Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Luomistyön viisaus

 Artikkelin on koonnut lopussa mainituista viitteistä Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän, joka kieltää ja vastustaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), sen jälkeen kun oikea tie on näytetty hänelle selvästi, ja seuraa toista tietä kuin uskovien tie, Me tulemme pitämään hänet tiellä, jonka hän on valinnut, ja kärvennämme hänet Helvetissä – mikä paha määränpää." (Koraani 4:115)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin Lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin Lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikein johdatettujen kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaan johtaminen johtaa Helvetin tuleen." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi)

Nykyaikana erimielisyydet ovat kasvaneet niin suuriksi ja erilaiset mielipiteet ovat lisääntyneet siinä määrin, että niitä kannattavat ihmiset ovat ajautuneet konflikteihin. Syy tähän on se, että ihmiset ovat kaukana Allahin (TWT) Kirjasta ja Hänen lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) Sunnasta. He eivät seuraa oikeamielisten edeltäjien (äs-säläf-us-saalih) viitoittamaa tietä, vaan uudistuksien teitä. Jotkut menivät kutsumaan epäuskovia Allahin tielle, mutta päätyivät kutsumaan heitä epäuskosta uudistuksiin, tai pahimmassa tapauksessa epäuskosta epäuskoon. Tämä tapahtui, koska he tekivät parhaansa miellyttääkseen epäuskovia ja tekivät uudistuksia siksi, että epäuskovat pitäisivät islamista väärin perustein ja ottaisivat sen vastaan. He unohtivat, että Profeetta (SAAS) taisteli epäuskovia vastaan, jotka olivat parempia kuin tämän ajan epäuskovat. He tiesivät, että Jumala on Yksi, eikä yksi kolmesta. He palvoivat muita jumalia, koska he uskoivat niiden tuovan heidät lähemmäksi ainoata Jumalaa. Silloin kun kaikki oli hyvin heidän elämässään, he liittivät muita Allahin rinnalle, mutta vaikeuksien aikana he turvautuivat ainoastaan Allahiin.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun he astuvat laivaan, he kutsuvat Allahia avuksi tehden uskonsa puhtaaksi ainoastaan Hänelle; mutta kun Hän tuo heidät turvallisesti maihin, katso, he antavat osan palvonnastaan muille." (Koraani 29:65)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun vahinko yltää teihin merellä, ne, joita te kutsutte, katoavat teiltä paitsi Hän (Allah Yksin). Mutta kun Hän tuo teidät turvaan maihin, te käännytte pois (Hänestä). Ihminen on aina kiittämätön." (Koraani 17:67)

Ibn Kathiir rahimähullaah sanoi Täfsiirissään tästä jakeesta (17:67): "'Ikrimah ibn Abi Jahl pakeni Allahin lähettiläältä (SAAS) (siihen aikaan) kun Mekka valloitettiin. Hän ratsasti (Punaisen) Meren poikki mennäkseen sen yli Etiopiaan, mutta (kun he jatkoivat matkaa), voimakas myrskytuuli yllätti heidän laivansa, ja valtavat aallot tulivat heitä kohti kaikista suunnista, ja he ajattelivat, että he olivat ympäröityjä siinä. Laivassa olevat ihmiset sanoivat toisilleen: "Kukaan ei voi pelastaa teitä paitsi Allah (Ainoa taivaiden ja maan Todellinen Jumala). Joten kutsukaa Häntä (Allahia) avuksi (tehden uskonne puhtaiksi Hänelle Yksin eikä kenellekään muulle), niin että Hän päästää teidät turvaan (hukkumiselta)." 'Ikrimah sanoi itsekseen: 'Kautta Allahin, jos kukaan ei voi hyödyttää merellä paitsi Allah (Yksin), silloin epäilemättä kukaan ei voi hyödyttää maissa paitsi Allah (Yksin). Oi Allah! Lupaan Sinulle, että jos päästät minut turvaan tästä, tulen menemään ja laitan käteni (profeetta) Muhammadin käsiin ja varmasti tulen havaitsemaan, että hän on täynnä sääliä, ystävällisyyttä ja armoa.' Joten (Allah) päästi heidät turvaan, ja he palasivat rannikolle ja tulivat pois mereltä. 'Ikrimah jatkoi siitä Allahin lähettilään, Muhammadin (SAAS) luokse, (kertoi tarinansa), otti islamin vastaan (juuri kuten oli luvannut Allahille), ja hänestä tuli täydellinen muslimi."

Sen sijaan tämän ajan epäuskovat liittävät muita Allahin rinnalle kaikissa tilanteissa, ja mikä pahinta, he eivät ainoastaan liitä muita Allahin rinnalle, vaan he tekevät pilaa Hänestä (esimerkiksi sanomalla, "Jumala on kolme: isä, poika, pyhä henki", tai sanomalla, "Ei, ainoastaan Jeesus on Jumala!") Siksi haluamme välittää tässä artikkelissa uskovien uskontunnustuksen, jotta muslimit voisivat seurata oikeamielisten seuraajien viitoittamaa tietä eikä uudistuksien teitä.


Miksi meidät luotiin?

Tiedä - johdattakoon Allah sinua - että Allah, Ylhäinen, loi luodut, jotta ne palvoisivat Häntä, eivätkä liittäisi mitään tai ketään (kumppaniksi tai vertaiseksi) Hänelle.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin). En Minä tahdo heiltä elatusta enkä ruokaa. Totisesti Allah on Elättäjä, Voimakas, Vankka." (Koraani 51:56-58)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Luulitteko te, että Me olimme luoneet teidät pilan päin (ilman tarkoitusta) eikä teitä tuotaisi takaisin Meidän luoksemme?" (Koraani 23:115)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Emme Me luoneet taivaita ja maata ja kaikkea niiden välissä olevaa leikillämme." (Koraani 21:16)

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Maailma on ihana ja vihreä (houkutteleva) ja totisesti Allah aikoo asettaa teidät sijaishallitsijoiksi siihen nähdäkseen kuinka te käyttäydytte…" (Muslim)

Tämä palvonta ilmenee todellisuudessa kokeena (sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen) luoduille, jossa erotetaan hyvät pahoista (uskovat epäuskovista).

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Eikö ollutkin aika, jolloin ihminen ei ollut mitään mainitsemisen arvoista? Totisesti Me olemme luoneet ihmisen (pisaroista) sekoitettua siemennestettä (miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä) koetellaksemme häntä. Joten teimme hänestä kuulevan, näkevän. Todellakin Me näytimme hänelle tien, olkoonpa hän kiitollinen tai kiittämätön. Todellakin, uskottomille olemme valmistaneet rautaketjut, rautavaljaat ja liekehtivän Tulen." (Koraani 76:1-4)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei jätä uskovia tämänhetkiseen tilaan, ennen kuin Hän erottaa pahat hyvistä. Eikä Allahin tarkoitus ole päästää teitä katsomaan salattuun, vaan Hän valitsee lähettiläistään kenet tahtoo. Joten uskokaa Allahiin ja Hänen lähettiläisiinsä, ja jos te uskotte ja olette hurskaita, teitä odottaa suuri palkka." (Koraani 3:179)

Eivätkä uskova ja epäuskova voi koskaan olla samanarvoisia Allahille (TWT). Lopuksi kukin saa palkkionsa ansionsa mukaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Onko sitten hän, joka on uskova, kuten hän, joka on fääsiq (uskoton ja tottelematon Allahille)? Eivät he ole samanarvoisia. Mitä tulee niihin, jotka uskovat (Allahin ykseyteen – islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä töitä, heitä varten ovat Puutarhat (Paratiisi) huvitukseksi, sen takia, mitä heillä oli tapana tehdä. Mitä taas tulee niihin, jotka ovat fääsiqooneja (uskottomia ja tottelemattomia Allahille), heidän olinpaikkansa tulee olemaan Tuli. Aina kun he haluavat päästä sieltä pois, heidät palautetaan sinne takaisin ja heille tullaan sanomaan: 'Maistakaa Tulen kärsimystä, joka teillä oli tapana kieltää.'" (Koraani 32:18-20)

Kun Allah (SWT) on pyytänyt luotujaan palvomaan Häntä, Hän ei ole unohtanut johdattaa heitä, vaan Hän on lähettänyt useita lähettiläitä kertomaan tavan, jolla Häntä tulee palvoa. Kaikki lähettiläät Nooasta (AS) Muhammadiin (SAAS) toivat saman ykseyden sanoman "lää iläähä illä Allah" (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah).

Allah, Ylhäinen, on sanonut Profeetalleen (Muhammadille (SAAS)) (merkityksen selitys): "Emmekä Me lähettäneet yhtään lähettilästä ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) kuin ilmoitimme hänelle (sanoen): Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Minulla (Allah), joten palvokaa Minua." (Koraani 21:25)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me olemme lähettäneet jokaisen ummän (yhteisön, kansan) keskuuteen lähettilään (julistaen): 'Palvokaa Allahia (Yksin) ja välttäkää (tai pysykää poissa) taaghooteja (kaikkia vääriä jumalolentoja, eli älkää palvoko taaghooteja Allahin rinnalla).' Sitten niistä joitakin Allah johdatti, ja toisten kohdalla eksytys oli oikeutettua. Joten kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli (totuuden) kieltäjien loppu." (Koraani 16:36)

"Lää iläähä illä Allah" tarkoittaa, että vain Allah on palvonnan arvoinen. "Lää iläähä" (ei ole muuta jumalaa, joka on palvonnan arvoinen) kieltää kaikki jumalat, joita palvotaan Allahin sijaan. "Illä Allah" (paitsi Allah) taas vahvistaa palvonnan Ainoalle Jumalalle. Hänellä ei pitäisi olla kumppania palvonnassa, kuten Hänellä ei ole kumppania Valtakunnassaan. "Lää iläähä illä Allah" vaatii Allahin herruuden, palvomisen ja nimien sekä ominaisuuksien ykseyttä (täuhiid).


Täuhiid (ykseys ja sen tyypit)

Oikeamieliset edeltäjät (äs-säläf-us-saalih) ovat jakaneet islamin ykseyden kolmeen luokkaan; jokainen näistä kolmesta on riippuvainen toisistaan, eikä Allahin palvelijoiden usko ole täydellinen ennen kuin kaikki kolme on vahvistettu sydämellä ja näytetty toteen teoilla.


I Luokka: Täuhiid-ur-robuubijjä (Allahin herruuden ykseys)

Tulee uskoa, että koko universumilla on vain yksi Luoja. Allah (TWT) on sen Luoja, Järjestäjä, Suunnittelija, Ylläpitäjä ja Turvallisuuden Antaja. Tulee tunnustaa ja uskoa vahvasti, että Allah, Ylhäinen, on yksin luomisessa, omistamisessa sekä luotujen hallinnassa. Hänellä ei ole kumppania yhdessäkään näistä toiminnoista, ja ne kuuluvat todistettavasti yksin Hänelle. Sinun tulisi tietää, että Lähettilään (SAAS) aikana epäuskovat tunnustivat kaiken edellä olevan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Kuka antaa teille elatusta taivaasta ja maasta? Tai kuka omistaa kuulon ja näön? Kuka tuo kuolleesta esiin elävän ja elävästä kuolleen? Kuka päättää asioista? He tulevat vastaamaan: 'Allah'. Sano: Ettekö te sitten osoita hurskautta (Hänelle)?" (Koraani 10:31)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Kenen on maa ja jokainen, joka on siinä? (Vastatkaa) jos tiedätte! He tulevat sanomaan: 'Se on Allahin'. Sano: Ettekö sitten muista? Sano: Kuka on seitsemän taivaan Herra ja mahtavan Valtaistuimen Herra? He tulevat sanomaan: 'Allah'. Sano: Ettekö te sitten osoita hurskautta (Hänelle) (usko Hänen ykseyteensä, tottele Häntä, usko Ylösnousemukseen ja jokaisen hyvän ja pahan teon palkitsemiseen)? Sano: Kenen kädessä on kaiken valtius? Hän suojelee (kaikkea), kun taas Häntä vastaan ei ole suojelijaa (jos Allah pelastaa jonkun, kukaan ei voi rangaista tai vahingoittaa häntä, ja jos Allah rankaisee tai vahingoittaa jotakuta, kukaan ei voi pelastaa häntä). (Vastatkaa) jos tiedätte? He tulevat sanomaan: '(Kaikki tuo kuuluu) Allahille'. Sano: Kuinka teidät sitten on harhautettu ja käännytte pois totuudesta?" (Koraani 23:84-89)

Mutta Allahin herruuden ykseyden vahvistaminen ei tuonut heitä (epäuskovia) islamiin. Siksi Profeetta (SAAS) taisteli heitä vastaan. Herruuden ykseyden vahvistaminen yksinään ei tee henkilöstä muslimia. Herruuden ykseys on ne asiat, jotka koskevat vain Allahia, esimerkiksi sateen lähettäminen, elämän antaminen ja niin edelleen. Ykseyden tärkein osa on palvonnan ykseys ja se koskee luotuja ja heidän tekojaan, esimerkiksi nöyrä pyyntö. Tässä osassa Profeetan (SAAS) ajan epäuskovat liittivät kumppaneita Allahille.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Varmasti, uskonto (palvonta ja kuuliaisuus) kuuluu Allahille ainoastaan. Ne, jotka ottavat Hänen lisäkseen äulijää‘ (suojelijoita, auttajia, herroja, jumalia) (sanovat): 'Mehän palvomme heitä vain, jotta he toisivat meidät lähemmäksi Allahia.' Totisesti, Allah tulee tuomitsemaan heidän välillään siitä, mistä he kiistelevät. Todella, Allah ei johdata häntä, joka on valehtelija ja uskoton." (Koraani 39:3)


II Luokka: Täuhiid-ul-uluuhijjä (Allahin palvomisen ykseys)

Palvonta perustuu kahteen asiaan:

1. Rakkaus Allahia kohtaan

Rakkaudesta Allahiin palvelijalla on harras halu (raghbä) täyttää Allahin (SWT) antamat määräykset, ja hänellä on toivo (ragää‘), että hän saa osakseen Allahin (SWT) rakkauden ja palkkion.


2. Allahin ylistäminen

Allahin ylistämisen vuoksi palvelijalla on kunnioittava pelko (rahbä), mistä johtuen hän yrittää välttää Allahin (SWT) kieltämiä tekoja, ja hänellä on Allahin (SWT) rangaistuksen pelko (khauf).

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Totisesti, heillä oli tapana kiirehtiä tekemään hyviä tekoja, ja heillä oli tapana kutsua Meitä toivoen ja peläten, ja heillä oli tapana nöyrtyä Meidän edessämme." (Koraani 21:90)


Palvonnalla on kaksi ehtoa:

1. Vilpittömyys (ikhlaas)

Vain Allahilla (TWT) on oikeus tulla palvotuksi. Kaikki Allahin palvelijoiden teot ovat ainoastaan Allahille, Ylistetylle. Näihin tekoihin kuuluvat esimerkiksi nöyrä pyyntö, rukous, valan vannominen, avuksi kutsuminen, avun pyytäminen näkymätöntä vastaan, eläinten teurastaminen, toivo, pelko, luottamus, harras halu, katumus, katumus/tunnonvaivat, hyväntekeväisyys, paastoaminen, pyhiinvaellus ja muut palvonnan muodot. Nämä teot tulee osoittaa Allahille (TWT) riippumatta siitä tapahtuvatko ne sydämessä, kielellä tai teoilla.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eikä heille määrätty kuin että heidän tulisi palvoa Allahia, eikä palvoa ketään muuta kuin Häntä Yksin (pitäytymällä kumppaneiden liittämisestä Hänelle), ja suorittamaan rukoukset ja antamaan almuveroa, ja tämä on oikea uskonto." (Koraani 98:5)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Allah (SWT) on antanut seuraavan lausunnon: 'Olen kaikkein itsenäisin enkä tarvitse kumppaneita. Hän, joka tekee jonkun teon liittämällä samanaikaisesti kumppanin Minulle, Minä jätän hänet ja hänen tekonsa, jossa hän liitti kumppanin Minulle.'" (Muslim)


2. Profeetan (SAAS) Sunnan seuraaminen (mutääbä'ä)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS) ihmiskunnalle): Jos (todella) rakastatte Allahia, niin seuratkaa minua (ottakaa vastaan islamilainen yksijumalaisuus, seuratkaa Koraania ja Sunnaa), Allah tulee rakastamaan teitä ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 3:31)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "…Mitä Lähettiläs (Muhammad (SAAS)) antaa teille, ottakaa se; ja mistä hän teitä kieltää, pidättäytykää (siitä). Olkaa hurskaita Allahille; totisesti, Allah on Ankara rangaistuksessa." (Koraani 59:7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Antaa niiden, jotka vastustavat Lähettilään (Muhammadin) käskyjä (hänen Sunnaansa – lailliset tavat, käskyt, palvonnan teot, lausumat) (lahkojen joukossa) varoa, ettei koettelemus kohtaa heitä tai tuskallinen kärsimys iske heihin." (Koraani 24:63)

Ibn 'Abbaas (RAA) sanoi: "Voi olla, että pian kiviä laskeutuu teidän päällenne taivaista! Minä sanon teille: 'Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi...' ja te sanotte minulle: 'Abu Bakr (RAA) ja 'Umar (RAA) sanoivat'!?"

Edellisestä hädiithistä voimme oppia, ettei tule seurata mitään koulukuntaa tai oppinutta sokeasti ja jättää Profeetan (SAAS) Sunna huomiotta. Oppineet ja koulukuntien edustajat pystyvät selittämään ihmisille Koraania ja Profeetan (SAAS) perimätietoa, mutta he eivät ole erehtymättömiä. Siksi ei tulisi sanoa: "se ja se sanoi", ja olla fanaattinen tämän kyseessä olevan henkilön seuraamisessa, vaan tulisi sanoa: "Allah (SWT) sanoo…" ja "Hänen profeettansa (SAAS) sanoi…", ja seurata Profeetan (SAAS) esimerkkiä. [Profeetat ovat erehtymättömiä, koska Allah (SWT) on suojellut heidät virheiltä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta tähden, kun se laskee (tai katoaa). Ei toverinne (Muhammad (SAAS)) ole harhautunut eikä ole väärässä. Eikä hän puhu (omien) halujensa mukaan. Se on vain ilmoitettu Ilmoitus." (Koraani 53:1-4)]

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Tämä on minun tieni. Minä kutsun Allahin luokse varmalla tiedolla, minä ja kaikki ne, jotka seuraavat minua. Ylistetty ja Ylhäinen on Allah (kaiken sen yläpuolella, mitä he asettavat Hänen rinnalleen kumppaneiksi). Enkä minä ole monijumalainen.'" (Koraani 12:108)

Kun seuraamme Allahin (SWT) sääntöjä ja Profeetan (SAAS) esimerkkiä, olemme oikealla tiellä, josta Allah, Ylhäinen, puhuu Koraanissa (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Lopuksi tämä on uskontunnustuksessa olevan "…ja todistan, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs" osan merkitys. Se tarkoittaa, että henkilön tulee totella hänen käskyjään ja uskoa siihen, mitä hän kertoo. Samoin tulee välttää mitä hän on kieltänyt ja palvoa Allahia (SWT) hänen ohjeidensa mukaan.

Tämä toinen ykseyden luokka on se, joka aiheutti kiistaa lähettiläiden ja heidän yhteisöjensä välillä niin muinaisina kuin moderneinakin aikoina.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "He palvovat Allahin lisäksi asioita, jotka eivät vahingoita eivätkä hyödytä heitä, ja he sanovat: 'Nämä puhuvat meidän puolestamme Allahin luona.' Sano: 'Ilmoitatteko te Allahille sellaista, mitä Hän ei tiedä taivaissa ja maassa?' Ylistetty ja Ylhäinen on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi (Hänelle)!" (Koraani 10:18)


III Luokka: Täuhiid-ul-äsmää‘ wäs-sefäät (Allahin nimien ja ominaisuuksien ykseys)

Tulee uskoa, ettemme saa kutsua Allahia (SWT) nimillä tai liittää Häneen ominaisuuksia, joita Hän tai Hänen lähettiläänsä (SAAS) eivät ole nimenneet tai kelpuuttaneet Hänelle. Lisäksi ketään ei saa nimetä Allahin nimillä tai ominaisuuksilla esimerkiksi äl-Käriim (jalo ja antelias).

Meidän tulee uskoa ja vahvistaa kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet, jotka Hän (SWT) on ilmoittanut kirjassaan Koraanissa, ja joilla Hän (SWT) kuvaa itseään, sekä jotka Hän on maininnut lähettiläänsä Muhammadin (SAAS) kautta.

Allah, Ylistetty, sanoo (merkityksen selitys): "(Kaikki) kauneimmat nimet kuuluvat Allahille, joten kutsukaa Häntä niillä ja jättäkää niiden seura, jotka antavat väärän kuvan tai kieltävät (tai lausuvat epäkunnioittavaa puhetta Hänen nimiään vastaan) Hänen nimensä. Heidät palkitaan sen mukaan, mitä heillä oli tapana tehdä." (Koraani 7:180)

Allahin nimiä ja ominaisuuksia ei saa muuttaa, eikä niitä saa jättää kokonaan huomioimatta. Niiden merkitystä ei saa muuttaa (tähriif) erilaiseksi kuin miten ne on kuvattu Koraanissa, Sunnassa ja oikeamielisten seuraajien todistamana. Niiden merkitystä ei myöskään saa kieltää (tä'teel) sellaisena kuin mitä Koraani, Sunna ja oikeamieliset edeltäjät ovat todistaneet. Nimille ja ominaisuuksille ei saa antaa yhteisiä piirteitä minkään luodun asian kanssa (tämthiil ja täshbiih). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

Koraanissa mainitaan, että Allah on Valtaistuimensa päällä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Armelias (Allah) nousi (istäwää) (Mahtavan) Valtaistuimen päälle (tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen)." (Koraani 20:5)

Asia ei ole niin, kuin jotkut ihmiset ajattelevat, että Allah on kaikkialla, täällä, tuolla ja jopa ihmisten sydämissä. Allah on seitsemännen taivaan yläpuolella, Valtaistuimensa päällä. Se, että Hän on seitsemännen taivaan yläpuolella, ei tarkoita, että taivaat ympäröivät Häntä. Profeetan (SAAS) mukaan Allah tulee alas ensimmäisen taivaan päälle (meistä katsoen lähin) ainoastaan 'Ärafätin päivänä (hägg, 9. dhul-higgä -kuukautta) ja yön viimeisellä kolmanneksella.

Mitään Allahin (SWT) nimistä tai ominaisuuksista ei saa kieltää kyselemällä niiden modaliteettia ("ilmenemismuoto") (täkjiif). Niitä ei saa myöskään tulkita tavalla, joka on ristiriidassa Koraanin, Sunnan ja oikeamielisten seuraajien ymmärtämän tulkinnan kanssa (tä‘wiil).

Allah on erossa luoduistaan ja luodut ovat erossa Hänestä. Kuitenkin Allah, Ylhäinen, on luotujensa kanssa Hänen Tietoisuutensa kautta, missä luodut sitten ovatkaan, ja Hän tietää mitä he tekevät. Se, että Allah on luotujensa kanssa, ei tarkoita, että Hän on pieninä palasina. Esimerkiksi kuu on taivaassa, mutta silti se seuraa niin matkaajaa kuin muitakin, missä he sitten sattuvat olemaan. Allah katsoo luotujaan Valtaistuimeltaan käsin.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja nousi sitten Valtaistuimensa päälle (tavalla, joka sopii Hänen Majesteettisuudelleen). Hän tietää, mikä menee maan sisään ja mikä tulee sieltä ulos, mitä laskeutuu taivaasta ja mitä nousee sinne. Hän on teidän kanssanne (Hänen Tietoisuutensa kautta) missä olettekin. Allah näkee kaiken, mitä te teette." (Koraani 57:4)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Totisesti te käännytte Yhden puoleen, joka kuulee ja joka on (teitä) lähellä; ja Hän on teidän kanssanne (Tietoisuutensa kautta)." (Muslim)

Kaikki Allahin ominaisuudet kuuluvat olennaisesti yhteen Hänen ykseytensä kanssa. Hän, joka uskoo Allahin olevan Valtaistuimensa päällä ja erossa luoduistaan, uskoo myös muihin Allahin ominaisuuksiin, sekä siihen, että taivaat ja maa alistuvat Hänen tahtoonsa, ja että Hän on maailmojen Suuri Herra (Rabb). Allah tekee mitä haluaa ja hallitsee omien toiveidensa mukaan.

Allahin Ylevyyden tunnustaminen on synnynnäistä kaikille luoduille, mutta jotkut lahkot ovat vääntäneet sen ja sen todisteet omia tarkoitusperiään sopiviksi. Allahin Ylevyyden kieltäminen on yksi harhaoppien perusajatuksista. Äl-gähmijjä-lahko edistää tätä harhaoppia. He kieltävät sen, että Allah on Valtaistuimensa yläpuolella, ja väittävät, että Hän on kaikkialla. Tämä lahko seuraa Jahm ibn Safwania.

Allahin Ylevyyden kieltäminen johtaa sen ominaisuuden kieltämiseen, että Allah nousi Valtaistuimensa päälle. Yhdenkään Allahin ominaisuuden kieltäminen on ristiriidassa niiden Koraanin jakeiden kanssa, jotka vahvistavat Allahin nimet ja ominaisuudet.

Allahin jumalalliset ominaisuudet ovat olennainen osa Hänen Olemustaan. Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä (muslimit, jotka pitävät kiinni Sunnasta ja yhdistyvät sen seuraamisessa) uskovat ja tunnustavat kaikki Allahin nimet ja ominaisuudet ilman niiden tarkoituksen muuttamista. He hyväksyvät ne kirjaimellisesti ilman kysymystä "miten?". Heidän mukaansa niiden kieltäminen on selvää epäuskoa ja harhaoppisuutta.

Tämä ykseyden luokka sisältää myös uskon siihen, ettei Allahilla ole vertaista, ja että Hän on Kuuleva, Näkevä.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Mikään ei ole Hänen kaltaisensa; ja Hän on Kuuleva, Näkevä." (Koraani 42:11)

Tämä Koraanin jae vahvistaa Allahin kuulemisen ja näkemisen ominaisuudet ilman samankaltaisuutta luotujen kanssa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Sitä, jonka olen luonut molemmilla käsilläni…" (Koraani 38:75)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Allahin käsi on heidän kättensä päällä…" (Koraani 48:10)

'Abdullah ibn Mas'ud (RAA) kertoi: "Juutalainen rabbi tuli Allahin lähettilään (SAAS) luokse ja sanoi: 'Oi Muhammad! Me opimme, että Allah laittaa kaikki taivaat yhteen sormeen, maat yhteen sormeen, puut yhteen sormeen, ja kaikki muut luodut yhteen sormeen. Sitten Hän sanoo: 'Minä olen Kuningas.'' Sen johdosta Profeetta (SAAS) hymyili niin, että hänen poskihampaansa näkyivät, ja se oli vahvistus rabbin sanoille. Sitten Allahin lähettiläs lausui (merkityksen selitys): "Eivät he antaneet Allahille oikeaa mittaa, joka Hänelle kuuluu. Ylösnousemuksen päivänä koko maa mahtuu Hänen kämmeneensä, ja taivaat ovat käärittynä Hänen oikeaan käteensä. Ylistetty on Hän, ja Korkea on Hän kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi Hänelle!" (Koraani 39:67)" (Al-Bukhari)

Tämä vahvistaa, että Allahilla on kaksi kättä, mutta niillä ei ole samankaltaisuutta luotujen olentojen käsien kanssa.

Anas (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Ihmisiä heitetään (Helvetin) Tuleen ja se tulee sanomaan (merkityksen selitys): 'Onko yhtään lisää (tulijoita)?' (Koraani 50:30), kunnes Allah laittaa jalkansa sen päälle ja se tulee sanomaan: 'Qati! Qati! (Riittää! Riittää!)'" (Al-Bukhari)

Vaikka Allahilla onkin jalka ja jalkaterä, niillä ei ole samankaltaisuutta luotujen olentojen jalkojen tai jalkaterien kanssa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Herrasi kasvot täynnä Majesteettisuutta ja Kunniaa tulevat säilymään ikuisesti." (Koraani 55:27)

Mutta Allahin kasvot eivät ole samankaltaiset luotujen olentojen kasvojen kanssa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten odota siis kärsivällisesti (oi Muhammad (SAAS)) Herrasi ratkaisua, sillä totisesti sinä olet Meidän silmiemme alla…" (Koraani 52:48)

Allahin silmät eivät ole samankaltaiset luotujen olentojen silmien kanssa.

Nämä kolme ykseyden näkökohtaa sisältyvät lää iläähä illä Allah (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah) merkitykseen. Tämä on kaikkien aidosti uskovien oikea usko, ja se oli kaikkien Allahin lähettiläiden usko Nooasta (AS), Abrahamiin (AS), Moosekseen (AS) ja Jeesukseen (AS) ja aina viimeiseen profeettaan Muhammadiin (SAAS) saakka.

On myös erittäin tärkeä seurata Allahin lähettilään (SAAS) esimerkkiä. Tämä on osa Allahin palvomisen ykseyttä (täuhiid-ul-uluuhijjä). Tämä sisältyy "Todistan, että Muhammad (SAAS) on Allahin lähettiläs" merkitykseen ja se tarkoittaa, että "kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla seuratuksi Allahin jälkeen kuin Allahin lähettiläällä (SAAS)".

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi. Allah, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat. Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." (Koraani 112)


Suuran äl-Ikhlaas (112) selitys

Tämä suura, äl-Ikhlaas ("puhtauden suura"), on arvoltaan kolmannes Koraanista. Ykseyden (täuhiid) käsite on selitetty kyseessä olevassa suurassa erottamalla ja puhdistamalla se shirkistä (kumppanien liittäminen Allahille, Kaikkivaltiaalle, monijumalaisuuus ja epäjumalankuvien palvonta).

Perimätiedosta Ubay ibn Ka'b (RAA) kertomana: "Pakanalliset epäjumalan palvojat kysyivät Profeetalta (SAAS): 'Oi Muhammad! Kerro meille sinun Jumalasi sukupuu.' Vastauksena tähän Allah ilmoitti tämän suuran (äl-Ikhlaas)." (Imaami Ahmad)

Vahvojen ähäädiithien todistamana tämä suura on arvoltaan kolmannes Koraanista.

Abu Sa'id al-Khudri (RAA) kertoi: "Mies kuuli toisen miehen lausuvan: 'Sano: Hän, Allah, on Yksi.' (112:1). Tämä lausui sitä toistuvasti. Kun aamu tuli, hän meni Profeetan (SAAS) luokse ja ilmoitti hänelle siitä, kuin hän ei olisi pitänyt tuon suuran lausumista yksinään riittävänä. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Kautta Hänen, jonka Kädessä minun sieluni on, se on arvoltaan kolmannes Koraanista.'" (Al-Bukhari)

Ibn 'Abbaas (RAA) on sanonut, että Koraani koostuu kolmesta perustarkoituksesta:

  Ensimmäinen osa koostuu käskyistä ja kielloista, jotka sisältävät käytännön tavat. Nämä muodostavat oikeustieteen (fiqh) ja etiikan.

  Toinen osa sisältää kertomukset profeetoista sekä lähettiläistä ja heidän yhteisöistään, sekä rangaistuksista ja tuhosta, jotka kohtasivat niitä, jotka vastustivat ja kielsivät Allahin lähettiläät. Tämä osa sisältää myös tietoa lupauksista, palkinnoista, varoituksista ja tuhosta.

  Kolmas osa sisältää tiedon Allahin ykseydestä ja siinä on niiden asioiden kuvaus, jotka kuuluvat Kaikkivaltiaan nimiin ja ominaisuuksiin. Niihin uskominen on pakollista jokaiselle Allahin palvelijalle. Tällä kohdalla on etusija näiden kohtien joukossa.

Kyseessä oleva suura sisältää kolmannen kohdan ja sen yleisen kuvauksen. Siksi on oikeutettua sanoa, että tämä suura on arvoltaan kolmannes Koraanista.

Miten tämä suura sisältää monipuolisesti ykseyden ja sen periaatteiden tiedon, jotka muodostavat Kaikkivaltiaaseen uskomisen ytimen? Allahin komento (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi." kieltää kumppanuuden Hänen kanssaan kaikin tavoin, koski se sitten Hänen olemustaan, ominaisuuksiaan tai Hänen tekojaan. Se myös osoittaa Allahin erilaisuuden Hänen täydellisyydessään, suurenmoisuudessaan ja majesteettisuudessaan. Sanaa "Ähäd" ei käytetä vahvistuksena kenellekään muulle kuin Allahille, koska se on kuvaavampi kuin sana "wäähid" (yksi). (Tämä jae sisältää kaikki kolme ykseyden osaa.)

Ibn 'Abbaasin (RAA) selitys (täfsiir) jakeelle (merkityksen selitys), "Allah-us-Samäd (Allah, Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat).": "Päällikkö, joka on paras ylevyydessään. Kunnioitettava, joka on paras kunnioitettavuudessaan. Voimakas, joka on paras voimakkuudessaan. Suvaitseva, joka on paras suvaitsevaisuudessaan. Kaikkitietävä, joka on paras tietävyydessään. Viisas, joka on paras viisaudessaan. Hän, joka on täydellinen kaiken tyyppisessä jaloudessa ja mahtavuudessa. Hän on ainoa Jumala - Kaikkein Syvimmin Kunnioitettu ja Kaikkein Voimakkain. Vain Hänellä on nämä ominaisuudet, sillä ne eivät sovi kenellekään muulle kuin Hänelle."

Samalla jakeella on myös toinen selitys: Hän, joka ei omaa minkäänlaista pelkoa. Hän, jonka ympärillä kaikki luodut pyörivät ja kenen puoleen luodut kääntyvät tarpeidensa ja tekojensa kanssa.

Ykseyden vahvistus kumoaa kaikki monijumalaisuuden muodot ja kaikki siihen verrattavissa olevat asiat. "Äs-Samäd" sanan kaikkien merkityksien vahvistaminen sisältää kaikki Hänen jalot nimensä ja kaikkein korkeimmat ominaisuutensa.

Puhtauden ykseys on seuraavissa jakeissa (merkityksen selitys): "Ei Hän ole siittänyt eikä syntynyt. Eikä Hänellä ole ketään vertaista." Hänestä ei ole tullut mitään ulos eikä Hän ole tullut mistään. Hänellä ei ole vertaista eikä mikään ole samankaltainen Hänen kanssaan. Tämä sama ilmaisu voidaan ymmärtää myös suuran ensimmäisestä jakeesta (merkityksen selitys): "Sano: Hän, Allah, on Yksi."

Tässä suurassa on esitetty ykseys suurelta osin. Se sisältää herruuden ykseyden vahvistamisen ja ehdottoman ristiriidan kaikentyyppiselle monijumalaisuudelle. Se, että Allah on Muista Riippumaton Herra, jota kaikki luodut tarvitsevat, todistaa kaikki Hänen ominaisuutensa sekä osoittaa, ettei Hän voi kärsiä minkäänlaisesta viasta, sekä kumoaa isä-poika-pyhä henki-asetelman (pyhä kolminaisuusoppi), koska Hän ei tarvitse mitään eikä ketään, ja kaikki luodut tarvitsevat Häntä. Vertaisen kumoaminen sisältää samankaltaisuuden, yhteisten piirteiden omaamisen ja yhdennäköisyyden kumoamisen. Tämä suura sisältää kaikki nämä asiat ja siksi on oikeutettua sanoa sen olevan arvoltaan kolmannes Koraanista.

Tämä on aitojen ähl-us-Sunnä wäl-gämää'än usko. He eivät poikkea niistä asioista, mitä profeetat ovat tuoneet. Sillä se on Oikea tie, niiden tie, joille Allah on antanut suosionsa; heihin kuuluvat profeetat, rehelliset, marttyyrit ja oikeamieliset. Kaikki, mitä Allahin profeetta (SAAS) on tuonut mukanaan, on todellista. Sitä on pakollista seurata ja siitä on kiellettyä poiketa. Sillä se on ainoa Suora (oikea) tie, jossa ei ole mutkia. Oikeita teitä on vain yksi, ja hän, joka poikkeaa siltä, harhautuu väärälle tielle, uudistuksiin ja epäoikeudenmukaisuuteen.

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, tämä on Minun Suora tieni, joten seuratkaa sitä, älkääkä seuratko (muita) teitä, sillä ne tulevat erottamaan teidät pois Hänen tieltään. Tämän Hän on määrännyt teille, jotta tulisitte hurskaiksi." (Koraani 6:153)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Teille on pakollista seurata minun Sunnaani ja minulta ohjausta saaneiden kumppaneitteni (oikein johdatetut kalifit) tapaa, sitten kun minua ei ole enää. Tarttukaa siihen, ja pitäkää siitä kiinni tiukasti yhteen puristetuin hampain, ja vartioikaa itseänne uudistuksien teoilta, sillä jokainen uudistus johtaa harhaan." (At-Tirmidhi)

Kaikkein todenmukaisin ilmoitus on Allahilta, ja paras elämäntapa on Muhammadin (SAAS) tapa. Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä antavat etusijan Allahin johdatukselle ja ihmisistä Muhammadin (SAAS) johdatukselle. Tämän vuoksi heitä kutsutaan ähl-ul-Kitääb wäs-Sunnäksi (Koraanin ja Sunnan ihmiset) ja ähl-ul-gämää'äksi (ihmiset, jotka kokoontuvat).

Igmää' (konsensus) on shärii'än kolmas lähde (kaksi ensimmäistä ovat Koraani ja Sunna). Igmää' on islamilaisten oppineiden kokouksen mielipide, joka koskee elämän asioita, joihin ei ole selkeää todistetta Koraanista tai Sunnasta, joten oppineet tekevät niitä vastaavan fätwään (neuvovan päätöksen) perustuen Koraaniin ja Sunnaan.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä arvioivat kaikkia ulkoisia ja sisäisiä sanoja ja tekoja, jotka kuuluvat uskontoon, näiden kolmen edellä mainitun lähteen perusteella.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä seuraavat shärii'än periaatteita tekemällä sen, mikä on tunnustettu, ja pidättäytymällä siitä, mikä on kiellettyä. He pitävät kiinni näistä periaatteista ja uskovat pyhiinvaelluksen suorittamiseen (hägg), gihäädiin, perjantairukoukseen (gumu'ä) ja juhlarukouksiin (saläät-ul-'iid) johtajien johdolla, olivatpa nämä sitten hyviä tai huonoja; he säilyttävät kokoontumiset. He seuraavat periaatetta yhteisön kehottamisesta ja uskovat Profeetan (SAAS) ilmoitukseen. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Mu'min (uskova) on kuin tiivis rakennelma toiselle uskovalle. Rakennelman toiset osat pitävät pystyssä toisia osia." Hän liitti sormensa yhteen ja selitti asian ytimen. (Al-Bukhari)

Profeetta (SAAS) sanoi: "Uskovien kesken vallitsevaa molemminpuolista rakkautta, armoa ja kiintymystä voisi kuvata ruumiilla; kun yksi elin on loukkaantunut, koko ruumis on levoton kuumeesta johtuen." (Al-Bukhari)

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä neuvovat rohkeuteen suurten onnettomuuksien ja vastoinkäymisten aikana, ja kehottavat kiitollisuuteen helppoina aikoina, sekä kehottavat hyväksymään Allahin (TWT) päätöksen. He kutsuvat ihmisiä noudattamaan parhaita tapoja, jaloa luonnetta ja moraalia, tekemään hyviä töitä ja uskomaan Profeetan (SAAS) sanoman merkitykseen. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Täydellisimmän uskon omaava uskovien keskuudessa on se, jolla on paras luonne." (At-Tirmidhi)

He kehottavat korjaamaan välit hänen kanssaan, joka katkaisee välit sinuun. Antamaan hänelle, joka kieltäytyi antamasta sinulle. Antamaan anteeksi hänelle, joka on tehnyt vääryyttä sinulle. He käskevät kohtelemaan vanhempia oikeudenmukaisesti, pitämään yhteyttä sukulaisiin, kohtelemaan naapureita, orpoja ja puutteenalaisia hyvin, ja olemaan myötätuntoinen orjille. He kieltävät ylpeyden ja omahyväisyyden sekä ihmisten oikeutetun ja epäoikeudenmukaisen kidutuksen. He opettavat korkeaa moraalia ja moittivat alhaista moraalia. Kaikissa näissä asioissa, jotka he tunnustavat ja joita he harjoittavat, he seuraavat Koraania ja Sunnaa. Heidän uskonsa on islamin uskonto, jonka Allah lähetti maailmaan profeetta Muhammadin (SAAS) kautta.

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä pitävät kiinni Profeetan (SAAS) näyttämästä islamista puhtaassa muodossa ilman uudistuksia ja väärentämistä. Heidän ryhmäänsä kuuluu rehellisiä, marttyyreitä, oikeamielisiä, sekä niitä imaameja, joiden johdatuksesta muslimit ovat yksimielisiä. Kaikki edellä mainitut henkilöt kuuluvat oikeamielisiin seuraajiin (äs-säläf-us-saalih). Tämä on se menestyksellinen ryhmä, josta Profeetta (SAAS) on sanonut: "Yksi ryhmä minun yhteisöstäni (ummä) tulee aina säilymään määräävänä totuudessa; heidän vastustajansa eivät pysty koskaan vahingoittamaan sen jäseniä tai aiheuttamaan heille koettelemuksia aina Viimeisen Hetken tulemiseen saakka." (Al-Bukhari)


Loppusanat

Ähl-us-Sunnä wäl-gämää'ä ovat totuuden ihmisiä, jotka uskollisesti noudattavat profeetta Muhammadin (SAAS) ja hänen kumppaneittensa (RAA) tapaa. He noudattavat sitä sydämessään, puheessaan ja teoillaan. Nämä ovat totuuden ihmisiä, vaikka he saattavatkin olla hajaantuneet ympäri maailman. Joten jokainen, joka omistaa palvontansa vilpittömästi Allahille yksin sekä seuraa Koraania ja Sunnaa oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla, liittyy muslimien gämää'ään, josta Allahin lähettiläs Muhammad (SAAS) on sanonut 'Awf ibn Malikin (RAA) kertoman mukaan: "Juutalaiset jakaantuivat 71 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 70 tulee menemään Helvettiin. Nasaretilaiset jakaantuivat 72 lahkoon: 71 tulee menemään Helvettiin ja yksi tulee menemään Paratiisiin. Kautta Hänen, jonka kädessä sieluni on, minun ummäni (yhteisöni) tulee jakautumaan 73 lahkoon: yksi tulee menemään Paratiisiin ja 72 tulee menemään Helvettiin." Sanottiin: "Oi Allahin lähettiläs, keitä he (Paratiisin ihmiset) tulevat olemaan?" Hän vastasi: "Äl-gämää'ä." 'Awf ibn Malik on ainoa, joka on kertonut tämän hädiithin, ja sen isnääd (kertojien ketju) on hyväksyttävä. Sheikki Nasir ad-Din al-Albaani rahimähullaah luokitteli sen sahiihiksi kirjassaan Sahiih äl-Gäämi' äs-Saghiir. Tämän kertomuksen 'Awf ibn Malikilta ovat kertoneet myös ibn Maaja, ibn Abi 'Asim kirjassaan äs-Sunnä ja al-Laalikaa‘ee kirjassaan Shärh-us-Sunnä.

Toisessa hädiithissä Profeetta (SAAS) selitti, mitä gämää'ällä tarkoitetaan: "…Se on se, joka tulee seuraamaan sitä tietä, jota minä ja kumppanini (äs-sahääbä) seuraamme nyt." (Luotettava, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut)

Me pyydämme Allahia sisällyttämään meidät siihen ryhmään, joka tulee säilymään määräävänä totuudessa; ja pyydämme, ettei Hän muuta sydäntämme sen jälkeen, kun Hän on antanut meille johdatuksensa; ja pyydämme Häntä antamaan meille Hänen Armonsa. Hän on todellakin Antelias, ja Allah on Kaikkitietävä. Lisäksi pyydämme Allahia näyttämään meille todellisen totuuden ja auttamaan meitä seuraamaan sitä, ja osoittamaan meille mikä on väärää ja auttamaan meitä välttämään sitä, ja pyydämme Häneltä myös, ettemme olisi niiden joukossa, joista Hän, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Kun heille sanotaan: 'Seuraa, mitä Allah on lähettänyt alas.' He sanovat: 'Ei! Me seuraamme sitä, mitä näimme isiemme seuraavan.' (Tekisivätkö he sen) vaikka heidän isänsä eivät ymmärtäneet mitään eivätkä he olleet johdatettuja? Esimerkki niistä, jotka eivät usko, on kuin hän, joka huutaa (lammaslaumalle), joka ei kuule mitään, mutta huutaa ja itkee. (He ovat) kuuroja, tyhmiä ja sokeita. Joten he eivät ymmärrä." (Koraani 2:170-171)

Olkoon Allahin armo ja siunaus runsasta Muhammadille (SAAS) ja hänen perheelleen (RAA) ja hänen kumppaneilleen (RAA).


Viitteet:

 • "Interpretation of the Meanings of the Noble Qur‘ân" (Jalon Koraanin merkityksien selitykset), kääntäjät Dr. Muhammad Muhsin Khan ja Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali

 • "The Holy Qur‘ân, English translation of the meanings and the Commentary" (Pyhän Koraanin merkitys englannin kielellä ja selitykset), kääntänyt Yusuf Ali

 • "Hyödyllinen vastaus, joka näyttää ykseyden luokat", kirjoittanut sheikki Muhammad ibn Saalih al-'Utheimeen (arabian kielellä)

 • "Äl-'Äqiidät-ul-Wääsitejjä", kirjoittanut sheikh-ul-islam Taqi-ud-Din ibn Taymiya (englanninkielinen käännös)

 • Suuran äl-Ikhlaas selitys, kirjoittanut sheikh-ul-islam Taqi-ud-Din ibn Taymiya (englanninkielinen käännös)

 • "Kolme perusasiaa ja niiden todisteet", kirjoittanut sheikki Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab at-Tamimi

 • "Kitääb-ut-Täuhiid", kirjoittanut sheikki Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab at-Tamimi (englanninkielinen käännös)


Julkaistu gumäädää äl-ääkhira -kuukautena 1419/lokakuussa 1998
Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille