Kaikki ylistykset ja kiitokset olkoot Yhdelle, jolle kuuluu kaikki arvokkuus, kunnia ja suuruus; Ainutlaatuiselle, jolle kuuluu täydelliset ominaisuudet, joka ei siitä eikä ole syntynyt. Hänellä ei ole vertaista, vaan Hän on Kaikkivaltias, Kaikkivoipa.

Tämä on sivistävä kotisivu, joka suunniteltiin vuonna 1999 osoittamaan luomisen viisaus ja elämän todellisuus. Luettuaan tällä kotisivulla olevat artikkelit lukijalla on parempi näkemys elämästä yleisesti ja islamin uskonnosta erityisesti, ja hän saattaa löytää useita totuuksia, joita hän ei tiennyt aikaisemmin. Kuitenkin jos näitä artikkeleita koskien tulee jotain kysymyksiä tai kommentteja, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä. Arvostamme myös sitä, että mahdollisista virheistä sisällössä tai kirjoitusasussa ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen: viattomuus@gmail.com

Jos erehdyksessä esitämme jonkun uskonnon väärässä valossa tällä kotisivulla, ilmoittakaa missä olemme erehtyneet ja todistakaa näkökohtanne viitteisiin tukeutuen, niin tulemme tekemään parhaamme sen korjaamiseksi. Pitäkää kuitenkin mielessä, ettei eroavuus mielipiteessä ole pätevä syy korjauksen tekemiseen. Mutta mikäli tosiasioissa, määritelmissä, päivämäärissä tai jonkun uskonnon opeissa on virheitä, me haluamme korjata ne.

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen ja kärsivällisyyteen." (Koraani 103)

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan oikeaa johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu toisia seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (synnillisyydessä), ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim)

 

 

Jos jollakin on todellinen halu tulla muslimiksi ja hän on täysin vakuuttunut ja uskoo vahvasti, että islam on todellinen uskonto, jonka Allah, Kaikkivaltias, on määrännyt kaikille ihmisille, sitten hänen tulisi lausua äsh-shähäädä (uskontunnustus) viipymättä. Sillä Allah, Kaikkivaltias, on kaiken ymmärryksen yläpuolella ja tietää hyvin kaikkien sydänten salaisuudet.

Uskontunnustus (äsh-shähäädä) lausutaan seuraavasti:

"ÄSH-HÄDU ÄLLÄÄ ILÄÄHÄ ILLÄ ALLAH,

WÄ ÄSH-HÄDU ÄNNÄ MUHAMMADÄN 'ÄBDUHU WÄ RASUULUH"

Tämä tarkoittaa suomeksi:

"Todistan, ettei ole mitään jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, paitsi Allah,

ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä."

Kun henkilöstä tulee muslimi, hänen tulisi ensin etsiä luotettavaa islamilaista tietoa koskien palvontaansa ja metodologiaansa, sitten hänen tulisi toimia sen mukaan, koska tieto edeltää ilmaisua ja toimintaa. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti, ihminen jää häviölle paitsi ne, jotka uskovat (islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja, ja kehottavat toisiaan totuuteen [määräävät toinen toisiaan tekemään kaikenlaisia hyviä tekoja (äl-mä'roof), jotka Allah on määrännyt, ja pidättäytyvät kaikenlaisista synneistä ja pahoista teoista (äl-munkär), jotka Allah on kieltänyt], ja kehottavat toisiaan kärsivällisyyteen (kärsimyksissä, vahingossa ja vammoissa, jotka voivat kohdata henkilöä Allahin asiassa, kun hän saarnaa Hänen islamilaisen yksijumalaisuuden uskontoaan ja niin edelleen)." (Koraani 103)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kuka on parempi puheessa kuin hän, joka [sanoo: 'Minun Herrani on Allah (uskoo Hänen Ykseyteensä)', ja sitten pysyy vahvana (käyttäytyy Hänen Määräystensä mukaisesti), ja] kutsuu (ihmisiä) Allahin luokse (islamilaiseen ykseyteen), ja tekee oikeamielisiä tekoja, ja sanoo: 'Olen yksi muslimeista.'" (Koraani 41:33)

Allah, Armollinen, sanoo (merkityksen selitys): "Mutta niille, jotka uskoivat, ja tekivät oikeamielisiä tekoja - Me emme sälytä yhdellekään sielulle taakkaa, kuin sen, minkä se pystyy kestämään - sellaiset ovat Paratiisin asukkaita. He tulevat asumaan siellä ikuisesti." (Koraani 7:42)

'Ubaada (RAA) kertoi Profeetan (SAAS) sanoneen: "Jos joku todistaa, ettei kenelläkään ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Allahilla yksin, jolla ei ole kumppaneita, ja että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä, ja että Jeesus on Allahin palvelija, Hänen lähettiläänsä ja Hänen sanansa ("Ole!"), jonka Hän antoi Marialle, ja henki, jonka Hän on luonut, ja että Paratiisi on tosi ja Helvetti on tosi, Allah tulee päästämään hänet Paratiisiin, niillä teoilla, jotka hän oli tehnyt, vaikka nuo teot olisivat vähäisiä." (Al-Bukhari)

Kuinka täydellinen Sinä olet, oi Allah! Ylistän Sinua. Todistan, ettei kenelläkään ole oikeutta tulla palvotuksi, paitsi Sinulla. Etsin anteeksiantamustasi ja käännyn puoleesi katumuksella.
 

Tervetuloa!


Tervetuloa!