyödyt." Hän sanoi, että tämän saavuttamiseksi heidän ei tulisi turvautua ainoastaan pappien ja evankelistojen projekteihin, koska heidän ponnistuksensa olivat liian vähäisiä halutun päämäärän saavuttamiseksi. Chatlé lisäsi: "Tämä voidaan saavuttaa ainoastaan koulutuksella ranskalaisten yliopistojen valvonnassa, koska sillä on tieteellinen ja älyllinen lähestymistapa, joka perustuu tahdonvoimaan." Chatlé lopetti sanomalla: "Toivon käyttäväni tätä koulutusta antaakseni ranskalaisten yliopistojen omaksuman ajatuksen tunkeutua islamiin."

Samuel Zwemmer (1867–1950) oli amerikkalainen evankelista, joka teki lähetystyötä arabimaissa. Hän purjehti Arabiaan vuonna 1890 heti lääketieteellisen harjoittelun lopetettuaan. Hän oli jonkun aikaa Bahrainissa ja myöhemmin asui 17 vuotta Kairossa. Zwemmer kirjoitti satoja arabiankielisiä kirjoitelmia, 50 kirjaa ja perusti "Moslem World" (Muslimimaailma)-lehden. Oltuaan lähes 40 vuotta alalla hän liittyi Princtonin tiedekuntaan vuonna 1929. Kerran hän sanoi: "Niin kauan kuin muslimit pakenevat kristityistä kouluista, meidän tulee rakentaa heille maallisia kouluja ja helpottaa heidän kirjoittautumistaan. Nämä koulut tulevat auttamaan meitä pääsemään eroon muslimioppilaiden islamilaisesta hengestä."

Menneisyydessä kun islamin viholliset julistivat avoimesti vihollisuuttaan ja vihaansa, he epäonnistuivat muslimimaiden valloittamisessa, koska muslimit olivat valmiita taistelemaan heitä vastaan. Mutta kun viholliset julistivat vapautta, ystävyyttä ja rakkautta, he onnistuivat valloittamaan ihmisten mielet, teot ja viime kädessä heidän omaisuutensa, koska muslimit olivat avoimia heitä kohtaan ja tulivat petkutetuiksi niin kutsutuilla "demokratialla ja sivilisaatiolla"! Lisäksi uskottomat oivalsivat, että he pystyvät tuhoamaan muslimit vain heidän omien muslimiveljiensä avulla, sillä puu katkaistaan parhaiten omasta metsästä otetulla puuleikkurilla, kuten Samuel Zwemmer sanoi kirjassaan "The Islamic World Today" (Islamilainen maailma nykyään): "Meidän tulisi vakuuttaa muslimit siitä, etteivät kristityt ole heidän vihollisiaan, ja julkaista pyhä Raamattu muslimien kielellä, koska se on kaikkein tärkein kristitty hakuteos." Hän lisäsi: "Meidän tulisi käännyttää joitakin muslimeja kristinuskoon työskentelemään heidän oman kansansa kristityiksi käännyttämisessä, sillä puu katkaistaan parhaiten omasta metsästä otetulla puuleikkurilla." Lisäksi, "Evankelistojen ei tulisi koskaan luopua toivosta, kun he huomaavat, että heidän vaikutuksensa muslimeihin on rajattu, koska on tunnettua, että muslimit ovat alkaneet kiinnostua erityisesti eurooppalaisista tieteistä samoin kuin täyden vapauden antamisesta naisille."

Samuel Zwemmer sanoi Jerusalemin evankelisessa konferenssissa vuonna 1935: "Evankelisten lähetysten päämäärä, kristittyjen valtioiden määrittämänä, islamilaisissa maissa ei ole se, että muslimit omaksuisivat kristinuskon, sillä sellaisella kääntymisellä heitä johdatettaisiin ja heille suotaisiin kunniaa! Kuitenkin teidän tehtävänne on ajaa muslimit pois islamista." Hän sanoi: "Teidän tehtävänne on ajaa muslimit pois islamista, niin että he muuttuisivat ihmisiksi, jotka vetäytyvät kauas Jumalasta. Sen seurauksena muslimeilta puuttuu moraali, johon kansat tukeutuvat. Sitten te olette valmentaneet nuoria, joilla ei ole mitään yhteyttä Jumalaan, ja jotka eivät edes halua sitä, ja saaneet heidät hylkäämään islamin, ilman että he ovat kääntyneet kristinuskoon. Sen seurauksena nuo nuoret ihmiset, aivan kuten kolonialistiset maat haluavat, eivät olisi kiinnostuneita vakavista tarkoitusperistä: he olisivat laiskoja ja joutilaita. Täten jos he saisivat koulutuksen, se olisi vain mahtailun vuoksi, ja lisäksi nuo nuoret tekisivät mitä tahansa ollakseen korkeissa (yhteiskunnallisissa) asemissa."

Jotta ihmiset eivät tulisi petkutetuiksi edellä mainittujen lähetysten väärillä iskulauseilla ja osaisivat varoa niiden pahuutta, haluaisimme hieman valottaa niitä.

  "Ristiretket, (olivat) Länsi-Euroopan kristittyjen suorittamia sotaretkiä alkaen vuodesta 1095, (jotka tehtiin) yleensä paavin pyynnöstä Jerusalemin ja muiden Palestiinassa (nykyään Israelissa ja Palestiinassa) olevien pyhiinvaelluskohteiden, jotka kristityt tuntevat Pyhänä maana, takaisin voittamiseksi muslimien hallinnasta. Historioitsijat ovat erimielisiä siitä, milloin ristiretket päättyivät, ja ovat esittäneet ajankohtia, joiden skaala vaihtelee vuodesta 1270 vuoteen 1798, jolloin Napoleon I otti Maltan Johanniittain ritarikunnalta, joka perustettiin ristiretkien aikana." (Microsoft Encarta Encyclopaedia 2000)

  New Yorkia ja Washingtonia vastaan tehtyjen syyskuun 11. terroristihyökkäysten jälkeen, herra Bush julisti ristiretken "terrorismia" vastaan, mikä muistuttaa meitä ensimmäisistä ristiretkistä, joiden raakuus ei unohdu.

  "Päivä sen jälkeen, kun presidentti Bush oli jyrkästi julistanut kansan olevan "sodassa", hän ja hänen vanhemmat neuvonantajansa näkivät vaivaa varoittaakseen amerikkalaisia tänään, ettei se sota olisi minkään muun sodan kaltainen, se sodittaisiin varjoissa, ja se koettelisi yhtälailla kansan ja johtajien kärsivällisyyttä, mutta kaikki kansat, jotka eivät osallistuisi ristiretkeen, kohtaisivat "Yhdysvaltojen täyden vihan", kuten varapresidentti Dick Cheney ilmaisi asian.

  "Tämä on uudenlainen pahuus", herra Bush sanoi Valkoisessa talossa vanhempien avustajien kanssa Camp Davidissä vietetyn viikonlopun sotakokouksen jälkeen, "ja me ymmärrämme, ja amerikkalaiset alkavat ymmärtää, että tämä ristiretki, tämä sota terrorismia vastaan, tulee kestämään jonkin aikaa, ja amerikkalaisten pitää olla kärsivällisiä."

  "Me tulemme vapauttamaan maailman pahantekijöistä", herra Bush sanoi lisäten hetkeä myöhemmin, "he ovat herättäneet voimakkaan jättiläisen, ja saatte olla aivan varmoja siitä, että me olemme päättäväisiä."" (New York Times, 17.9.2001)

  Kutsu ensimmäiselle ristiretkelle tapahtui tiistaina 27.11.1095, kun paavi Urbanus II saarnasi saarnan joukolle maallikoita ja pappeja, jotka osallistuivat kirkolliskokoukseen Clermontissa. Tässä saarnassa paavi hahmotteli suunnitelman ristiretkelle ja kutsui kuulijoitaan liittymään sen riveihin. Vastaus oli positiivinen ja suunnaton. Seuraavassa on Microsoft Encarta Encyclopaedia 2000-tietosanakirjasta koottu ristiretkien tiivistelmä, josta saadaan lisää tietoa aiheesta: "Nimi ristiretki (tulee) latinan kielen sanasta "risti", joka oli ristiretkeläisten symboli. Sen suosion ymmärtäminen tulee kuitenkin perustaa sitä tukevan yhteisön ymmärtämiselle. Tämä oli uskovien yhteisö, ja useat ristiretkeläiset uskoivat, että heidän osallistumisensa taisteluun uskottomia vastaan tulisi käytännöllisesti katsoen takaamaan henkilökohtaisen pelastumisen. Toukokuussa 1097 ristiretkeläiset hyökkäsivät ensimmäiseen pääkohteeseensa, Anatolian turkkilaiseen pääkaupunkiin Nikeaan. Kesäkuussa kaupunki antautui bysanttilaisille mieluummin kuin ristiretkeläisille. Ristiretkeläiset hyökkäsivät Genovasta saamiensa vahvistusjoukkojen ja vasta rakennettujen piirityskoneiden avulla Jerusalemiin, ja valloittivat sen myrskyisästi heinäkuun 15. vuonna 1099; sitten he teurastivat käytännöllisesti katsoen jokaisen asukkaan. Ristiretkeläisten mielestä kaupunki puhdistettiin hävinneiden uskottomien verellä.

  Zangin johdolla muslimit saavuttivat ensimmäisen päävoittonsa ristiretkeläisiä vastaan valloittamalla Odessan kaupungin vuonna 1144 ja sitten systemaattisesti hajottaen ristiretkivaltion tuolla alueella. Paavinvallan vastaus näihin tapahtumiin oli toisen ristiretken julistaminen vuoden 1145 lopulla (mutta toinen ristiretki epäonnistui ja armeijat palasivat kotiin).

  Saladin lopulta tunkeutui Jerusalemin kuningaskuntaan valtavalla voimalla toukokuussa vuonna 1187. Paavi Gregorius VIII julisti kolmannen ristiretken 29.10.1187. Vaikka sekä Ranskan kuningas Filip II että Englannin kuningas Rikhard Leijonamieli saavuttivat Palestiinan armeijoidensa ollessa hyvässä kunnossa, he eivät kyenneet valtaamaan Jerusalemia tai suurta osaa Latinalaisesta keisarikunnasta takaisin. He onnistuivat kuitenkin riistämään Saladinin hallinnasta kaupunkien ketjun Välimeren rannikolta, mukaan lukien Akkon. Lokakuuhun 1192 mennessä, jolloin Rikhard Leijonamieli lopulta poistui Palestiinasta, Latinalainen keisarikunta oli muodostettu uudelleen. Pienempänä kuin alkuperäinen keisarikunta ja huomattavasti heikompana sekä sotilaallisesti että taloudellisesti, toinen keisarikunta säilyi uhanalaisena toisen sata vuotta. Sillä välin jäljellä olevat latinalaiset etuvartiostot Syyriassa ja Palestiinassa joutuivat kasvavan paineen alle Egyptin joukkojen toimesta. Yksi kerrallaan ristiretkivaltion kaupungit ja linnoitukset hävisivät mamelukkien voimakkaille armeijoille."

  Edellä mainittujen lausuntojen lukemisen jälkeen kristittyjen "uskonnollinen suvaitsevaisuus" ja heidän valheelliset väitteensä, että islam on terrorismin uskonto, tulevat hyvin ymmärretyiksi. Lisäksi se, mitä mainitaan Encyclopaedia Britannicassa, osoittaa muslimien todellisen luonteen verrattuna "sivistyneisiin ja suvaitsevaisiin" kristittyihin: "Mutta Saladinin huippusaavutus ja tuhoisin isku koko ristiretki-liikkeelle tuli 2.10.1187, kun Jerusalem, joka on yhtä paljon pyhä sekä muslimeille että kristityille, antautui Saladinin armeijalle oltuaan 88 vuotta frankkien käsissä. Täydellisenä vastakohtana sille, kun kristityt valloittivat kaupungin, jolloin veri virtasi valtoimenaan sen asukkaiden barbaarisessa teurastuksessa, muslimien uudelleenvalloitukselle oli tunnusomaista Saladinin ja hänen joukkojensa sivistynyt ja ystävällinen käytös."

  Siirtokunnat ja kolonialismi, joko asuttuja tai asuttamattomia alueita, jotka alueelle aikaisemmin vieras kansa tai hallitus on hankkinut valloittamalla tai asuttamisella ja on määrännyt vieraan hallinnon sellaiselle alueelle. Koloniaalinen yhteys muodostuu, kun yksi kansa tai hallitus laajentaa hallitsijan valtaansa ja määrää poliittisen hallinnan vieraalle kansalle tai alueelle. Yhteys päättyy, kun kohdekansa joko tulee täysin itsenäiseksi tai tulee sulautetuksi koloniaalisen vallan poliittiseen rakenteeseen yhtäläisillä ehdoilla … Monet aikaisemmat siirtokunnat ovat kuvanneet kolonialismia riistämisen järjestelmänä, jonka vahvemmat vallat ovat määränneet heille ja joka on vastuussa taloudellisesta jälkeenjääneisyydestä, rotuselkkauksesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta epäjärjestyksestä … Se, että kolonisaatiolla oli vahingollisia vaikutuksia valloitettujen alueiden kansoihin, on kiistatonta. Perinteiset elämäntyylit pantiin hajalle, kulttuurit tuhottiin ja kokonaiset kansat alistettiin tai tuhottiin." (Microsoft Encarta Encyclopaedia 2000)

  Kolonialismi on muslimeihin kohdistetun aatteellisen hyökkäyksen vaarallinen ja tuhoisa avain joko heidän kristityiksi käännyttämisekseen tai maallistamisekseen. Edward Said tutki kirjassaan "Orientalism" (Orientalismi) (julkaistu vuonna 1978), joka on ehkäpä hänen tunnetuin teoksensa, länsimaisia kliseitä koskien itää, erityisesti islamilaista maailmaa, ja osoitti, että orientalistinen tiede perustuu länsimaiseen imperialismiin.

  "Eurooppalaiset lähetyssaarnaajat kohdistivat huomionsa uusille alueille 1800-luvulla laajentamalla suuresti pyrkimyksiään. Kolonialismi toi lisääntynyttä tietoa Afrikasta ja Aasiasta, ja eurooppalaiset sekä brittiläiset kirkot ulottivat työnsä näille alueille. Yksi parhaiten tunnetuista 1800-luvun lähetystyöntekijöistä oli brittiläinen lääkäri David Livingstone. Kirkkokuntaan kuuluvat neuvostot, Pelastusarmeija, muut toimistot, joista jotkut olivat yhteydessä World Council of Churchesiin (Kirkkojen maailmanneuvostoon), ja yksilöt, jotka kuuluvat sellaisiin lähetystyöhön suuntautuneihin ryhmiin kuten Jehovan todistajiin ja mormoneihin, jatkavat tänä aikana aloitettua työtä." (Microsoft Encarta Encyclopaedia 2000)

  Evankelismi on määritelty tämän päivän uskontojen ja oppien arabiankielisessä tietosanakirjassa, jonka on julkaissut International Assembly of the Muslim Youth, Riyadh, "uskonnollisena, poliittisena, kolonialistisena liikkeenä, joka ilmaantui ristiretkien epäonnistumisen jälkeen. Päämääränä oli kristinuskon levittäminen muiden kansojen keskuuteen, kehitysmaissa yleisesti ja muslimien keskuudessa erityisesti, islamilaisten maiden hallitsemiseksi ja valtaamiseksi."

  Dictionary.comin mukaan evankelismille on "tunnusomaista kiihkeä tai ristiretken into".

  Hutchinson Encyclopedia-tietosanakirjassa evankelisuus määritellään "joidenkin raamatullista arvovaltaa, uskoa ja henkilökohtaista "uudestisyntymisen"-kokemukseen sitoutumista painottavien protestanttikristittyjen uskoiksi". Samassa viitteessä evankelista määritellään "henkilönä, joka matkustaa levittääkseen kristittyä evankeliumia".

  Sekularismi (maallistuminen) filosofiassa ja politiikassa (on) uskonnollisten ja pyhien muotojen ja tapojen hylkäämistä järkiperäisen arvioinnin ja päätöksenteon sekä hallituksen siviililaitosten hyväksi … Maallisen yhteiskunnan ja hallituksen vastakohta on teokratia, jossa hengelliset vallanpitäjät määräävät myös siviilielämän menettelytavan." (Microsoft Encarta Encyclopaedia 2000)

  Toisin sanoin sekularismi on ihmisen tekemä filosofia, joka hylkää kaikki uskonnot. Jotkut pitävät sekularisteja puolueettomina siinä mielessä, että he välttävät uskontoa, mutta todellisuus on se, ettei totuutta koskien voi olla puolueeton; joko olet sen puolella tai sitä vastaan! Sitä paitsi sekularistit ovat uskonnollisia – heidän uskontonsa on heidän ideologiansa. Tämä johtuu siitä, ettei yksikään ihminen voi olla ilman uskoa, lukuun ottamatta hulluja ihmisiä, jotka eivät ole tilivelvollisia teoistaan! Täten ihmiset voivat ainoastaan alistua Herralleen ja totella Hänen käskyjään, tai alistua omille turhille haluilleen ja etsiä tarpeittensa täyttymystä.

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oletko sinä nähnyt hänet, joka on ottanut oman turhan mielitekonsa iläähikseen (jumalakseen)? Olisitko sitten wäkiil (hänen asioittensa hoitaja tai vahtija) hänelle? Tai luuletko, että useimmat heistä kuulevat tai ymmärtävät? He ovat vain kuin karja – ei, he ovat jopa enemmän harhassa Tieltä (jopa pahempia kuin karja). Etkö ole nähnyt kuinka Herrasi levitti varjon? Jos Hän tahtoisi, Hän olisi voinut saada sen olemaan paikoillaan - mutta Me olemme tehneet auringosta sen tiennäyttäjän (auringonnousun jälkeen varjo kutistuu ja häviää keskipäivällä, ja ilmaantuu jälleen iltapäivällä auringon laskiessa, ja jos ei olisi ollut auringonvaloa, ei olisi ollut varjoa). Sitten Me vedimme sen takaisin Meille - asteittaisen peitetyn poisvetämisen. Se on Hän, joka tekee teille yön peitoksi, ja unen levoksi, ja tekee päivän nushuuriksi (ylösnousemiseksi ja sinne tänne kulkemiseksi päivittäisessä työssä henkilön nukuttua yöllä tai kuten ylösnousemus henkilön kuoleman jälkeen). Se on Hän, joka lähettää tuulet hyvän uutisen sanansaattajiksi kulkien Hänen armonsa (sateen) edellä; ja Me lähetämme alas puhdasta vettä taivaasta, että antaisimme sen avulla elämän kuolleelle maalle, ja Me annamme juotavaa siitä monille karjasta ja ihmisistä, jotka Me olemme luoneet. Todellakin Me olemme jakaneet sen (sateen tai veden) heidän keskuuteensa, jotta he saattaisivat muistaa Allahin suosiota, mutta useimmat ihmiset (kieltäytyvät ottamasta vastaan totuutta tai uskoa ja) eivät ota vastaan kuin epäuskoa tai kiittämättömyyttä." (Koraani 25:43–50)

  Orientalismi on lännen kulttuurinen ilmiö, joka liittyy erityisesti siihen, kuinka itä, sen ihmiset ja historia, otettiin vastaan kolonialismin ja sen jälkeisenä aikana. Orientalisti viittaa henkilöön, joka tutkii idän kulttuuria tai kieliä tai on asiantuntija niissä. Se myös viittaa länsimaiseen islamin tutkijaan, joka riippumatta motiiveistaan väistämättä vääristää sitä. Edward Said, arabikristitty professori, luennoitsija ja useiden kirjojen kirjoittaja, määrittelee orientalismin seuraavasti kirjassaan "Orientalism" (Orientalismi): "Orientalismilla tarkoitan useita asioita, joista kaikki mielestäni ovat toisistaan riippuvaisia. Halukkaimmin hyväksytty tarkoitus orientalismille on akateeminen merkitys, ja tosiaankin leima vieläkin soveltuu joukkoon akateemisia laitoksia. Jokainen, joka opettaa, kirjoittaa tai tutkii Itää, ja tämä pätee henkilöön olipa hän sitten antropologi, sosiologi, historioitsija tai filologi, joko sen tarkassa tai yleisessä merkityksessä, on orientalisti, ja se, mitä hän tekee, on orientalismia."

Palataan takaisin aiheeseen epäjumalankuvien palvomisesta. Islam kieltää patsaat ja kuvat, ja aina kun niitä löytyy, ne tulee tuhota tai ainakin turmella mahdollisuuksien mukaan. Uskovien äiti, Profeetan (SAAS) vaimo, Ummu 'Abdullah 'Aisha (RAA) kertoo: "Minulla ei ollut koskaan tapana jättää Profeetan taloon mitään, missä oli kuvia tai ristejä, paitsi että hän joko tuhosi sen täydellisesti tai hävitti sen." (Al-Bukhari)

Ibn 'Abbaas (RAA) kertoi: Abu Talha (RAA), Allahin lähettilään kumppani ja yksi niistä, jotka olivat taistelleet Bädrissä Allahin lähettilään kanssa, kertoi minulle Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Enkelit eivät mene sisään taloon, jossa on koira tai kuva." Hän tarkoitti kuvia olennoista, joilla on sielu. (Al-Bukhari)

Sa'id ibn Abi al-Hasan (RAA) kertoi: "Kun olin ibn 'Abbaasin kanssa, mies tuli ja sanoi: 'Oi 'Abbaasin isä! Minä saan elatukseni käsityöstä ja teen näitä kuvia.' Ibn 'Abbaas sanoi: 'Kerron sinulle vain, mitä kuulin Allahin lähettiläältä. Kuulin hänen sanovan: 'Allah tulee rankaisemaan jokaista, joka tekee kuvan, kunnes hän laittaa elämän siihen, eikä hän kykene koskaan laittamaan siihen elämää.'' Kuullessaan tämän tuo mies huokaisi syvään ja hänen kasvonsa muuttuivat kalpeiksi. Ibn 'Abbaas sanoi hänelle: 'Sääli! Jos haluat ehdottomasti tehdä kuvia, neuvon sinua tekemään kuvia puista ja mistä tahansa muista elottomista (sieluttomista) kohteista.'" (Al-Bukhari)

'Aisha (RAA) kertoi: "Täytin Profeetalle tyynyn, joka oli koristeltu (eläinten) kuvilla, (ja) joka näytti nämrooqalta (pieneltä tyynyltä). Hän tuli ja seisoi ihmisten keskellä ilmeisen kiihtymyksen näkyessä hänen kasvoiltaan. Sanoin: 'Oi Allahin lähettiläs! Mikä on vikana?' Hän sanoi: 'Mikä tämä tyyny on?' Sanoin: 'Olen valmistanut tämän tyynyn sinulle, niin että saatat nojata siihen.' Hän sanoi: 'Etkö tiedä, etteivät enkelit tule sisään taloon, jossa on kuvia; ja jokaista, joka tekee kuvan, tullaan rankaisemaan (ankarasti) Ylösnousemuksen päivänä ja häneltä tullaan vaatimaan, että hän antaa elämän (sille, minkä hän on luonut)?'" (Al-Bukhari)

Raamatun mukaan patsaiden tekijät tai niiden omistajat ovat turmeltuneita ja kelvottomia. "Ottakaa siis itsestänne tarkka vaari – sillä te ette sinä päivänä, jona Herra puhui teille tulen keskeltä Hoorebilla, nähneet hänestä minkäänkaltaista muotoa – ettette menettele kelvottomasti ettekä tee itsellenne jumalankuvaa, ette minkään muotoista patsasta, ette miehen tai naisen kuvaa." (5. Moos. 4:15–16)

Joten meidän ei tarvitse ihmetellä, jos turmeltuneet ja kelvottomat kautta maailman kehottivat tuhoamaan talebanit, kun he päättivät tuhota Afganistanissa olevat Buddha-patsaat (buddhalaisten palvomia jumalia, joiden luokse tehtiin pyhiinvaelluksia)! Tämä tapahtuma sai huomattavaa huomiota ympäri maailman siihen pisteeseen saakka, että yksi Wall Street Journalin toimittajista kuvaili talebaneja villeiksi eläimiksi ja barbaareiksi. Toimittaja pyysi maailman voimia tuhoamaan heidät, ja lopetti artikkelinsa sanomalla, että "jokainen kiinteä kappale tai mikä tahansa ihminen tässä maailmassa on parempi kuin Mullah Muhammad Omar ja talebanin miliisi". Tämän lisäksi Yhdistyneiden kansakuntien edustaja uhkasi talebaneja sanoen, että he tulevat maksamaan kalliisti, jos he tuhoavat nämä patsaat!

Kaikki tämä hälinä aiheutui siitä, että kivistä tehdyt epäjumalankuvat aiottiin tuhota! Mutta kun muslimeja vastaan hyökätään epäoikeudenmukaisesti Afganistanissa, Irakissa, Palestiinassa tai muualla maailmassa, se ei aiheuta läheskään samanlaista meteliä kuin muutaman kiven tuhoaminen aiheutti! Lisäksi sortajat, olivatpa he missä tahansa tällä maapallolla, vääristelevät todisteita ja tekevät vääriä väitteitä johtaakseen liittolaisensa sotaan heikkoja ihmisiä vastaan; ainoana syynä se, etteivät he usko vääriin jumalolentoihin, vaan uskovat ainoaan Jumalaan, joka on palvonnan arvoinen! Lopuksi sodalle islamia ja muslimeja vastaan annettiin oikeutus turhilla tekosyillä ja väitteillä rauhan ja oikeudenmukaisuuden ylläpitämisestä maailmassa, sekä vapauden ja oikeuksien antamisesta ihmisille demokraattisen hallinnon alaisuudessa, mutta todellisuus on jotain aivan muuta!

"Vapautus … tai muuten. Juuri kun Yhdysvallat painostaa syytettyjen Serbiassa ja Kroatiassa piilossa olevien sotarikollisten kiinniottoa, se käyttää kovien otteiden taktiikkaa eristääkseen omat kansalaisensa vastaavalta syytteeseenpanolta. Kongressin päätöksellä Washington leikkasi sotilasapua viime viikolla ainakin 30 maalta, jotka eivät olleet allekirjoittaneet sopimusta, jossa amerikkalaiset vapautetaan syytteeseenpanolta uudessa kansainvälisessä rikosoikeudessa Haagissa." (Time, 14.7.2003)

"Siitä on kirjoitettu paljon, kuinka irakilaiset vaikeuttivat maansa uudelleenrakentamista ryöstelemällä Saddam Husseinin hallinnon kaaduttua. Kuitenkin kansainvälisen lentokentän tapauksessa Bagdadin ulkopuolella, voittoisat amerikkalaiset joukot ovat johtaneet enimmäkseen varastelua ja hävitysvimmaa Yhdysvaltojen virkamiesten, Irakin lentoyhtiön henkilökunnan ja muiden lentokentän työntekijöiden mukaan. He sanovat, että joukot varastivat tullivapaita tavaroita, tarpeettomasti ampuivat lentokentän seulaksi ja tuhosivat viisi käyttökelpoista Boeing lentokonetta … Lentokentän pääterminaalissa nukkuneet sotilaat varastivat tavaroita tullivapaista kaupoista, mukaan lukien alkoholia, kasetteja, hajuvesiä, savukkeita ja kalliita kelloja." (Time, 14.7.2003)

"Aiheuttaako Saddam Husseinin tappio hallinnon vaihdoksen maailman öljymarkkinoilla? Aina 70-luvun alun inflatorisesta (rahan arvoa alentavasta) öljykriisistä saakka, jota johti Zaki Yamani, saudiarabialainen sheikki, bensiini-ahneet amerikkalaiset ovat unelmoineet OPEC kartellin murskaamisesta. Jotkut George Bushia lähellä olevat öljymiehet yksityisesti haaveilevat kuinka Amerikalle myönteinen ja yksityistetty Irakin öljysektori saattaisi noin kymmenen vuoden kuluessa suoltaa niin paljon öljyä, että Saudi Arabia, joka itse asiassa pyörittää OPECia, menettäisi markkinavoimansa. Maailma olisi tulvillaan halpaa öljyä hinnoiteltuna kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, eikä länsivastaisten hinnanvälittäjien toimesta, joita johtaa Ali Naimi, Saudi Arabian öljyministeri ja tosiasiallinen johtaja Saudi Aramcossa, valtionyhtiössä, jolla on yli 20-kertaiset öljyvarastot Exxon Mobiliin verrattuna." (The Economist, 26.4.–2.5.2003)

"Enää eivät Irakin sodan vastustajat voi väittää, että kyse oli "pelkästään öljystä". Se on nyt myös teiden kaivamisesta, siltojen, sairaaloiden, koulujen ja voimalaitosten rakentamisesta. Jopa ennen kuin Amerikan sotilaat olivat astuneet jalallaan Bagdadiin, sen hallitus oli jakanut sopimuksia Irakin jälleenrakentamisesta … Amerikan kehitysapuosasto, USAID, on kerännyt tarjouksia teiden rakentamisesta, opettajien kouluttamisesta, oppikirjojen painattamisesta, kansalaisyhteisön vahvistamisesta – oi, ja myös yleisen terveydenhoitopalvelun rakentamisesta Irakiin … Kahdeksan sopimusta "Toimet Irakin uudelleenrakentamiseksi", jotka osasto julkisti äskettäin, on vastaanotettu vihaisesti ja ällistyneellä käsityskyvyttömyydellä. Kauhistuneet asiantuntijat pihisevät "irvokkaalle" näytökselle amerikkalaisten yhtiöitten "hyötyessä" sodasta jopa ennen kuin ampuminen loppuu. Työntekijöiden Bechtelissä, jonka sanotaan johtavan tarjouskilpailua $600 miljoonan sopimuksesta yhdyskunnan perusrakenteen (rakentamiseksi), on täytynyt kahlata yhtiön San Franciscon pääkonttorin oviin itsensä kahlehtineiden protestoivien joukkojen läpi. Ulkomaalaiset, jotakuinkin hämmentyneinä, näyttävät olevan yhtä kauhistuneita siitä, ettei myös heille ole annettu mahdollisuutta hyötyä sodasta: vain amerikkalaisten yhtiöiden on annettu tehdä tarjouksia. Sillä välin USAIDin käyttämät "salaiset" listat tarjoajien jatkoonpääsijöistä ovat saaneet useat maailman lehdistöstä päättelemään, että vain presidentti George Bushin sisäpiirin vanhojen kavereiden kannattaa hakea hommaa." (The Economist, 5.-11.4.2003)

Viha muslimeja kohtaan ja tämän modernin imperialismin ahneus, joka on piilotettu demokratian, ihmisoikeuksien, naisten oikeuksien, vapauden ja uskonnollisen suvaitsevuuden vaatteeseen, on tullut ilmeisemmäksi. Heidän todelliset vaikuttimensa ovat öljykauppa, uudelleenrakennusurakat, isojen aseyhtiöiden rooli ja lähetysjärjestöjen into. Jopa joukkotuhoaseista – ydin-, kemiallisista ja biologisista aseista – eroon pääsemisen oikeutus on kaikki silmänlumetta! Jos he olisivat oikeasti innokkaita pääsemään eroon niistä (joukkotuhoaseista), miksi he eivät riisu itseään ja lähimpiä liittolaisiaan aseista! Auttavatko Israeliin varastoidut ydin-, kemialliset ja mahdollisesti biologiset aseet alueen aseistariisuntaa!

Samaan aikaan kun amerikkalaiset taivuttelevat muita maita luopumaan heidän vaarallisista ja tuhoavista aseistaan, he itse kehittelevät ja keksivät uudenlaisia tuhoavia ydinaseita!

"Vaikka presidentti George W. Bush kuluttaa loputtomia tunteja yrittäen lopettaa ydinaseiden leviämisen, hänen hallintonsa ei ole sen yläpuolella, että he loisivat muutamia itse. Pentagon työskentelee uutterasti kehittääkseen ensimmäisen uuden luokan Yhdysvaltojen ydinaseen kylmän sodan loppumisen jälkeen…

Mutta uusilla suunnitelmilla on omat panettelijansa. Heihin kuuluu ydintiedemies ja Pentagonin neuvonantaja Sidney Drell, joka sanoo, että jopa pikkuriikkinen yhden kilotonnin ase, joka räjähtää 15 metrin syvyydessä kiven sisällä, syöksisi radioaktiivisuutta laajan planeetan kaistaleen yli. Aseiden säännöstelyn puolestapuhujat ovat huolissaan, että vähemmän katastrofaalisten ydinaseiden omistaminen romuttaisi pyrkimykset maailmanlaajuisen leviämisen estämiseksi. Senaattori Dianne Feinstein, Kalifornian Demokraatti, sanoi viime viikolla: 'Tämä hallinto näyttää liikkuvan sotilaallisen kannan suuntaan, jossa ydinaseita pidetään samanlaisina kuin muita aseita.'" (Time, 26.5.2003)

"Vieläkin vaarallisemmin kohtelemalla ydinaseita aivan kuten toisia räjähteitä asevarastossa, sen sijaan että kohtelisi niitä viimeisen keinon peloteaseina, Amerikka voisi vaarallisesti hämärtää rajaa kenen tahansa ydinaseiden käyttöä vastaan … Eikä se auta herra Bushia suostuttelemaan maita, jotka ovat päättämättömiä NPT sopimuksen suhteen [Non-Proliferation Treaty (Leviämisen estosopimus)], jatkamaan kaikista ydinaseita koskevista kiihkeistä pyrkimyksistä luopumista, jos hänen omat puolustussuunnittelijansa kiireisesti keksivät uusia tehtäviä ydinaseille ja uusia ydinaseita tekemään niitä." (The Economist, 17.–23.5.2003)

Jos ne, jotka vaativat vapautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja niin edelleen, olisivat totuudellisia kutsussaan, silloin ei olisi väitetty, että heidän armeijansa laiminlöivät Bagdadin sairaaloiden, harvinaisten kirjojen ja mittaamattoman arvokkaiden antiikkiesineiden suojelemisen, kun taas tyhjä öljyministeriö oli tarkoin vartioituna! Irakilaiset ja muut laajalti pitävät tätä merkkinä miehittäjien pahasta aikomuksesta! Lisäksi he olisivat kauan aikaa sitten lopettaneet tukensa juutalaisille, jotka sortavat palestiinalaisia; miehittävät ja anastavat itselleen heidän maataan; tappavat, kiduttavat ja karkottavat viattomia ihmisiä sekä tuhoavat heidän kotinsa tankeilla, kuten käki valloittaa toisen linnun pesän! "Israel pitää vieläkin hallussaan kaikkea sitä maata, jonka se anasti itselleen 35 vuotta sitten, muuttaen paljon siitä pysyvällä asuttamisella, minkä kansainvälinen laki kieltää miehitetyllä maalla." (The Economist, 25.–31.1.2003)

Amerikkalaisten veronmaksajien dollarit, joita kulutetaan tukemaan juutalaisten pahantekoa Palestiinassa, voitaisiin käyttää paremmin humanitaariseen apuun Aasiassa, Afrikassa ja jopa Amerikassa tai muualla, jossa miljoonat ihmiset kuolevat nälkään ja erilaisiin sairauksiin vuosittain! "Millaisten tapojen mies kostaisi kiviä heittävälle lapselle ampumalla häntä selkään hänen juostessaan karkuun (tammikuun 30. 1989)? Minkälainen hallitus kostaisi sakottamalla valmiiksi rutiköyhiä vanhempia 1 000 dollarilla hajottaen heidän kotinsa ja takavarikoiden heidän vähäisen omaisuutensa? Minkälaisia ihmisiä ovat nämä ylimieliset uudisasukkaat, jotka luulevat, että heillä on Jumalan antama oikeus syyllistyä sellaisiin epäinhimillisyyksiin ja silti vaatia lisää? Minkälaisia ihmisiä me olemme, kun annamme hallituksemme antaa Israelille joka vuosi miljardeja veronmaksajien dollareita, joilla se on kykenevä jatkamaan palestiinalaisten alistamista?" (Time, 20.2.1989)

"Amerikka on myös paljon myönteisempi Israelille kuin Eurooppa. Israel vastaanottaa enemmän Amerikan ulkomaanavun budjetista kuin mikään muu maa – 3 miljardia vuodessa, siitä kaksi kolmasosaa sotilaallisina määrärahoina. Tämä on mahdollistanut Israelin muuttumisen kovaksi kolossiksi. Vuonna 1967 Israelin puolustusmenot olivat vähemmän kuin puolet Egyptin, Irakin, Jordanian ja Syyrian yhteenlasketuista puolustusmenoista. Tänä päivänä se on 30 % korkeampi kuin noiden valtioiden yhteenlasketut puolustusmenot.

Mutta selittääkö juutalaisten painostusryhmä, niin hyviä suhteita kuin sillä saattaakin olla, todella Amerikan tuen Israelille? Painostusryhmä saattaa tehdä osansa. Mutta se olisi voimaton, jollei Amerikalla olisi niin vahva kulttuurinen hengenheimolaisuus Israelin kanssa. Amerikkalaisilla on ilmeinen taipumus nähdä ulkopolitiikka moralistisesti – hyvän taisteluna pahaa vastaan tai läntisten arvojen taisteluna barbarismia vastaan. Eurooppalaiset saattavat nähdä Lähi-idän kilpailevien etujen käsittelyn asiana (ja kolonialistisen syyllisyyden vaimentamisena). Amerikkalaisilla on taipumus nähdä se vapauden ja demokratian saarekkeen puolustamisen asiana saaliinhimoisen ryöstöruhtinaiden ja tyrannien joukkoa vastaan – ja syyskuun 11. jälkeen, liittolaisina ja vihollisina Amerikan sodassa maailmalaajuista terrorismia vastaan.

Monet evankeliset kristityt ovat myös intohimoisesti Israelin puoltajia. Osa voimakkaimmasta tuesta Israelille tulee Raamattu-vyö osavaltioista, kuten Alabamasta ja Missisipistä, joissa on muutama kosher ravintola. Evankeliset saarnaajat, kuten Pat Robertson, onnistuvat erikoisessa suorituksessa olemalla sekä juutalaisvastaisia että intohimoisia Israelin puoltajia. Parhaiten myytyjen kirjojen listat ovat täynnä apokalyptisiä kirjoitelmia maailmanlopusta ja juutalaisten paluusta Israeliin. Ryhmä helluntailaisia kristittyjä Missisipissä kasvattaa punaisia hiehoja teurastettavaksi Israelissa kun Toinen tuleminen voittaa takaisin Jerusalemin Temppelivuoren muslimeilta." (The Economist, 6.-12.4.2002)

Osoitus lähetysjärjestöjen innosta ja heidän "suvaitsevaisuudestaan" muita uskontoja kohtaan, on islamin syyttäminen väärin väittein ja yritys vääntää se joksikin muuksi kuin mitä sen todellinen viesti on ihmisten estämiseksi Kaikkivaltiaan Jumalan tieltä. He haluaisivat saada ihmiset vihaamaan islamia ja kamppailemaan parhaansa mukaan sitä vastaan! Lisäksi lähetyssaarnaajat pyrkivät vaikuttamaan ei-islamilaisten maiden hallituksiin houkutellakseen heidät selkkaukseen islamilaisten maiden kanssa väitteillä, että "islam on terroristi". He haluavat, että islamilaisiin hallituksiin käytettäisiin painostusta, niin että niiden tulisi lopettaa islamilainen opetus, antaa periksi lähetyssaarnaajien lähetyksille ja ottaa heidät vastaan vieraanvaraisesti, muuten heidät leimataan fanaattisiksi, takapajuisiksi ja "demokratian" vastustajiksi! Kaikki tämä tehdään, että lähetyssaarnaajat saisivat vapaat kädet hairahtumisensa levittämiseen muslimien keskuudessa, mikä useimmiten verhotaan humanitaariseksi työksi! Täten muslimit joutuvat "sionisti-ristiretki hyökkäyksen" kohteeksi, jolla on uskonnolliset, poliittiset, sotilaalliset ja ideologiset ulottuvuudet.

Se, mikä pätee uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen "sionisti-ristiretkiliittoutuman" ymmärryksen mukaan, voi päteä myös sanavapauteen, naisten kunnioitukseen, ihmisoikeuksiin ja niin edelleen! "Washingtonilla on nykyään niin paljon valtaa, että kun se pitää pilkkanaan ihmisoikeuksien normeja, se vahingoittaa ihmisoikeuksien asiaa maailmalaajuisesti." (Kenneth Roth, Human Rights Watch). Lisäksi, kun Yhdysvaltojen varapresidentti Dick Cheney puhui Sveitsissä 24.1.2004 kansainvälisessä konferenssissa Alpeilla noin 1 000 poliittiselle, liikealan ja uskonnolliselle johtajalle ja kutsui suurempaan maailmanlaajuiseen yhtenäisyyteen taistelussa terrorismia vastaan sekä pyysi Euroopan liittolaisia liittymään Yhdysvaltojen seuraan demokratian edistämiseksi Lähi-idässä, ihmettelemme puhuiko hän sodasta kaikkia terrorismin muotoja vastaan, mukaan lukien Israelin terrorismi arabien miehitetyillä alueilla, mikä on jatkunut yli 50 vuotta, vai yksinomaan sodasta islamia ja muslimeja vastaan!

Lähetyssaarnaaja, jonka oikeaa nimeä ei mainittu ja joka on henkilökohtaisesti George W. Bushin kannattaja, kirjoitti sähköpostin sanoen, "Jotain, joka sinun tulee ymmärtää, on, ettei diplomaattisuus tehoa Saatanaan." (Time, 4.8.2003)

"Paljon on ajateltu evankelista Franklin Grahamin oudosta kolmoisroolista islamin murskaajana ("hyvin paha ja ilkeä uskonto"), Bushin hallinnon suosikkina (hän saarnasi pitkänperjantain palveluksessa Pentagonissa) ja vapautettuun Irakiin avun ja Evankeliumin toimittajaksi pyrkivänä." (Time, 4.8.2003)

"Vanhempi (Bushin) hallinnon virkailija kertoi Time-lehdelle, että ottaen huomioon presidentin tuen uskoon perustuvalle hyväntekeväisyydelle ja hänen läheiset siteensä kristittyyn oikeistoon, sen todennäköisyys, että Valkoinen talo koettaisi estää kristittyjä avustusryhmiä menemästä Irakiin, on vähäinen." (Time, 4.8.2003)

"Jotkut tarjoavat vain materiaalista apua tai apua ja hyvän uutisen. Muut kuten Discipling a Whole Nation (DAWN) (Kokonaisen Kansan opettaminen) keskittyvät levittämään Jumalan sanaa. Miksi nyt? DAWNin Rich Haynie sanoo sen siihen pisteeseen, että konflikti sai muslimit kyseenalaistamaan uskonsa, "me voisimme sanoa, että sota oli kypsymisen hetki". (Time, 4.8.2003)

"Mutta toisin kuin jotkut hänen uskon kumppaninsa tuossa isossa avustuskaravaanissa, Weaver, 33, ei saarnaa mennessään. "Käännyttämisen sekoittaminen humanitaarisen työn kanssa ei ole koskaan sopivaa", hän sanoo. Ja nyt "se tulee vahvistamaan ihmisten epäilykset, että tässä [sodassa] kristityt taistelivat muslimeja vastaan – ja kristityt voittivat".

Kuitenkin ainakin kaksi järjestöä näytti olevan valmiita uhmaamaan tuota vaikutelmaa. Niiden joukossa, jotka olivat rajalla viime viikolla, oli the International Missions Board of the Southern Baptist Convention (SBC) (Kansainvälinen eteläisen baptistikonventin lähetyslautakunta) ja Samaritan's Purse (Samarialaisen kukkaro), jota johtaa evankelista Franklin Graham. Molemmat järjestöt arvostelevat terävästi islamia, johon 97 % irakilaisista uskoo. Graham, joka antoi rukouksen George W. Bushin virkaanastujaisissa, on kutsunut sitä [islamia] "hyvin pahaksi ja ilkeäksi uskonnoksi", ja entinen SBC:n puheenjohtaja kutsui Muhammadia "paholaisen riivaamaksi pedofiiliksi".

Molemmat ryhmät, jossain määrin, tulevat antautumaan sellaiseen, jota voitaisiin kutsua "avustusevankelioimiseksi". Baptistit tulevat toimittamaan tuhansia 32-kilon ruokapaketteja, joiden etiketissä on – arabiaksi – Raamatun jae Joh. 1:17: "Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta." Kahdeksansataa vapaaehtoista on kuulemma liittynyt yritykseen. Samaritan's Purse, joka on tunnettu erittäin tehokkaasta hyväntekeväisyydestään, tulee toimittamaan vesijärjestelmiä, suojia ja lääkepakkauksia 100 000 ihmiselle sekä todennäköisesti, vaikka sen johtajat kieltäytyvät olemasta täsmällisiä, Evankeliumin viestin. "Me emme kiellä Kristuksen nimeä", puhemies sanoi. "Tulemme olemaan ketä olemme."

Monet konservatiiviset kristityt rohkaisisivat Grahamia puhumaan rohkeasti. Tuore mielipidetutkimus, jonka the Ethics and Public Policy Center (Etiikka ja julkinen menettelytapa) ja the Beliefnet internetsivusto tekivät, sai selville, että 89 % evankelisista johtajista piti sitä "erittäin tärkeänä", että muslimeille "painotetaan Evankeliumin totuutta". Nämä johtajat vilpittömästi haluavat yrittää jäljitellä Jeesuksen rakkautta ruokkimisen ja parantamisen toimilla, sanoo Southern Baptistin virkailija R. Albert Mohler nuorempi, mutta "apu yksinään ei ole riittävää tuomaan henkilöä Kristuksen pelastavaan tietoon". Heistä on tullut kasvavassa määrin halukkaita saattamaan islamin "tavoittamattomat" miljoonat Jeesuksen vaikutuksen alaiseksi. Lähetyssaarnaajien määrän muslimimaissa on kerrottu nelinkertaistuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Täten, vaikka evankeliset kannattivat Irakin sotaa samoista syistä kuin muut amerikkalaiset (isänmaallisuus, terrorismin pelko), jotkut toivovat, että voitossa Jumala on avaamassa oven useammille lähetyssaarnaajille.

Kaikki eivät ajattele, että peittelemätön lähestymistapa on tapa saada ystäviä tai käännynnäisiä. Ibrahim Hooper the Council on American Islamic Relationsinista (Amerikkalainen islamilaisten suhteiden neuvosto) sanoo, että ne kaksi ryhmää "koettavat hyötyä ihmisistä heidän haavoittuvana hetkenään"." (Time, 21.4.2003)

"Wake Forrestin Kimball, kirjan When Religion Becomes Evil (Kun uskonnosta tulee paha) kirjoittaja sanoo: 'Tämä on alue, joka elää ristiretkien historian ja kolonialismin varjon kanssa. Kuva sisään tulevasta musertavasta sotilaallisesta voimasta itsessään aiheuttaa suuria kysymyksiä Yhdysvaltojen syvemmistä aikomuksista. Jos tähän lisätään hyökkäävä lähetyssaarnaajien läsnäolo, on helppoa nähdä tämä eräänlaisena amerikkalaisena kristittynä ylettömänä voitonriemuna.'" (Time, 4.8.2003)

"Lähetystehtävien strategi nimeltä Ralph Winter ehdotti vuonna 1974, että kristityt kääntävät huomionsa "tavoittamattomien ihmisten ryhmiin", jotka eivät olleet koskaan kuulleet Evankeliumia. Vuonna 1989 argentiinalaissyntyinen evankelista Luis Bush huomautti, että 97 % ihmisistä, joille ei ollut evankelioitu, asuivat "ikkunassa" 10. ja 40. leveyspiirien välissä. Tämä maapallon viipale, hän selitti, oli epäsuhtaisen köyhää; suurin osa sen asukkaista oli islamin, hindulaisuuden ja buddhalaisuuden, ja viime kädessä Saatanan, "orjuuttamia". Islamista erityisesti hän kirjoitti: "Sen keskustasta 10/40 ikkunassa islam kurottautuu energisesti maapallon kaikkiin osiin; samanlaisella strategialla meidän tulee tunkeutua [sen] sydämeen Evankeliumin vapauttavalla totuudella." Useat kerääntyivät Ikkunaan … Se, mikä hidasti heidän pyrkimyksiään, oli arkisempi toimenpide: useimpien muslimimaiden asteittainen "uskonnollisten työntekijöiden" viisumeiden poistaminen. Järjestöt, jotka oli rakennettu palkallisten ammattilaislähetyssaarnaajien varaan, havaitsivat olevansa lamaannutettuja.

Joten heidät täydennettiin helpommin ohjattavalla lähestymistavalla, jota kutsutaan teltan tekemiseksi apostoli Paavalin mukaan, joka elätti itsensä sillä ammatilla levittäessään sanaa ylösnousseesta Kristuksesta Välimerelle saakka. Kuten Paavali, uudet lähetyssaarnaajat eivät ripustaneet evankelistan kylttiä. He ottivat itselleen päivätöitä – usein kehitysalueilla tai alueilla, joissa kohdemaalla ei ollut asiantuntemusta – ja saarnasivat epävirallisesti." (Time, 4.8.2003)

"Toiset asiantuntijat sanovat, että paikalliset johtajat usein sietävät epävirallista saarnaamista hintana länsimaisesta osaamisesta toisilla aloilla. "Me olemme kekseliäitä löytämään, mitä hallitus haluaa kiihkeästi, niin että voimme auttaa heitä siinä", sanoo Daryl Anderson the Evangelical Free Church of Americasta (Amerikan Evankelisesta vapaakirkosta), jonka työntekijät uurastavat ensisijaisesti terveydenhuollossa ja informaatioteknologian aloilla. "Riippuen hallituksen osaston ideologisesta puhtaudesta, meillä on tietty vapaus olla avoimia uskostamme."" (Time, 4.8.2003)

"Vakuuttuneina, että he [muslimit] ovat yksi "saavuttamattomista jättiläiskansoista", joiden tulee kuulla Evankeliumi ennen Kristuksen lopullista paluuta, evankeliset kaikkialta maailmasta ovat rynnänneet sinne [muslimimaihin], mistä on tullut viimeisin suosittu lähetyskenttä." (Time, 4.8.2003)

"Luvut Massachusettsissa sijaitsevasta the Center for the Study of Global Christianity at Gordon-Cronwell Theological Seminary (Maailmanlaajuisen kristinuskon tutkimuskeskus Gordon-Cronwellin teologisessa seminaarissa) antavat ymmärtää, että lähetyssaarnaajien määrä islamilaisiin maihin lähes kaksinkertaistui vuosien 1982 ja 2001 välillä – yli 15 000 johonkin joka ylittää 27 000 – ja lähes joka kolmas heistä on evankelinen. Syyskuun 11. oli, sanoo Stanley Davies, "herätys", joka vaikuttaa vain vauhdittaneen lähetysyllykettä." (Time, 4.8.2003)

"Muut [lähetyssaarnaajat] jakavat kirjallisuutta eurooppalaisissa satamissa kotiin palaaville pohjoisafrikkalaisille, tai matkan päästä peittävät kokonaisia väestöjä kristityn television ja radion, pamflettien ja kirjekurssien tarjouksien tulvaansa toivoen, että muutamat siemenet juurtuisivat. Jotkut ottavat tähtäimeensä muslimisiirtolaiset Pariisissa, Lontoossa tai Marsellesissa – "lähetystä naapureillemme", sanoo evankelinen johtaja – osaksi toivoen, että ne, jotka kääntyvät, tulevat viemään hyvää uutista eteenpäin rakastetuilleen kotimaassaan. Kymmenissä muslimimaissa, jotka kieltävät "uskonnollisten työntekijöiden" viisumit, aina useammat evankeliset ottavat itselleen maallisia töitä saapuakseen vähemmän huomiota herättävästi." (Time, 4.8.2003)

Islamia ja muslimeja vastaan hyökätään kahdessa tarkoituksessa: ensiksi, epäuskovat haluavat harhauttaa muslimit ja saada heidät elämään irstaudessa ja sekasorrossa, koska he ovat kateellisia muslimeille ja vihaavat heitä. Toiseksi, he ovat kärkkäitä ottamaan haltuunsa muslimimaiden luonnonvarat ahneuden vuoksi! Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Monet Kirjan ihmisistä (juutalaiset ja nasaretilaiset) toivovat, että jos he voisivat kääntää teidät uskottomiksi sen jälkeen kun te olette uskoneet, heidän oman kateutensa vuoksi, senkin jälkeen kun totuus (että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs) on tullut heille ilmeiseksi…" (Koraani 2:109)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eivät ne Kirjan ihmisten (juutalaiset ja nasaretilaiset) joukosta, jotka eivät usko, eivätkä äl-mushrikuun (epäjumalien palvojat, monijumalaiset, ne, jotka eivät usko Allahin ykseyteen, pakanat) pidä, että teille lähetettäisiin alas mitään hyvää Herraltanne. Mutta Allah valitsee Armolleen kenet Hän haluaa. Allah on suuren lahjan omistaja." (Koraani 2:105)

Afrikkalainen sanaparsi kuvailee hyvin lähetyssaarnaajien ympäri maailman harjoittamaa pettävää tehtävää: "Kun valkoinen mies tuli, hänellä oli Raamattu ja meillä oli maa. Nyt meillä on Raamattu ja hänellä on maa." (Suuri sitaattisanakirja, Otava)

Kristittyjen lähetyssaarnaajien metodologia on valehdella islamista. Heidän tiedetään käyttävän valheellisia väittämiä, joilla he pyrkivät välittämään harhautumistaan. "Kriitikot syyttävät lähetyssaarnaajia siitä, että he valehtelevat koskien heidän henkilöllisyyttään ja uskoaan saavuttaakseen päämääränsä." (Time, 4.8.2003)

"Sitten jotkut lähetyssaarnaajat yrittävät selkeästi naamioida uskoaan eräänlaiseksi islamiksi: he kutsuvat mahdollisia käännynnäisiä "Jeesus-moskeijoihin" tai lausuvat julkisesti muslimien uskontunnustuksen, "ei ole muuta Jumalaa paitsi Jumala, ja Muhammad on Hänen profeettansa". Tällaisia menettelytapoja tulkitaan rationaalisesti osana "kontekstualisointia", välttämättömänä uusien ajatusten esittämisenä tutulla kansankielellä." (Time, 4.8.2003)

Lähetyssaarnaajien tapa käyttää valheita saa alkunsa Paavalin vähemmän lainatusta lausunnosta, jossa hän ylpeästi julistaa: "Mutta jos minun valheellisuuteni vain lisää Jumalan kirkkautta, kun sen ansiosta hänen totuutensa yhä korostuu, miksi minut sitten tuomitaan syntisenä?" (Room. 3:7) (Vuoden 1992 Raamattu). Paavalin mielestä "valheellisuuden" levittämisessä ei ollut mitään hävettävää, kunhan vain lopputuloksena saavutettiin Jumalalle suurempi kunnia. Lisäksi hän jätti huomiotta erään raamatullisen tekstin, jossa sanotaan: "Luotettava todistaja ei valehtele, vilpillinen on valhetta täynnä." (Sananl. 14:5) (Vuoden 1992 Raamattu). Paavali myönsi itse, ettei hän ollut luotettava todistaja. Sen vuoksi on kyseenalaista uskoa hänen väitettyyn näkyynsä Jeesuksesta hänen ollessa matkalla Damaskokseen, hänen nimitykseensä pakanoiden saarnaajaksi, ja muihin opetuksiin, joita hän levitti Jeesuksen nimissä! Kaikki edellä mainitut asiat saattoivat olla osa Paavalin menettelytapaa "lopputulos pyhittää keinot"!

Seuraamalla heidän kunnioitetun "apostoli Paavalinsa" jalanjälkiä lähetyssaarnaajat ovat onnistuneet tekemään islamista väärinymmärretyn ja -kohdellun uskonnon etenkin lännessä, ja valitettavasti jopa tietämättömien muslimien keskuudessa, jotka havittelevat katoavaa maallista mammonaa ja voivat jopa ostaa tämän maailman elämän Tuonpuoleisen hinnalla! Mutta ne, jotka etsivät luotettavaa islamilaista tietoa, toimivat sen mukaan, saarnaavat sitä sekä kestävät kärsivällisesti ja hellittämättömästi tehdessään näitä velvollisuuksia esteistä huolimatta, ovat valmiita myymään maallisen elämän Tuonpuoleisen edestä, ja he ovat niitä, joille Allah tulee antamaan suuren palkkion.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi te, jotka uskotte! Älkää ottako juutalaisia ja nasaretilaisia äulijää‘ksi (ystäviksi, suojelijoiksi, auttajiksi), he ovat vain toistensa äulijää‘. Jos joku teidän joukostanne ottaa heidät (äulijää‘ksi), sitten varmasti, hän on yksi heistä. Totisesti, Allah ei johdata niitä ihmisiä, jotka ovat ädh-dhaalimuuneja (monijumalaisia, väärintekijöitä ja epäoikeudenmukaisia). Näet niiden, joiden sydämissä on (tekopyhyyden) sairaus, kiirehtivän heidän ystävyyteensä sanoen: 'Me pelkäämme, että jokin onnettomuuden epäonni saattaa kohdata meitä.' Ehkäpä Allah saattaa tuoda voiton tai päätöksen Tahtonsa mukaan. Sitten he tulevat katuviksi siitä, mitä he ovat pitäneet salaisuutena itsessään." (Koraani 5:51–52)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti ne, jotka eivät toivo tapaamista Meidän kanssamme, mutta ovat tyytyväisiä tämänhetkisen maailman elämään, ja ne, jotka ovat välinpitämättömiä Meidän ääjääteillemme (todisteille, merkeille, jakeille, opetuksille, tunnusmerkeille ja ilmoituksille, ja niin edelleen), ne, heidän olinpaikkansa tulee olemaan Tuli, sen vuoksi mitä heillä oli tapana ansaita. Totisesti ne, jotka uskovat [Allahin ykseyteen kuuden uskonkappaleen ohella, eli uskovat Allahiin, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen lähettiläisiinsä, Ylösnousemuksen päivään ja äl-qadäriin (sallimukseen) – islamilaiseen yksijumalaisuuteen] ja tekevät oikeamielisiä tekoja, heidän Herransa tulee johdattamaan heitä heidän uskonsa vuoksi; heidän allaan tulee virtaamaan joet Nautinnon puutarhassa (Paratiisissa). Heidän pyyntönsä tapa siellä tulee olemaan subhäänäkä Allaahummä (Kunnia Sinulle, oi Allah!) ja sälääm (rauha, turva pahalta) tulee olemaan heidän tervehtimisensä siellä (Paratiisissa)! Heidän pyyntönsä loppu tulee olemaan: äl-hämdulilläähi Rabbil-'äälämiin [Kaikki ylistykset ja kiitokset ovat Allahille, 'äälämiinien (maailmojen: ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralle]." (Koraani 10:7–10)

Kaikki ylistykset ja kiitokset ovat Allahille, joka antaa sortajalle armonaikaa, mutta kun Hän ottaa hänet valtaansa, Hän ei koskaan päästä häntä vapaaksi. Abu Muusa (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah antaa sortajalle armonaikaa, mutta kun Hän ottaa hänet valtaansa, Hän ei koskaan päästä häntä vapaaksi." Sitten hän lausui (merkityksen selitys): "Sellainen on teidän Herranne Rangaistus, kun Hän tarttuu kaupunkien (asukkaisiin) heidän tehdessä vääryyttä. Totisesti Hänen Rangaistuksensa on tuskallinen (ja) ankara." (Koraani 11:102) (Al-Bukhari)

Lähetyssaarnaajat, uudistuksien tekijät, jotka harhautuivat johdatuksen tieltä, jättivät kotinsa kerskaillen haluten tulla nähdyksi, tavoitteenaan ihmisten estäminen Allahin tieltä. Saatana sai heidän pahat tekonsa näyttämään heistä kauniilta. Kuitenkin Allah antaa heille armonaikaa, niin että Hän tulee rankaisemaan heitä asteittain suunnista, joita he eivät havaitse. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten älä kiiruhda heidän rangaistustaan; Me vain laskemme heille (rajoitetun) määrän (elämän päiviä tässä maailmassa ja lykkäämme heidän määräaikaansa, niin että he saattaisivat kartuttaa pahaa ja syntejä)." (Koraani 19:84)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti ne, jotka eivät usko, kuluttavat vaurauttaan estääkseen (ihmisiä) Allahin tieltä, ja niin he tulevat jatkamaan sen kuluttamista; mutta lopuksi siitä tulee ahdistus heille. Sitten heidät tullaan voittamaan. Ne, jotka eivät usko, tullaan keräämään Helvettiin. Niin että Allah saattaisi erottaa ilkeät (epäuskovat, monijumalaiset ja pahojen tekojen tekijät) hyvistä (islamilaiseen yksijumalaisuuteen uskovat ja oikeamielisten tekojen tekijät), ja laittaa ilkeät (epäuskovat, monijumalaiset ja pahojen tekojen tekijät) toinen toisensa päälle, kasata heidät yhteen ja heittää heidät Helvettiin. Nuo! He ovat häviäjiä. Sano niille, jotka eivät ole uskoneet, että jos he lopettavat (epäuskon), heidän menneisyytensä annetaan anteeksi. Mutta jos he palaavat takaisin (sinne), sitten niiden esimerkki, joita (rangaistiin) ennen heitä, on jo edeltänyt (varoituksena)." (Koraani 8:36–38)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Luulevatko ne, jotka eivät uskoneet, että he voivat ottaa minun palvelijani (enkelit, Allahin lähettiläät, Jeesuksen, Marian pojan) äulijää‘ksi (herroiksi, jumaliksi, suojelijoiksi) Minun rinnalleni? Totisesti Me olemme valmistaneet Helvetin huvitukseksi (Allahin ykseyteen – islamilaiseen yksijumalaisuuteen) epäuskoville. Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kerrommeko teille suurimmat häviäjät (heidän) tekojensa suhteen? Ne, joiden vaivannäkö on mennyt hukkaan tässä elämässä, kun he luulivat hankkivansa hyvää teoillaan. He ovat niitä, jotka kieltävät heidän Herransa jakeet ja tunnusmerkit sekä Hänen tapaamisensa (Tuonpuoleisessa). Joten heidän työnsä ovat turhia, ja Ylösnousemuksen päivänä Me emme anna heille mitään painoa. Se tulee olemaan heidän palkkionsa, Helvetti; koska he eivät uskoneet ja ottivat Minun jakeeni ja tunnusmerkkini sekä Minun Lähettilääni pilana ja pilkkana." (Koraani 18:102–106)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten älä anna heidän omaisuutensa tai heidän lapsiensa hämmästyttää sinua (oi Muhammad (SAAS)); todellisuudessa Allahin suunnitelma on rangaista heitä näillä asioilla tämän maailman elämässä, ja että heidän sielunsa tulevat lähtemään (he tulevat kuolemaan) kun he ovat epäuskovia." (Koraani 9:55)


Lähetyssaarnaajien "ilosanoma"!

Ovatkohan lähetyssaarnaajat sopineet mistä Raamatusta heidän tulisi saarnata, kun he käännyttävät ihmisiä kristinuskoon, vai käyttävätkö he vanhaa petosta saarnaamisessaan väittämällä, että kaikilla kristityillä on sama Raamattu! Vai viittaavatko he Raamattuun "Jeesuksen Evankeliumina"! Eikö olekin hämmästyttävää, kun yksi Evankeliumi muuttuu Raamatun 66 kirjaksi! Kuitenkaan kristittyjen Raamatussa kaikki sen kirjat mukaan lukien ei ole Jeesuksen Evankeliumia; sen sijaan kristityt kerskuvat Evankeliumeista Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen mukaan. Näiden neljän Evankeliumin lisäksi Uudessa Testamentissa on kirjoitusten sarja, joista suurin osa "Paavali" Saul Tarsuslaisen kirjoittamia!

Raamattu on kokoelma useiden eri kirjoittajien eri aikoina kirjoittamia kirjoituksia. Se on historian, kirjeiden, sanalaskujen, runouden ja elämänkertojen kirjasto. Kristityt ovat jakaneet Raamatun kirjat kahteen pääosioon: Vanhaan Testamenttiin (vanha liitto) ja Uuteen Testamenttiin (uusi liitto). Vanhan Testamentin kirjojen väitetään vastaanotetun Jeesusta edeltäneiden profeettojen kautta, kun taas Uuden testamentin kirjojen väitetään kirjoitetun innoitettuina Jeesuksen jälkeen.

"Raamatullinen lähde (on) mikä tahansa alkuperäinen suullinen tai kirjallinen materiaali, joka eri lähteistä poimittuna tuli muodostamaan juutalaisuuden ja kristinuskon Raamatun. Useimmat Vanhan testamentin kirjoitukset ovat nimettömien kirjoittajien kirjoittamia, ja monissa tapauksissa ei tiedetä ovatko yksilöt vai ryhmät muodostaneet ne. Siitä huolimatta sisäisen todisteen huolellisella arvioinnilla ja useiden raamatullisen kritiikin koulujen avun avulla, tutkijat ovat pystyneet tunnistamaan joitain lähteitä ja järjestämään ne aikajärjestykseen … Sen jälkeen Vanhalle testamentille on tunnistettu lukuisia muita lähteitä, mukaan lukien kaksi aikaisinta heprean kirjallisuuden kirjaa, jotka eivät ole nykyään olemassa, ja joiden osia on upotettu aikaisiin kertomuksiin. Nämä, "Book of the Wars of Yahweh" (Jahven sotien kirja) ja "Book of Yashar" (the Upright) (Oikeamielisen kirja), olivat todennäköisesti runomuotoisia.

Uuden testamentin lähteet koostuvat alkuperäisistä kirjoituksista, jotka muodostavat kristityt kirjoitukset yhdessä niitä edeltäneen suullisen tradition kanssa. Kolmeen ensimmäiseen Evankeliumiin viitataan synoptisina, eli niillä on yhteinen lähde. Nykyaikana kannatetaan mielipidettä, jonka mukaan Evankeliumi Markuksen mukaan on toiminut lähteenä Matteukselle ja Luukkaalle ja että kaksi jälkimmäistä myös jakavat yhteisen lähteen, jota kutsutaan Q:ksi (saksalaisen sanan Quelle mukaan, joka tarkoittaa "lähdettä"), koostuen pääasiallisesti Jeesuksen sanoista. Evankeliumi Johanneksen mukaan todennäköisesti edustaa itsenäistä periytymisen linjaa.

Suurimman osan Vanhan testamentin kirjoittajien ollessa tuntemattomia Uuden testamentin päälähteet ovat sitä vastoin tunnettuja, ja varsinainen tehtävä niiden tutkimisessa on tekstien palauttaminen mahdollisimman lähelle alkuperäisiä tekijöiden käsikirjoituksia. Todistuksen päälähteet ovat Uuden testamentin kreikankieliset käsikirjoitukset, joiden ajankohdat vaihtelevat 100-luvulta 1400-luvulle (näitä käsikirjoituksia tunnetaan noin 5 000), ja aikaiset versiot muilla kielillä, kuten syyrian, koptin, latinan, armenian ja gruusian kielillä." [Encyclopaedia Britannica Profiles: World Religions (Britannica tietosanakirja profiilit: Maailman uskonnot)]

Sivulla 5 heidän (Jehovan todistajien Raamatun) "esipuheessaan" he tunnustavat: "Käsin kopioitaessa innoitettuja alkuperäisiä (käsikirjoituksia) ihmisen heikkouden peruspiirre tuli esiin, ja niinpä näinä päivinä vielä olemassa olevista tuhansista kopioista alkuperäisellä kielellä eivät mitkään kaksi ole täydellisiä kaksoiskappaleita. Tämän vuoksi ei ole kahta kopiota, jotka ovat täsmälleen samanlaisia." [Lainattu Ahmed Deedatin kirjasesta "Is the Bible God's Word?" (Onko Raamattu Jumalan sanaa?)]

Markkinoilla on erilaisia versioita Raamatusta, joita eri kristityt lahkot käyttävät, ja kaikki nämä lahkot sanovat, että heidän kirjansa, vaikkakin erilainen, on "Jumalan sana"! Englanninkielellä on esimerkiksi seuraavia versioita:

  The Roman Catholic Version (DOUAY) (Roomalaiskatolisen kirkon versio)
  The Revised Standard Version (RSV) 1952 & 1971 (Korjattu tarkistusversio)
  The King James Version (KJV) (Kuningas Jaakon versio)
  New American Standard Bible (NASB) (Uusi Amerikkalainen standardi Raamattu)
  New International Version (NIV) (Uusi kansainvälinen versio)
  The New World Translation of the Holy Scriptures used by Jehovah Witnesses (Jehovan todistajien käyttämä Uuden maailman käännös Pyhästä Raamatusta)

Usein kristityt väittävät, että heidän Raamatustaan on vain eri käännöksiä. Kuitenkin käännös tarkoittaa jonkin asian ilmaisemista eri kielellä, ja eroavaisuus ilmenee sanojen valinnassa. Versio sen sijaan on aivan eri asia. Versio on tietty muoto jostain, joka eroaa jossain määrin saman asian eri muodoista.

Seuraavassa on tiivistelmä Ahmed Deedatin rahimähullaah kirjasesta ja videokasetista "Is the Bible God's Word?" (Onko Raamattu Jumalan sanaa?) koskien eri versioita Raamatusta: Protestanttinen Raamattu the Authorised Version (AV) (Vahvistettu versio), joka tunnetaan laajalti Kuningas Jaakon versiona (KJV), julkaistiin vuonna 1611 Hänen Majesteettinsa kuningas Jaakon tahdosta ja käskystä. Sanotaan, että sen laatimisessa on käytetty muinaisia käsikirjoituksia (500–600 j.a.a.). Vuonna 1952 julkaistun the Revised Standard Version (RSV) (Korjatun tarkistusversion) tarkistajat olivat ensimmäisiä Raamatun tutkijoita, jotka kykenivät saamaan käsiinsä muinaisimpia käsikirjoituksia kokonaan (vuosilta 300–400 j.a.a.). Kun Korjattu tarkistusversio Raamatusta julkaistiin vuonna 1952, the Times-lehdessä kehuttiin sitä seuraavilla sanoilla: "Täsmällisin ja lähin alkuperäisen käännös." Tästä Raamatusta (RSV) 32 korkea-arvoista raamatuntutkijaa, joita on avustanut neuvova toimikunta, joka edustaa 50 yhteistyössä toimivaa kirkkokuntaa, ovat kursailematta poistaneet jakeesta Joh. 3:16 sanan siitetty (only begotten son): "Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan ("siitetyn") Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän." (Vuoden 1992 Raamattu)

Samoin RSV:ssä ei ole jaetta 1. Joh. 5:7: "… Taivaassa on kolme, jotka pitävät kirjaa teoista, Isä, Sana ja Pyhä Henki: ja nämä kolme ovat yksi." (jae suomennettu englanninkielisestä Kuningas Jaakon versiosta, koska sitä ei ole suomenkielisessä Raamatussa lainkaan), koska 32 korkea-arvoista raamatuntutkijaa, joita on avustanut neuvova toimikunta, joka edustaa 50 yhteistyössä toimivaa kirkkokuntaa, heittivät sen romukoppaan. Tämän saman version (RSV) evankeliumi Markuksen mukaan luku 16 päättyy jakeeseen 8, ja kiusallisen laajan tyhjän tilan jälkeen puuttuvat jakeet (9-20) tulevat näkyviin "pienellä tekstillä" alaviitteenä sivun alalaidassa. Puuttuvien jakeiden joukossa on Jeesuksen ylösnousemus!

[Suomenkielisessä Raamatussa vuodelta 1992 edellä mainitut jakeet (Mark. 16:9–20) on laitettu hakasulkeisiin ja sitä koskevassa alaviitteessä lukee: "Markuksen evankeliumi päättyi alkuaan jakeeseen 16:8. Joku varhaiskristillinen kirjoittaja on täydentänyt evankelistan esitystä muualta tunnetulla, luotettavaksi katsotulla perimätiedolla."]

Jakeet, jotka poistettiin Korjatun tarkistusversion vuoden 1952 painoksesta, laitettiin takaisin vuoden 1971 painokseen. Kun (jakeiden) poistamiset huomattiin, propagandistit vastustivat äänekkäästi ja kahden vuoden 1952 version tekemisessä mukana olleen kirkkokunnan tukemana pakottivat kustantajat sisällyttämään uudelleen "innoitettuun" Jumalan sanaan kohdat, jotka oli aikaisemmin poistettu, koska ne olivat lisäyksiä! (Tiivistelmä päättyy tähän.)

Vielä nykyään Raamatusta on muita käännöksiä, jotka eivät sisällä jaetta 1. Joh. 5:7, esimerkiksi Jehovan todistajien käyttämä Uuden maailman käännös Pyhästä Raamatusta ja Luterilaisen kirkon Raamattu!

Kristityt kirkkokunnat ovat kääntäneet Raamattunsa siten, että se tukee heidän teologista taipumustaan! Esimerkiksi Jehovan todistajat eivät usko, että Jeesus on jumalallinen, minkä vuoksi he ovat kääntäneet jakeen Joh. 1:1 seuraavasti: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli jumala." Sen sijaan ne, jotka pitävät Jeesusta, Marian poikaa, Jumalana ovat kääntäneet saman jakeen eri tavalla tarkoituksenaan todistaa hänen jumaluutensa: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala." (Vuoden 1992 Raamattu)

Jehovan todistajat uskovat myös, että kristikunta on uskon hylännyt joukko, joka saarnaa väärää evankeliumia. Lisäksi heille opetetaan, että Vartiotorni-järjestö on todellinen Jumalan ilmoituksen kanava Hänen kirkolleen maassa! "Kaikkien, jotka haluavat ymmärtää Raamattua, tulisi ymmärtää, että "Jumalan suuresti monipuolinen viisaus" voi tulla tunnetuksi vain Jehovan yhteyskanavan, uskollisen ja hillityn orjan kautta." (Vartiotorni 10.1.1994, s.8)

On myös mielenkiintoista tutustua Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon (mormonien) opetuksiin. He uskovat, että Raamattu on oikea, vain mikäli se on käännetty oikein. Se on pohjimmiltaan luotettava. Se on ainoa neljästä standarditeoksesta (Raamattu, Mormonin kirja, Oppi ja liitot, sekä Hyvin arvokas helmi), jota ei pidetä erehtymättömänä. Täten he uskovat, että: "Mormonin kirja on oikeampi kuin Raamattu." [History of the Church (Kirkon historia), 4:461]. He uskovat myös, että: "Todellinen evankeliumi hävisi maasta. Mormonilaisuus on sen palauttaminen." [Mormon Doctrine (Mormonien oppi), Bruce R. McConkie, s. 635]. He opettavat lisäksi, että uskosta luovuttiin ja että todellinen kirkko lakkasi olemasta maan päällä!

Raamatusta voidaan löytää kirjoja, joita jotkut kristityt pitävät apokryfikirjoina (kyseenalaisina). Esimerkiksi katolisessa Raamatussa on 73 kirjaa, kun taas protestanttisessa Raamatussa on vain 66 kirjaa, silti molempien väitetään olevan täydellinen Jumalan sana! Protestanttien mukaan katolisessa Raamatussa olevat seitsemän ylimääräistä kirjaa eivät ole jumalallisesti innoitettuja!

"(Apokryfikirjat ovat) liite Raamatun Vanhaan testamenttiin, 14 kirjaa, jotka eivät kuuluneet lopulliseen heprealaiseen kaanoniin, mutta jotka roomalaiskatoliset tunnustavat. Uudessa testamentissakin on kiisteltyjä tekstejä, jotka tunnetaan apokryfikirjoina.

Vanhassa testamentissa apokryfikirjat käsittävät 1. ja 2. Esran kirjat, Tobitin kirjan, Juditin kirjan, lisäykset Esterin kirjaan, Viisauden kirjan, Sirakin kirjan, Barukin kirjan, Jeremiaan kirjeen, Kolmen lapsen laulun, Susannan kirjan, Belin ja Lohikäärmeen, Manassen rukouksen, sekä 1. ja 2. Makkabealaiskirjat.

Uudessa testamentissa apokryfikirjat sisältävät Evankeliumin (150 j.a.a.), Ilmestyksen (aikaisempi kuin Evankeliumi), Pietarin teot (200 j.a.a.), Tuomaan Evankeliumin (100-luku) käsitellen Kristuksen varhaislapsuutta ja tuon ajanjakson oletettuja ihmeitä, Paavalin (ja Theklan) teot, jotka ovat katkelmia teoksesta vuodelta 160 j.a.a., Jaakobin Protevankeliumin, suosittu neitsyt Marian elämä vuodelta 150 j.a.a., Marian taivaanastumisen (300-luvulta) antaen legendaarisen kertomuksen hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, Meidän Herramme ja Abgaruksen kirjeet, 200-luvun legenda, ja Agrafan, Jeesukseen liitettyjen sanontojen kokoelma, joita ei ole tallennettu Uuteen testamenttiin (ja) joista jotkut saattavat olla aitoja. Vaikka apokryfiset teokset ovat hyvin epäluotettavia ja legendaarisia, ne saattavat sisältää joitakin oikeita kertomuksia." (The Hutchinson Encyclopaedia 2002)

"Apokryfikirjat raamatullisessa kirjallisuudessa (tarkoittavat) teoksia, jotka ovat hyväksytyn kirjoituksen kaanonin ulkopuolella. Termin käytön historia osoittaa, että se viittasi joukkoon esoteerisia kirjoituksia, joita ensin arvostettiin, myöhemmin suvaittiin ja lopulta suljettiin pois. Laajimmassa merkityksessään apokryfikirjat-termi tarkoittaa mitä tahansa kirjoituksia, joiden lähde on kyseenalainen.

Modernissa käytössä apokryfikirjat on termi muinaisille juutalaisille kirjoille, joita kutsutaan deuterokanonisiksi teoksiksi roomalaiskatolilaisuudessa – eli ne, jotka ovat kanonisia katolisille, mutta eivät ole osa heprealaista Raamattua. (Itäinen ortodoksikirkko myös pitää näitä teoksia kanonisina.) Kun protestanttiset kirkot palasivat juutalaiseen kaanoniin (hepreankieliseen Vanhaan testamenttiin) uskonpuhdistuksen aikakautena (1500-luvulla), katolisten deuterokanonisista teoksista tuli protestanteille "apokryfisiä" – eli ei-kanonisia. 1800-luvun raamatullisessa tieteellisyydessä keksittiin uusi termi niille muinaisille juutalaisille teoksille, joita eivät katoliset eivätkä protestanttiset kirkot hyväksy kanonisiksi; sellaisia kirjoja kutsutaan nykyään yleisesti pseudepigrafeiksi ("valheellisesti omistetut") – eli kirjoiksi, jotka oli väärin liitetty raamatulliseen kirjoittajaan.

Siihen aikaan kun kreikka oli yleinen puhekieli Välimeren alueella, Vanha testamentti – hepreankielinen Raamattu – oli suurelle osaa väestöstä käsittämätön. Tästä syystä juutalaiset oppineet tuottivat Septuagintan, Vanhan testamentin kirjojen käännöksen monista hepreankielisistä teksteistä yhdessä arameankielisten katkelmien kanssa kreikan kielelle. Tuohon versioon sisällytettiin joukko teoksia, jotka myöhemmin ei-hellenistinen juutalainen oppineisuus Jamnian kokouksessa (90 j.a.a.) tunnisti olevan luotettavan heprealaisen kaanonin ulkopuolella. Talmud erottaa nämä teokset Sefarim Hizonimiksi (asiaankuulumattomiksi kirjoiksi).

Septuaginta oli tärkeä perusta Hieronymuksen Vanhan testamentin käännökselle latinan kielelle Vulgata Raamatuksi; ja vaikka hänellä oli epäilyksiä joidenkin siihen sisältyvien teosten luotettavuudesta – hän oli ensimmäinen, joka käytti kreikan sanaa apokryfi, "piilotettu", "salattu", merkityksessä "ei-kanoninen" – hänet jätettiin huomiotta, ja useimmat niistä sisällytettiin Vulgataan. Trentin kokous 8.4.1546 julisti lähes koko Vulgatan kanonisuuden jättäen pois ainoastaan kolmannen ja neljännen Makkabealaiskirjan, Manassen rukouksen, psalmin 151 sekä ensimmäisen ja toisen Esran kirjan. Sillä välin itäinen kristikunta oli hyväksynyt Vanhan testamentin apokryfikirjat deuterokanonisiksi – Tobitin kirjan; Juditin kirjan; Viisauden kirjan; Ecclesiasticuksen (Jeesus Siirakin kirjan); kolmannen Esran kirjan; Ensimmäisen, Toisen ja Kolmannen Makkabealaiskirjan; Barukin kirjan ja Jeremiaan kirjeen.

Vanhan testamentin pseudepigrafit ovat erittäin lukuisia ja ne on liitetty lukuisiin raamatullisiin henkilöihin Aadamista Sakarjaan. Jotkut näiden teosten tärkeimmistä ovat Jesajan taivaaseenastuminen, Mooseksen taivaaseenastuminen, Aadamin ja Eevan elämä, Ensimmäinen ja Toinen Eenokin kirja, Riemuvuosien kirja, Aristeaan kirje ja 12 patriarkan testamentit.

Kaikki Uuden testamentin apokryfikirjat ovat pseudepigrafisia, ja useimmat niistä ovat tekoja, evankeliumeja ja kirjeitä, vaikka on myös muutamia ilmestyskirjoja ja muutamia voidaan luonnehtia viisauden kirjoiksi. Jotkut teokset kertovat tapaamisista ja tapahtumista mystisellä kielellä ja kuvaavat vaikeaselkoisia rituaaleja. Useimmat näistä teoksista nousivat lahkoista, jotka oli julistettu tai tultaisiin julistamaan harhaoppisiksi, kuten, merkityksellisesti, gnostikot. Kristinuskon aikaisilla vuosikymmenillä ei ollut vakiinnutettu mitään oikeaoppisuutta, ja monenlaiset puolueet tai ryhmät kilpailivat valta-asemasta ja säännöllisyydestä nuoressa kirkossa. Tässä asetelmassa käytännöllisesti katsoen kaikki teokset, jotka puolsivat uskoja, jotka muuttuivat myöhemmin harhaopeiksi, määrättiin tuomittaviksi ja tuhottaviksi.

Apokryfikirjojen itsensä lisäksi Uusi testamentti sisältää joukon teoksia ja katkelmia, joita on kuvailtu termin deuterokanoninen toisella merkityksellä: "myöhemmin lisätty". Kirje heprealaisille, joka on liitetty Paavaliin, joka kuoli ennen kuin se kirjoitettiin, on yksi näistä; muut ovat Jaakobin, Pietarin (2), Johanneksen (2 ja 3) ja Juudaan kirjeet sekä Johanneksen ilmestys. Katkelmat sisältävät Evankeliumin Markuksen mukaan 16:9–20, Evankeliumin Luukkaan mukaan 22:43–44 sekä Evankeliumin Johanneksen mukaan 7:53 ja 8:1–11. Kaikki nämä sisältyvät roomalaiskatolisen kirkon kaanoniin, lisäksi itäiset kirkot ja useimmat protestanttisista kirkoista hyväksyvät ne." [Encyclopaedia Britannica Profiles: World Religions (Britannica tietosanakirja profiilit: Maailman uskonnot)]

"Ensimmäinen Raamattu englanninkielellä, joka poisti apokryfikirjat, oli Geneven Raamattu vuodelta 1599. Vuoden 1611 Kuningas Jaakon versio sijoitti ne Vanhan ja Uuden testamentin väliin. Vuonna 1615 arkkipiispa George Abbot kielsi Raamattujen julkaisemisen ilman apokryfikirjoja, mutta vuoden 1630 jälkeiset laitokset Kuningas Jaakon versiosta usein jättivät ne pois sidotuista kappaleista. Geneven Raamatun vuoden 1640 laitos oli luultavasti ensimmäinen tarkoituksellisesti Englannissa painettu Raamattu, jossa ei ollut apokryfikirjoja, ja sitä seurasi Kuningas Jaakon versio vuodelta 1642. Vuonna 1644 parlamentti itse asiassa kielsi näiden kirjojen julkisen lukemisen, ja kolme vuotta myöhemmin the Westminster Confession of the Presbyterians (presbyteerien Westminsterin tunnustus) julisti, etteivät ne olleet osa kaanonia. Vuonna 1827 the British and Foreign Bible Society (Brittiläinen ja ulkomainen Raamattuseura) päätti, ettei se koskaan painattaisi tai levittäisi kappaleita, jotka sisältävät apokryfikirjat. Useimmat englantilaiset protestanttiset Raamatut 1900-luvulla ovat jättäneet kiistellyt kirjat pois tai ne ovat erillisenä nidoksena, paitsi kirjastopainoksissa, joissa ne on sisällytetty Vanhan ja Uuden testamentin yhteyteen." (Encyclopaedia Britannica)

"Yksikään kirja ei ole vaikuttanut englannin kieleen niin perin pohjin kuin Kuningas Jaakon Raamattu vuodelta 1611 … Kuten Adam Nicolson huomauttaa kiehtovassa ja liikuttavassa kertomuksessaan, tämä ei ollut tavallista englantia edes silloin kun se kirjoitettiin. William Tyndale 1520-luvulla toivoi, että renkipojat lukisivat hänen Raamattuaan, ja Martin Luther 1530-luvulla halusi, että evankeliumit kirjoitettaisiin kielellä, jota teurastajat ja suutarit ymmärtäisivät. Mutta Kuningas Jaakon versio kirjoitettiin sellaisella englannin kielellä, jota ei koskaan ollut puhuttu kadulla. Tämä oli tarkoituksellisen jumalallista kieltä, siitä huolimatta perustettuna helpoilla sanoilla ja yksinkertaisilla asioilla: kykenevä syöksymään yhdessä jakeessa iankaikkisuuden ylevyydestä kalastajan kömpelyyteen hänen hypätessään laivasta." (The Economist, 19.–25.4.2003)

Raamatun kirjojen aitoudesta ja jumalallisesta alkuperästä on kiistelty kristittyjen itsensä keskuudessa, koska näistä kirjoista löytyy useita ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. Meidän pyrkimyksemme ei ole paljastaa Raamatusta löytyviä virheitä ja ristiriitaisuuksia, koska niihin on jo viitattu joissakin aikaisemmissa artikkeleissamme. Sen sijaan haluaisimme osoittaa, että on väärin sanoa, että Raamattu on Jumalan kirja, mikä on kiistaton tosiasia ihmisten keskuudessa, joilla on tietoa!

Kautta historian maailmassa on ollut lukuisia kirjoittajia, jotka ovat kirjoittaneet ja laatineet tuhansittain kirjoja ja julkaisuja, ja on tunnettua, että lähes kaikissa näissä teoksissa on ainakin jonkin verran logiikkaa ja totuutta. Sen vuoksi on epäoikeudenmukaista ja epäreilua väittää, että mikä tahansa teos, jossa on jonkin verran totuutta, on Jumalan sanaa!

Kuten aikaisemmin lainatuissa katkelmissa mainittiin sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa on kirjoituksia, joiden kirjoittajien nimet eivät ole tiedossa. J. B. Phillips, Anglikaanisen kirkon palkattu työntekijä, Chichester katedraalin prebendan nauttija, sanoo johdannossaan evankeliumiin Matteuksen mukaan sen kirjoittajasta: "Varhainen perimätieto liitti tämän evankeliumin apostoli Matteukseen, mutta lähes kaikki nykyajan (Raamatun) tutkijat hylkäävät tämän näkökannan. Kirjoittaja, jota voimme silti sopivasti kutsua Matteukseksi, on selvästi käyttänyt hyväksi salaperäistä "Q":ta (Q=quella, mikä tarkoittaa lähteet), joka on saattanut olla kokoelma suullisia kertomuksia. Hän on käyttänyt Markuksen evankeliumia vapaasti." [Lainattu Ahmed Deedatin kirjasesta "Is the Bible God's Word?" (Onko Raamattu Jumalan sanaa?)]

Tohtori W. Graham Scroggie Chicagon Moody Bible Institutesta (Raamattu instituutti) sanoo: "Kyllä, Raamattu on ihmisen tekemä, vaikkakin jotkut innosta, joka ei ole tiedon mukaan, ovat kieltäneet tämän. Nuo kirjat ovat menneet ihmisten mielten läpi, ovat kirjoitettuja ihmisten kielellä, olivat kynäilty ihmisten käsin ja kantavat tyylissään tyypillistä ihmisten tyyliä." [Is the Bible the Word of God?" (Onko Raamattu Jumalan sana?), W. Graham Scroggie, s. 17]

Toinen kristitty tutkija, Kenneth Cragg, Jerusalemin Anglikaaninen piispa, sanoo: "Ei niinkään Uusi Testamentti … Siinä on tiivistystä ja muokkausta; siinä on valintaa, uudelleentuotantoa ja todistusta. Evankeliumit ovat tulleet kirkon mielen kautta kirjoittajien takaa. Ne edustavat kokemusta ja historiaa." [The Call of the Minaret (Minareetin kutsu), Kenneth Cragg, s. 277]

Muslimeina me uskomme jumalallisiin kirjoituksiin. Yleinen usko vaatii uskomista kaikkiin Kirjoituksiin, jotka on lähetetty kenelle tahansa Allahin lähettiläälle, tiesimmepä niiden nimet tai emme. Mitä määrättyyn uskoon tulee, me uskomme viiteen Koraanissa nimeltä mainittuun Kirjoitukseen:

  Abrahamin ja Mooseksen Sohuf (Pergamenttikääröt), jotka ilmoitettiin heille (AS). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin jokainen, joka puhdistaa itsensä (välttämällä monijumalaisuutta ja ottamalla vastaan islamilaisen yksijumalaisuuden), tulee saamaan menestystä, ja muistaa (ylistää) Herransa Nimeä (palvoo ainoastaan Allahia), ja rukoilee. Ei, te pidätte tämän maailman elämää parempana, vaikka Tuonpuoleinen on parempi ja kestävämpi. Totisesti tämä on aikaisemmissa Kirjoituksissa – Abrahamin ja Mooseksen (AS) Kirjoituksissa." (Koraani 87:14–19)

  Ät-Täuraat (Toora), joka ilmoitettiin Moosekselle (AS). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Me lähetimme alas ät-Täuraatin (Tooran) [Muusalle (Moosekselle)], siinä oli johdatus ja valo, jolla profeetat, jotka alistivat itsensä Allahin Tahtoon, tuomitsivat juutalaisia. Rabbit ja papit [myös tuomitsivat juutalaisia ät-Täuraatin (Tooran) mukaan noiden profeettojen jälkeen], sillä heille oli uskottu Allahin Kirjan suojeleminen, ja he olivat todistajia siitä. Älkää siis pelätkö ihmisiä, mutta pelätkää Minua (oi juutalaiset), älkääkä myykö Minun jakeitani kurjaan hintaan. Jokainen, joka ei tuomitse sillä, minkä Allah on ilmoittanut, sellaiset ovat kääfirooneja (pienemmän asteen epäuskovia, sillä he eivät toimi Allahin lain mukaisesti)." (Koraani 5:44)

  Äz-Zäbuur (Psalmit), jotka ilmoitettiin Daavidille (AS). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sinun Herrasi tietää parhaiten kaikki, jotka ovat taivaissa ja maassa. Todellakin Me olemme pitäneet joitakin profeettoja toisia parempina, ja Daavidille Me annoimme äz-Zäbuurin (Psalmit)." (Koraani 17:55)

  Äl-Ingiil (Evankeliumi), joka ilmoitettiin Jeesukselle (AS). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Heidän jalanjäljissään Me lähetimme 'Iisaan (Jeesuksen), Maryamin (Marian) pojan vahvistaen ät-Täuraatin (Tooran), joka oli tullut ennen häntä, ja Me annoimme hänelle äl-Ingiilin (Evankeliumin), missä oli johdatus ja valo sekä vahvistus ät-Täuraatille (Tooralle), joka oli tullut ennen sitä, johdatus ja kehotus äl-muttäqooneille (hurskaille)." (Koraani 5:46)

  Äl-Qur‘aan (Koraani), joka ilmoitettiin Muhammadille (SAAS). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti se on Me, joka olemme lähettäneet Koraanin alas sinulle (oi Muhammad (SAAS)) asteittain." (Koraani 76:23)

  Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Mikä asia on mahtavin todisteena?' Sano: 'Allah (Kaikkein Suurin!) on todistaja minun ja teidän välillä; tämä Koraani on ilmoitettu minulle, että minä sen kautta varoittaisin teitä ja jokaista, jonka se saavuttaa. Voitteko totisesti todistaa, että Allahin lisäksi on muita äälihä (jumalia)?' Sano: 'Minä en anna (sellaista) todistusta!' Sano: 'Mutta totuudessa Hän (Allah) on ainoa yksi Ilääh (Jumala, jolla on oikeus tulla palvotuksi). Todella minä olen viaton siitä, mitä te liitätte palvonnassa Hänelle.'" (Koraani 6:19)

Aina kun Allah lähetti profeetan kansalle, suurin osa sen ihmisistä pilkkasi häntä ja piti Allahin tunnusmerkkejä mitättöminä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kuinka monta profeettaa Me olemmekaan lähettäneet ihmisten keskuuteen ennen. Eikä heille koskaan tullut profeettaa, ilman että heillä oli tapana pilkata häntä." (Koraani 43:6-7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Voi ihmiskunnalle! Heille ei koskaan tullut lähettilästä, ilman että heillä oli tapana pilkata häntä. Eivätkö he näe kuinka monta sukupolvista Me olemme tuhonneet ennen heitä? Totisesti he eivät tule palaamaan heidän luokseen. Varmasti kaikki – jokainen heistä tullaan tuomaan Meidän eteemme." (Koraani 36:30–32)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sitten Me lähetimme lähettiläämme peräkkäin. Joka kerta kun kansalle tuli heidän lähettiläänsä, he kielsivät hänet; joten Me saimme heidät (kansat) seuraamaan toinen toistaan (tuhoon), ja Me teimme heidät ähäädiitheiksi (tositarinoiksi ihmiskunnalle opin ottamista varten). Joten pois kansa, joka ei usko!" (Koraani 23:44)

Israelin lapset olivat niiden kansojen joukossa, jotka kielsivät totuuden ja vääristelivät kirjoituksiaan sekä väittivät tappaneensa profeettansa Marian pojan (AS). He myös solvasivat hänen äitiään sanomalla, ettei hän ollut siveä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Koska he rikkoivat heidän liittonsa, ja hylkäsivät Allahin ääjäät (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen), ja tappoivat profeettoja ilman oikeutusta, ja sanoivat: 'Meidän sydämemme ovat peitetyt (peitteillä, emme ymmärrä mitä Lähettiläät sanovat)' – ei, Allah on asettanut sinetin heidän sydämiensä päälle heidän epäuskonsa tähden, joten he eivät usko paitsi vähän. Heidän epäuskonsa tähden ja heidän väärien syytöstensä Mariaa vastaan tähden; ja heidän sanojensa tähden: 'Me tapoimme Messiaan, Jeesuksen, Marian pojan, Allahin lähettilään', - mutta eivät he tappaneet häntä, eivätkä ristiinnaulinneet häntä. Mutta se näytti heistä siltä [Jeesuksen näkö oli laitettu toiseen mieheen (ja he tappoivat tuon miehen)], ja ne, jotka kiistelevät siitä, ovat täynnä arvailuja. Heillä ei ole varmaa tietoa, he seuraavat vain arvailuja. Sillä varmasti he eivät tappaneet häntä. Mutta Allah nosti hänet ylös (hänen ruumiinsa ja sielunsa) luokseen (ja hän on taivaissa). Allah on Mahtava, Viisas." (Koraani 4:155–158)

Muslimit pitävät Kirjan ihmisten (juutalaiset ja nasaretilaiset) kirjoituksia lisillä väärennettyinä, mutta tämä kuitenkin viittaa joidenkin totuuksien säilymiseen. Muslimit eivät toki väitä profeettojen todellisten seuraajien väärentäneen heidän viestiään, vaan että muut, jotka väittivät toimivansa heidän nimissään, tekivät niin myöhemmin.

Tulee huomioida, että Jeesuksen todellisia seuraajia vainosivat eri ryhmät, jotka olivat harhautuneet Jeesuksen (AS) viestistä. Täten ei pidä ihmetellä erilaisten olemassa olevien evankeliumien ja kirjeiden määrää samoin kuin muutoksia, poistoja ja lisäyksiä, joita tehtiin Israelin lasten kirjoituksiin, varsinkin kun kukin lahko halusi esittää profeettojen elämäntarinat, heidän opetuksensa ja sen ajan tapahtumat oman ymmärryksensä mukaan todistaakseen omaa uskoaan!

Rouva Ellen G. White, Seitsemännen päivän adventtikirkon "naisprofeetta", on tunnustanut "Pyhän Raamatun" erehtyvyydestä Raamatun kommentaarissaan vol. 1, s. 14: "Nykyään lukemamme Raamattu on useiden kopioijien työ, ja he ovat monissa tapauksissa tehneet työnsä hämmästyttävällä tarkkuudella. Mutta kopioijat eivät ole olleet erehtymättömiä, ja Jumala ei ilmeisestikään ole pitänyt sopivana suojella heitä täysin virheiltä kopioinnissa." Saman kommentaarin seuraavilla sivuilla rouva White todistaa edelleen: "Näin, että Jumala oli erityisesti suojellut Raamattua. Silti kun siitä oli vain muutamia kopioita, oppineet miehet olivat joissakin tapauksissa muuttaneet sanoja luullen tekevänsä sen selkeäksi, kun he todellisuudessa tekivät selkeän vaikeasti ymmärrettäväksi aiheuttaen sen, että se kallistui heidän vakiintuneille näkökannoilleen, joihin perimätieto vaikutti ratkaisevasti." [Lainattu Ahmed Deedatin kirjasesta "Is the Bible God's Word?" (Onko Raamattu Jumalan sanaa?)]

"Alun perin Vanha testamentti oli kirjoitettu lähes täysin heprean kielellä muutamien lyhyiden elementtien ollessa aramean kielellä. Kun Persian valtakunta saavutti itäisen Välimeren altaan hallinnan, arameasta tuli alueen hallitseva kieli, ja Pentateukin (viisi Mooseksen kirjaa) kääntäminen hepreasta yleiselle kielelle muuttui suotavaksi. Tuloksena (muodostuneet) Targumit (aramean kielestä meturgeman, "kääntäjä") säilyivät sen jälkeen kun alkuperäiset hepreankieliset kääröt olivat hävinneet…

Vuonna 405 Hieronymus sai valmiiksi (Raamatun) latinankielisen version kääntämisen, joka perustui aluksi Septuagintaan (kreikankielinen Vanhan testamentin kirjojen käännös) ja sitten alkuperäiseen hepreankieliseen (tekstiin), ja tästä versiosta, Vulgatasta, kopioijien alullepanemasta virheellisyydestä huolimatta tuli läntisen kristinuskon standardi tuhanneksi vuodeksi tai pidemmäksi aikaa eteenpäin … Hieronymuksen latinankielinen Vulgata toimi perustana sekä Vanhan että Uuden testamentin käännöksille syyriaksi, arabiaksi, espanjaksi ja monille muille kielille englanti mukaan lukien. Vulgata antoi perustan Douai-Reims versiolle (Uusi testamentti, 1582; Vanha testamentti, 1609–10), joka pysyi roomalaiskatolilaisuuden ainoana vahvistettuna Raamattuna englannin kielellä 1900-luvulle asti…

Ensimmäinen kokonainen englanninkielinen versio Raamatusta ajoittuu vuodelle 1382 ja kunnia siitä kuuluu John Wycliffelle ja hänen seuraajilleen. Mutta tutkija William Tyndalen, joka vuodesta 1525 vuoteen 1535 käänsi Uuden testamentin ja osan Vanhaa testamenttia, työstä tuli malli sarjalle myöhempiä englanninkielisiä käännöksiä. Kaikki aikaisemmat englanninkieliset käännökset saavuttivat huippunsa Kuningas Jaakon versiossa (vuodelta 1611; tunnetaan Englannissa Vahvistettuna versiona), jonka 54 Kuningas Jaakko I nimittämää tutkijaa valmisti … 1900-luvun loppupuolella koko Raamattu oli käännetty lähes 325 kielelle ja Raamatun osia oli julkaistu yli 1 800 maailman kielistä." [Encyclopaedia Britannica Profiles: World Religions (Britannica tietosanakirja profiilit: Maailman uskonnot)]

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sitten voi niille, jotka kirjoittavat Kirjan omin käsin ja sitten sanovat: 'Tämä on Allahilta', hankkiakseen sillä pienen summan! Voi heitä sen tähden, mitä heidän kätensä ovat kirjoittaneet, ja voi heitä sen tähden, mitä he ansaitsevat sillä." (Koraani 2:79)

Muslimit uskovat, että kaikki Koraania ennen ilmoitetut kirjoitukset olivat totuuden ja johdatuksen kirjoja, ja että ne oli lähetetty eri kansoille näyttämään, mitä lakeja Allah oli säätänyt heille. Vaikka kaikki taivaalliset kirjat sisältävät saman perusviestin eli ät-täuhiidin (uskon Allahin ykseyteen), jonka Allah määräsi kaikille kansoille profeettojensa kautta, niissä oli silti tiettyjä lakeja ja tuomioita, jotka oli tarkoitettu ja joita sovellettiin vain sille ajanjaksolle, jolloin ne oli ilmoitettu, koska käytännön lait vaihtelivat eri aikoina ja jotkut kumottiin toisilla.

Muhammadin (SAAS) laki kumoaa menneille kansoille nimenomaisen käytännön lainsäädännön ja vahvistaa ratkaisevat, ikuiset lait, jotka soveltuvat joka aikakauteen ja paikkaan. Lisäksi Allahin lähettiläs Muhammadille (SAAS) ilmoitettu Kirja (Koraani) on viimeinen jumalallinen ilmoitus koko ihmiskunnalle. Koska sen jälkeen ei tule mitään ilmoitusta, Allah (SWT) on luvannut säilyttää ja turvata sen.

Koraani vahvistaa aikaisemmat kirjoitukset, jotka kutsuivat ät-täuhiidiin (usko Allahin ykseyteen) ja se ilmoittaa meille valheellisuudesta, jonka ihminen on pannut niihin. Se myös kutsuu ihmistä palaamaan takaisin luonnolliseen taipumukseensa, joka on Allahin palvominen yksin, niin että hän saavuttaisi onnellisuuden tässä elämässä ja Tuonpuoleisessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me olemme lähettäneet alas sinulle (oi Muhammad (SAAS)) Kirjan (tämän Koraanin) totuudessa, vahvistaen sitä ennen tulleen Kirjoituksen ja muhäiminän (luotettavan korkeudessa ja todistajan) sen (vanhan Kirjoituksen) yli. Joten tuomitse heidän keskuudessaan sillä, minkä Allah on ilmoittanut, äläkä seuraa heidän turhia mielitekojaan poiketen totuudesta, joka on tullut sinulle. Jokaiselle teidän joukostanne Me olemme säätäneet lain ja selkeän tien. Jos Allah olisi tahtonut, Hän olisi tehnyt teistä yhden kansakunnan, mutta jotta Hän koettelisi teitä siinä, mitä Hän on antanut teille; joten kilvoitelkaa hyvissä teoissa. Teidän kaikkien paluu on Allahin luokse; sitten Hän kertoo teille siitä, mistä teillä oli tapana kiistellä. Joten tuomitse (sinä oi Muhammad (SAAS)) heidän keskuudessaan sillä, mitä Allah on ilmoittanut, äläkä seuraa heidän turhia mielitekojaan, mutta varo heitä etteivät he käännä sinua (oi Muhammad (SAAS)) kauas pois jostain, jonka Allah on lähettänyt alas sinulle. Jos he kääntyvät pois, sitten tiedä, että Allahin Tahto on rangaista heitä joistain heidän synneistään. Todella, useimmat ihmisistä ovat fääsiqooneja (kapinallisia ja tottelemattomia Allahille). Etsivätkö he sitten pakanuuden (päivien) tuomiota? Kuka on parempi tuomiossa kuin Allah kansalle, jolla on vankka usko." (Koraani 5:48–50)


Ihmiset ovat luonnostaan taipuvaisia palvomaan Jumalaa

Ihmiskunta oli alussa yksi kansa palvoen yhtä Jumalaa. Sitten Saatana käänsi heidät pois oikeasta uskonnosta. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ihmiskunta oli yhtä kansakuntaa, ja Allah lähetti profeettoja ilosanoman ja varoitusten kanssa, ja Hän lähetti alas heidän mukanaan Kirjoituksen totuudessa, jotta se tuomitsisi ihmisten välillä asioissa, joissa he olivat eri mieltä..." (Koraani 2:213)

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Aadamin ja Nooan välillä oli kymmenen sukupolvea, jotka kaikki elivät islamin mukaan (islamilainen yksijumalaisuus). Sitten he alkoivat olla eri mieltä. Joten Allah lähetti profeettoja hyvän uutisen tuojaksi ja varoittajiksi." (At-Tabaree Täfsiirissään)

Islamin mukaan Allah loi ihmiset, antaa heille elatusta, johdattaa heitä palvomaan Häntä, eikä hylkää heitä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah, se on Hän, joka on tehnyt teille maan asunnoksi ja taivaan katokseksi, ja on antanut teille muodon ja tehnyt muodoistanne hyvän(näköisiä) ja on antanut teille hyviä asioita. Se on Allah, teidän Herranne, joten siunattu olkoon Allah, 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mitä on olemassa) Herra. Hän on Ikuisesti Elävä, lää iläähä illää Huwä (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Hänellä); joten kutsukaa Häntä avuksi tehden palvontanne puhtaaksi Hänelle Yksin (palvomalla Häntä Yksin, eikä ketään muuta, ja tekemällä oikeamielisiä tekoja vilpittömästi vain Allahin vuoksi, eikä leveilyn vuoksi, eikä tule asettaa Allahille kilpailijoita palvonnassa). Kaikki ylistykset ja kiitokset ovat Allahille, 'äälämiinien (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mitä on olemassa) Herralle." (Koraani 40:64–65)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän (Allah) loi ihmisen. Hän opetti hänet puhumaan selkeästi." (Koraani 55:3–4)

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Lue! Herrasi nimeen, joka on luonut (kaiken, mikä on olemassa). Hän on luonut ihmisen verihyytymästä (paksun hyytyneen veren palasta). Lue! Herrasi on kaikkien Anteliain. Joka on opettanut (kirjoittamisen) kynällä. Hän on opettanut ihmiselle sen, mitä tämä ei tiennyt. Ei! Totisesti, ihminen tekee syntiä (epäuskossa ja pahalla teolla), koska hän pitää itseään muista riippumattomana. Varmasti, paluu on Herranne luo." (Koraani 96:1-8)

Jälleen kerran, jokainen luotu syntyy tilassa, jossa sillä on luonnollinen taipumus alistua Luojalleen, Allahille. Kuitenkin ne, jotka harhautuvat tästä alkuperäisestä luonnostaan, tekevät niin, koska he seuraavat sokeasti ilkeitä viettelijöitä ihmisten ja ginnien keskuudesta, joiden johtaja on Saatana (kirotkoon Allah hänet). "[Ibliis (Saatana)] sanoi: 'Koska Sinä olet lähettänyt minut harhaan, varmasti väijyn heitä (ihmisiä) Sinun Suoralla tielläsi. Sitten tulen heidän luokseen heidän edestään ja takaansa, heidän oikealta ja vasemmalta puoleltaan, etkä tule huomaamaan useimpien heistä olevan kiitollisia.' (Allah) sanoi (Ibliisikselle): 'Mene alas tästä (Paratiisista) häpäistynä ja karkotettuna. Jokainen, joka heistä (ihmiskunnasta) seuraa sinua, sitten varmasti, tulen täyttämään Helvetin teillä kaikilla.'" (Koraanin jakeiden 7:16–18 merkityksen selitys)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah kirosi hänet. Hän (Saatana) sanoi: 'Otan määrätyn määrän palvelijoistasi. Totisesti, minä johdatan heidät harhaan ja varmasti herätän heissä vääriä haluja; ja varmasti käsken heitä leikkaamaan karjan korvat, ja todellakin käsken heitä muuttamaan Allahin luomaa luontoa.' Hän, joka ottaa Saatanan suojelijaksi Allahin sijaan, on varmastikin kärsinyt ilmeisen tappion. Hän (Saatana) tekee heille lupauksia, ja herättää heissä vääriä haluja; eivätkä Saatanan lupaukset ole muuta kuin petosta. Sellaisten (ihmisten) asuinpaikka on Helvetissä, eivätkä he tule löytämään mitään keinoa paeta sieltä. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä tekoja, Me päästämme Puutarhoihin (Paratiisi), joiden alla joet virtaavat, asumaan siellä ikuisesti. Allahin lupaus on tosi; ja kenen sanat ovat todempia kuin Allahin sanat? (Ei kenenkään, tietenkään)." (Koraani 4:118–122)

'Iyaad (RAA) kertoi, että pitäessään saarnaa yhtenä päivänä Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Katso Herrani on määrännyt minua, että minun tulisi opettaa teille, mitä te ette tiedä ja mitä Hän on opettanut minulle tänään. (Hän on opettanut täten): Omaisuus, jonka olen antanut heille, on heille laillista. Olen luonut orjani luonnollisella taipumuksella Allahin palvomiseen, mutta se on Saatana, joka kääntää heidät pois oikeasta uskonnosta. Hän tekee laittomaksi sen, mikä on julistettu lailliseksi heille, ja hän käskee heitä liittämään kumppaneita Minulle, vaikka hänellä ei ole mitään oikeutusta siihen. Totisesti Allah katsoi maailman ihmisiin päin ja osoitti vihaa arabeja ja ei-arabeja kohtaan, joista poikkeuksena oli joitakin jäänteitä Kirjan ihmisistä (juutalaisista ja nasaretilaisista). Hän sanoi (edelleen): Olen lähettänyt sinut [profeetta Muhammadin (SAAS)] laittaakseni sinut kokeeseen ja laittaakseni (nuo kokeeseen) sinun kauttasi…" (Muslim)

Muuttamalla mitä tahansa ihmishahmoa ja ulkomuotoa, jonka Allah on muotoillut, joko liittämällä tai poistamalla kaunistamisen tai vastakkaisen sukupuolen jäljittelemisen vuoksi, on henkilön omanarvontunnon hukkaamista ja tottelemattomuutta Luojalleen. Täten kummankin sukupuolen on kiellettyä käyttäytyä vastakkaisen sukupuolen kaltaisesti liikkumisessa, puheessa, pukeutumisessa, koristuksissa tai missään tahansa muussa asiassa, jota pidetään luonteenomaisena tuolle sukupuolelle. Käyttäytyminen vastakkaisen sukupuolen kaltaisesti on yksi vakavista synneistä, ja jokainen, joka tekee niin, on kirottu (jää ilman Allahin armoa), koska hän kapinoi Maailmojen Herran luomia luonnonlakeja vastaan.

'Alqama kertoi 'Abdullah ibn Mas'udin (RAA) sanoneen: "Allah kiroaa ne naiset, jotka tekevät tatuointeja, ne, jotka ottavat tatuointeja, ne naiset, jotka poistavat karvoja kasvoistaan, ja ne, jotka tekevät keinotekoisia rakoja hampaittensa väliin näyttääkseen kauniimmalta, millä he muuttavat Allahin luomaa…" (Al-Bukhari)

'Abdullah ibn 'Abbaas (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) kironneen ne miehet, jotka omaksuvat naisten tapoja, ja ne naiset, jotka omaksuvat miesten tapoja, ja hän (SAAS) sanoi: "Ajakaa heidät ulos taloistanne." Profeetta (SAAS) ajoi tietyn miehen pois, ja 'Umar ajoi tietyn naisen pois. (Al-Bukhari)

Abu Huraira (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Allah on kironnut naisen, joka keinotekoisesti pidentää (omia tai jonkun toisen) hiuksia, hänet, joka pidennyttää hiuksiaan, hänet, joka tatuoi (itsensä tai jonkun muun), ja hänet, joka ottaa tatuoinnin." (Al-Bukhari)

'Aun ibn Abi Juhaifa (RAA) kertoi: "Isäni osti orjan, joka harjoitti ammatikseen kuppausta. (Isäni rikkoi orjan kuppausvälineet.) Kysyin isältäni, miksi hän oli tehnyt niin. Hän vastasi: 'Profeetta kielsi ottamasta rahaa koirasta tai verestä, ja kielsi myös tatuoinnin harjoittamisen, tatuoinnin ottamisen, sekä är-ribää‘n (koronkiskonnan) vastaanottamisen ja antamisen, ja kirosi kuvantekijät (jotka tekevät kuvia ihmisistä tai eläimistä).'" (Al-Bukhari)

Kuten mainitsimme johdannossamme viattomuus viittaa siihen tilaan, jossa kaikki Allahin orjat on luotu; vapaana epäuskosta sekä omaten luonnollisen taipumuksen ainoastaan Allahin palvontaan. Lisäksi jokaisen, joka alistuu Allahille, mikä tarkoittaa Hänen ykseytensä tunnustamista ja Hänen tottelemistaan, tulisi myös tuomita monijumalaisuus ja sen ihmiset. Tätä tarkoitusta voidaan selventää edelleen seuraavalla jakeella Koraanista. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) kun Abraham sanoi isälleen ja kansalleen: 'Totisesti, olen viaton siitä, mitä te palvotte, palvon vain Häntä (Allahia Yksin), joka on minut luonut; ja totisesti, Hän tulee johdattamaan minua.' Hän teki siitä [eli lää iläähä illä Allah (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla)] sanan, joka kesti hänen jälkeläistensä joukossa, jotta he voisivat kääntyä takaisin (katua Allahille tai saada muistutuksen)." (Koraani 43:26–28)


Loppusanat

Joukkotuhoideologiat esiteltiin muslimeille, että he kääntäisivät huomionsa pois ensisijaisista asioistaan, ja sekasorron luomiseksi heidän yhteiskuntiinsa yrittämällä erottaa uskonto maallisista asioista. Lisäksi maallinen väite, jonka mukaan uskon ja järkevän ajattelun välillä on ristiriita, muodostettiin ihmisten hämmentämiseksi! On toki mahdollista, että tämä ristiriita oli todella olemassa lännessä, missä kristitty papisto piti valtaa sillä tekosyyllä, että he olivat saaneet valtuutuksensa Jumalalta. Täten maallisuus nousi vastavaikuttajaksi tälle hallinnolle.

Ihmisten on hyvä tietää, ettei islamin tapaus ole sama kuin muiden uskontojen tapaukset. Kautta islamilaisen historian, joka on yli 14 vuosisataa vanha, uskonnon ja maallisten asioiden välillä ei ole koskaan ollut jakoa. Sen sijaan islam on uskonto, joka hallitsee ihmisten asioita kohdusta hautaan; se turvaa syntymättömän lapsen oikeudet samoin kuin se turvaa kaikkien muiden ihmisten oikeudet, jopa heidän kuolemansa jälkeen.

Sekularistit väittävät hoitavansa ihmisten asioita antamalla heille oikeuksia. Kuitenkin tehdessään tätä he kohtelevat ihmisiä stereotyyppeinä. Yhdenmukaistaessaan ihmisiä he tuhoavat heidän identiteettinsä, tapansa ja uskonsa. Kun uskonnossa ei ole pakkoa, sekularismi taas on järjestelmä, joka pakottaa kaikki seuraamaan sitä! Näin ollen ihmiset saadaan alistumaan näille uudenaikaisille "reformisteille", jotka antavat omia päätöksiään; antavat tai ottavat pois vapauksia, ainoastaan uudella tavalla!

Islam on Allahin uskonto, joka vapauttaa ihmiskunnan harhakuvista, moraalisesta turmeltumisesta ja ihmisten palvonnasta. Islam kutsuu ihmisiä yhdistymään totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa kutsuen kaikkeen, mikä on hyvää, kieltäen kaiken, mikä on pahaa, ja tottelemaan Allahin sääntöjä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me olemme lähettäneet lähettiläämme selkeiden todisteiden kanssa, ja ilmoitimme heidän kanssaan Kirjoituksen ja Vaa'an (oikeuden), että ihmiskunta voi pitää yllä oikeudenmukaisuutta. Me annoimme raudan, jossa on mahtava voima, samoin kuin useita etuja ihmiskunnalle, että Allah saattaisi koetella, kuka tulee auttamaan Häntä (Hänen uskontoaan) ja Hänen lähettiläitään näkymättömässä. Totisesti Allah on Voimakas, Mahtava." (Koraani 57:25)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Allah määrää äl-'ädliin (oikeudenmukaisuuteen, eikä tule palvoa ketään paitsi Allahia Yksin – islamilainen yksijumalaisuus), äl-ihsääniin [tulisi olla kärsivällinen tehdessään velvollisuuksiaan Allahille, täysin Allahin vuoksi ja Profeetan (SAAS) Sunnan (laillisten tapojen) mukaisesti täydellisellä tavalla] ja antamaan (apua) sukulaisille (kaikille, joille Allah on määrännyt teitä antamaan esimerkiksi vaurautta, vierailuja, huolenpitoa tai muunlaista apua), ja kieltää äl-fähshää‘n (kaikki pahat teot esimerkiksi laittomat seksuaaliset teot, vanhemmille tottelemattomuuden, monijumalaisuuden, valheiden kertomisen, väärän todistuksen antamisen, elämän tappamisen ilman oikeutusta), äl-munkärin (kaiken, minkä islamilainen laki on kieltänyt: kaikenlainen monijumalaisuus, epäusko ja kaikenlaiset pahat teot) ja äl-bäghjin (kaikenlaisen sorron). Hän kehottaa teitä, että te saattaisitte ottaa vaarin." (Koraani 16:90)

Lopuksi etsimme turvaa Allahilta, ihmiskunnan Herralta, paholaisten, ginneistä ja ihmisistä, pahaa vastaan. Pyydämme Häntä (SWT) laittamaan meidät oikeamielisten joukkoon, jotka kiiruhtavat tekemään hyviä töitä, eikä niiden joukkoon, joille tämän maailman elämä on tullut kauniiksi ja joiden pahat teot on saatu näyttämään heistä kauniilta.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Onko hän, joka oli kuollut (ilman uskoa tietämättömyydessä ja epäuskossa), ja Me annoimme hänelle elämän (tiedon ja uskon kautta) ja asetimme hänelle (uskon) valon, jonka avulla hän voi kulkea ihmisten keskuudessa, kuten hän, joka on (epäuskon, monijumalaisuuden ja tekopyhyyden) pimeydessä, josta hän ei koskaan voi tulla ulos? Täten uskottomille on tehty kauniinnäköiseksi se, mitä heillä oli tapana tehdä. Täten Me olemme asettaneet joka kaupunkiin suuria sen ilkeistä ihmisistä juonittelemaan siellä. Mutta he juonittelevat ainoastaan itseään vastaan, eivätkä he huomaa (sitä)." (Koraani 6:122–123)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Niin Me olemme nimittäneet joka profeetalle vihollisia - saatanoita ihmiskunnasta ja ginneistä, innoittaen toinen toistaan kauniilla puheilla harhautukseksi. Jos sinun Herrasi olisi niin halunnut, he eivät olisi tehneet sitä; joten jättäkää heidät rauhaan sepitelmiensä pariin. (Tämä on siksi), että niiden sydämet, jotka eivät usko Tuonpuoleiseen, kääntyisivät sellaiseen (petokseen), ja että he pysyisivät tyytyväisinä siinä, ja että he voisivat tehdä sitä, mitä ovat tekemässä (kaikenlaisia syntejä ja pahoja tekoja). [Sano oi Muhammad (SAAS):] 'Etsisinkö muuta tuomaria kuin Allahia, kun se on Hän, joka on lähettänyt alas teille Kirjan (Koraanin) yksityiskohtaisesti selitettynä.' Ne, joille Me annoimme Kirjoituksen [ät-Täuraat (Toora) ja äl-Ingiil (Evankeliumi)], tietävät, että se on ilmoitettu Herraltasi totuudessa. Joten älä ole niistä, jotka epäilevät. Sinun Herrasi Sana on toteutunut totuudessa ja oikeudenmukaisuudessa. Kukaan ei voi muuttaa Hänen Sanojaan. Hän on Kuuleva, Kaikkitietävä. Jos sinä tottelet useimpia niitä, jotka ovat maassa, he tulevat johdattamaan sinut kauas pois Allahin tieltä. He eivät seuraa muuta kuin arvauksia, eivätkä he tee muuta kuin valehtelevat. Totisesti sinun Herrasi tietää parhaiten kuka kulkee harhaan Hänen tieltään, ja Hän tietää parhaiten oikein johdatetut." (Koraani 6:112–117)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Älkää ajatelko, että Allah on tietämätön siitä, mitä ädh-dhaalimuun (monijumalaiset, vääryyden tekijät) tekevät, mutta Hän antaa heille armonaikaa Päivään saakka, jolloin silmät tulevat tuijottamaan kauhuissaan. (He tulevat) kiirehtimään eteenpäin kaulat ojentuneina, heidän päänsä ylösnostettuina (taivasta kohti), heidän katseensa ei palaa heitä kohti ja heidän sydämensä ovat tyhjiä (ajattelusta äärimmäisen pelon vuoksi). Varoita [oi Muhammad (SAAS)] ihmiskuntaa päivästä, jolloin kärsimys tulee heidän luokseen; sitten vääryyden tekijät sanovat: 'Herramme! Anna meille pieni hetki, me tulemme vastaamaan kutsuusi ja seuraamaan lähettiläitä!' (Tullaan sanomaan): 'Ellette olisi vannoneet ennen muinoin, ettette jätä (maailmaa Tuonpuoleisen vuoksi). Te asuitte itselleen vääryyttä tehneiden ihmisten asumuksissa, ja teille oli selvää, kuinka Me olimme kohdelleet heitä. Me myös esitimme teille (monia) vertauksia.' Todellakin he suunnittelivat juontaan, ja heidän juonensa oli Allahin vallassa, vaikka heidän juonensa ei ollut vuoria (oikeita vuoria tai islamilainen laki) paikoiltaan siirtävä (sillä se on merkityksetön). Joten älkää ajatelko, ettei Allah pysty pitämään lupaustaan lähettiläilleen. Epäilemättä Allah on Kaikkivaltias, Kostoon Kykenevä. Päivänä, jolloin maa muutetaan toiseksi maaksi ja niin myös taivaat, ja he (kaikki luodut) tulevat esiintymään Allahin, Yhden, Vastustamattoman, edessä. Tulet näkemään äl-mugrimuun (rikolliset, ihmiset, jotka eivät usko Allahin ykseyteen – islamilainen yksijumalaisuus, monijumalaiset) tuona Päivänä muqarranuuneina (sidottuina yhteen) kahleissa (heidän kätensä ja jalkansa sidottuina heidän niskaansa ketjuilla). Heidän vaatteensa tulevat olemaan piestä ja tuli tulee peittämään heidän kasvonsa. Niin että Allah saattaa palkita jokaisen henkilön sen mukaan, mitä hän on ansainnut. Todella Allah on nopea tilinteossa. Tämä (Koraani) on Viesti ihmiskunnalle (ja selkeä todiste heitä vastaan) heidän varoittamisekseen siten, ja että he saattavat tietää, että Hän on ainoa Yksi Ilääh (Jumala – Allah) – (kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla) – ja että ihmiset, joilla on ymmärrystä, saattavat ottaa vaarin." (Koraani 14:42–52)


Viitteet:

  "Interpretation of the Meanings of the Noble Qur‘ân" (Jalon Koraanin merkityksien selitykset), kääntäjät Dr. Muhammad Muhsin Khan ja Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali

  "The Holy Qur‘ân, English translation of the meanings and the Commentary" (Pyhän Koraanin merkitys englannin kielellä ja selitykset), kääntänyt Yusuf Ali

  "The meaning of the Glorious Qur‘ân" (Kunniakkaan Koraani merkitys), kääntänyt Mohammad Marmaduke Pickthall

  "Reasons and occasions of revelation of the Qur‘aan" (Koraanin ilmoittamisen syyt ja tilanteet), kirjoittanut Abu al-Hasan 'Ali ibn Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi (englanninkielinen käännös)

  "Sahiih al-Bukhari" (englanninkielinen käännös)

  "Sahiih Muslim" (englanninkielinen käännös)

  "Äl-'Äqiidät-ul-Wääsitejjä", kirjoittanut sheikh-ul-islam Taqi-ud-Din ibn Taymiya (englanninkielinen käännös)

  "Shärh usool äl-Iimään", Explaining the fundamentals of faith, (Uskon perusteiden selittäminen), kirjoittanut sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen, kääntänyt Dr. Saleh al-Saleh

  "Stories of the Prophets" (Kertomukset profeetoista), kirjoittanut ibn Kathiir (englanninkielinen käännös)

  "Is the Bible God's Word?" (Onko Raamattu Jumalan sanaa?), kirjoittanut Ahmed Deedat

  "Let the Bible speak" (Anna Raamatun puhua), kirjoittanut 'Abdurrahman Dimashkiah

  "Understanding Roman Catholicism" (Roomalaiskatolilaisuuden ymmärtäminen), kirjoittanut Rick Jones

  Kirkkoraamattu 1938 (Raamatun jakeiden lainaukset tästä Raamatusta, ellei toisin ole mainittu)

  Kirkkoraamattu 1992

  Pyhä Raamattu, Uuden maailman käännös 1995

  King James Version of the Holy Bible (Kuningas Jaakon versio Raamatusta englannin kielellä)


Julkaistu keskiviikkona 20. dhul-higgä -kuukautta 1424/11. helmikuuta 2004Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille