Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Unohtaen oman luomisensa!

 Artikkelin on koonnut lopussa mainituista viitteistä Ummu Mariam.

 

 

 

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)

"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)

"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)

Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.


Johdanto

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Eikö ihminen näe, että Me olemme luoneet hänet nutfästä (sekoitetuista miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä - siemennesteen pisaroista). Silti katso, hän seisoo kuin avoin vastustaja. Hän esittää Meille vertauksen, ja unohtaa oman luomisensa. Hän sanoo: 'Kuka tulee antamaan näille luille elämän, sen jälkeen kun ne ovat mädäntyneet ja muuttuneet tomuksi?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Hän, joka loi ne ensimmäisen kerran, tulee antamaan elämän niille! Hän on Kaikkitietävä jokaisesta luodusta!' Hän, joka saa aikaan teille tulen vihreästä puusta, ja katso, te sytytätte sen avulla. Eikö Hän, joka loi taivaat ja maan, ole kykenevä luomaan niiden kaltaisia? Kyllä todellakin! Hän on Kaikkitietävä Korkein Luoja. Totisesti, Hänen Käskynsä, kun Hän aikoo jonkin asian, on ainoastaan, että Hän sanoo sille 'Ole' - ja se on! Joten ylistetty on Hän ja kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät Hänelle, ja jonka Käsissä on kaikkien asioiden ylin valta: ja Hänen luokseen te tulette palaamaan." (Koraani 36:77-83)

Jotkut ihmiset uskovat, että kaikki pitää pystyä todistamaan kaavoilla tai laboratoriossa, tai sitä pitää pystyä koskettelemaan käsin tai katsomaan omin silmin, muutoin sitä ei ole olemassa. Siksi nämä ihmiset eivät usko Jumalan olemassaoloon, koska he eivät voi nähdä Häntä silmillään tai koskettaa Häntä käsillään tai testata Häntä laboratoriossa.

Mutta nämä ihmiset, jotka eivät usko mihinkään, ellei sitä ole todistettu, ovatko he koskaan nähneet, miltä heidän sielunsa näyttää? Kuinka he sitten voivat tietää olevansa elossa? Viisas ihminen saattaisi vastata, että tekoni ja toimeni sekä olemassaoloni ovat riittävä todiste siitä, että olen elävä.

Sen sijaan meidän ei tarvitse nähdä Luojaamme, että uskoisimme Hänen olemassaoloonsa. Hänen tunnusmerkkinsä ovat aivan riittävä todiste meille Hänen olemassaolostaan.

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti taivaissa ja maassa on merkkejä uskoville. Teidän luomisessanne ja niissä liikkuvissa (elävissä) luoduissa, jotka Hän sirotteli (läpi maan), on tunnusmerkkejä ihmisille, joilla on varma usko. Yön ja päivän vaihtelu, ja ylläpito (sade), jonka Allah lähettää alas taivaasta, ja jonka avulla maa herää eloon kuolemansa jälkeen, ja tuulten ympäri kääntyminen (joskus itää tai pohjoista kohti, joskus etelää tai länttä kohti, joskus tuoden hyvän uutisen sateesta ja toisinaan tuoden kärsimyksen), ovat merkkejä ihmisille, jotka ymmärtävät. Nämä ovat Allahin ääjäät (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, ilmoitukset), jotka Me lausumme sinulle (oi Muhammad (SAAS)) totuudessa. Mihin puheeseen he sitten uskoisivat Allahin ja Hänen ääjäätinsä jälkeen?" (Koraani 45:3-6)

Se, että jotkut ihmiset palvovat Saatanaa, Buddhaa, Jeesusta, aurinkoa tai rottia, ei kumoa Jumalan olemassaoloa.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Voi ihmiskunnalle! Heille ei koskaan tullut lähettilästä, ilman että heillä oli tapana pilkata häntä. Eivätkö he näe kuinka monta sukupolvista Me olemme tuhonneet ennen heitä? Totisesti he eivät tule palaamaan heidän luokseen. Varmasti kaikki – jokainen heistä tullaan tuomaan Meidän eteemme. Kuolleessa maassa on merkki heille. Me annamme sille elämän ja Me tuomme siitä esiin viljaa, jotta he voisivat syödä siitä. Me olemme tehneet sinne taatelipalmujen ja rypäleiden puutarhoja, ja Me olemme saaneet vesilähteet virtaamaan vuolaasti esiin siinä. Niin että he voisivat syödä hedelmistä siitä – eivätkä heidän kätensä tehneet sitä. Eivätkö he sitten anna kiitosta? Ylistys olkoon Hänelle, joka on luonut kaiken sen parit, mitä maa tuottaa, samoin kuin heidän oman (ihmis-) lajinsa (mies- ja naispuolisen), ja sen mitä he eivät tunne. Yössä on heille merkki. Me vedämme siitä päivän, ja katso he ovat pimeydessä. Aurinko kulkee määrätyllä radallaan (asetetun) ajanjakson. Se on Mahtavan, Kaikkitietävän Säädös. Kuulle Me olemme mitanneet sen asemat (joita se kulkee) kunnes se tulee takaisin kuin vanha, kuivunut, käyristynyt taatelin varsi. Ei auringon sovi tavoittaa kuuta, eikä yön sovi ohittaa päivää. Ne kaikki liikkuvat, jokainen omalla radallaan. Ääjä (merkki) heille on, että Me kannoimme heidän jälkeläisensä [Nuuhin (Nooan)] lastatussa laivassa. Me olemme luoneet heille niiden kaltaisia, joilla he matkustavat. Jos Me tahdomme, Me tulemme hukuttamaan heidät, eikä heille tule olemaan huutoa (tai auttajaa, joka kuulisi heidän avunhuutonsa), eikä heitä tulla pelastamaan. Ellei se ole armo Meiltä ja nautinto hetkeksi. Kun heille sanotaan: 'Varokaa sitä, mikä on edessänne (maalliset kärsimykset), ja sitä, mikä on teidän takananne (kärsimykset Tuonpuoleisessa), jotta saisitte Armon (jos uskotte Allahin uskontoon – islamilaiseen yksijumalaisuuteen, ja vältätte monijumalaisuutta, ja tottelette Allahia oikeamielisin teoin). Eikä heidän Herraltaan koskaan tullut heille ääjää ääjäätien (todisteiden, merkkien, jakeiden, opetusten, tunnusmerkkien, ilmoitusten) joukosta, paitsi että he kääntyivät pois siitä." (Koraani 36:30-46)


Sattuma vai älykkyys?

Maailmankaikkeus osoittaa ilmiömäistä järjestystä ja johdonmukaisuutta. Voimme huomata säännöllisyyden, jolla taivaankappaleet ovat kukin omalla radallaan, ja voimme ihmetellä tapaa, jolla meren vesi tulee maalle pilvien kantamana. Ne taas ovat muodostuneet veden haihtumisen tuloksena; ilman tätä hienoa systeemiä elämä ei olisi mahdollista maalla. Voimme myös hämmästellä monien eläinlajien muuttoa. Ne saattavat matkata tuhansia kilometrejä pesimäpaikoilleen. Tai voimme ihmetellä mehiläisiä, jotka suunnistavat medenkeruuseen auringon avulla. Voimme myös kysellä, miksi lähes kaikki elävät lajit esiintyvät pareittain, ja mietiskellä koko maailmankaikkeutta säätelevien prosessien optimaalisuutta. Pienetkin muutokset häiritsisivät luonnon tasapainoa. Jos esimerkiksi maan kiertorata olisi hieman suuntaan tai toiseen, eivät vesi ja sen tuloksena olemassa olevat elämänmuodot olisi olemassa. Koko avaruudessa vallitsevat samat säännöllisyyden ja järjestelmällisyyden lait, niin suurissa kuin pienissäkin yksiköissä.

Näiden asioiden pohdiskelu johtaa meidät väistämättä seuraaviin kysymyksiin:

  Olisiko tällainen kaikenkattava järjestys voinut muodostua puhtaasti harkitsemattomasta vahingosta?

  Vai onko tällä ilmiömäisellä elävien ja elottomien olentojen järjestyksellä älykäs alkuunpanija, joka on saattanut kehittää ne prosessilla, jota ei ole vielä täysin ymmärretty?

Mitkä johtopäätökset pohjautuvat todisteisiin?

Evoluutio-oppiin uskovat ihmiset väittävät, että elämä muodostui elottomasta (kuolleista kemikaaleista), niin sanotulla "abiogeneesillä", vaikkakin biologisen lain mukaan elämää syntyy ainoastaan elävästä ("biogeneesillä"). Yksinkertaisimman replikoituvan (kopioituvan) systeemin itsestään muodostumisen todennäköisyys on laskettu niin pieneksi, että se on olennaisesti nolla – mikä on paljon pienempi kuin sattuma siinä määrässä elektronin kokoisia kappaleita, jotka mahtuvat koko näkyvään maailmankaikkeuteen! Kun otetaan huomioon nämä todennäköisyydet, onko järkevää uskoa siihen, että elämä muodostui itsestään?

Onko mahdollista, että kaikki tällä sivulla olevat kirjaimet järjestäytyivät aivan itsekseen ja muodostivat merkityksellisiä sanoja ja lauseita? Jos tämä kuulostaa mahdottomalta, entäpä sitten ihminen, jolla on silmät, korvat ja ajatteleva mieli, kuinka hän olisi voinut syntyä sattuman seurauksena? Entäpä valtava maailmankaikkeus galakseineen, kuinka on mahdollista, että se olisi muodostunut vahingossa? Eikö pelkästään yhden elävän solun monimutkaisuus ylitä minkä tahansa kirjoitelman monimutkaisuuden?

Kaikki varmasti tiedämme, ettemme ole itsemme alkuunpanijoita, sillä sikiönkehitystä säätelevät "luonnon lait". Mutta minkä tai kenen lait ohjaavat tätä? Sattuman vai älykkyyden?

Entäpä jos maailmankaikkeudessa olisi lukematon määrä määrääviä olentoja? Eikö tästä syntyisi kaaos ja epäjärjestys, kun kukin pyrkisi johtajuuteen? Silloin maailmankaikkeus olisi järjestyksen sijaan epäjärjestyksessä!

Mikäli vastauksemme sattumasta kaiken luomisen alkuunpanijana on kielteinen, samoin kuin vastaamme kielteisesti ajatukseen lukemattomasta määrästä määrääviä olentoja, jäljelle jää vain vastaus, joka on nollan ja kahden välissä. Toisin sanoin olemassa voi olla vain yksi hallitseva ainutlaatuinen älykkyys, jolla ei ole välimuotoja, mystisiä inkarnaatioita tai kumppaneita. Koska tämä älykkyys on luonut ja kehittänyt kaikki elolliset ja elottomat olennot, samoin kuin itse avaruusajan, sen itsensä täytyy olla niistä riippumaton.

Jos johtopäätöksemme on tämä, "luonnon lait", jotka hallitsevat niin ihmisiä kuin muitakin olentoja, ovat tosiasiassa tämän älykkyyden hallitsemia lakeja. Ihmiselle on fysiologisten ominaisuuksien lisäksi annettu järkeilevä mieli, joka luonnollisesti kääntyy loogisen ratkaisun puoleen, ja täten päätyy johtopäätökseen ainutlaatuisesta alullepanijasta ja olemassaolon merkityksellisyydestä. Ihminen, joka tunnustaa tämän, elää sovussa niin itsensä kuin luonnonkin kanssa.

Ihmisiä, jotka järkeilevät ja päätyvät oikeisiin johtopäätöksiin, elää ja on elänyt kautta vuosisatojen kaikissa maailman kolkissa. Heidät muista ihmisistä erottava asia on, että he käyttävät järkeilyä ja logiikkaa elämänsä kaikkien tilanteiden perustana. Jos tällaisille ihmisille haluttaisiin antaa nimi, joka kielellisesti tarkoittaisi "vapaaehtoista rauhanomaista alistumista" tälle ainutlaatuiselle älykkyydelle, olisi se yhdellä kielellä (arabia) ilmaistuna "muslimi".

Tämä ainutlaatuinen älykkyys on Kaikkivaltias Jumala (Allah), joka on luonut maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan. Sen vuoksi ihmisen tulee palvoa ja kunnioittaa Luojaansa ja alistua Hänen tahtoonsa.


Ihminen itsessään on riittävä todiste Jumalan olemassaolosta

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Maan päällä on tunnusmerkkejä niille, joilla on usko varmuudessa, ja niin myös teissä itsessänne. Ettekö sitten näe?" (Koraani 51:20-21)

Allah (SWT) ilmoittaa meille Koraanissa ihmisen luomisen vaiheet. Joten jos ihminen pysähtyy ihailemaan omaa ruumistaan, hän tulee huomaamaan, että pelkästään hänen ruumiinsa on riittävä todiste siitä, että Allah on ainoa, joka on palvonnan arvoinen ja että Muhammad (SAAS) on ainoa ihminen, jota tulee seurata. Lisäksi ihmisen tulisi olla kiitollinen siitä, mitä hän on saanut lahjaksi Luojaltaan.

Seuraavassa on katkelma kirjasta "A Brief illustrated guide to understanding Islam" (Pieni kuvitettu opas islamin ymmärtämiseen), joka osoittaa, että yli 1400 vuotta sitten Koraanissa kuvatut ihmisen alkion kehitysvaiheet ovat sopusoinnussa nykytieteen löydöksien kanssa.

[Allah puhuu Koraanissa ihmisen alkionkehityksen vaiheista:

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todellakin Me loimme ihmisen (Aadamin) poimitusta savesta (vedestä ja maasta). Sen jälkeen Me teimme hänet (Aadamin jälkeläiset) nutfänä (miehen ja naisen sekoitetuista seksuaalisista eritteistä ja sijoitimme sen) turvalliseen sijoituspaikkaan (naisen kohtuun). Sitten Me teimme nutfästä hyytymän ('äläqa, palan paksua hyytynyttä verta), sitten teimme hyytymästä pienen lihanpalasen (mudgha), sitten teimme tuosta pienestä lihanpalasesta luita, sitten Me puimme luut lihalla, ja sitten Me toimme sen esiin toisena luotuna. Joten siunattu on Allah, Paras Luojista." (Koraani 23:12-14)

Kirjaimellisesti arabiankielisellä sanalla "'äläqa" on kolme merkitystä: 1. juotikas, 2. riippuva asia ja 3. verihyytymä.

Jos juotikasta verrataan alkioon 'äläqa–vaiheessa, voimme huomata näiden kahden välillä samankaltaisuutta, kuten voimme nähdä kuvasta 1. Lisäksi alkio saa ravintonsa tässä vaiheessa äidin verestä, samankaltaisesti kuin juotikas, joka käyttää ravinnokseen toisten verta.


Kuva 1. Piirrokset, jotka kuvaavat juotikkaan ja ihmisen alkion ulkonäön samankaltaisuutta 'äläqa–vaiheessa.
(Juotikkaan piirros on kirjasta Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Moore ja muut, s. 37, muunneltu kirjan Integrated Principles of Zoology, Hickman ja muut, kuvasta. Alkion piirros on kirjasta The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s. 73.)

'Äläqa–sanan toinen merkitys on "riippuva asia". Voimme nähdä kuvissa 2 ja 3, kuinka tässä ('äläqa) kehityksen vaiheessa oleva alkio riippuu äidin kohdussa.


Kuva 2. Tästä kaaviosta voimme nähdä, kuinka alkio riippuu äidin kohdussa 'äläqa–vaiheessa.
(The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s. 66.)

Kuva 3. Tässä mikrovalokuvassa voimme nähdä alkion (merkitty B:llä) riippumisen äidin kohdussa 'äläqa–vaiheessa (noin 15 päivän ikäisenä). Alkion todellinen koko on noin 0,6 mm.
(The Developing Human, Moore, 3. painos, s. 66, kirjasta Histology, Leeson ja Leeson.)Kolmas 'äläqa–sanan merkitys on "verihyytymä". Alkion ulkoinen muoto ja sen pussit tässä kehityksen ('äläqa) vaiheessa, ovat samanlaiset kuin verihyytymällä. Tämä johtuu siitä, että alkiossa on tässä kehitysvaiheessa verrattain suuria verimääriä (katso kuva 4). Lisäksi veri ei kierrä alkiossa vielä tässä kehitysvaiheessa, vaan se alkaa kiertää vasta kolmannen viikon lopulla. Täten alkio on kuin verihyytymä tässä vaiheessa.


Kuva 4. Kaavio alkion alkeellisesta sydän- ja verisuonijärjestelmästä 'äläqa–vaiheessa. Alkion ulkoinen muoto ja sen pussit ovat samankaltaisia verihyytymän kanssa, mikä johtuu alkiossa olevista suhteellisen suurista verimääristä.
(The Developing Human, Moore, 5. painos, s. 65.)Näin ollen sanan 'äläqa kolme eri merkitystä vastaavat täsmällisesti alkion kuvausta tässä kehitysvaiheessa.

Tässä jakeessa on seuraavaksi mainittu mudgha–vaihe. Arabiankielinen sana "mudgha" tarkoittaa "pureskellun aineen kaltainen". Jos joku ottaisi purukumin palan ja pureskelisi sitä suussaan ja sitten vertaisi sitä alkioon, joka on tässä kehitysvaiheessa (mudgha), voitaisiin tulla johtopäätökseen, että alkiolla on tässä kehitysvaiheessa (mudgha) pureskellun aineen kaltainen ulkonäkö. Tämä johtuu siitä, että alkion selässä olevat alkujaokkeet jotakuinkin muistuttavat pureskellun aineen hampaanjälkiä (katso kuvia 5 ja 6).


Kuva 5. Valokuva alkiosta mudgha–vaiheessa (noin 28 päivän ikäisenä). Alkiolla on tässä kehitysvaiheessa pureskellun aineen kaltainen ulkonäkö, koska alkion selässä olevat alkujaokkeet jotakuinkin muistuttavat pureskellun aineen hampaanjälkiä. Alkion todellinen koko on 4 mm.
(The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s.82, professori Hideo Nishimuralta, Kioton yliopisto, Kioto, Japani.)

Kuva 6. Kun verrataan alkion ulkonäköä mudgha–vaiheessa purukumin palaan, jota on pureskeltu, voimme huomata näiden kahden välillä samankaltaisuutta.

A) Piirros alkiosta mudgha–vaiheessa. Tässä voimme nähdä alkion selässä olevat alkujaokkeet, jotka muistuttavat hampaanjälkiä.
(The Developing Human, Moore ja Persaud, 5. painos, s.79.)

B) Valokuva pureskellusta purukumin palasta.Kuinka Muhammad (SAAS) olisi mitenkään voinut tietää kaiken tämän 1400 vuotta sitten, kun tiedemiehet ovat vasta äskettäin saaneet tämän selville käyttäen kehittyneitä laitteita ja voimakkaita mikroskooppeja, joita ei ollut olemassa tuohon aikaan? Hamm ja Leeuwenhoek olivat ensimmäisiä tiedemiehiä, jotka vuonna 1667 (yli 1000 vuotta Muhammadin (SAAS) jälkeen) tekivät havaintoja ihmisen siittiösoluista (spermatozoa) käyttäen parannettua mikroskooppia. He luulivat virheellisesti, että siittiösolu sisälsi ennalta muodostuneen ihmisen pienoiskoossa, joka kasvoi, kun se sijoitettiin naisen sukupuolielimiin.

Professori Keith L. Moore on yksi maailman kaikkein etevimpiä tiedemiehiä anatomian ja alkionkehityksen alueilla, ja hän on kirjoittanut kirjan "The Developing Human" (Kehittyvä ihminen), joka on käännetty kahdeksalle eri kielelle. Se on tieteellinen teos ja erityinen komitea valitsi sen parhaaksi yhden henkilön kirjoittamaksi kirjaksi Yhdysvalloissa. Tohtori Keith L. Moore on anatomian ja solubiologian professori Toronton yliopistossa, Torontossa, Kanadassa. Siellä hän oli perustieteiden apulaisdekaani lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja kahdeksan vuoden ajan hän oli anatomian laitoksen johtaja. Vuonna 1984 hän sai kaikkein arvostetuimman palkinnon, J.C.B. Grant palkinnon, jonka Canadian Association of Anatomists (Kanadan Anatomien yhdistys) jakaa anatomian alalla Kanadassa. Hän on johtanut useita kansainvälisiä yhdistyksiä, kuten Canadian and American Association of Anatomists (Kanadan ja Amerikan Anatomien yhdistys) ja Council of the Union of Biological Sciences (Biologisten tieteiden liiton neuvosto).

Vuonna 1981 Saudi Arabiassa Dammamissa pidetyssä seitsemännessä lääketieteellisessä konferenssissa professori Moore sanoi: "Minulle on ollut suuri ilo auttaa Koraanissa esiintyvien ihmisen kehitystä käsittelevien lausuntojen selvittämisessä. Minulle on selvää, että näiden lausuntojen on täytynyt tulla Muhammadille Jumalalta, koska melkein kaikki tämä tieto on selvitetty vasta monia vuosisatoja myöhemmin. Tämä todistaa minulle, että Muhammadin on täytynyt olla Jumalan lähettiläs."

Niinpä professori Moorelta kysyttiin seuraava kysymys: "Tarkoittaako tämä sitä, että uskotte Koraanin olevan Jumalan sanaa?" Hän vastasi: "Minulla ei ole mitään vaikeutta uskoa tätä."

Yhden konferenssin aikana professori Moore lausui: "--Koska ihmisen alkion kehitys on monimutkainen johtuen jatkuvasta muutoksen prosessista kehityksen aikana, on esitetty että luokitukselle voitaisiin kehittää uusi järjestelmä käyttäen termejä, jotka mainitaan Koraanissa ja Sunnassa (mitä Muhammad (SAAS) sanoi, teki tai hyväksyi muiden teoista). Esitetty järjestelmä on yksinkertainen, monipuolinen ja yhdenmukainen nykyisen alkionkehityksen tiedon kanssa. Koraanin ja ähäädiithien (luotettavasti välitetyt profeetta Muhammadin (SAAS) kumppaneiden kertomukset siitä, mitä hän sanoi, teki tai hyväksyi muiden teoista) perinpohjaiset tutkimukset viimeisen neljän vuoden aikana ovat paljastaneet järjestelmän ihmisen alkioiden luokitteluun, joka on hämmästyttävä, sillä se tallennettiin 600-luvulla jKr. Vaikkakin Aristoteles, alkionkehityksen tieteenhaaran kehittäjä, oivalsi 300-luvulla eKr. kananmunia koskevassa tutkimuksessaan, että kanan alkiot kehittyivät vaiheittain, hän ei antanut mitään yksityiskohtia näistä vaiheista. Alkionkehityksen historiasta tiedetään se, ettei ihmisen alkioiden vaiheista ja luokituksesta tiedetty paljon ennen 1900-lukua. Tästä syystä ihmisen alkion kuvaus Koraanissa ei voi perustua tieteelliseen tietoon 600-luvulla. Ainoa järkevä johtopäätös on: Jumala ilmoitti nämä kuvaukset Muhammadille. Hän ei olisi voinut tietää sellaisia yksityiskohtia, koska hän oli luku- ja kirjoitustaidoton mies, jolla ei ollut minkäänlaista tieteellistä koulutusta."]

Eikö ihmisille riitä ehdottomaksi todisteeksi heidän oma elimistönsä kaikkine elimineen ja raajoineen, sekä sen voima ja kaikki ne ominaisuudet, joita se sisältää (lihakset, luut, verisuonet, hermot ja niin edelleen), jotta he uskoisivat Jumalaan. Kaikki tämä on saanut alkunsa sekoitetuista miehen ja naisen seksualisista eritteistä - siemennesteen pisaroista! Jos ihminen haluaa olla oikeudenmukainen Luojalleen, hänelle on riittävää ajatella omaa luomistaan!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ole kirottu (epäuskova) ihminen! Kuinka kiittämätön hän on! Mistä asiasta Hän loi hänet? Nutfästä (sekoitetuista miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä - siemennesteen pisaroista) Hän loi hänet ja sitten laittoi hänet oikeaan mittasuhteeseen. Sitten Hän tekee Tien helpoksi hänelle. Sitten Hän aiheuttaa hänen kuolemansa ja laittaa hänet hautaansa. Sitten kun se on Hänen Tahtonsa, Hän tulee herättämään hänet henkiin (jälleen). Ei, mutta (ihminen) ei ole tehnyt mitä Hän määräsi hänelle. Sitten anna ihmisen katsoa ruokaansa. Me vuodatamme vettä esiin yltäkylläisesti. Maan Me jaamme halkeamiin. Siinä Me aiheutamme viljan kasvaa, ja rypäleiden ja apilakasvien (vihreän rehun karjalle), ja oliivien ja taatelipalmujen, ja puutarhojen, jotka ovat tiheitä monista puista, ja hedelmistä ja yrteistä. (Ollakseen) teille ja karjallenne ravinnoksi ja hyödyksi." (Koraani 80:17-32)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi ihminen! Mikä on tehnyt sinut piittaamattomaksi Herraasi, Anteliasta, kohtaan? Joka loi sinut, muovasi sinut täydellisesti, ja antoi sinulle oikean mittasuhteen. Hän laittoi sinut mihin tahansa muotoon minkä Hän tahtoi. Ei! Mutta te kiellätte äd-Diinin (Palkkion päivän). Mutta totisesti teidän päällänne (on nimettyjä enkeleitä, jotka ovat vastuussa ihmiskunnasta) vahtimassa teitä, kiraamän (kunnioitettava) käätibiin, jotka kirjoittavat ylös (teidän tekonne), he tietävät kaiken mitä te teette. Totisesti, äbraar (hurskaat ja oikeamieliset) tulevat olemaan Ilossa (Paratiisissa); ja totisesti, fuggäär (ilkeät, epäuskovat, monijumalaiset, syntiset ja pahantekijät) tulevat olemaan liekehtivässä Tulessa (Helvetissä), sinne he tulevat menemään sisään ja maistamaan sen palavaa liekkiä Palkkion päivänä, eivätkä he (äl-fuggäär) tule olemaan poissa sieltä. Mikä saa teidät tietämään, mikä Palkkion päivä on? Jälleen, mikä saa teidät tietämään, mikä Palkkion päivä on? (Se tulee olemaan) Päivä, jolloin kenelläkään ei tule olemaan voimaa (tehdä) mitään toisen hyväksi, ja Päätös, tuo Päivä, tulee olemaan (täysin) Allahin." (Koraani 82:6-19)

Anas ibn Malik (RAA) kertoi, että Allahin profeetalla (SAAS) oli tapana sanoa: "Epäuskova tuodaan Ylösnousemuksen päivänä ja häneltä tullaan kysymään: 'Oletetaan, että sinulla olisi niin paljon kultaa, että voisit täyttää maan sillä, antaisitko sen lunnaaksi itsestäsi?' Hän tulee vastaamaan: 'Kyllä.' Sitten hänelle tullaan sanomaan: 'Sinulta pyydettiin jotain, mikä on helpompaa kuin tuo (ettet liittäisi ketään Allahille palvonnassa eli että ottaisit vastaan islamin, mutta sinä kieltäydyit).'" (Al-Bukhari)


Usko Allahiin

Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen on maininnut erittäin hyvän puheen kirjassaan "Shärh usool äl-Iimään", Explaining the fundamentals of faith (Uskon perusteiden selittäminen). Tämä puhe on hyödyllinen ja sopii hyvin artikkelimme aihepiiriin. Auttakoon Allah sillä niin muslimeja kuin ei-muslimejakin.

[Usko Allahin olemassaoloon:

Allahin olemassaolon todisteet perustuvat:

 1. fitraan
 2. järkeilyyn
 3. shärii'ään (Koraani ja Sunna)
 4. hissiin (siihen, mikä on aistein havaittavaa)


1. Se, mikä on ominaista fitran todisteelle:

Jokainen luotu on luotu tilaan, jossa hän uskoo Luojaansa, ilman että hän on ajatellut sitä edeltä tai että häntä on opetettu siitä. Ketään ei saada luopumaan siitä, minkä hänen fitransa edellyttää (eli usko Allahiin), paitsi henkilö, jonka sydän on altistettu sille, mikä kääntää sen pois sen (luonnollisesta) fitrasta, kuten Profeetta (SAAS) selitti kun hän sanoi: "Jokainen lapsi syntyy fitran tilassa, mutta hänen vanhempansa tekevät hänestä juutalaisen tai nasaretilaisen." (Al-Bukhari)


2. Järkeilyn todiste:

Kaikilla luoduilla, niin ensimmäisillä kuin heitä seuranneillakin, tulee olla Luoja, joka sai heidät olemaan, koska he eivät voi syntyä itsestään eivätkä he olisi voineet syntyä sattuman vuoksi! Luodut eivät olisi voineet syntyä itsestään, koska mikään asia tai olento ei luo itseään – koska ennen kuin se oli olemassa, se ei ollut mitään - joten kuinka se voisi olla Luoja? Se ei myöskään voi syntyä vahingossa, koska jokainen tapaus (uutuus ja muu vastaava) tarvitsee tekijän. Myös seikka, että sen olemassaolo on sellaisessa ilmiömäisessä järjestyksessä ja yhtenäisessä koordinaatiossa, ja syyt ja seuraukset samoin kuin luodut toistensa kanssa ovat johdonmukaisessa yhteydessä, tekee täysin mahdottomaksi seikan, että sen olemassaolo olisi sattumanvaraista. Tosiasiassa mikään, jonka oletetaan syntyneen sattuman kautta, ei seuraa järjestäytynyttä kaavaa olemassaolonsa alussa. Joten kuinka se voisi pysyä järjestyksessä hengissä pysymisensä ja kehityksensä aikana?

Joten jos on mahdotonta, että luodut olisivat synnyttäneet oman olemassaolonsa samoin kuin se, että ne olisivat syntyneet sattuman kautta, silloin on ilmiselvää, että niillä täytyy olla Luoja ja Hän on Allah, maailmojen Rabb (Herra).

Allah tä'äälää on ilmoittanut edellä mainitun järkevän ja ratkaisevan todisteen Koraanissa sanoen (merkityksen selitys): "Tyhjäkö heidät on luonut? Vai olivatko he omia luojiaan?" (Koraani 52:35)

Tämä jae tarkoittaa, ettei heitä luotu ilman Luojaa, eivätkä he luoneet itse itseään. Täten on selvää, että heidän Luojansa on Allah tä'äälää. Tämä on syy siihen, kun Jubair ibn Mut'im (RAA) kuuli Allahin lähettilään (SAAS) lausuvan suurat-ut-Tooria, ja kun hän (SAAS) pääsi jakeeseen (merkityksen selitys): "Tyhjäkö heidät on luonut? Vai olivatko he omia luojiaan? Vai loivatko he taivaat ja maan? Ei, mutta heillä ei ole vahvaa uskoa. Tai onko heillä Herrasi aarteet? Vai ovatko he tyranneja, joilla on valta tehdä kuten he haluavat?" (Koraani 52:35-37), Jubair, joka oli silloin mushrik (monijumalainen), kommentoi: "Sydämeni oli lähdössä lentoon (kuullessani tämän vahvan todisteen)." (Al-Bukhari) ja toisessa erillisessä kertomuksessa hän sanoi: "Se oli aika, jolloin iimään (usko) asettui sydämeeni ensimmäistä kertaa." (Al-Bukhari)

Antakaamme vertaus, joka selventää asiaa. Jos joku kertoisi sinulle mahtavasta palatsista, jota puutarhat ympäröivät, joiden välissä joet virtaavat, ja joka on täysin kalustettu ylellisin huonekaluin, koristeltu kaikenlaisin koristein niin tavallisin kuin ylellisinkin, ja sitten hän sanoisi sinulle: "Tämä palatsi kaikessa täydellisyydessään on muodostunut itsestään, tai se muodostui sattuman kautta ilman tekijää!" Välittömästi kieltäisit ja hylkäisit hänen sanontansa ja pitäisit hänen puhettaan naurettavana. Kun pidät tämän mielessä, onko siis mahdollista, että tämä maailmankaikkeus, jossa on laaja maa, taivaat, planeetat, olosuhteet sekä ihmeellinen ja suurenmoinen järjestys, olisi voinut syntyä itsestään? Tai että se syntyi ilman Luojaa?


3. Shärii'än (islamilaiset tekstit ja säännökset Koraanissa ja Sunnassa) todiste Allahin olemassaololle:

Shärii'ä on todiste Allahin olemassaolosta, koska kaikki ilmoitetut kirjoitukset ilmoittavat sen. Lait, jotka on kohdistettu luotujen hyvinvoinnille ja joita näissä kirjoituksissa on, muodostavat todisteen, että ne tulivat Kaikkiviisaalta Herralta, joka tietää luotujensa hyvinvoinnin ja edun. Kirjoituksissa olevat tiedot maailmankaikkeudesta, joiden ilmaisu todistaa kirjoitusten totuudellisuuden, on todiste, että ne tulivat Herralta, joka on kykenevä saamaan aikaan kaiken, mistä Hän on jo ilmoittanut.


4. "Fyysiset" todisteet Allahin olemassaololle koostuvat kahdesta näkökohdasta:

 1. Me kuulemme ja todistamme Allahin vastauksen niiden kutsuun, jotka pyytävät nöyrästi ja jotka ovat ahdingossa ja suruissaan. Tämä muodostaa kiistattoman todisteen Allahin tä'äälää olemassaolosta. Hän, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "(Muista) Nuuh (Nooa), kun hän huusi apua (Meiltä) ennen muinoin. Me vastasimme hänen avunhuutoonsa ja pelastimme hänet ja hänen perheensä suurelta vaaralta." (Koraani 21:76)

  Hän, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "(Muista) kun te pyysitte apua Herraltanne ja Hän vastasi teille…" (Koraani 8:9)

  Anas ibn Malik (RAA) sanoi: "Kerran Profeetan (SAAS) elinaikana ihmisiä koetteli kuivuus. Kun Profeetta (SAAS) oli antamassa khotbää (uskonnollista puhetta) eräänä perjantaina, beduiini nousi ylös ja sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs! Meidän omaisuutemme tuhoutuu ja lapsemme ovat nälkäisiä; pyydä Allahilta (sadetta).' Joten Profeetta (SAAS) nosti kätensä (pyysi Allahilta sadetta). Tuolla hetkellä taivaalla ei ollut pilven häivääkään. Kautta Hänen, jonka käsissä minun sieluni on, pilvet kerääntyivät kuin vuoret ja ennen kuin hän laskeutui puhujakorokkeelta, näin sateen putoavan hänen (SAAS) partaansa pitkin. Satoi sen päivän, seuraavan päivän, kolmannen päivän, neljännen päivän, aina seuraavaan perjantaihin saakka. Sama beduiini tai toinen mies nousi ja sanoi: 'Oi Allahin lähettiläs! Talot ovat luhistuneet, meidän omaisuutemme ja karjamme on hukkunut; pyydä Allahilta (että Hän lopettaa sateen).' Joten Profeetta (SAAS) nosti molemmat kätensä ja sanoi: 'Oi Allah! Meistä päinvastaiseen suuntaan eikä meidän päällemme.' Joten mihin tahansa suuntaan hän osoitti käsillään, pilvet hajaantuivat ja hälvenivät pois..." (Al-Bukhari)

  Vielä nykypäivinäkin voidaan todistaa vastaus pyyntöihin, joiden pyytäjät turvautuvat vilpittömästi (ainoastaan) Allahiin ja täyttävät igääbän (Allah vastaa pyytäjän pyyntöön) vaaditut ehdot.

 2. Profeettojen tunnusmerkit, joita kutsutaan nimellä mu'gizäät (ihmeet) ja joita ihmiset joko näkevät tai joista he kuulevat. Nämä muodostavat peruuttamattoman todisteen Yhden heidät lähettäneen olemassaolosta: ja se Yksi on Allah tä'äälää. Epäilemättä nämä asiat (mu'gizäät) ovat ihmiskunnan kyvyn ulottumattomissa ja Allah ilmaisee ne auttaakseen ja tukeakseen lähettiläitään. Esimerkkinä on Moosekselle (AS) annettu tunnusmerkki, kun Allah käski hänen lyödä merta kepillään. Hän löi sitä, ja meri jakautui kahdeksitoista kuivaksi tieksi, jotka vesi, josta tuli kuin valtavia vuoria, erotti toisistaan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sitten Me ilmoitimme Muusaalle (Moosekselle) (sanoen): 'Lyö merta kepilläsi.' Ja se jakautui, ja kukin erillinen osa (siitä merivedestä) muuttui kuin valtavaksi vuoreksi." (Koraani 26:63)

  Toinen esimerkki on Jeesukselle (AS) annettu tunnusmerkki, jolla hän pystyi antamaan elämän kuolleille ja tuomaan kuolleet ulos haudoistaan Allahin Luvalla. Allah puhui hänestä sanoen (merkityksen selitys): "...Herätän kuolleet eloon Allahin Luvalla..." (Koraani 3:49)

  Allah, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "...Kun toit esiin kuolleet Minun Luvallani..." (Koraani 5:110)

  Kolmas esimerkki on Muhammadin (SAAS) tunnusmerkki, kun qoraishin heimo pyysi häntä näyttämään heille tunnusmerkin (ihmeen todistukseksi siitä, että hän on profeetta). Hän (SAAS) osoitti kuuta ja (katso!) se halkesi erilleen ja ihmiset näkivät sen. Tätä (tunnusmerkkiä) koskien Allah tä'äälää sanoo (merkityksen selitys): "Hetki on lähestynyt ja kuu on haljennut erilleen (Mekan ihmiset pyysivät Muhammadia (SAAS) näyttämään heille ihmeen, joten hän näytti heille kuun halkeamisen). Jos he näkevät tunnusmerkin, he kääntyvät pois ja sanovat: 'Tämä on jatkuvaa taikuutta.'" (Koraani 54:1-2)

  Anas (RAA) kertoi: "Mekan ihmiset pyysivät Profeettaa (SAAS) näyttämään heille tunnusmerkin (ihmeen). Joten hän näytti heille kuun halkaisun (ihmeen)." (Al-Bukhari)

  Kaikki nämä fyysiset tunnusmerkit (ihmeet), jotka Allah tä'äälää toteuttaa auttaakseen ja tukeakseen lähettiläitään, muodostavat peruuttamattoman todisteen Hänen olemassaolostaan.]


Miksi Allah on luonut meidät?

Allah, Ylhäinen, loi luodut, jotta ne palvoisivat Häntä, eivätkä liittäisi mitään tai ketään (kumppaniksi tai vertaiseksi) Hänelle.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Enkä Minä (Allah) ole luonut ginnejä ja ihmisiä kuin palvomaan Minua (Yksin). En Minä tahdo heiltä elatusta enkä ruokaa. Totisesti Allah on Elättäjä, Voimakas, Vankka." (Koraani 51:56-58)

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi ihmiskunta, palvokaa Herraanne, joka loi teidät ja ne, jotka olivat ennen teitä, jotta tulisitte hurskaiksi. Joka on tehnyt teille maan matoksi ja taivaan katoksi ja lähettänyt taivaasta alas veden (sateen), ja sen avulla tuonut esiin hedelmiä teille ravinnoksi. Älkää sitten asettako kumppaneita Allahille, kun kerran tiedätte." (Koraani 2:21-22)

Ihmisiä ei luotu huvin vuoksi, vaan heidät luotiin, että heitä koeteltaisiin, ja lopuksi kullekin maksetaan palkka sen mukaan, mitä he ovat ansainneet.

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Luulitteko te, että Me olimme luoneet teidät pilan päin (ilman tarkoitusta) eikä teitä tuotaisi takaisin Meidän luoksemme?" (Koraani 23:115)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Emme Me luoneet taivaita ja maata ja kaikkea niiden välissä olevaa leikillämme." (Koraani 21:16)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Hän on se, joka on luonut taivaat ja maan kuudessa Päivässä ja Hänen Valtaistuimensa oli veden päällä, jotta Hän voisi koetella teitä, kuka teistä on paras teoissa. Mutta jos te tulisitte sanomaan heille: 'Teidät tullaan todellakin nostamaan ylös kuoleman jälkeen', ne, jotka eivät usko, tulisivat varmasti sanomaan: 'Tämä ei ole muuta kuin päivänselvää taikuutta.'" (Koraani 11:7)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joka on luonut kuoleman ja elämän, jotta Hän voisi koetella teitä, kuka teistä on paras teoissa. Hän on Mahtava, Anteeksiantava." (Koraani 67:2)

Allahin palvominen on termi, joka koostuu kaikesta siitä, mitä Allah, Ylhäinen, rakastaa ja hyväksyy näkyvistä ja piilotetuista teoista ja sanoista. Se ei ole rajoittunut ainoastaan rukoukseen, paastoon, pakolliseen almuveroon tai pyhiinvaellukseen, vaan se tarkoittaa totuudellisuutta puheessa, rehellisyyttä, sitä, että on luottamuksen arvoinen, ystävällisyyttä ja tottelevaisuutta vanhemmille, hyvien suhteiden pitämistä sukulaisiin, lupauksien täyttämistä, hyvään kehottamista ja pahasta kieltämistä, ystävällisyyttä ja hyväntekeväisyyttä naapureita ja orpoja kohtaan, ystävällisyyttä kaikkia luotuja kohtaan, olivatpa ne ihmisiä tai eläimiä, nöyrää pyyntöä…

Kun Allah (SWT) on pyytänyt luotujaan palvomaan Häntä, Hän ei ole unohtanut johdattaa heitä, vaan Hän on lähettänyt useita lähettiläitä kertomaan tavan, jolla Häntä tulee palvoa. Kaikki lähettiläät Nooasta (AS) Muhammadiin (SAAS) toivat saman ykseyden sanoman "lää iläähä illä Allah" (ei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah).

Allah, Ylhäinen, on sanonut Profeetalleen (Muhammadille (SAAS)) (merkityksen selitys): "Emmekä Me lähettäneet yhtään lähettilästä ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)) kuin ilmoitimme hänelle (sanoen): Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Minulla (Allah), joten palvokaa Minua." (Koraani 21:25)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti, Me olemme lähettäneet jokaisen ummän (yhteisön, kansan) keskuuteen lähettilään (julistaen): 'Palvokaa Allahia (Yksin) ja välttäkää (tai pysykää poissa) taaghooteja (kaikkia vääriä jumalolentoja, eli älkää palvoko taaghooteja Allahin rinnalla).' Sitten niistä joitakin Allah johdatti, ja toisten kohdalla eksytys oli oikeutettua. Joten kulkekaa maassa ja katsokaa, millainen oli (totuuden) kieltäjien loppu." (Koraani 16:36)

Allah on lähettänyt kaikki lähettiläät kertomaan hyviä uutisia (Paratiisista) tottelevaisille ihmisille sekä varoituksia (Helvetin tulesta) tottelemattomille ihmisille. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Lähettiläät, jotka toivat ilosanoman ja varoituksen, niin ettei ihmisillä näiden lähettiläiden jälkeen olisi mitään veruketta Allahia vastaan. Allah on Mahtava, Viisas." (Koraani 4:165)

Ihminen on luotu palvomaan Luojaansa, mutta samalla hänelle on annettu vapaa tahto valita, haluaako hän palvoa Luojaansa tai jotain muuta. Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei uskontoon pakoteta, totisesti oikea tie on pidetty erillisenä väärästä. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut luotettavimpaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä." (Koraani 2:256)

Joku saattaa kysyä, mitä tapahtuu esimerkiksi esi-isillemme tai muille, jotka eivät saaneet islamin viestiä elinaikanaan. Lähettiläs (SAAS) on ilmoittanut meille, että Tuomiopäivänä neljänlaisia ihmisiä tullaan koettelemaan: kuuroa, mielenvikaista tai yksinkertaista henkilöä, vanhusta sekä henkilöä, jota islamin viesti ei saavuttanut. Heille tullaan sanomaan, menkää Helvettiin. Mikäli he tottelevat, he tulevat huomaamaan, että se on viileä ja turvallinen heille. Mutta jos he kieltäytyvät, heidät tullaan heittämään sinne. Allah haluaa vain koetella näiden ihmisten tottelevaisuutta, joten henkilö, joka on tottelevainen, tulee lopulta pääsemään Paratiisiin, ja tottelematon henkilö heitetään Helvettiin. Tämä kertomus on mainittu imaami Ahmadin rahimähullaah kirjassa Musnäd.


Voiko ihminen olla vapaa palvonnasta?

Kuvitellaan, että on olemassa mies, joka on fyysisesti ja psyykkisesti voimakas, ja hänellä on kaikkea, mitä hän tarvitsee tässä elämässä. Koska hän on itseriittoinen ja itsekäs, hän kieltää Luojansa ja hän luulee, että kaikki se, mitä hän omistaa, on hänen oman tietonsa, ahkeruutensa ja voimansa tulosta.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kun vahinko kohtaa ihmistä, hän huutaa Meitä (avukseen); sitten kun Me olemme (pelastaneet hänet tuolta vahingolta ja) vaihdoimme sen Meidän suosioomme, hän sanoo: 'Vain tiedon vuoksi minä sain sen (mitä omistan).' Ei, se on vain koettelemus, mutta useimmat heistä eivät tiedä! Totisesti ne, jotka olivat ennen heitä, sanoivat sen, silti (kaikki) mitä he olivat ansainneet, ei auttanut heitä. Joten heidän ansioittensa pahat seuraukset saavuttivat heidät. Niille, jotka näistä [ihmisistä, joille sinut (Muhammad (SAAS)) on lähetetty] tekivät väärin, heidän ansioittensa pahat seuraukset (kärsimys) tulevat myös saavuttamaan heidät; eivätkä he koskaan tule olemaan kykeneviä pakenemaan." (Koraani 39:49-51)

Kuitenkin tämä sama mies on kuin sulaa vahaa hennon naisen edessä. Tämä siksi että hän pitää halujaan herranaan ja henkilö, joka voi täyttää nuo tarpeet, on hänen palvontansa kohde (vaikkei hän sitä itse tunnustaisikaan), koska mikä tahansa asia, jota kohtaan henkilö ylittää rajansa, muuttuu palvonnan kohteeksi.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oletko sinä (oi Muhammad (SAAS)) nähnyt hänet, joka on ottanut oman turhan mielitekonsa iläähikseen (jumalakseen)?" (Koraani 25:43)

Jos tämänkaltaiset ihmiset katsoisivat hieman taaksepäin, he huomaisivat, että ennen kuin heidän äitinsä tuli raskaaksi ja alkoi kantaa heitä kohdussaan, he eivät olleet olemassa. Heidän olemassaolonsa jälkeen tulee jälleen olemaan aika elämässä, jolloin he eivät ole olemassa, koska kuolema on korjannut heidät pois. Joten muille on sama, kuin jos he eivät koskaan olisi astelleet maan päällä. Ainoat asiat, jotka heistä jäävät jäljelle, ovat heidän tekonsa.

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Eikö ollutkin aika, jolloin ihminen ei ollut mitään mainitsemisen arvoista? Totisesti Me olemme luoneet ihmisen (pisaroista) sekoitettua siemennestettä (miehen ja naisen seksuaalisista eritteistä) koetellaksemme häntä. Joten teimme hänestä kuulevan, näkevän. Todellakin Me näytimme hänelle tien, olkoonpa hän kiitollinen tai kiittämätön. Todellakin, uskottomille olemme valmistaneet rautaketjut, rautavaljaat ja liekehtivän Tulen." (Koraani 76:1-4)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Onko sitten hän, joka on uskova, kuten hän, joka on fääsiq (uskoton ja tottelematon Allahille)? Eivät he ole samanarvoisia. Mitä tulee niihin, jotka uskovat (Allahin ykseyteen – islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä töitä, heitä varten ovat Puutarhat (Paratiisi) huvitukseksi, sen takia, mitä heillä oli tapana tehdä. Mitä taas tulee niihin, jotka ovat fääsiqooneja (uskottomia ja tottelemattomia Allahille), heidän olinpaikkansa tulee olemaan Tuli. Aina kun he haluavat päästä sieltä pois, heidät palautetaan sinne takaisin ja heille tullaan sanomaan: 'Maistakaa Tulen kärsimystä, joka teillä oli tapana kieltää.'" (Koraani 32:18-20)

Sitten tulee aika, jolloin he tulevat seisomaan Luojansa edessä, ja millainen yllätys heitä silloin odottaakaan!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Todella, olette tulleet Meidän luoksemme yksin (ilman vaurautta, kumppaneita tai mitään muuta) kuten Me loimme teidät ensimmäisen kerran. Olette jättäneet taaksenne kaiken sen, mitä Me olimme antaneet teille. Me emme näe teidän kanssanne välittäjiänne, joiden väititte olevan Allahin kumppaneita. Nyt kaikki suhteet teidän ja heidän välillä ovat katkenneet, ja kaikki, mitä teillä oli tapana väittää, on kadonnut teiltä." (Koraani 6:94)

Mikäli ihminen käyttää hieman järkeään, hän voi huomata, että tässä on aivan selvä kiertokulku, jonka jokainen voi ymmärtää:

Aika, jolloin henkilö ei ole olemassa olemassaolo (syy: syntymä) olemassaolo lakkaa (syy: kuolema) olemassaolo (syy: henkiin herättäminen)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oletko nähnyt hänet, joka ottaa omat halunsa (turhat mielitekonsa) iläähikseen (jumalakseen)? Allah tietäen (hänet sellaiseksi) jätti hänet harhaan, ja sinetöi hänen kuulonsa ja sydämensä ja laittoi peitteen hänen näkönsä päälle. Kuka sitten tulee johdattamaan häntä Allahin jälkeen? Ettekö sitten muista? He sanovat: 'Ei ole mitään paitsi elämämme tässä maailmassa, me kuolemme ja elämme, eikä mikään tuhoa meitä paitsi äd-dähr (aika).' Heillä ei ole tietoa siitä: he vain arvailevat. Kun Meidän Selkeitä Jakeitamme lausutaan heille, heidän vastaväitteensä ei ole muu kuin, että he sanovat: 'Tuokaa meidän (kuolleet) isämme takaisin, jos olette totuudellisia!' Sano (heille): 'Allah antaa teille elämän, sitten aiheuttaa teidän kuolemanne, sitten Hän tulee kokoamaan teidät Ylösnousemuksen päivänä, mistä ei ole mitään epäilystä. Mutta suurin osa ihmiskunnasta ei tiedä.' Allahille kuuluu taivaiden ja maan valtakunta. Päivänä kun Hetki pannaan toimeen – sinä Päivänä vääryyden seuraajat (monijumalaiset, epäuskovat, väärien jumalolentojen palvojat) tulevat menettämään (kaiken)." (Koraani 45:23-27)

Kaikki luodut asiat ovat 'ibäädullaah (Allahin orjia), mutta 'ibäädullaah on jaettu kahteen ryhmään:

 1. vapaaehtoiset orjat
 2. tahdosta riippumattomat orjat

Luonnollisestikin enkelit, eläimet, kasvit ja kivet ynnä muut vastaavat kuuluvat tahdosta riippumattomiin orjiin, kun taas ihmisillä ja ginneillä on valinnan vapaus.

Henkilöstä, joka vapaaehtoisesti hyväksyy Allahin (SWT) lainsäädännön ja auliisti pyrkii rakastamaan ja tottelemaan Allahia (SWT), Hänen profeettaansa Muhammadia (SAAS) ja islamin viestiä, tulee valintansa vuoksi Allahin palvelija (Allahin palvoja). Mutta henkilö, joka kieltäytyy palvelemasta Allahia (SWT), on kuitenkin tahdostaan riippumatta Hänen orjansa.

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "He sanovat: 'Armollinen on siittänyt pojan.' Todellakin olette tuoneet esiin kamalan pahan asian. Jolla taivaat melkein repeävät, ja maa halkeaa, ja vuoret kaatuvat raunioiksi, koska he liittävät pojan Armolliselle. Mutta ei Armollisen sovi hankkia poikaa. Taivaissa ja maassa ei ole ketään, joka ei tulisi Armollisen luo orjana. Totisesti Hän tuntee heistä jokaisen ja Hän on laskenut heidät täyden laskemisen. Jokainen heistä tulee Hänen luokseen yksin Ylösnousemuksen päivänä (ilman ketään auttajaa tai suojelijaa tai puolustajaa). Totisesti ne, jotka uskovat [Allahin ykseyteen ja Hänen lähettilääseensä (Muhammadiin (SAAS))] ja työskentelevät oikeamielisyyden tekoja, Armollinen (Allah) tulee suomaan heille (uskovien sydämiin) rakkauden. Joten Me olemme tehneet tämän (Koraanin) helpoksi sinun omalla kielelläsi (oi Muhammad (SAAS)), vain että sinä voisit antaa hyvän uutisen muttäqooneille (hurskaille), ja varoittaa sillä luddeja (riitaisimpia) ihmisiä. Kuinka monta sukupolvea Me olemme tuhonneet ennen heitä! Voitko sinä (oi Muhammad (SAAS)) löytää heistä yhtäkään tai kuulla edes kuiskauksen heiltä?" (Koraani 19:88-98)

Tämä tarkoittaa, että olipa luotu enkeli tai ihminen, sillä ei ole sen suurempaa asemaa kuin olla orja Allahin edessä. Orja on Allahin ehdottoman johtajuuden alainen ja on siten täysin avuton ja voimaton. Kaikki on Allahin hallinnan alaista. Hän ei anna ketään kenenkään muun hallinnan alaisuuteen. Jokaisen täytyy saapua Hänen eteensä tilittämään tekojaan. Kukaan ei tule olemaan toisen puolestapuhuja eikä kukaan voi antaa tukeaan kenellekään toiselle (ilman Allahin lupaa).

Nämä jakeet kumoavat panettelijoiden ja valehtelijoiden väitteet, koska kaikki luodut, olivatpa ne isoja tai pieniä, eivät ole mitään sen enempää kuin Allahin avuttomia orjia. Ne kumoavat myös juutalaisten väitteen siitä, että Esra olisi Jumalan poika! Samoin kuin kristittyjen väitteen siitä, että Jeesus olisi Jumalan poika! Nämä juutalaisten ja kristittyjen väitteet ovat kaiken loogisen ajattelukyvyn vastaisia. Sillä Allah sanoo, ettei taivaissa ja maassa ole ketään, joka ei tulisi Hänen luokseen orjana. Kuinka kukaan isä voisi ottaa oman poikansa orjakseen. Jos ihmiset eivät voisi tehdä tätä, kuinka sitten Jumala, joka on meidän kaikkien yläpuolella joka suhteessa. Ylhäinen on Hän ja kaiken sen yläpuolella, mitä he liittävät kumppaneiksi Hänelle!


Allahin muistutus ja varoitus ihmiskunnalle

Allah, Armelias, on kaiken meidän ylläpitomme Lähde, ja Hän antaa meille kaiken, mikä on tarpeellista meidän elämiseemme ja kehitykseemme kaikissa elämämme vaiheissa.

Allahin Suunnitelma ja Viisaus luonnon suhteen voidaan nähdä jokapäiväisessä elämässä. Kun me näemme kaikki nämä tunnusmerkit luonnossa, meidän tulee kääntyä Allahin puoleen ja käyttäytyä Hänen Tahtonsa mukaan.

Varmastikin Allahin Voiman ja Hyvyyden, josta merkkinä on Hänen antamansa Ilmoitus, tulisi johtaa siihen, että järkevä ja järkeilevä ihminen ottaisi vastaan Hänen Viestinsä ja ylistäisi Häntä. Kuinka kukaan voi jättää sen huomiotta tai kohdella sitä halveksuvasti sen sijaan, että antaisi sen parantaa elämäänsä!

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kertokaa minulle! Jos Allah tekisi yöstä jatkuvan teille aina Ylösnousemuksen päivään saakka, mikä ilääh (jumala) Allahin lisäksi voisi tuoda teille valoa? Ettekö sitten kuule?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kertokaa minulle! Jos Allah tekisi päivästä jatkuvan teille aina Ylösnousemuksen päivään saakka, mikä ilääh (jumala) Allahin lisäksi voisi tuoda teille yön, missä te lepäätte? Ettekö sitten näe?' Se on Hänen Armostaan, että Hän on tehnyt teille yön ja päivän, että te voisitte levätä siinä (yön aikana) ja että voisitte etsiä Hänen Anteliaisuuttaan (päivän aikana) – ja jotta voisitte olla kiitollisia." (Koraani 28:71-73)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Tunnetteko olevanne turvassa, että Hän, joka on taivaan yläpuolella (Allah), ei anna maan vajota teidän kanssanne, ja sitten se huojuisi? Tai tunnetteko olevanne turvassa että Hän, joka on taivaan yläpuolella (Allah), ei tule lähettämään teitä vastaan ankaraa pyörremyrskyä? Sitten te tulette tuntemaan kuinka (kamala) Minun Varoitukseni on ollut. Todellakin ne ennen heitä pettivät (Allahin lähettiläät), sitten kuinka kamala Minun kieltoni (rangaistukseni) oli? Eivätkö he näe lintuja, jotka levittävät ja kokoavat siipensä, heidän yläpuolellaan? Kukaan ei pidä niitä ylhäällä paitsi Armollinen (Allah). Totisesti Hän näkee kaiken. Kuka on hän, joka voi olla armeijana teille auttaakseen teitä, Armollisen lisäksi? Epäuskovat eivät ole kuin harhaluulossa. Kuka on hän, joka voisi elättää teitä, jos Hän kieltäytyisi antamasta Hänen Elatustaan? Ei, mutta he jatkavat ylpeinä olemista, ja (he) pakenevat (totuudesta). Onko hän, joka kulkee pitkänään kasvoillaan (näkemättä) oikeammin johdatettu, vai hän, joka (näkee ja) kulkee pystyssä Oikealla Tiellä (islamilaisessa yksijumalaisuudessa)? Sano, se on Hän, joka on luonut teidät ja varustanut teidät kuulolla (korvilla) ja näöllä (silmillä) ja sydämillä. Vähänpä kiitosta te annatte. Sano: 'Se on Hän, joka on luonut teidät maasta ja Hänen luokseen teidät tullaan kokoamaan (Tuonpuoleisessa).'" (Koraani 67:16-24)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (epäuskoville): 'Kertokaa minulle, jos Allah ottaisi pois teidän kuulonne ja näkönne ja sinetöisi sydämenne, kuka on olemassa – ilääh (jumala) paitsi Allah, joka voisi palauttaa ne teille?' Katso kuinka moninaisesti Me selitämme ääjäät (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen), silti he kääntyvät pois. Sano: 'Kertokaa minulle, jos Allahin rangaistus tulee luoksenne yllättäen (yöllä), tai avoimesti (päivällä), tulevatko ketkään tuhotuiksi paitsi dhaalimuun (monijumalaiset ja vääryyttä tekevät ihmiset)?' Emmekä Me lähetä Lähettiläitä paitsi hyvän uutisen tuojiksi ja varoittajiksi. Joten jokainen, joka uskoo ja tekee oikeamielisiä hyviä tekoja, sellaisilla ei tule olemaan pelkoa eivätkä he tule suremaan. Mutta ne, jotka hylkäävät Meidän ääjäätimme (todisteet, merkit, jakeet, opetukset, tunnusmerkit, ilmoitukset ja niin edelleen), kärsimys tulee koskemaan heihin heidän epäuskonsa vuoksi (ja koska he pettivät Muhammadin (SAAS) Viestin)." (Koraani 6:46-49)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ne, jotka ovat vasemmalla (Helvetin ihmiset) – kuinka (onnettomia) tulevat olemaan ne, jotka ovat vasemmalla? Raivoisassa kuumassa tuulessa ja kiehuvassa vedessä, ja mustan savun varjossa, (tuo varjo) ei ole viileä eikä (edes) miellyttävä. Totisesti ennen sitä he hemmottelivat ylellisyydessä, ja olivat itsepintaisia suuressa synnissä (liittäen Allahille kumppaneita palvonnassa, syyllistyivät murhiin ja muihin rikoksiin). Heillä oli tapana sanoa: 'Kun me kuolemme ja muutumme pölyksi ja luiksi, tullaanko meidät todellakin herättämään henkiin? (Herätetäänkö) myös esi-isämme?' Sano (oi Muhammad (SAAS)): '(Kyllä) totisesti, ne vanhoista ja ne myöhemmistä ajoista, kaikki tullaan varmasti kokoamaan yhteen sovittuun Tapaamiseen tiettynä Päivänä. Sitten sitä paitsi, totisesti te erehtyjät, (Ylösnousemuksen) kieltäjät! Te totisesti tulette syömään zäqqoomin puista. Sitten te tulette täyttämään vatsanne sillä, ja juomaan kiehuvaa vettä sen päälle. Te tulette juomaan (sitä) kuin janoiset kamelit!' Se tulee olemaan heidän kestitsemisensä Palkkion päivänä! Me loimme teidät: sitten miksi te ette usko? Sitten kerro Minulle (ihmisen) siemennesteestä, jonka te eritätte. Oletteko te se, joka loi sen (teki tästä siemennesteestä täydellisen ihmisen), vai olemmeko Me Luoja? Me olemme säätäneet kuoleman teille kaikille, eikä Meitä voiteta, muutamme teidät ja luomme teidät (muotoihin), joita te ette tunne. Todellakin te olette jo tienneet ensimmäisen luomisen muodon (Aadamin luomisen); miksi ette sitten muista (tai ota vaarin)? Sitten kertokaa Minulle siemenestä, jonka kylvitte maahan. Oletteko te se, joka saa sen kasvamaan, vai olemmeko Me Kasvattaja? Jos se olisi Meidän Tahtomme, Me voisimme murentaa sen kuiviksi palasiksi, ja te olisitte murheellisia (tai jäisitte ihmetykseen). (Sanoen): 'Me olemme tosiaankin mughramuun (olemme hukassa tai olemme menettäneet kaiken rahan saamatta mitään hyötyä, tai meitä rangaistaan kaiken sen menetyksellä, mitä kulutimme viljelemiseen)! Ei, me olemme jääneet osattomiksi!' Kertokaa sitten Minulle vedestä, jota te juotte. Oletteko te se, joka aiheuttaa sen alastulon sadepilvistä, vai olemmeko Me sen alastulon Aiheuttaja? Jos Me tahtoisimme, Me totisesti voisimme tehdä siitä suolaista (ja juomakelvotonta): miksi sitten ette anna kiitoksia (Allahille)? Sitten kertokaa Minulle tulesta, jonka te sytytätte. Oletteko te se, joka kasvatti puun, joka ruokkii tulta, vai olemmeko Me Kasvattaja? Me teemme siitä Muistuttajan (Helvetin tulesta Tuonpuoleisessa), ja käyttötavaran matkustaville (ja kaikille muille tässä maailmassa). Sitten ylistä kiitoksin Herrasi, Suurimman, nimeä. Niin Minä vannon tähtien laskun kautta. Totisesti se on tosiaankin suuri vala, jos te vain tietäisitte. Tuo (tämä) on todellakin kunniakas lausuminen (Jalo Koraani). Hyvin vartioidussa Kirjassa (Allahin luona taivaassa, äl-Läuh-ul-Mähfuudh), johon (tuohon Allahin luona olevaan Kirjaan) kukaan ei voi koskea, paitsi puhdistetut (enkelit). Ilmoitus (tämä Koraani) 'äälämiinin (ihmiskunta, ginn ja kaikki, mikä on olemassa) Herralta. Onko se sellainen puhe (tämä Koraani), jonka te (epäuskovat) kiellätte? Sen sijaan (että kiittäisitte Allahia) elatuksestanne, jonka Hän antaa teille, te kiellätte (Hänet epäuskolla)! Sitten miksi te ette (tule väliin) kun (kuolevan ihmisen sielu) saavuttaa kurkun? Sillä hetkellä te katsotte toimettomana, mutta Me (Meidän enkelimme, jotka ottavat sielun) ovat lähempänä häntä kuin te, mutta te ette näe, sitten miksi te ette – jos teidät on vapautettu tilinteosta ja palkkiosta (rangaistuksesta) – tuo takaisin sielua (sen ruumiiseen), jos olette totuudellisia? Sitten, jos hän (kuoleva henkilö) on muqarrabbuuneista (niistä, jotka tuodaan Allahin lähelle, hänelle on) lepo ja huolenpito, ja Ilojen Puutarha (Paratiisi). Jos hän (kuoleva henkilö) on niistä, jotka ovat oikealla (Paratiisin ihmiset), sitten niille, jotka ovat oikealla, on turva ja rauha (Allahin rangaistukselta). Mutta jos hän (kuoleva henkilö) on (Ylösnousemuksen) kieltäjistä, erehtyjistä (poissa Oikealta islamilaisen yksijumalaisuuden Tieltä), sitten hänelle on kestitseminen kiehuvalla vedellä ja palaminen Helvetin tulessa. Totisesti tämä! Tämä on ehdoton totuus varmuudella. Joten ylistä kiitoksin Herrasi, Suurimman, nimeä." (Koraani 56:41-96)

Henkilölle, joka kieltää Luojansa, tulee aika, jolloin hänen viimeinen hetkensä koittaa ja hänen sielunsa poistuu hänen ruumiistaan. Jos tämä kieltäjä ei usko Ilmoitukseen ja tulevaan Tuomioon, ja julistaa tekevänsä, mitä itse tahtoo ja olevansa täysin riippumaton Allahista, kuinka on mahdollista, ettei hän kykene tuomaan sieluaan takaisin ruumiiseensa? Todellisuudessa tuo kieltäjä ei kuitenkaan ole riippumaton Tuomiosta. Häntä odottaa Tilinteon päivä, jolloin hänet tullaan tuomitsemaan hänen tekojensa mukaan.

Varmuus Tuonpuoleisesta on eräs voimakkaimmista uskon ominaisuuksista. Muuten tässä elämässä olevia selkeitä epätasa-arvoisuuksia eikä epäoikeudenmukaisuuksia voisi tyydyttävästi selittää. Kun ihminen uskoo, että jokainen tulee saamaan ansionsa mukaan Tuonpuoleisessa, ei tarvitse enää päivitellä, miksi jotkut ihmiset tuntuvat pääsevän kuin koira veräjästä kaikista tekemistään vääryyksistä.


Allah on valinnut islamin uskonnon ihmiskunnalle

Islam ei ole uusi uskonto, jonka Muhammad (SAAS) on perustanut, vaan se on alkuperäinen ilmoitus, jonka Allah (SWT) on lähettänyt ja jonka kaikki profeetat ja lähettiläät ovat välittäneet ihmiskunnalle. Lähettiläs Muhammad (SAAS) toi ilmoituksen sen lopullisessa muodossa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Tänä päivänä Minä olen täydellistänyt teidän uskontonne teille, tehnyt suosioni täydelliseksi teille, ja valinnut uskonnoksenne islamin…" (Koraani 5:3)

Allah, Ylhäinen, sanoo myös (merkityksen selitys): "Todella, uskonto Allahille on islam. Ne, joille oli annettu Kirjoitus, eivät olleet eri mieltä paitsi keskinäisestä kateudesta, sen jälkeen kun tieto oli tullut heille. Jokainen, joka ei usko Allahin ääjäätiin (todisteisiin, merkkeihin, jakeisiin, tunnusmerkkeihin, ilmoituksiin ja niin edelleen), silloin varmastikin Allah on nopea pitämään tiliä." (Koraani 3:19)

Koska Koraani on viimeinen ilmoitus ja Muhammad (SAAS) on viimeinen profeetta, koko ihmiskunnan tulee uskoa tähän ilmoitukseen. Allah sanoo Kirjassaan (merkityksen selitys): "Hän, joka havittelee muuta uskontoa kuin islamia, sitä ei koskaan tulla hyväksymään häneltä, ja Tuonpuoleisessa hän tulee olemaan yksi häviäjistä." (Koraani 3:85)

Islam ei siis ole uusi uskonto, vaan se on Allahin alkuperäinen uskonto, joka on ilmaistu uudelleen sen puhtaimmassa muodossa ja se on tarkoitettu tarjoamaan ihmiskunnalle Allahin lähettämä viesti turmeltumattomana, koska edellisten lähettiläiden jälkeen tulleet ihmiset olivat turmelleet ja vääristäneet lähettiläiden tuoman viestin.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Se on Hän, joka on lähettänyt Hänen lähettiläänsä (Muhammadin (SAAS)) johdatuksen ja toden uskonnon (islamin) kanssa, tehdäkseen siitä kaikkia muita uskontoja ylemmän, vaikka äl-mushrikuun (monijumalaiset, pakanat, epäjumalankuvien palvojat, ihmiset, jotka eivät usko Allahin ykseyteen) vihaavat (sitä)." (Koraani 9:33)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Allahin, Me todellakin lähetimme (Lähettiläitä) kansoille ennen sinua (oi Muhammad (SAAS)), mutta Shäitaan (Saatana) sai heille heidän tekonsa näyttämään kauniilta. Joten hän (Saatana) on heidän wäliinsä (auttajansa) tänään (tässä maailmassa), ja tuskallinen kärsimys tulee olemaan heidän. Emmekä Me ole lähettäneet alas Kirjaa (Koraania) sinulle (oi Muhammad (SAAS)), kuin että voisit selittää selkeästi heille ne asiat, joista he ovat eri mieltä, ja johdatukseksi ja armoksi kansalle, joka uskoo." (Koraani 16:63-64)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset)! Nyt teille on tullut Meidän lähettiläämme (Muhammad (SAAS)) selittäen paljon siitä, mikä teillä oli tapana piilottaa Kirjoituksesta ja sivuuttaa (jättää ilman selitystä) usein. Todellakin teille on tullut valo (profeetta Muhammad (SAAS)) Allahilta ja selkeä Kirja (tämä Koraani)." (Koraani 5:15)

Allah, Kaikkitietävä, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti ne, jotka salaavat, mitä Allah on lähettänyt alas Kirjasta, ja ostavat sillä vähäisen hyödyn (maallisista asioista), eivät tule syömään vatsoihinsa kuin tulta. Allah ei tule puhumaan heille Ylösnousemuksen päivänä, eikä puhdistamaan heitä, ja tuskallinen kärsimys tulee olemaan heidän." (Koraani 2:174)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Oi Kirjan ihmiset (juutalaiset ja nasaretilaiset): Miksi sekoitatte totuuden valheen kanssa ja salaatte totuuden, vaikka tiedätte?" (Koraani 3:71)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Niin koska he rikkoivat heidän liittonsa, Me kirosimme heidät ja saimme heidän sydämensä kovettumaan. He muuttavat sanat niiden (oikeista) paikoistaan ja ovat hylänneet suuren osan Viestistä, joka oli lähetetty heille. Etkä tule lakkaamaan huomaamasta petosta heissä, paitsi muutamista heistä. Mutta anna heille anteeksi ja katso (heidän rikoksiaan) läpi sormien. Totisesti, Allah rakastaa äl-muhsinuuneja (hyväntekijöitä)." (Koraani 5:13)

Islam on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa alistumista ja tottelevaisuutta Allahille. Se tarkoittaa myös rauhaa, koska se tuo henkilölle mielenrauhan, samoin kuin se tuo rauhan niin yksilö- kuin sosiaalisellakin tasolla. Koraanissa mainitaan, että kaikki ihmiset ovat velvollisia etsimään tietoa Allahista, samoin kuin heidän tulee alistua Hänelle ja elää Hänen tahtonsa mukaisesti. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Joten tiedä (oi Muhammad (SAAS)), ettei kenelläkään ole oikeutta tulla palvotuksi paitsi Allahilla, ja pyydä anteeksi syntejäsi, ja myös uskovien miesten ja uskovien naisten syntejä. Allah tietää hyvin, missä te kuljette, ja missä te lepäätte (kodeissanne)." (Koraani 47:19)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Ei uskovien ole (sopivaa) mennä taistelemaan (gihääd) kaikkien yhdessä. Jokaisesta heidän joukostaan, tulisi vain ryhmän mennä eteenpäin, että ne (jotka jäävät jälkeen) saattaisivat saada ohjeita (islamilaiseen) uskontoon, ja että he voisivat varoittaa kansaansa, kun he palaavat heidän luokseen, niin että he voisivat varoa (pahaa)." (Koraani 9:122)

Koska tämän tiedon etsiminen olisi vaikeaa ilman ohjausta, Allah on lähettänyt lähettiläitä ja profeettoja johdattamaan ihmisiä. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Samoin (jotta täydellistäisin Minun Siunaukseni teille) olemme lähettäneet teille omasta keskuudestanne Lähettilään (Muhammad (SAAS)), joka lausuu teille Meidän Jakeitamme (Koraania) ja puhdistaa teidät, ja opettaa teille Kirjaa (Koraani) ja Hikmää (Sunnaa, islamilaisia lakeja ja fiqhiä – oikeustiedettä), ja opettaa teille mitä te ette tienneet." (Koraani 2:151)

Ensimmäinen lähettiläistä oli Nooa (AS) ja viimeinen oli Muhammad (SAAS), joka lähetettiin koko ihmiskunnalle. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Me olemme innoittaneet sinua (oi Muhammad (SAAS)) niin kuin Me innoitimme Nooaa ja profeettoja hänen jälkeensä..." (Koraani 4:163)

Todiste siitä, että Muhammad (SAAS) on viimeinen profeetta, on seuraavassa jakeessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Muhammad (SAAS) ei ole kenenkään miestenne isä, mutta hän on Allahin lähettiläs ja viimeinen profeetoista. Allah on aina Kaikkitietävä kaikesta." (Koraani 33:40)

Todiste siitä, että Muhammad (SAAS) lähetettiin koko ihmiskunnalle, on seuraavassa jakeessa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): Oi ihmiskunta! Totisesti, minut on lähetetty teille kaikille Allahin - jolle kuuluu taivaiden ja maan valtius - lähettiläänä. Kenelläkään ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Hänellä. Se on Hän, joka antaa elämän ja aiheuttaa kuoleman. Joten uskokaa Allahiin ja Hänen lähettilääseensä (Muhammad (SAAS)), profeettaan, joka ei osaa lukea eikä kirjoittaa, joka uskoo Allahiin ja Hänen Sanoihinsa (Koraani, Toora ja Evankeliumi ja myös Allahin Sanaan: 'Ole' ja hän oli, eli Jeesus, Marian poika), ja seuratkaa häntä, jotta tulisitte johdatetuiksi." (Koraani 7:158)

Valitettavasti suurin osa ihmisistä ei tiedä yhtään mitään islamista! Jos he luulevat tietävänsä jotain, voimme vastata, että heidän tietonsa perustuvat siihen, mitä länsimaiset tiedotusvälineet ovat kertoneet, ja lopulta heidän mielensä on niin pyörryksissä, etteivät he kykene enää erottamaan edes oikeaa vasemmasta.

Siksi totuutta etsivän henkilön tulee tietää, mistä hän hankkii tietonsa. Hänen tulee varoa uudistajia ja keksijöitä ja aina kysyä: "Mikä on todisteesi?" Tämä pätee jopa muslimeihin, joilta tulee aina tiedustella todiste Koraanista (mitä Allah sanoo) ja Sunnasta (profeetta Muhammadin (SAAS) perimätiedosta) oikeamielisten edeltäjien ymmärtämällä tavalla. Tämä on siksi, että kuka tahansa voi pukea päälleen islamilaisen puvun ja alkaa selittää Koraania ja Sunnaa omien mielihalujensa mukaan tai saadakseen maallista hyötyä tai pelkästään miellyttääkseen muita.

Henkilön, joka haluaa olla oikeudenmukainen ja haluaa saada oikean käsityksen asioista, tulee pitää mielessään seuraava ajatus: älä koskaan muodosta mielipidettäsi uskonnosta sen ihmisten perusteella, vaan muodosta se sen kirjoitusten perusteella.

Samoin pelastusta etsivän henkilön tulee pitää kiinni totuudesta eikä ihmisistä. Sillä ihminen voi olla tänään oikeassa, mutta huomenna hän saattaa olla väärässä, tänään hän saattaa olla uskova, mutta huomenna epäuskova ja tänään hän on elossa, mutta saattaa olla huomenna jo kuollut. Ainoa, joka pysyy aina samana, on totuus, ja tiedä, ettei ihmisiä voi koskaan miellyttää eikä heitä voi tehdä tyytyväisiksi. Mutta jos haluat miellyttää jotakuta, miellytä Herraasi ja sovella totuutta itseesi niin suuressa määrin kuin kykenet. Meidän Herramme on jopa opettanut meille hyödyllisen pyyntörukouksen, jonka voimme sanoa. Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei kuormita henkilöä yli hänen rajojensa. Hän saa palkkion siitä (hyvästä), jonka hän on ansainnut, ja häntä rangaistaan siitä (pahasta), jonka hän on ansainnut. 'Herramme! Älä rankaise meitä, jos unohdamme tai teemme virheen, Herramme! Älä aseta meille sellaista taakkaa, jonka Sinä asetit niille, (jotka olivat) ennen meitä; Herramme! Älä laita meille suurempaa taakkaa, kuin mitä meillä on voimia kestää. Armahda meitä ja anna meille anteeksiantamus. Ole armollinen meille. Sinä olet meidän Elättäjämme ja anna meidän saada voitto uskottomista ihmisistä.'" (Koraani 2:286)

Koraaniin ja Sunnaan turvautuminen on islamin perusvaatimus. Tosiasiassa tätä tarkoitetaan julistuksessa, jonka henkilö sanoo tullessaan muslimiksi, ja joka on: "Äsh-hädu ällää iläähä illä Allah, wä äsh-hädu ännä Muhammadän rasuulu Allah", mikä tarkoittaa: "Todistan, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah, ja todistan, että Muhammad on Allahin lähettiläs." Tämä julistus äsh-shähäädätäin (uskontunnustus) muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen painottaa Allahin ykseyttä maailmankaikkeuden ainoana Jumalana ja Luojana, ja se painottaa myös sitä, ettei ole muuta jumalaa, jota voisi palvoa, kuin Allah. Tämä tarkoittaa, että vain Hänellä yksin on oikeus laatia lakeja. Minkä tahansa lain Hän säätää, kaikkien luotujen on pakko totella sitä. Toinen osa tekee täysin selväksi sen, että me saamme Allahin määräykset, ohjeet ja lainsäädännön ainoastaan Allahin lähettilään kautta. Ei ole mitään muuta tapaa, jolla ne välittyisivät meille. Jos joku muu kuin profeetta Muhammad (SAAS) väittää välittävänsä lainsäädäntöä meille, hän on huijari. Se tarkoittaa myös, että Muhammad (SAAS) on Allahin palvelija ja valittu lähettiläs, jonka sanoihin meidän tulee uskoa ja jonka käskyjä meidän tulee totella, ja meidän tulee seurata hänen opetuksiaan; meidän tulee välttää niitä asioita, jotka hän on kieltänyt, ja meidän tulee palvoa Allahia hänelle ilmoitetun viestin mukaisesti.


Loppusanat

Hyvät veljemme ja siskomme, koska vielä elätte tässä maailmassa, te olette täysin vapaita valitsemaan, haluatteko uskoa Luojaanne vai ette. Tämä vapaa tahto, joka teille on annettu, on eräänlainen koe, jonka Luojanne on asettanut teille, jotta Hän näkisi, käytättekö tilaisuutenne hyvin vai huonosti, ja lopuksi kukin tulee saamaan palkkion tekojensa mukaan.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Totuus on Herraltanne.' Sitten jokainen, joka haluaa, antakoon hänen uskoa; ja jokainen, joka haluaa, antakoon hänen olla uskomatta. Totisesti, Me olemme valmistaneet dhaalimuuneille (monijumalaisille ja väärintekijöille) Tulen, jonka seinät tulevat ympäröimään heitä (niitä, jotka eivät usko Allahin ykseyteen). Jos he pyytävät apua (helpotusta, vettä), heille annetaan vettä, joka on kuin kiehuva öljy, joka tulee polttamaan heidän kasvonsa. Kamala on juoma ja paha murtäfäq (asumis-, lepopaikka)! Totisesti mitä tulee niihin, jotka uskoivat ja tekivät oikeamielisiä tekoja, epäilemättä Me emme tule hukkaamaan palkkiota keneltäkään, joka tekee (oikeamielisiä) tekojaan kaikkein täydellisimmällä tavalla. Nämä! Heille tulee olemaan 'Ädn (Eeden) Paratiisi (ikuiset Puutarhat), jossa joet virtaavat heidän allaan; siellä heidät koristellaan kultaisilla rannekoruilla, ja he tulevat pukeutumaan vihreisiin vaatteisiin, jotka ovat hienoa ja paksua silkkiä. He tulevat lepäämään siellä korotetuilla valtaistuimilla. Kuinka hyvä on palkkio, ja mikä erinomainen murtäfäq (asumis-, lepopaikka)!" (Koraani 18:29-31)

On omaksi parhaaksenne, että palaatte Herranne luo ja osoitatte katumusta ennen kuin on liian myöhäistä ja teille tullaan sanomaan (merkityksen selitys): "Todella, olette tulleet Meidän luoksemme yksin (ilman vaurautta, kumppaneita tai mitään muuta) kuten Me loimme teidät ensimmäisen kerran. Olette jättäneet taaksenne kaiken sen, mitä Me olimme antaneet teille. Me emme näe teidän kanssanne välittäjiänne, joiden väititte olevan Allahin kumppaneita. Nyt kaikki suhteet teidän ja heidän välillä ovat katkenneet, ja kaikki mitä teillä oli tapana väittää, on kadonnut teiltä." (Koraani 6:94)

Neuvomme teitä varomaan saatanoita (niin ihmisten kuin ginnienkin joukosta), sillä he tulevat johdattamaan teitä harhaan saaden teidät näkemään oikean vääränä ja väärän oikeana ja he saavat teidät pitämään väärää uskoanne ja pahoja tekojanne oikeina. Ainoa tapa, jolla voi suojautua näitä saatanoita vastaan, on palata takaisin Herranne luokse. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Jokainen, joka sokeasti kääntyy pois Armollisen (Allahin) muistutuksesta (tästä Koraanista ja Allahin palvomisesta), Me nimitämme hänelle shäitaanin (saatanan – paholaisen) hänen qariinikseen (kumppanikseen). Totisesti he (saatanat/paholaiset) estävät heitä (Allahin) Tieltä, mutta he luulevat olevansa oikein johdatettuja!" (Koraani 43:36-37)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano (oi Muhammad (SAAS)): 'Kerrommeko teille suurimmat häviäjät (heidän) tekojensa suhteen? Ne, joiden vaivannäkö on mennyt hukkaan tässä elämässä, kun he luulivat hankkivansa hyvää teoillaan. He ovat niitä, jotka kieltävät heidän Herransa jakeet ja tunnusmerkit sekä Hänen tapaamisensa (Tuonpuoleisessa). Joten heidän työnsä ovat turhia, ja Ylösnousemuksen päivänä Me emme anna heille mitään painoa. Se tulee olemaan heidän palkkionsa, Helvetti; koska he eivät uskoneet ja ottivat Minun jakeeni ja tunnusmerkkini sekä Minun Lähettilääni pilana ja pilkkana." (Koraani 18:103-106)

Huomio! Se, että olemme antaneet tälle artikkelille numeron 0, ei tarkoita, että se on muodostunut tyhjästä (kuten jotkut uskovat, että maailmankaikkeus olisi muodostunut tyhjästä alkuräjähdyksen seurauksena). Se on viitteiden, ajatusten ja artikkeleiden etsinnän, kääntämisen ja yhdistämisen tulos. Lisäksi se on pitänyt kirjoittaa puhtaaksi tietokoneella, ja sen tekivät ihan oikeat kädet; kirjaimet eivät mystisesti löytäneet tietään näille papereille. Lopuksi se vielä tarvitsi tulostimen, joka tulosti artikkelin ulos. Joten jos yksinkertaisen artikkelin tekeminen vaatii kaikki nämä eri työvaiheet, ihmettelemme vain tätä maailmankaikkeutta ja sen erinomaista järjestelmällisyyttä!

Niin ettemme rasittaisi lukijoitamme liiallisesti, olemme jättäneet tämän aiheen jatkon seuraavaan artikkeliimme, jonka otsikko on "Pilaajien ja väärentelijöiden temput sekä sivistyneiden logiikka". Se ilmestyy piakkoin in shää‘ Allah (jos Allah tahtoo).

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Me tulemme näyttämään heille Meidän tunnusmerkkimme maailmankaikkeudessa ja heissä itsessään, kunnes se tulee heille ilmeiseksi, että tämä (Koraani) on totuus. Eikö Herrasi suhteen ole riittävää, että Hän on kaikkien asioiden Todistaja? Totisesti epäröivätkö he tapaamistaan Herransa kanssa (ylösnousemusta kuolemansa jälkeen ja paluutaan heidän Herransa luokse)? Totisesti se on Hän, joka ympäröi kaikki asiat!" (Koraani 41:53-54)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano [(oi Muhammad (SAAS)) näille monijumalaisille ja pakanoille]: 'Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. Hän tulee näyttämään teille Hänen ääjäätinsä (tunnusmerkit teissä itsessänne ja maailmankaikkeudessa tai rangaistukset), ja te tulette tunnistamaan ne. Eikä sinun Herrasi ole tietämätön siitä, mitä te teette.'" (Koraani 27:93)

Allah, Kaikkivaltias, sanoo (merkityksen selitys): "Eivätkö uskottomat näe, että taivaat ja maa olivat yhteen liitettyinä yhtenä kappaleena, sitten Me erotimme ne toisistaan? Me olemme tehneet vedestä kaiken elollisen. Eivätkö he sitten usko? Me olemme asettaneet maahan vankkoja vuoria, ettei se huojuisi heidän allaan, ja Me asetimme sinne leveitä väyliä heille kulkea läpi, jotta he tulisivat johdatetuiksi. Taivaan Me olemme tehneet turvalliseksi ja varjelluksi katoksi. Silti he kääntyvät pois sen merkeistä (esimerkiksi aurinko, kuu, tähdet, pilvet). Se on Hän, joka on luonut yön ja päivän sekä auringon ja kuun, kunkin kiertäessä omaa rataansa. Emmekä Me ole ennen sinuakaan (oi Muhammad (SAAS)) suoneet yhdellekään ihmiselle kuolemattomuutta: sitten jos sinä kuolet, eläisivätkö he ikuisesti? Jokainen tulee maistamaan kuoleman, ja Me koettelemme teitä pahalla ja hyvällä, ja Meidän luoksemme te tulette palaamaan." (Koraani 21:30-35)

Abu Huraira (RAA) kertoi, että he (jalon Profeetan kumppanit) sanoivat: "Allahin lähettiläs (SAAS), pystymmekö me näkemään Herramme Tuomiopäivänä?" Hän sanoi: "Onko teillä vaikeutta nähdä aurinko keskipäivällä, kun sen päällä ei ole yhtään pilveä?" He sanoivat: "Ei." Hän sanoi jälleen: "Onko teillä vaikeutta nähdä kuu 14. yönä, kun sen päällä ei ole yhtään pilveä?" He sanoivat: "Ei." Sen johdosta hän sanoi: "Kautta Allahin, joka on Yksi, jonka Kädessä minun elämäni on, te ette tule kohtaamaan yhtään enempää vaikeutta katsoessanne Herraanne kuin te kohtaatte katsoessanne yhtä niistä." Sitten Allah tulee istumaan tuomarina palvelijalle ja tulee sanomaan: "Oi se ja se, enkö Minä kunnioittanut sinua, tehnyt sinusta johtajan, antanut sinulle puolison ja kesyjä hevosia ja kameleita ja antanut sinulle mahdollisuuden määrätä alamaisiasi?" Hän tulee sanomaan: "Kyllä." Sitten tullaan sanomaan: "Etkö uskonut tapaavasi Meitä?" Hän tulee sanomaan: "En." Sen johdosta Hän (Allah) tulee sanomaan: "No, Me unohdamme sinut, kuten sinä unohdit Meidät…" (Muslim)


Viitteet:

 • "Interpretation of the Meanings of the Noble Qur‘ân" (Jalon Koraanin merkityksien selitykset), kääntäjät Dr. Muhammad Muhsin Khan ja Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali

 • "The Holy Qur‘ân, English translation of the meanings and the Commentary" (Pyhän Koraanin merkitys englannin kielellä ja selitykset), kääntänyt Yusuf Ali

 • "Sahiih al-Bukhâri" (englanninkielinen käännös)

 • "Sahiih Muslim" (englanninkielinen käännös)

 • "Kitääb-ut-Täuhiid", (Allahin ykseyden kirja) englannin kielellä, kirjoittanut sheikki Muhammad ibn 'Abd al-Wahhaab at-Tamimi rahimähullaah

 • "Äl-'Ubuudijjä", The Essay of Worship, (Tutkielma palvonnasta) englannin kielellä, kirjoittanut ibn Taymiyah rahimähullaah, kääntänyt 'Abdullah M. Mekkaoui

 • "Täqwijät-ul-Iimään", Strengthening of the Faith, (Uskon vahvistaminen) englannin kielellä, kirjoittanut Shah Ismail Shaheed rahimähullaah

 • "Shärh usool äl-Iimään", Explaining the fundamentals of faith, (Uskon perusteiden selittäminen), kirjoittanut sheikki Muhammad ibn Saaleh al-'Utheimeen, kääntänyt Dr. Saaleh al-Saaleh

 • "A brief illustrated guide to understanding Islam", (Pieni kuvitettu opas islamin ymmärtämiseen), I.A. Ibrahim


Julkaistu torstaina 29. gumäädää äl-ääkhira -kuukautta 1421/28. syyskuuta 2000Imuroi tästä
Artikkeleita muslimeille