Arabiankielisten sanojen lausuminen

Joidenkin arabiankielisten termien selityksiä

 

 

Islamin ja iimäänin pilarit
Kirjoittaja:  Muhammad ibn Jamil Zeno
Alkukieli:  Arabia
Englanninkielinen käännös:  Research & Compilation Department Dar-us-Salam Publications
Kustantaja:  Dar-us-Salam Publications
Huomio! Kirja ei ole vielä täysilukuinen. Siihen lisätään kappaleita sitä mukaa, kun niitä saadaan tarkistettua.Avaa tästä
  äs-sejääm ja sen hyödyt
  Mitä sinua vaaditaan tekemään ramädaan-kuukautena
  ähäädiith paastoamisen hyveistä
  vapaaehtoinen paastoaminen
  asiat, jotka rikkovat paaston
  i'tikääf (eristäytyminen moskeijassa) on osa uskontoa


Avaa tästä

  häggin ja 'umran hyveet
  'umran (pienemmän pyhiinvaelluksen) teot
  häggin (pyhiinvaellus Mekkaan) teot
  joitakin häggin ja 'umran etikettejä
  joitakin Profeetan moskeijaa koskevia etikettejä
  Kenelle hägg on pakollinen?
  häggin pilarit (ärkään)
  häggin pakolliset teot (wäägibäät)
  asiat, jotka ovat kiellettyjä ihraamin tilassa olevalle henkilölle
  määräykset niille, jotka tekevät kiellettyjä asioita ihraamin tilassa
  tapa, jolla Profeetta (SAAS) teki häggin
  teuraseläimet, niiden tyypit ja ehdot