Pyrimme taivaiden ja maan Luojan avulla selvittämään joitakin länsimaisten kirjoittajien, orientalistien, lähetyssaarnaajien ja muiden väärän islamkuvan muodostajien hyökkäyksistä, joita tehdään tarkoituksena estää ihmisiä seuraamasta johdatuksen tietä.

Tavoitteemme on korjata osa islamista annetusta väärästä tiedosta, joka on muodostettu liittämällä vääriä syytteitä ja valheita islamiin erilaisilla koulutuksen ja tiedotusvälineiden keinoilla. Sen lisäksi tarkoituksemme on esittää islamin todellisuus, joka on jaloon moraaliin ja oikeamielisyyteen käskeminen sekä kaikenlaisten pahojen tapojen ja väärän kieltäminen. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Totisesti Allah määrää äl-'ädliin (oikeudenmukaisuuteen, eikä tule palvoa ketään paitsi Allahia Yksin – islamilainen yksijumalaisuus), äl-ihsääniin [tulisi olla kärsivällinen tehdessään velvollisuuksiaan Allahille, täysin Allahin vuoksi ja Profeetan (SAAS) Sunnan (laillisten tapojen) mukaisesti täydellisellä tavalla] ja antamaan (apua) sukulaisille (kaikille, joille Allah on määrännyt teitä antamaan esimerkiksi vaurautta, vierailuja, huolenpitoa tai muunlaista apua), ja kieltää äl-fähshää‘n (kaikki pahat teot esimerkiksi laittomat seksuaaliset teot, vanhemmille tottelemattomuuden, monijumalaisuuden, valheiden kertomisen, väärän todistuksen antamisen, elämän tappamisen ilman oikeutusta), äl-munkärin (kaiken, minkä islamilainen laki on kieltänyt: kaikenlainen monijumalaisuus, epäusko ja kaikenlaiset pahat teot) ja äl-bäghjin (kaikenlaisen sorron). Hän kehottaa teitä, että te saattaisitte ottaa vaarin." (Koraani 16:90)

'Iyad (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Totisesti Allah on ilmoittanut minulle, että teidän tulisi omaksua vaatimattomuus. Niin ettei kukaan tekisi vääryyttä toiselle, kukaan ei halveksisi toista eikä osoittaisi ylpeyttä toista kohtaan." (Muslim)

Lisäksi haluaisimme muistuttaa muslimiveljiämme ja -siskojamme, että ainoa tie kunniaan ja voittoon on pitää vilpittömästi kiinni islamista etsimällä luotettavaa islamilaista tietoa, sen mukaan toimiminen, sen saarnaaminen ja kaiken sen kestäminen kärsivällisesti, mitä sellainen toimiminen ja saarnaaminen tuovat mukanaan. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi ne, jotka uskovat (islamilaiseen yksijumalaisuuteen) ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen [määräävät toinen toisiaan tekemään kaikenlaisia hyviä tekoja (äl-mä'roof), jotka Allah on määrännyt, ja pidättäytyvät kaikenlaisista synneistä ja pahoista teoista (äl-munkär), jotka Allah on kieltänyt] ja kärsivällisyyteen (kärsimyksissä, vahingossa ja vammoissa, jotka voivat kohdata henkilöä Allahin asiassa, kun hän saarnaa Hänen islamilaisen yksijumalaisuuden uskontoaan)." (Koraani 103)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "...Totisesti Allah tulee auttamaan niitä, jotka auttavat Hänen (asiassaan). Todella Allah on Voimakas, Kaikkivaltias. Ne (muslimihallitsijat), jotka, jos Me annamme heille voiman maassa, (he) velvoittavat iqaamät-us-saläätiin [suorittamaan viisi pakollista seurakuntarukousta (miehet moskeijassa)], maksamaan äz-zäkäätiä ja he velvoittavat äl-mä'roofiin (islamilaiseen yksijumalaisuuteen ja kaikkeen, mitä islam käskee henkilöä tekemään), ja kieltävät äl-munkärin (epäuskon, monijumalaisuuden ja kaiken, minkä islam on kieltänyt) [he tekevät Koraanista maansa lain kaikilla elämän aloilla]. Allahin luona on (kaikkien luotuja koskevien) asioiden loppu." (Koraani 22:40-41)

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Sano: 'Totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä (SAAS), mutta jos te käännytte pois, hän (lähettiläs Muhammad (SAAS)) on vastuussa vain hänelle asetetusta tehtävästä (välittää Allahin Viesti) ja te olette vastuussa siitä, joka on asetettu teille. Jos tottelette häntä, tulette olemaan oikeassa johdatuksessa. Lähettilään tehtävä on vain välittää (viesti) selkeällä tavalla (saarnata helppotajuisella tavalla).' Allah on luvannut teidän joukostanne niille, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja, että Hän tulee varmasti antamaan heille maan perimisen (tämänhetkisten hallitsijoiden jälkeen), kuten Hän antoi sen niille ennen heitä, ja että Hän tulee antamaan heille valtuuden harjoittaa uskontoaan, jonka Hän on valinnut heille (islamin). Hän tulee varmasti antamaan heille turvallisen turvan vastikkeeksi heidän pelkonsa jälkeen (edellyttäen että) he (uskovat) palvovat Minua, eivätkä liitä mitään (palvonnassa) Minulle. Mutta jokainen, joka ei uskonut tämän jälkeen, he ovat fääsiqooneja (kapinallisia, Allahille tottelemattomia). Suorittakaa äs-saläät (viisi pakollista rukousta), ja antakaa zäkäätiä (almuveroa) ja totelkaa Lähettilästä (Muhammad (SAAS)), että saattaisitte saada armon (Allahilta). Älkää luulko, että epäuskovat voivat paeta maassa. Heidän asuinpaikkansa tulee olemaan Tuli – ja pahin todellakin on tuo määränpää." (Koraani 24:54-57)

Esitämme islamin uskonnon ['äqiidän (uskon), mänhägin (metodologian) ja 'ibäädän (palvonnan)] Koraaniin ja Sunnaan perustuen äs-saläf-us-saalihin (oikeamielisten edeltäjien) ymmärtämällä tavalla sekä muslimeille että ei-muslimeille.

Imaami Malik ibn Anas rahimähullaah (k. 179 AH) sanoi: "Tämän ummän myöhemmän osan asioita ei tulla kunnostamaan, paitsi sillä mikä kunnosti sen ensimmäisen osan."

Yritämme myös varoittaa muslimeja uudistajasusista ja heidän uudistuksistaan, jotka aiheuttavat sen, että lähettiläämme Muhammadin (SAAS) Sunna unohtuu eikä sitä harjoiteta. Abu Huraira (RAA) kertoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Viimeisinä aikoina tulee esiin ihmisiä, jotka petollisesti käyttävät uskontoa maallisiin päämääriin ja käyttävät julkisesti lampaiden vaatteita osoittaakseen lauhkeutta. Heidän sanansa ovat makeampia kuin sokeri, mutta heidän sydämensä ovat susien sydämiä. Allah tulee sanomaan: 'Yrittävätkö he pettää Minua, vai käyttäytyvätkö he ylimielisesti Minua kohtaan? Vannon itseni kautta, että tulen lähettämään koettelemuksen noiden ihmisten päälle, jotka jättävät älykkään ihmisen heidän joukostaan hämmennyksiin.'" (Mishkäät-ul-Mäsaabiih, välittänyt at-Tirmidi)

Pyrimme työssämme keräämään ajatuksia ja toisinaan kappaleita erilaisista luotettavista islamilaisista lähteistä ja erilaisista tietosanakirjoista. Tiedon kokoamisen jälkeen yritämme yhdistää ne yhteen, ja tätä tehdessämme käytämme toisinaan omia ilmaisujamme ja esimerkkejämme, jotta saisimme laadittua järkevän kokonaisuuden. Lisäksi artikkeleittemme lopussa mainitsemme käyttämämme viitteet (kirjat).

Lopuksi, kaikki saavat käyttää kotisivultamme löytyvää materiaalia kasvatuksellisiin ja dä'wän tarkoituksiin, kunhan sen merkitystä ei muuteta (tekstiä ei saa lainata irti asiayhteydestä). Materiaalia ei kuitenkaan saa käyttää taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Meidän työtämme ei saa painattaa eikä julkaista, paitsi jos siihen on saanut erityisen luvan sähköpostiosoitteesta: viattomuus@gmail.com

Ja Allah (SWT) on Voiman lähde.