Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Zaidilaisuus

 Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.

 

 

Äz-zäidijjä (zaidilaisuus) viittaa shiialaiseen lahkoon, joka erosi päähaarasta [12-shiialaisuudesta (äl-ithnäi 'äshärijjä)] viidennen imaamin suhteen. 12-shiialaiset uskovat, että viides imaami oli Muhammad al-Baqir, kun taas zaidilaiset ovat sitä mieltä, että se oli hänen veljensä Zaid ibn 'Ali ibn al-Hussain ibn 'Ali ibn Abi Talib (k. 740).

Kun Zaidilla oli jotain erimielisyyttä umaijadikalifi Hishamin kanssa, Kuufan shiialaiset lupasivat tukea häntä kansannousussa kalifia vastaan. Täten he kutsuivat hänet Kuufaan. Kun shiialaiset kysyivät Zaidilta hänen kantaansa Abu Bakrin (RAA) ja 'Umarin (RAA) suhteen, hän sanoi: "He ovat isoisäni kumppaneita. Pysyn heille uskollisena." He (shiialaiset) sanoivat: "Tässä tapauksessa me hylkäämme sinut." Täten heitä kutsuttiin Hylkääjiksi (är-rawääfid). Kuullessaan, että Zaid julisti uskollisuutensa Abu Bakrille (RAA) ja 'Umarille (RAA), Hylkääjät jättivät hänet ja hänen oli pakko kohdata kalifin armeija niiden 500 henkilön kanssa, jotka olivat jääneet hänen kanssaan, ja hän sai surmansa taistelussa.

Ensimmäinen zaidilaisvaltio muodostettiin Daylamaniin (Gilanissa) ja Tabaristaniin (pohjoiseen Iraniin) vuonna 864. Se kesti johtajansa Hasan ibn al-Qaasimin kuolemaan saakka. Hän kuoli taistelussa samanidien käsissä vuonna 928. Neljäkymmentä vuotta myöhemmin valtio alkoi taas kukoistaa Gilanssa (Luoteis-Iranissa) ja se säilyi hasanidijohtajien hallinnassa 1100-luvulle asti. 1100-luvulta eteenpäin zaidilaisten yhteisöjen merkitys väheni ja 1400- ja 1500-luvuilla ne vähitellen sulautuivat 12-shiialaisuuteen. Yahya ibn al-Hussain perusti zaidilaisvaltion Jemeniin noin 890. Hänet oli alun perin kutsuttu välittämään kiistelevien jemeniläisheimojen välillä. Sisäisestä valtataistelusta ja ismailiittien hyökkäyksistä huolimatta jemeniläisvaltio säilytti itsenäisyytensä vuoteen 1539, jolloin ottomaani turkkilaiset valloittivat sen ja siitä tuli Ottomaanivaltakunnan hallintoalue. Vuonna 1595 Jemenin zaidilaiset julistivat sodan turkkilaisia vastaan, mikä lopulta johti viimeisen ottomaanikuvernöörin poistumiseen vuonna 1635. Jemen säilytti itsenäisyytensä vuoteen 1872, jolloin siitä tuli jälleen kerran Ottomaanivaltakunnan hallintoalue. Tosiasiallinen itsenäisyys saavutettiin ensimmäisen maailmansodan aikana ja varsinainen itsenäisyys Ottomaanivaltakunnan kukistuttua ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ottomaanivaltakunnan hajoamisen jälkeen imaami Yahya jäi valtaan Jemenissä. Vuonna 1948 imaami Yahya salamurhattiin palatsikaappauksen yrityksessä. Yahyan poika Ahmad teki vallankaappauksen tyhjäksi ja astui isänsä jälkeen imaamin virkaan. Kun imaami Ahmad kuoli syyskuussa 1962, hänen pojastaan, Muhammadista, tuli hänen seuraajansa. Viikkoa myöhemmin armeijan vallankaappaus pani imaamin viralta ja muodosti Jemenin arabitasavallan. Siitä lähtien imaamaatti on ollut täyttämätön. Siitä huolimatta Jemen on zaidilaisuuden keskus nykyäänkin.

Zaidilaiset ovat teologisesti lähinnä äl-mu'täzilä koulukuntaa. Äl-mu'täzilä ja zaidilaiset uskovat, että tieto Allahista voidaan hankkia niin järkeilyn kuin ilmoituksenkin kautta. Täten he perustavat todisteensa järkisyihin (ädillä 'äqlijjä). Zaidilaisten harhautumisia ovat muun muassa:

    He kieltävät Allahin ominaisuudet.

    Usko, että ihmisillä on täysi vapaus tekojensa suhteen.

    Usko, että jokainen muslimi, joka syyllistyi isoon syntiin, on asemassa, joka on uskovan ja epäuskovan välissä (äl-mänzilä bäin-äl-mänzilätäin).

    Heidän mielestään ät-taqijjää voi käyttää, kun se on välttämätöntä.

    He sallivat kapinan pahaa hallitsijaa vastaan.

Zaidilaisuuden poliittisen teorian mukaan, 'Ali, al-Hasan ja al-Hussain ovat ensimmäiset kolme oikeutettua imaamia. Heidän jälkeensä imaamius on avoin kenelle tahansa heidän jälkeläisistään, toisin kuin 12-shiialaisten mielestä, joiden mukaan imaamius on avoinna vain al-Hussainin jälkeläisille. Imaamien erehtymättömyyttä ('ismä) koskien jotkut zaidilaiset väittävät, että vain neljä Profeetan perheenjäsenistä ovat erehtymättömiä (Fatima, 'Ali, al-Hasan ja al-Hussain), kun taas 12-shiialaiset väittävät kaikkien imaamiensa olevan erehtymättömiä.

Jotkut zaidilaisuuden alalahkot uskovat nykyään paljon samoihin asioihin kuin 12-shiialaiset. Heidän joukossaan on niitä, jotka jopa herjaavat äs-sahääbää (RAA)!

Kapinointi vallanpitäjiä vastaan on yhteistä joillekin harhautuneille lahkoille. Sen sijaan pelastetun lahkon usko on, että hallitsijan totteleminen on pakollista, vaikka hän saattaisi olla paha ja sortava. 'Abdullah (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Muslimin tulee kuunnella ja totella (hallitsijansa käskyä), pitipä hän siitä tai ei, niin kauan kun hänen käskynsä eivät sekoita henkilöä tottelemattomuuteen (Allahia kohtaan), mutta jos tottelemattomuuden teko (Allahia kohtaan) määrätään, henkilön ei tulisi kuunnella eikä totella sitä." (Al-Bukhari)

Anas ibn Malik (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Teidän tulisi kuunnella ja totella hallitsijaanne, vaikka hän olisi etiopialainen orja, jonka pää näyttää rusinalta." (Al-Bukhari)

Abu Najih al-'Irbad ibn Sariyan (RAA) mukaan: Allahin lähettiläs (SAAS) piti meille saarnan, joka täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Me sanoimme: "Oi Allahin lähettiläs, on niin kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä." Hän sanoi: "Neuvon teitä olemaan hurskaita Allahille (ylistetty olkoon Hän) ja osoittamaan ehdotonta uskollisuutta, vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se, joka elää kauan, tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten pitäkää kiinni Sunnastani ja oikeaoppisten kalifien (neljä ensimmäistä kalifia) Sunnasta – tarratkaa hampaanne siihen. Varokaa uusia keksittyjä asioita, sillä jokainen keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin." (Abu Dawud ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja luotettava hädiith.)

"Ibn Abil-'Izz al-Hanafi as-Dimashqi sanoi äl-'Äqiidä ät-Tahääwijjän selityksessään (näiden kirjan tekijän sanojen jälkeen): 'Me emme pidä kapinaa (sallittuna) imaamiamme tai asioittemme hoidosta vastaaviamme vastaan, vaikka he olisivat sortavia, emmekä tee pyyntörukouksia heitä vastaan, emmekä pidättäydy tottelemasta heitä. Olemme sitä mieltä, että tottelevaisuus heitä kohtaan on osa tottelevaisuutta Allahia, Mahtavaa ja Majesteettista, kohtaan, ja (täten pakollista) niin kauan kun he eivät määrää tottelemattomuutta (Allahille). Me rukoilemme heille oikaisua ja anteeksiantoa.' Tämä on ät-Tahääwijjän kirjoittajan lausunto; sitten kommentaattori (ibn Abil-'Izz) mainitsi todisteita tälle, minkä jälkeen hän sanoi (selityksessään): 'Mitä tulee tottelevaisuudessa pysymiseen, vaikka he olisivat sortavia, tämä johtuu siitä, että tottelemattomuus heitä kohtaan johtaisi pahoihin asioihin, jotka olisivat paljon suurempia kuin se, mitä tapahtuisi heidän sortonsa vuoksi. Kuitenkin kärsivällisyys heidän sorrolleen hyvittää pahoja tekoja ja tulee moninkertaistamaan palkkiot. Allah antoi heille vallan meidän ylitsemme meidän pahojen tekojemme vuoksi ja palkkio perustuu meidän tekoihimme. Joten meidän kaikkien tehtävä on ponnistella suuresti, etsiä anteeksiantamusta, katua ja korjata omat tekomme.

Allah, kaikkein Korkein, sanoo (merkityksen selitys): "Mitä tahansa onnettomuudesta tapahtuu teille, se on sen vuoksi, mitä teidän kätenne ovat ansainneet. Hän antaa paljon anteeksi." (Koraani 42:30)

Imaami al-Haafidh Abul-Qaasim Isma'il ibn Muhammad al-Fadl at-Tamimi, joka nimettiin "Sunnan tukijaksi" (k. 535 AH), sanoi kirjassaan (äl-Huggä fii Bäjään äl-Mähäggä): 'Kappale: Vallanpitäjiä vastaan kapinoimisen luvattomuuden selventäminen', sitten hän mainitsi kappaleessa ne ähäädiith, jotka osoittavat, että kapinoiminen on luvatonta…

Muhammad Mahmood Abu Ruhayyim, tämän kirjan tarkastanut henkilö, sanoi alaviitteissään edellisen kappaleen otsikosta, joka mainittiin, - se, jonka otsikko on 'Kappale: Vallanpitäjiä vastaan kapinoimisen luvattomuuden selventäminen' - 'Tämä on ähl-ul-hädiithin usko, eikä kukaan vastustanut heitä tässä, paitsi äl-mu'täzilä, äl-khawäärig ja zaidilaiset.'

Minä sanon (sheikki Ahmad): Zaidilaiset ovat omaksuneet äl-mu'täzilän sanonnat uskon ('äqiidä) asioissa." (Sheikki äl-'älläämä Ahmad ibn Yahya an-Najmeen selitys imaami al-Barbahaarin kirjasta Shärh-us-Sunnä)

Ja Allah tietää parhaiten.


Julkaistu perjantaina 1. muhärram-kuukautta 1428/19. tammikuuta 2007Imuroi tästä
Uskonnot ja lahkot